Megbízási szerződésesek, figyelem!

Egyre-másra kapjuk a híreket, hogy a tankerületi központok azonnali hatállyal elküldik a megbízási szerződéssel foglalkoztatott óraadókat. Ez jogellenes!

Az elmúlt pár napban sokan jelezték, hogy megbízási szerződésüket azonnali hatállyal felmondaná a munkáltató. Mivel ez igen sokakat érint, gyorsan összefoglaltuk, hogy mit kell tenned, ha megbízási szerződéssel dolgozol, és ilyen helyzetbe kerülsz.

Ne írj alá semmit olvasás és mérlegelés nélkül!

Az első és legfontosabb, amit tehetsz: ne írd alá azonnal a közös megegyezést. Ha aláírtad, hogy a hónap végétől nem dolgozol többet a munkáltatónak, akkor sajnos sok lehetőséged nem maradt. Nem tudsz azzal érvelni a bíróságon, hogy átvertek, vagy hogy nem volt időd átgondolni a dolgot – senki sem fogott fegyvert a fejedhez, ezzel nem fogsz tudni érvelni. Az első teendőd tehát, hogy semmiképpen ne írj alá semmit, amit az orrod alá dugnak azzal, hogy „ezt ma meg kell csinálni”. Kérd el, vidd haza, no és mérlegeld az alábbiakat.

Na, de mit lehet tenni?

Először is, meg kell nézni, mi van a megbízási szerződésben. Van-e benne felmondási idő? Ha van, akkor a felmondási időt a tankerületi központnak – de igaz ez más munkáltatóra is – be kell tartania, és amennyiben mégis elküldi a megbízási szerződéssel foglalkoztatottat, ki kell fizetni a felmondási időre járó megbízási díjat.

Ha nincs a megbízási szerződésben felmondás idő – ilyennel is találkoztunk –, akkor meg kell állapodni a felmondási időben, de nem volna méltányos, ha ez kevesebb lenne, mint az egyébként a munka világában általános egy hónapos felmondási idő.

Nincs munka, nincs is pénz?

Na, de akkor is kell fizetni, ha a megbízási szerződésben foglaltak nem teljesülnek, azaz nincs munkavégzés? Ha a szerződésben valami olyasmi áll, hogy

[frame]

A Ptk. 6:276. § (1) bekezdése szerint a megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el.

[/frame]

Amennyiben nincs tanítás, nincs óvodai foglalkozás, vagy más köznevelési intézményben addig ellátott feladat, a megbízási szerződésben vállalt munkavégzés semmiképpen sem a megbízottnak felróható ok miatt maradt el, következésképpen a megbízási díj ekkor is jár. Egyébiránt, ha iskolában a pedagógusoknak távoktatást rendeltek el, hátrányos megkülönböztetésnek minősül, ha a pedagógus munkakörbe tartozó feladatokat ellátó megbízási szerződéssel foglalkoztatottat ebből kihagyják, és arra hivatkozik az intézményvezető, hogy számára nincs lehetőség a tanításra a távoktatás keretében.

Olyat megtehet a munkáltató, hogy az érvényes megbízási szerződést felfüggeszti?

Nem. Ez jogellenes, mivel az két fél között megkötött megállapodás, tehát az abban foglaltakat nem lehet egyoldalúan módosítani.

Mi a helyzet, ha azt mondja a munkáltató, hogy a megbízási szerződést nem hónapra, hanem órákra kötötték? A ténylegesen ledolgozott órákat, hetente maximum 14-et fizetnek az intézményvezető teljesítés igazolása alapján, és ha igazgató nem igazolja az óra megtartását, nem fizetnek?

Ez esetben ugyanaz áll, mint amit feljebb kifejtettünk. A heti 14 óra megtartására nem óránként köttetett a szerződés, hanem heti 14 tanítási óra megtartására a szerződésben meghatározott ideig, vagy a szerződés felmondásáig.

Mégis, lehetséges a megbízási szerződés azonnali hatályú felmondása?

Igen. A Ptk. 6:278. § (1) bekezdése szerint a szerződést bármelyik fél felmondhatja, ám a megbízó felmondása esetén a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a megbízott szerződésszegése miatt került sor.

A járvány miatt megváltozott munkarend semmiképpen nem róható fel a megbízottnak, ezért erre hivatkozva nem lehet kártérítés nélkül elküldeni a megbízottat. A kártérítés mértéke pedig minimálisan a megbízási szerződésben rögzített felmondási időre járó, vagy felmondási idő nélkül a megbízási szerződés lejártáig terjedő időszakra járó megbízási díj. A megbízott ezen felül egyéb, a megbízási szerződés azonnali felmondásából eredő kár megtérítésére is igényt tarthat, ha kár a bizonyíthatóan a megbízási szerződés felmondásával ok-okozati kapcsolatban áll.

Mit tegyek, ha ennek ellenére mégis azonnali hatállyal felmondja a munkáltató a megbízási szerződést?

Mindenekelőtt kérni kell, hogy a munkáltató ezt foglalja írásba, amelyre a fentiek alapján érdemes válaszolni, és kérni a megbízási díjat, ill. kártérítést. Amennyiben ennek a munkáltató nem tesz eleget, marad a peres eljárás. Ebben nem árt, ha ügyvéd segítségét veszed igénybe. A PDSZ tagjainak, újonnan belépő tagoknak a féléves tagdíj befizetése után ingyenes munkajogi képviseletet biztosít.

Belépni itt érdemes:

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »