Mi lesz az óvodákkal? – egy jó megoldás

Vidéki óvodapedagógus tagunk helyzetjelentést küldött nekünk. Cikkünkből kiderül, hogy igenis lehet home office-ból óvodapedagógusi munkát végezni, de kitérünk a leggyakoribb jogszabálysértésekre is, amelyekkel az óvodai dolgozóknak szembe kell nézniük.

Az óvoda nem gyerekmegőrző, hiszen ott pedagógiai munka is folyik. Természetesen nagyon fontos az óvodapedagógusok és a gyerekek közötti személyes kapcsolat, de ez nem jelenti azt, hogy az óvodai tevékenységeket ne lehetne távoktatásban megvalósítani. Erre akad is számos példa az országban, ilyenről számol be levélírónk, aki neve és lakhelye elhallgatását kérte.

Hogy miért nem vállalja névvel ezt az egyébként teljesen pozitív történetet? Azért mert – ahogyan azt a mai sajtótájékoztatón Gulyás Gergely is megerősítette – még mindig nincs egységes gyakorlat az óvodák bezárásával kapcsolatban. A kormány az önkormányzatokhoz utalta a kérdést, azok pedig többnyire továbbutalták azt az intézményvezetőkhöz. Jelenleg az a helyzet, hogy vannak óvodák, amik nyitva vannak, vannak óvodák, amik zárva vannak, de gyerekfelügyelet biztosítanak, és vannak olyan óvodák is, ahol nem kell bejárni.

[frame]

Már az Oktatási Hivatal szerint is dolgozhat távmunkában az óvodapedagógus!

FRISSÍTÉS – 2020.03.20 Nagy örömünkre szolgál, hogy az óvodapedagógusok otthoni foglalkoztatása, a szülőket módszertani anyagokkal és foglalkozási javaslatokkal való ellátása immár nem csak a PDSZ-nek, de az Oktatási Hivatalnak is fontos, és közzé is tették honlapjukon szakmai ajánlásukat.

Felhívjuk azoknak az önkormányzatoknak a figyelmét, amelyek az óvodapedagógusokat a járványügyi vészhelyzet ideje alatt más munkakörben akartak foglalkoztatni, hogy rendeljenek el azonnali hatállyal számukra otthoni munkát és távmunkavégzés keretében segítsék a gyermekükkel várhatóan hosszú ideig otthon maradó szülőket, gondviselőket!

FRISSÍTÉS 2. – 2020.03.21 Cikkünk megjelenését követően eltűnt az ajánlás az Oktatási Hivatal oldaláról. Egyelőre nyomozzuk ennek okait, addig is itt megosztjuk az eredetileg közzétett dokumentumot, amit 20-án lementettünk az Oktatási Hivatal oldaláról:

[/frame]

A cikkünkben szereplő intézmény vezetője dolgozói érdekeit tartotta szem előtt, és az otthoni munkavégzést óvodájának dajkáira és pedagógiai asszisztenseire is kiterjesztette. Annak ellenére, hogy erre nem kapott utasítást, igaz, nem is tiltották meg neki. Az egységes gyakorlat hiánya pedig feszültséghez vezet, hiszen akiknek egészségük veszélyeztetésével be kell járniuk, joggal kérhetik számon a home office-t a munkáltatójukon. Nos, ezért nem örülnek az óvodavezetők, az önkormányzatok és a kormány az információk áramlásának. Mindenkire nyomás nehezedik, kimondott fenyegetésekről és érzelmi zsarolásról egyaránt kapunk híreket, ezért kérte az alábbi levél szerzője, hogy ne legyen beazonosítható.

A levelet a szerző beleegyezésével, szerkesztve közöljük:

„Nemrég volt egy telefonos konferenciabeszélgetésünk, ahol az hangzott el, hogy az önkormányzat az intézményvezetők hatáskörébe helyezte a döntést, a dolgozókat milyen jogcímen tartja az óvodabezárás idejére. Nos, a kormány az iskolák bezárásával egy időben tanrendmódosítást rendelt el, azaz online távoktatást kell végezni, és mi úgy gondoljuk, hogy ez az óvodapedagógusokra is érvényes. Már csak azért is, mert mi is PEDAGÓGUSOK vagyunk, és mert külön az óvodapedagógusok esetében nem rendelkezett másként.

A nálunk bevezetett gyakorlattal tökéletesen egyetértek, és abszolút járható útnak tartom. Mi a következő módon járunk el:

[frame]

  • Engedélyt kaptunk a csoportnapló hazavitelére, amiben továbbra is betervezzük a játékos tevékenységeket az arra vonatkozó előírásoknak megfelelően, ugyanúgy, mint ahogyan eddig tettük.
  • Minden óvodai csoportnak van zárt Facebook-csoportja, ahol tudjuk tartani a kapcsolatot a gyermekükkel otthon lévő szülőkkel.
  • Ugyancsak a zárt Facebook-csoportokon keresztül játékos feladatokat ajánlunk a szülőknek az adott heti témának és az azzal kapcsolatos cél- és feladatrendszernek megfelelően, minden műveltségi területet illetően (külső világ tevékeny megismerése, ének-zene, matematikai tartalmú fejlesztések, vizuális fejlesztés, mozgás, vers-mese).
  • Számtalan internetes csatorna (pl. Youtube, Pinterest) lehetővé teszi hasznos linkek továbbküldését.
  • Kérjük a szülőket és egyben ötletekkel is támogatjuk őket, hogy tartalmasan, a gyermekük fejlődését szolgálva töltsék napjaikat az elkövetkezendő időszakban.

[/frame]

Úgy gondolom, a fenitek tükrében nem kényszeríthetnek senkit, hogy táppénzen vagy az éves szabadsága terhére maradjon távol az intézményektől. Ugyanúgy home office munkavégzés folyik az óvodapedagógusoknál is, mint a tanároknál, ezért pedig nekünk is jár a fizetés! Ezt a gyakorlatot kellene mindenhol egységessé tenni.”

A járvány nem lehet ok a jogsértésre!

Továbbra is felhívjuk a figyelmet arra, hogy azonnali hatállyal szabadságra, főleg fizetés nélküli szabadságra küldeni az óvodai dolgozókat jogszabályellenes! A munka törvénykönyve szerint a munkáltató nem küldhet fizetés nélküli szabadságra dolgozót, ezt a munkavállaló kérheti legalább 15 nappal korábban. A fizetett szabadság kiadását pedig a munkáltatónak kell legalább 15 nappal korábban közölni a munkavállalóval.

Az óvodapedagógus tehát otthonról tud dolgozni. De mi a helyzet a dajkákkal és a takarítókkal? Ők beoszthatók évi 44 munkanapra máshova munkát végezni, de ha a munkáltató nem tudja a biztonságos munkafeltételeket megteremteni, akkor állásidőt rendelhet el, melyre alapilletményt kell fizetni.

[promo title=”rajott”]

Ugyancsak diszkriminatív és jogellenes, ha a járvány idejére a megbízási szerződéssel foglalkoztatottaknak nem fizetik ki a megbízási díjat. A polgári törvénykönyv 6:272. – 280. §-ait kell alkalmazni, márpedig ezek csak akkor teszik lehetővé, hogy a megbízó ne fizessen megbízási díjat, ha a megbízási díjban foglalt feladat teljesítésének elmaradása a megbízottnak róható fel. Diszkriminatív a munkáltatói intézkedés, ha a jogviszonnyal rendelkező óvónőnek biztosítja a távmunka lehetőségét, az ugyanolyan feladatot ellátó megbízási szerződésesnek nem.

Az a javaslatunk, hogy senki ne írjon alá a megbízási szerződés felbontására vonatkozó megállapodást, hanem kérje a munka feltételeinek biztosítását, és ha a megbízási szerződést mégis felbontják vele, akkor a felmondási időre járó megbízási díjat. Ha nincs felmondási idő a szerződésben, a munkáltatóval meg kell erről állapodni. Ilyen és más munkajogi probléma esetén a PDSZ jogsegélyszolgálata tud segítséget nyújtani.

Az utóbbi napokban többször kaptuk meg azt a vádat, hogy a széthúzást gerjesztjük, politikai tőkét kovácsolunk, miközben emberek halnak meg. Ezeket a vádakat határozottan visszautasítjuk! Az információk átadásával, és a jól működő gyakorlatok közzétételével magunk is az öszetartást kívánjuk erősíteni, ugyanakkor nem engedhetjük, hogy ez a rendkívüli helyzet további jogsértésekhez és további kizsákmányoláshoz szolgáljon ürügyül.

[frame]

Ezekben a napokban mindennél fontosabb, hogy összefogjunk!

Ezekben az órákban mindannyian megfeszítetten dolgozunk azon, hogy tovább oktassuk diákjainkat. Tudnunk kell, hogy sokunknak veszélybe kerülhet a megélhetése, sokunknak az egészsége. Kiemelten fontos, hogy az érdekképviselet ezekben az időkben is képes legyen ellátni a feladatát. Ehhez bizony te kellesz. Csatlakozz hozzánk még ma!

[/frame]

Hasonló cikkek

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »