Szakképzés – Te már megkaptad a végkielégítésedet?

Mint az közismert, a szakképzés átalakításának folyományaként az eddig közalkalmazotti jogviszonyban dolgozók előtt két lehetőség áll: dolgoznak tovább munkaviszonyban, vagy végkielégítéssel távoznak. Cikkünk elsősorban azoknak szól, akik az utóbbi lehetőséget választották.

A szakképzési rendszer átalakítása már eddig is számos anomáliával járt, gyakorlatilag minden szakaszában sorra érkeztek a hírek különböző jogsértésekről. A béralkuból és a versenyképes fizetésekből nem lett semmi, jött viszont egy dilettáns értékelési rendszer és a fejetlenség. Időközben elmúlt július elseje, életbe lépett a jogállásváltozás, aminek folyományaként az eddig a szakképzésben közalkalmazottként dolgozó munkavállalók kikerültek a közalkalmazotti törvény hatálya alól.

A jogállásváltozással érintett pedagógusok közül azoknak a közalkalmazotti jogviszonya, akik a továbbfoglalkoztatáshoz nem járultak hozzá – illetve akik esetlegesen az ajánlatra nem válaszoltak – automatikusan, a törvény erejénél fogva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: „Kjt.”) 25/A. § (1) bek. alapján megszűnik, és munkaviszonya nem jön létre. Az érintettek részére járó végkielégítést ebben az esetben a Kjt. 25/A. § (6) bek. alapján, a Kjt. 37. § (2)-(4), és (6) bek. szerint meg kell fizetni.

Fontos tudni, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt nem a munkáltató szünteti meg – hiába kaptak többen is ilyen tartalmú tájékoztatást – annak megszűnése automatikus, egy jogszabályi változás következménye.

Mivel a továbbfoglalkoztatást nem vállaló közalkalmazottak jogviszonya 2020. július 1. napjával, automatikusan megszűnik, így a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 80. § (2) bekezdés második fordulata alapján:

„a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.”

Vagyis

ha te szakképzésben dolgozó egykori közalkalmazottként nem vállaltad a továbbfoglalkoztatást, legkésőbb a mai napon, július 8-án meg kell, hogy kapd a végkielégítésedet és minden egyéb járandóságodat.

Ezt a szabályt nem írja felül a szakképzési törvény sem. Az csupán arról rendelkezik, hogy aki a továbbfoglalkoztatást nem vállalja, és a jogviszonya megszűnését követő 60 napon belül szakképzési vagy köznevelési intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyt létesít, az nem jogosult a végkielégítés összegére. Ez annyit jelent, hogy az Mt. 6. § (4) bek. alapján az érintett közalkalmazott a munkáltatóját köteles arról tájékoztatni, ha a hivatkozott területen a meghatározott időben foglalkoztatási jogviszonyt létesít. Ha eddig az időpontig az Mt. 80. § (2) bek. által meghatározott esedékesség eltelt, akkor a már kifizetett végkielégítést vissza kell fizetnie, ha az esedékesség még nem telt el – elvileg valaki július 1-től számított 5 munkanapon belül is elhelyezkedhet – akkor a végkielégítést nem kell kifizetni.

Mit jelent mindez?

  1. Ha nem vállaltad a továbbfoglalkoztatást, de július 1. és 8. között munkaviszonyt létesítettél, akkor erről értesítened kell az egykori munkáltatódat, és ilyenkor nem jár neked végkielégítés, ha valami csoda folytán már megkaptad, vissza kell fizetned.
  2. Ha nem vállaltad a továbbfoglalkoztatást, és a mai nappal bezárólag nem létesítettél új munkaviszonyt, akkor a mai napon meg kell kapnod a végkielégítésedet. Ha 60 napon belül új munkaviszonyt létesítesz, erről értesítened kell a korábbi munkáltatódat, és vissza kell fizetned a végkielégítés összegét.

Mit NEM jelent mindez?

A fentiekre hivatkozva nem tarthatják vissza a végkielégítésedet mondván, hogy kivárják a 60 napot, nem helyezkedsz-e el. Ezt az összeget ki kell fizetni legkésőbb ma. Ugyanígy

nem befolyásolja a kifizetési kötelezettséget az sem, ha esetleg valamilyen nyilatkozatot tettél azzal kapcsolatban, kívánsz-e új munkaviszonyt létesíteni a közeljövőben.

Ez a pénz jár neked.

Amennyiben a munkáltató ezen kötelezettségének nem tesz eleget, július 9-től mulasztásos jogsértést követ el, és a jogsértése miatt a Kormányhivatal munkaügyi felügyeleti szakigazgatási szerve a tudomásszerzése esetén köteles eljárni, a kifizetésre, illetve a kiadásra kötelezni és megfelelő és arányos szankciót alkalmazni a munkáltatóval szemben.

Mit tehetsz, ha nem kaptad meg a pénzed?

Először érdemes egy hivatalos levelet eljuttatni a korábbi munkáltatódhoz ajánlott levélként postán vagy átvételi elismervény és iktatószám ellenében személyesen, melyben egy rövid, három munkanapos határidővel felszólítod az egykori munkáltatód járandóságaid megfizetésére. Ebben  a levélben hivatkozhatsz a fentebb konkrétan említett jogszabályokra, melyeket Dr. Nyitrai Károly, a PDSZ jogásza gyűjtött össze egy tagunk számára készített állásfoglalásában.

Ha a kifizetés nem történik meg, érdemes jogi képviselőt keresned, és jogi eljárást kezdeményezned. Ha PDSZ-tag vagy, ezt mi megtesszük helyetted, ingyen.

Számos sikeres eljárás és sok milliónyi bíróságon kiharcolt forint van már a hátunk mögött,

és ezekben a napokban is sorra indulnak az eljárások, mert mi nem hagyjuk cserben a tagjainkat, és kiharcoljuk, ami jár!

[frame]

Együtt erősek vagyunk! Csak együtt vagyunk erősek!

Ahhoz, hogy bármit is elérhessünk, össze kell fognunk! Ezért kell belépned a PDSZ-be: mert három és félezer tag szép szám ugyan egy alulról szerveződő, rendszerváltó szakszervezetnél, de nem elegendő, ha erőt akarunk demonstrálni!

Az elmúlt hónapokban megállás nélkül dolgoztunk rengeteg ügyön: szakképzésben dolgozókén, az óvodai dolgozók hajmeresztő ügyein, a vészhelyzet alatt elbocsátottak ügyein. Kiálltunk az egész szektorért, nem csak a tagjainkért. De nagyon, nagyon sok a munka – nem győzzük a lépést tartani, ha nem álltok ki mellettünk, hogy mi is kiállhassunk mellettetek!

Ahhoz, hogy tényleg keményen meg tudjuk szorongatni a mindenkori oktatásirányítást és az ennek utasításait kollégáik érdekeit semmibe véve, vakbuzgalommal végrehajtó vezetőket, nincs más megoldás: be kell lépnetek.

Be kell lépnetek, mert ez az alapvető minimum ahhoz, hogy bármi is történhessen. Be kell lépnetek, mert néhány ezer ember nem tudja 150 ezer érdekeit cipelni a vállán. Be kell lépnetek azért is, mert nincsenek csodák: előbb-utóbb mindannyian kerültök majd olyan helyzetbe, hogy szükségetek lesz az érdekérvényesítésre. Be kell lépnetek, mert szükség van olyan új emberekre, akik hajlandóak tenni a jogaikért!

És végül azért is be kell lépnetek, mert havi egy gyorséttermi menü árát rá kell áldozzátok a jövőtökre. Arra, hogy bebiztosítsátok magatokat a jogsértések ellen! Aki nem tesz semmit, azzal bármit meg lehet csinálni.

Lépjetek be a PDSZ-be, ne hagyjátok, hogy egyedül harcoljunk tovább! Segítsetek, még ma!

[/frame]

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »