Így rövidítik meg az óvodapedagógusokat

Az, ahogyan az óvodapedagógusokat zsigereli évek óta, az egész magyar oktatási rendszer egyik legsötétebb szégyenfoltja. Csak azért nem hullott még darabjaira az ellátórendszer, mert több tízezren húzzák az igát, erőn felül, az óvodákban is.

Amikor ez év novemberében a PDSZ elkészítette online felmérését Ki fizeti a révészt? címmel, mi magunk is meglepődtünk, milyen mennyiségben áradtak az óvodákból a panaszok és a folyamatos jogsértésekről szóló híradások. Évek óta sejteni lehetett, hogy nagy a baj, de hogy mekkora, az csak most kezd világossá válni.

Egyértelműen kijelenthetjük, hogy

a magyarországi óvodák jelentős része nap mint nap jogszabályellenesen működik.

Célunk, hogy véget vessünk a pedagógustársadalom kizsákmányolásának, ezért megkértük a PDSZ jogászát, dr. Nyitrai Károlyt, hogy készítsen jogi állásfoglalást az óvodák működési gyakorlatával kapcsolatban. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, milyen módon rövidítik meg a magyar óvodapedagógusokat akár több millió forinttal évente.

[frame]

A jogi állásfoglalás teljes szövege letölthető innen:

[/frame]

Be nem tartott törvények

Az alapprobléma a teljes magyar pedagógustársadalom esetében ugyanaz: az oktatásért felelős vezetők nem tartják be a törvényeket. Sem a munkavállalók jogait és kötelességeit szabályozó munka törvénykönyvét (Mt.), sem az oktatásban érvényes munkaszervezési alapelveket szabályozó köznevelési törvényt (Kjt.). Az egyik legfontosabb dolog, hogy a két jogszabály egyszerre érvényes: utóbbi nem érvényteleníti az előbbit (egyes rendelkezéseket kivéve, de az alább tárgyalt jogszabályok nem ilyenek).

A pedagógusokat érintő leggyakoribb jogsértésekről írtunk már egy hosszabb cikket, az itt elmondottak többsége az óvodapedagógusokat is érinti:

Az egyik legalapvetőbb törvénytelenség, hogy az iskolákhoz hasonlóan az óvodák többségében sincs szabályos munkaidő-beosztás, ami egy hétre előre rendelkezne a kötött munkaidőben történő munkavégzésről, és amit minden munkavállaló kézhez kapna a munkakezdés előtt legalább 168 órával. Vagy ha van is ilyen, akkor az nem felel meg a törvényi előírásoknak.

Hazudnak a számok

Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra. Ebből heti 32 óra kötött munkaidő, amelynek beosztásáról a munkáltató rendelkezik, a maradék 8 óra pedig kötetlen munkaidő, amelyet a munkavállaló az általa választott helyen és időben tölt munkával.

Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidő egészét a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra kell fordítaniuk. A munkaidő fennmaradó részéből maximum további négy órában elrendelhetőek további nevelést előkészítő, pedagógiai feladatok, adminisztráció, eseti helyettesítés, értekezlet, oktatás, mentorálás.

A törvény szerint tehát az óvodapedagógusok munkaidejéből maximum heti 36 óra lehetne kötött munkaidő, vagyis erről kellene rendelkeznie a munkaidő-beosztásnak. Ami többnyire vagy egyáltalán nem létezik, vagy szabálytalanul heti 40 óráról rendelkezik. A valóság ugyanis az, hogy

a magyar óvodapedagógusok többsége heti 40 vagy még annál is több órát csoportban tölt,

ugyanis jogszabályellenesen erre kötelezi a munkáltatója.

Ami a legfelháborítóbb, hogy a munkáltatók legtöbbször nem hajlandóak nyilvántartani a valós munkaidőt – erről folyamatosan érkeznek a bejelentések a PDSZ jogsegély-szolgálatához. Persze, hogy nem hajlandóak, hiszen így egyértelművé válnának a folyamatos törvénysértések. Ily módon viszont az óvodapedagógusok szinte teljesen eszköztelenek, amikor a jogos túlóradíjukért emelnének szót.

[promo title=”strucc;egyedul”]

Amikor az óvodapedagógus a saját csoportja mellett átmenetileg más csoportját is felügyeli, akkor átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatot is ellát. Ezáltal jelentős többletmunkát végez, amiért az elvégzett többletmunkával arányos helyettesítési díj jár.

Az egyre súlyosabb munkaerőhiánynak köszönhetően az is rendszeresen előfordul, hogy az óvónők nem eseti helyettesítésnek minősülő helyettesítést látnak el, például betöltetlen és meg nem hirdetett álláshelyre eső foglalkozásokat tartanak. Ezek a helyettesítések mindenképp rendkívüli munkavégzésnek számítanak, akár van munkaidő-beosztás, akár nincs, és 50%-os bérpótlék jár értük.

Többnyire persze nemhogy nem fizetik ki ezeket a munkavégzéseket, de

megfélemlítéssel, fenyegetőzéssel gyakorolnak nyomást

az így is végsőkig kizsigerelt óvodapedagógusokra. Az óvodavezetők ugyanis sok helyütt tehetetlenek, vagy egyenesen az oktatásirányítók cinkosaiként szolgálják ki ezt a velejéig igazságtalan, embertelen rendszert – ahogyan ezt már egy korábbi cikkünkben szintén megírtuk:

Mit lehet tenni?

Amíg a többség fél, és nem hiszi el, hogy a törvénysértés nem szükségszerű, épp ezért nem is köteles azt eltűrni – addig nem sokat. Ahhoz, hogy a felelős vezetők érdemi változtatásokat tegyenek, perek sokaságára van szükség, az kell, hogy érezzék, nem tehetnek meg bármit.

A PDSZ ingyenes jogsegélyt nyújt tagjainak, vagyis, ha csatlakozol hozzánk, neked is segítünk visszaszerezni jogos járandóságodat.

Ezek a cikkek is érdekelni fognak:

Hasonló cikkek

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »