Ki védi meg az óvodai dolgozókat?

Az egységes szabályozás hiányának következtében totális káosz uralkodik az ország óvodáinak működésében. A szerencsésebbek home office-ból végezhetik a munkájukat teljes fizetésért, de vannak olyanok, akiket arra kényszerít az önkormányzat, hogy idősgondozásban dolgozzanak az bölcsődei dolgozókkal és egyéb önkormányzati alkalmazottakkal egyetemben. Az önkormányzatok átirányítást emlegetnek, mifelénk azonban ezt úgy hívják: zsarolás.

Amikor elrendelték a pedagógusok számára az otthoni munkavégzést, a távoktatást, ismét nem gondoltak arra kormányzati szinten, hogy az óvónők is pedagógusok, és az óvodapedagógusok helyzete egyáltalán nem tisztázott azóta sem. Miután a fenntartó önkormányzatok kezében a döntés, sajnos sok önkormányzat erősen kifogásolható, jogszabályoknak ellentmondó intézkedéseket hozott, ennek eredményeként az óvodai dolgozók között egyre inkább eluralkodik a bizonytalanság, a kétségbeesés és az általános feszültség.

Jelen állás szerint az alábbiak szerint alakul egy magyar óvodai dolgozó sorsa, függően attól, hogy milyen intézményvezetőt vagy milyen önkormányzati felelőst dobott neki a gép:

 • Van, ahol otthoni munkavégzésre van lehetőség, nem kell szabadságot kivenni.
 • Van, ahol időarányos szabadságuk kivételét rendelték el a dolgozóknak.
 • Van, ahol még nyitvatartás van, és védőfelszerelés nélkül dolgoznak.
 • Van, ahol csak ügyelet van, de az iskolás gyermekek étkeztetését is biztosítják.
 • Van, ahol önkéntes munka végzését kérik a szabadságért cserébe.
 • Van, ahol elrendelik az „önkéntes munkavégzést”, és aki nem vállalja, az nem kap fizetést.
 • Van, ahol sem a kisgyermekes dolgozók, sem a 60 éven felüliek nem mentesülhetnek az ilyen munkavégzés alól, míg más intézményekben akár az 50 éven felüliek is védettnek tekintendők.

Vidéken sok olyan óvodáról tudunk, ahol nemcsak ügyelet, hanem teljes nyitvatartás van, természetesen védőfelszerelés nélkül. A védőfelszerelés minden ügyeletet biztosító óvodában szükséges lenne a gyermekek és a dolgozók számára, de nemhogy biztosítva nincs, akad rá eset, hogy az óvodavezető leveteti az óvónóről a maszkot, kesztyűt – amit saját maga szerzett be – , mondván, hogy megijeszti a gyerekeket.

Amikor védőfelszerelés nélkül ügyeletben lenni a vágyott, jobbik opció…

Ezzel szemben olyan óvodák is vannak, ahol otthoni munkavégzést rendeltek el.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, erre az Oktatási Hivatal ajánlása is lehetőséget ad, azonban időközben az említett ajánlás rejtélyes módon eltűnt az OH honlapjáról.

Ráadásul nemcsak az óvónők, hanem a dajkák is tudnának otthonról, vagy kevesebb veszélynek kitéve dolgozni. A mindennapokban használt játékos eszközök készítése, javítása otthonról is lehetséges, ahogyan a különböző textíliák tisztítása, fertőtlenítése is. De jobb idő esetén például a kültéri játékok vagy a kerítés festése is elvégezhető.

Mit mondanak a jogszabályok?

Ismét felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:

 • a munkáltató nem rendelhet el fizetés nélküli szabadságot
 • a munkavállaló kérhet fizetés nélküli szabadságot 15 nappal korábban
 • a munkáltatónak a fizetett szabadság kiadásáról 15 nappal korábban értesítenie kell a munkavállalót
 • az otthonról végzett munkáért teljes, pótlékokkal számolt bér jár
 • ha a munkavégzés otthonról sem lehetséges, az állásidőnek számít, és alapilletmény jár érte
 • ha a munkavégzés veszélyezteti a munkavállaló testi épségét vagy egészségét, megtagadhatja azt
 • a munkavállaló köteles megtagadni a munkavégzést, ha az súlyosan veszélyezteti a környezetet vagy mások testi épségét, egészségét
 • egy napokkal ezelőtti kormányrendelet értelmében a fentiektől el lehet térni a MUNKÁLTATÓ ÉS A MUNKAVÁLLALÓ KÖZÖS MEGEGYEZÉSÉVEL
Egy másik elfogott levél

Önkéntes munkának álcázott zsarolás

Több helyről is olyan jelzést kaptunk, hogy az érzelmi zsarolás mellett azzal fenyegetik a dolgozókat, kötelező szabadságra menniük, illetve megvonják a fizetésüket, ha nem vállalják, hogy átirányítás keretében az idősgondozásban dolgozzanak. Aki kötélnek áll, az viszont azokra a napokra is teljes fizetést kaphat, amely napokon épp nincs beosztva idősgondozásra.

Az alábbiakban a hozzánk eljuttatott dokumentumokból idézünk szó szerint, csak annyit változtattunk, hogy az azokban szereplő intézmények és dolgozók ne legyenek beazonosíthatóak.

[frame]

„Az önkormányzat ezzel az önkéntes munkavégzési lehetőséggel szeretné segíteni az ágazatban dolgozókat, hogy a kötelező szabadság helyett munkát végezhessenek, amennyiben ez szükségessé válik.

A 70 év feletti idősek, valamint a karanténba helyezett kerületi lakosok ellátásának biztosítása kapcsán kétféle önkéntes munkára lehet jelentkezni:

 • gépkocsivezetői munka
 • ételkiszállítási munka

A gépkocsivezető és a kiszállításban segédkező kolléga együttesen végzi a feladatot. Gépkocsit az önkormányzat biztosít.

Kérem Tisztelt Óvodavezető Asszonyt, hogy a kollégák körében mérje fel, ki jelentkezik ezekre a feladatokra.

Kérem, hogy az adatokat a csatolt táblázatban szíveskedjenek kitölteni és visszaküldeni.

Az adatszolgáltatás begyűjtésének teljessége miatt kérem, hogy nemleges válaszát is szíveskedjen megküldeni a fenti e-mail címre.

Az adatszolgáltatás egy felmérés a későbbi időszakra!”

[/frame]

[frame]

„Ma az alábbi tájékoztatást kaptam 1: Az Önkormányzat a teljes fizetésünket, pótlékkal, stb május végéig biztosan tudja fizetni. Előre láthatóan augusztus végéig. (remélem, gondolom velem együtt mindenki azt reméli, hogy addigra vége lesz a járványnak). Ha minden kötél szakad csak az alapbért kapjuk.

 2: Március végéig mindenki „egyéb” okból volt szabadságon, vagyis nem a ” rendes” szabiból ment ez a két hét, mert a Polgármester engedélyezte. DE: áprilistól, részarányosan kell kivenni mindenkinek a szabit, mert nyáron nem tudunk 4 hétre bezárni, tehát valakinek dolgozni is kell, főleg, hogy most otthon vagytok. Jó lenne, ha az önkéntes munkára jelentkeznétek legalább egy páran (eddig csak 1 óvodapedagógus jelentkezett a ……..ból), ha már fizetést és +szabit is engedélyezett az Önkormányzat.

3. Az Önkormányzatnak minden nap le kell jelenteni a létszámot az alábbi bontásban: Dolgozott, Otthoni munka, Szabadság, beteg TP, Covid-19 beteg, Karantén, Házi Karantén, Összesen. Arra kérlek Benneteket, hogy a távollét táblázatba jelöljétek a távollétet a megfelelő módon (nagybetűvel és félkövérrel írtam a jelölést) és minden nap küldjétek el, hogy összesíthessük!  Megértéseteket, türelmeteket köszönöm”

[/frame]

Egy összesítő táblázat

[frame]

„Ma részt vettem az idősellátásról szóló tájékoztatón, amelyen többek között az alábbi információkat tudtam meg a (egy nappali szociális intézmény neve) vezetőjétől és az Alpolgármester Úrtól:

 • Minden önkormányzati fenntartású munkakörből átirányítanak embereket: bölcsődékből, ……….kezelőtől… tehát nem csak mi, óvodai dolgozók vagyunk átirányítva
 • Az ellátást a (egy nappali szociális intézmény neve) szervezi, azonban a beosztást az óvodavezetők készítik el
 • A felettes marad az óvodavezető, részben pedig az ………. vezetője adja az utasítást
 • Az ellátás koordinálását valószínűleg a Családsegítő Központ munkatársa fogja végezni
 • Este feláll egy diszpécser szolgálat, melyen az idősek kérhetnek ellátást, azonban igyekeznek arra bíztatni őket, hogy akinek van ………..i hozzátartozója, az tőle kérjen segítséget
 • Lehet párban is menni, a lényeg, hogy a munka el legyen végezve
 • Beosztás szerint megyünk, tehát nem mindenki mindennap, viszont amikor nem kell menni, arra a napra is jár munkabér
 • Kapunk igazolványt/ megbízólevelet, mellyel igazolni tudjuk magunkat, szükség esetén ígérték, hogy elintézik, hogy buszon ingyen utazhassunk vele
 • Holnap teszt-üzemmódban kezdünk, minden most alakul ki, ezért a rugalmasságunkat kérik
 • Leginkább a bevásárlás, gyógyszerkiváltásban számítanak a segítségünkre, melyet gyalogosan is elláthatunk, az ebédkiszállításhoz maximum egy segítőre van szükség, aki a …………. sofőrjével szállítana, a házba nem kell bemennünk
 • Az idősek nem várhatnak el „nagy bevásárlást” csupán a szükséges dolgok beszerzését vállaljuk. Gyógyszerkiváltás esetében kérdezzük meg, hogyha nincs az adott gyógyszer, de ajánlanak ugyanolyan célra szolgálót, akkor is váltsuk-e ki
 • Mivel pénzt kell kezelnünk, ezért vezetni kell egy füzetben… az idős előre odaadja a pénzt, mi megvesszük, majd elvisszük neki és odaadjuk a visszajárót
 • Az alpolgármester elmondása szerint 4-6 hónapig is tarthat ez az állapot
 • Mivel szaporodnak a munkanélküliek, ezért az ebédszállításnál várhatóan ők is ellátottak lesznek
 • Természetesen maszkot, kesztyűt, fertőtlenítőt mindenki kap, mosdót is biztosítanak (de haza is lehet vinni J) nem nézik szigorúan, hogy ki merre meddig, de hangsúlyozták: a munka el legyen végezve!

Az alpolgármester elmondta, hogy szeretnék minden önkormányzati dolgozó bérét biztosítani, de ez most úgy lehetséges, ha átirányítanak minket – ha minden leállna, az tragédia lenne. Tudom, hogy ez most sokunknak nem fair, nekem is van kit féltenem, magamat sem szeretném veszélynek kitenni, de most veszélyhelyzet van, ami rengeteg alkalmazkodást kíván. Embereknek szűnik meg a munkahelye, fizetése minden egyes nap, minket is utolérhet ez, bármennyire hihetetlennek tűnik. Az önkormányzatnak is vannak korlátai, ha minden leáll, nem fog tudni béreket kifizetni. Ha mindenki táppénzre megy, egy idő után nem fogja elbírni a társadalombiztosítás sem. Szóval több szempont is szól amellett, hogy vállaljuk az átirányítást:

 • Először is mindannyiunknak az az érdeke, hogy az egészségügyi ellátó rendszer ne omoljon össze, márpedig ha a rászoruló idősek nem kapnak ellátást, elkapják a vírust, kórházba kerülnek tömegesen
 • Minél többen dolgozunk ebben a munkakörben, annál ritkábban leszünk beosztva, vagyis minimalizáljuk a munkakörrel járó kockázatot
 • Aki vállalja az ellátást, az „akkor is dolgozik, ha nem dolgozik”, vagyis jár a teljes munkabér minden napra
 • A szabadlevegőn lehetünk többnyire, (míg az oviban esetleg találkozhatunk zárt térben tünethordozóval)
 • Lehetnénk mi is, vagy szerettünk is olyan helyzetben, hogy segítségre van szüksége, sőt, a legnagyobb elővigyázatosság ellenére talán leszünk is, ezért gondoljunk így a feladatra.”

[/frame]

Mi ezzel a baj?

Természetesen mi is tisztában vagyunk azzal, hogy a koronavírus-járvány számos extra feladatot ró az önkormányzatokra, és persze azt sem szeretnénk, ha idős honfitársaink ellátatlanul maradnának. A problémák megoldásának azonban nem az a módja, hogy

a végsőkig kizsigerelt, eddig is kifizetetlen túlórák ezreit felhalmozó, nagy százalékban a veszélyeztetett korban lévő óvónőkkel végeztetik el ezeket a feladatokat.

Ehelyett az alábbi utakat látjuk járhatónak és etikusnak:

 • valódi önkéntesek alkalmazása, szükség esetén együttműködve a civil szervezetekkel és az egyházak karitatív szervezeteivel
 • a veszélyes munkakörülményekre való tekintettel kiemelt bérezésért toborzott ideiglenes munkavállalók alkalmazása

A PDSZ a jogsértések ügyében nyílt levelet intézett az óvodák fenntartóihoz, az önkormányzatok szövetségéhez. Mindemellett elvárja a magyar kormánytól, hogy egységes, humánus és etikus ajánlások megfogalmazása mellett biztosítsa a szükséges plusz forrásokat!

Ha hasonló jogsértésekről szerzel tudomást, oszd meg velünk!

Ha véget is akarsz venni a pedagógusok kizsákmányolásának, lépje be hozzánk! Együtt erősebbek vagyunk!

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »