A közoktatás béremelésnek álcázott kettészakítása

Már megint emelik a tanárok fizetését – ez az, amit a közvélemény nagy része érzékel, főleg, ha a kormányközeli sajtóból tájékozódik. Sajnos kevesen néznek a hírek mögé, pedig ha megkapargatjuk a felszínt, alul a pedagógustársadalom végletes megosztása látszik, egy olyan oktatás, ahol a szervilizmus és a felülről érkező utasítások vakbuzgó végrehajtása kifizetődőbb, mint valaha. Miközben az egyszeri pedagógus fizetését még mindig a hat évvel ezelőtti minimálbér alapján számítják, és egy bármikor elvehető, 10%-os pótlékról igyekeznek vele elhitetni, hogy az béremelés.

Augusztustól magasabb fizetés érkezik a magyar pedagógusok bankszámlájára, mint egy hónappal korábban. Egyfelől örülünk, mert így talán pár hónap alatt visszajön az a pénz, amit a magyar tanárok fizettek ki saját zsebből a karanténoktatásra való átállás idején eszközökre és szolgáltatásokra:

https://nedolgozzingyen.hu/2020/06/22/felmeres-a-digitalis-munkarend-az-oktatasiranyitas-kudarca/

Másfelől viszont felháborodva látjuk, hogy a béremelésnek becézett új pótlék valójában nem más, mint a magyar pedagógusok kizsigerelésének újabb eszköze. A plebs kénytelen beérni némi alamizsnával, miközben az EU-ban nálunk drágulnak legdrasztikusabban az élelmiszerek, az ingatlanok pedig több mint 45%-kal kerülnek többe, mint hét évvel ezelőtt. A rendszer hűséges kiszolgálói viszont végre forintosítva is megkapják jól megérdemelt jutalmukat. A július elsejétől bevezetett változtatásokkal az intézményvezetők bérei sokkal közelebb kerülnek az államigazgatásban bevett illetményekhez, mint beosztottjaik fizetéséhez.

Ez már az a pénz, amiért érdemes egy intézményvezetőnek elfelejteni, hogy valaha ő is pedagógus volt.

Az új intézkedések immár a számok nyelvén is megfogalmazzák azt, amit eddig is tudtunk: a kormánynak nem nívós iskolák, nem öntudatos és felelős állampolgárok kellenek, hanem az avíttas politikai lózungokat lelkesen szajkózó úgynevezett vezetők, akik bármikor készek saját kollégáik és diákjaik érdekeit semmibe véve tovább zülleszteni a magyar oktatást.

Ezt kapja a plebs

Legelőször is nagyon fontos tudatosítani, hogy a most bevezetendő 10%-os ágazati szakmai bérpótlék nem valódi béremelés,

egy pótlékot ugyanis egy tollvonással bármikor el lehet vonni.

Az ágazati szakmai bérpótlék teljességgel érintetlenül hagyja a bértáblát, amelynek a vetítési alapja még mindig a 2014-es minimálbér, vagyis továbbra is érvényes mindaz, amit ezzel kapcsolatban korábban írtunk:

https://nedolgozzingyen.hu/2020/01/03/oktatas-rohejes-beremelkedesek-2020-ra/

Az ágazati szakmai bérpótlékot nem a teljes, hanem a garantált illetményed alapján számítják, így ha jelenleg bármilyen (nem vezetői) pótlékot vagy a garantált illetményedhez képest pozitív eltérítést (pl. munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt) kapsz, ne számíts arra, hogy az augusztusi fizetésed 10%-kal magasabb lesz. Tény, hogy aki vezetői bérpótlékra jogosult, vagy eddig negatív eltérítést kapott, annál nagyobb lehet a bérnövekedés, mint 10%-, de ez a magyar pedagógusoknak csak kis százalékát érinti. És a növekmény természetesen ebben az esetben is a pótlékból adódik, vagyis bármikor elvehető.

Ezt kapják az intézményvezetők és helyetteseik

A mostani változás egyértelmű nyertesei az intézményvezetők, de mint látni fogod, a helyettesek sem járnak rosszul. A vezetői pótlék, ami függ az intézmény tanulói létszámától, az eddigi 40-80%-ról 60-170%-ra emelkedik – természetesen ez is a garantált illetményalapból számolandó.  Ezt azt jelenti, hogy a legkisebb létszámú intézmény vezetője is legalább a mostani pótlék középértékét kapja majd, a következő létszámszint pedig már a jelenlegi pótlék maximumát jelenti.

Az intézményvezető-helyettesek fizetése szorosan a közvetlen főnöküké mögött jár: nem egyszerűen a vezető pótlékának felét kapják, hanem amilyen százalékban kapja a vezető a pótlékot, ehhez képest fele akkora arányban kapják ők. Vagyis pl. ha a vezető pótléka az illetményalap 110%-a, akkor a helyettesének a pótléka a saját illetményalapjának az 55%-a. Ez azért fontos, mert a vezető és a helyettes illetményalapja nagy különbségeket is mutathat, pl. a végzettségek miatt, viszont így a legkisebb helyettesi pótlék is annyi lesz, mint a mostani pótlék középértéke.

Kivéve, ha valaki tagintézményvezető-helyettes. Hozzájuk már nem ér el a gondos gazda keze,

akár lojálisak, akár nem, az ő vezetői pótlékuk ugyanannyi marad. Hogy ennek hátterében mi áll, arra tippelni se tudunk, de a rendszer igazságtalanságán semmit sem változtat.

Mindez a szervilizmusnak kedvez, és az intézmények vezetőit autonóm szakemberekből a hatalom akaratának puszta végrehajtóivá teszi – feltéve ezzel a pontot a közoktatási intézmények autonómiájának teljes megszüntetésére.

A harminc ezüstpénz új neve: ösztönzési keresetkiegészítés

Ezt a többletjuttatást kizárólag intézményvezetők kaphatják a keretes részben foglalt kritériumok szerint:

[frame]

27/A. § * (1) Az iskola intézményvezetőjét a munkáltató a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében foglalt országos mérések eredményei, b) az idegen nyelvi és kompetenciamérések eredményei, c) az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók, lemorzsolódó tanulók számának alakulása, d) tanulmányi versenyeken elért eredmények, e) a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában vagy a sajátos nevelési igényű tanulók többi tanulóval való együttnevelésének támogatásában betöltött szerepvállalása, eredményessége, f) az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés során tett intézményfejlesztési javaslatok megvalósulása, g) a fenntartó által meghatározott egyéb szempontok figyelembevételével, mérlegelés alapján egy tanévre, nevelési évre vagy naptári évre szóló, havi rendszerességgel fizetett ösztönzési keresetkiegészítésben részesítheti. (2) Az ösztönzési keresetkiegészítés mértéke havonta legfeljebb a vetítési alappal azonos összeg.

[/frame]

Bár a törvény meghatározza, milyen tényezőket kell figyelembe venni a keresetkiegészítés megítélésekor, az végsősoron a munkáltató egyéni mérlegelésén múlik, egyéb szempontokat is figyelembe vehet, tehát

nehéz másnak tekinteni, mint Júdás-pénznek, amivel a hatalom megjutalmazza különösen hűséges és hatékony kiszolgálóit.

Természetesen nem gondoljuk azt, hogy a kompetenciamérések, a nyelvtudás erősödésének vagy a lemorzsolódás megakadályozásának területén elért kiemelkedő eredmények ne lennének méltók a jutalmazásra. De ezek soha nem egy intézményvezető, hanem egy-egy nevelőtestület, ezen belül néhány különösen elhivatott pedagógus eredményei, ezért a fenti jogszabály nem más, mint egy gumiszabály, ami arra való, hogy meglobogtassák a hűséges alattvalók jutalmazásakor.

Zoltán, Zsuzsa, Péter és Kati

Vegyünk egy Ped. II-es besorolásban lévő, 24-26 éve pedagógusként dolgozó, főiskolát végzett általános iskolai tanárt, nevezzük Zoltánnak. Zoltán bruttó illetménye 319.725 Ft, a 10%-os ágazati pótléka 31.973 Ft, ha nincs és nem is volt más pótléka, az illetménye összesen: 351.698 Ft.

Lássuk, mi a helyzet, ha Zoltán egy 251-400 tanulóval rendelkező intézmény vezetője. Csak a vezetői pótlék jár neki, így a garantált illetménye és az ágazati pótléka ugyanannyi, a vezetői pótléka viszont 200.970 Ft lesz. Önmagában csak a pótlék. A teljes illetménye pedig 552.668 Ft lesz.

Egy másik képzeletbeli kolléga, Zsuzsa esetében majdnem ugyanezek a paraméterek, ő is beosztott pedagógus, de egyetemi végzettsége van. Az ő garantált illetménye havi 355.250 Ft, az ágazati pótléka 35.525 Ft. Így együtt az illetménye, ha nincs más megbízása: 390.775 Ft. Ha viszont Zsuzsa az intézményvezető az előbb említett 251-400 tanulólétszámos iskolában, akkor csak a pótléka 223.300 Ft, így az illetménye az ágazati és a vezetői pótlékkal összesen: 614.075 forint lesz.

Vajon hogyan alakulnak a számok a pedagógus életpályamodell csúcsán, egy nyugdíjas korban lévő, egyetemi végzettségű tanár, Péter esetében. Péter a Ped. II. kategória utolsó, 15. fizetési kategóriája szerint kapja a fizetésért, amiért 42 vagy annál több évet kell eltölteni munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban. Ekkor a fizetése havi 416.150 Ft. Az ágazati pótléka 41.615 Ft, a kettő együtt összesen 457.765 Ft illetményt tesz ki.

Ha Péter egy nagy, 1001 tanulót elérő vagy meghaladó intézmény vezetője, és az illetményén kívül csak az ágazati pótlékot és a vezetői pótlékot kapja, akkor az alapilletménye ugyanúgy 416.150 Ft, de csak a vezetői pótléka 345.100 Ft, és a fizetése mindennel együtt 681.065 forintot tesz ki.

Ha Zoltán, Zsuzsa és Péter intézményvezetőként munkaadójuk megelégedésére szolgálnak, a fentiek mellett még a 101.500 forintos ösztönzési keresetkiegészítést is megkaphatják, így a fizetésük 654.168 Ft, 715.575 Ft, illetve 782.565 Ft lesz, ami már igen szép summa.

Lássuk, ehhez képest mennyi pénz üti az egyetemi diplomával rendelkező, pályakezdő Kati markát hó végén!

Ő a bruttó 210.600 Ft-os gyakornoki illetményére kap 10%-ot, ami 21.060 Ft, így a fizetése összesen havi bruttó 231.660 Ft lesz. Vagyis egy gyakornok illetménye alig haladja meg egy ugyanolyan végzettségű, 251-400 tanulós intézmény intézményvezetőjének a vezetői pótlékát.

Egy nagyobb intézmény vezetőjének pótléka pedig már nagyságrendekkel nagyobb annál, amit egy pályája elején álló, jó eséllyel családalapításra készülő fiatal magyar tanár összességében hazavisz.

Csak hogy egyértelmű legyen: nem a vezetők kapnak sokat, hanem a beosztott pedagógusok kapnak aránytalanul keveset. Mindeközben a kormány évente sok millió forintot vesz ki minden magyar pedagógus zsebéből azzal, hogy bértábla alapja még mindig a 2014-es minimálbér.

Ha szeretnél még tisztábban látni a számokat illetően, ajánljuk Szakál Ferenc oldalát, amelyen egy bérkalkulátort is találsz.  Nem kell hinned nekünk, járj utána magad is, mennyi lesz az annyi.

[frame]

A rejtélyes pótlékalap

A most bevezetett módosításban szerepel a pótlékalap kifejezés, amit a többször is lehivatkozott Közalkalmazotti törvény nem ismer:

„(5a) A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény intézményvezetőjét az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az intézmény – tárgyévet megelőző tanév, nevelési év – október 1-jei gyermek- és tanulólétszáma alapján

a) legalább ezeregy fő esetén a pótlékalap százhetven százaléka,

b) nyolcszázegy és ezer fő között a pótlékalap százhatvan százaléka,

c) …”

Nos, 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete szerint az intézményvezetői pótlék az illetményalap 40-80%-a, a pótlékalap kifejezés sehol nem szerepel. Csak feltételezni tudjuk, hogy az Nkt. 8. mellékletének megfelelően az illetményalap 40-80 %-a között fenntartói hatáskörben meghatároznak egy értéket pl. 70%, ami ezek után pótlékalap lesz, aminek a gyermeklétszám figyelembe vételével számított százaléka lesz a tényleges vezetői pótlék. Tehát míg korábban a vezetőknek juttatott plusz összeget egy fix summa, az alapilletmény alapján számították, addig az új rendszerben már a pótlék alapjául is egy pótlékból megállapított összeg szerepel. És mint tudjuk, a pótlékok igencsak illékonyak tudnak lenni, legalább olyan könnyű elvenni őket, mint adni.

[/frame]

„A PDSZ-nek semmi se jó!”

Nyilván most is meg fogjuk kapni, hogy politikai tőkét kovácsolunk, problémát gyártunk egy megoldáshoz, meg különben is csak a széthúzást akarjuk szítani már megint. Természetesen bárkinek szíve joga homokba dugni a fejét, és szó nélkül húzni tovább az igát, de a PDSZ már hónapokkal ezelőtt konkrétan megfogalmazta, miben látja az oktatás rendbetételének első lépését.

Amit követelünk: pedagógus bértábla mindenkori minimálbérhez igazítása.

És nem, nem pécéztük ki magunknak az intézményvezetőket és helyetteseiket, nem sajnáljuk tőlük a magasabb fizetést, sőt, rájuk is számítunk a kívánt változások kiharcolásában, ahogyan tettük ezt korábban is. A magyar közoktatás mindannyiunk közös ügye, együtt kell harcolnunk egy modern, igazságos oktatásért.

Ez a bérezési mód viszont abszolút igazságtalan, és nem más, mint a pedagógusok további kizsákmányolásának eszköze.

[frame]

Együtt erősek vagyunk! Csak együtt vagyunk erősek!

Ahhoz, hogy bármit is elérhessünk, össze kell fognunk! Ezért kell belépned a PDSZ-be: mert három és félezer tag szép szám ugyan egy alulról szerveződő, rendszerváltó szakszervezetnél, de nem elegendő, ha erőt akarunk demonstrálni!

Az elmúlt hónapokban megállás nélkül dolgoztunk rengeteg ügyön: szakképzésben dolgozókén, az óvodai dolgozók hajmeresztő ügyein, a vészhelyzet alatt elbocsátottak ügyein. Kiálltunk az egész szektorért, nem csak a tagjainkért. De nagyon, nagyon sok a munka – nem győzzük a lépést tartani, ha nem álltok ki mellettünk, hogy mi is kiállhassunk mellettetek!

Ahhoz, hogy tényleg keményen meg tudjuk szorongatni a mindenkori oktatásirányítást és az ennek utasításait kollégáik érdekeit semmibe véve, vakbuzgalommal végrehajtó vezetőket, nincs más megoldás: be kell lépnetek.

Be kell lépnetek, mert ez az alapvető minimum ahhoz, hogy bármi is történhessen. Be kell lépnetek, mert néhány ezer ember nem tudja 150 ezer érdekeit cipelni a vállán. Be kell lépnetek azért is, mert nincsenek csodák: előbb-utóbb mindannyian kerültök majd olyan helyzetbe, hogy szükségetek lesz az érdekérvényesítésre. Be kell lépnetek, mert szükség van olyan új emberekre, akik hajlandóak tenni a jogaikért!

És végül azért is be kell lépnetek, mert havi egy gyorséttermi menü árát rá kell áldozzátok a jövőtökre. Arra, hogy bebiztosítsátok magatokat a jogsértések ellen! Aki nem tesz semmit, azzal bármit meg lehet csinálni.

Lépjetek be a PDSZ-be, ne hagyjátok, hogy egyedül harcoljunk tovább! Segítsetek, még ma!

[/frame]

Kamrás Orsolya

Kamrás Orsolya

Hasonló cikkek