Az ITM járványügyi ajánlásain is van még mit csiszolni

Az Információs és Technológiai Minisztérium is kiadta a szakképzési intézményrendszert érintő járványügyi ajánlásait. Ezeket is véleményezte a PDSZ. Az alábbiakban az ITM ajánlásaival kapcsolatos észrevételeinket összegezzük.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének állásfoglalása a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez készült miniszteri ajánlásról 

A PDSZ hangsúlyozza: az ajánlás alapkoncepciójával nem ért egyet. Véleményünk szerint egy világjárvány esetén a kormányzatnak az intézmények jelenlegi tárgyi és személyi feltételeit figyelembe véve, egyrészt alapesetben a digitális oktatásban kellene gondolkodnia, másrészt pontosan meg kellene határoznia az iskolai oktatás indításának, illetve folytatásának előfeltételeit.

A PDSZ szerint a rendelkezésre álló szűkös időben éppen ez utóbbiak megteremtésén kellett volna a minisztériumnak és a fenntartónak dolgozni ahelyett, hogy a szakképzésben dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetik, jogilag számos esetben aggályos, olykor botrányos körülmények között átszervezik őket a munka törvénykönyve hatálya alá. Emlékeztetnénk az átadás előtti kötelező tájékoztatási kötelezettség elmulasztására, amelyet a bíróság ítéletében is kimondott, de a késedelmes kifizetésekre, és mindazokra a foglalkoztatást érintő bizonytalanságokra is, amelyeket a szakképzésben dolgozók bizonyára nem csak a PDSZ-nek, hanem a munkáltatónak is jeleznek. 

Az ajánlással kapcsolatos konkrét észrevételeink a következők:

 1. Üdvözlendő, hogy a tanévnyitó rendezvény online közvetítése is javasolható, hiszen – szemben a szakórák eszköz- és gépigényével –, itt az ártalomcsökkentés miatt semmi nem indokolja a személyes jelenlét preferenciáját.
 2. Helyeseljük az írásbeli nyilatkozattételi kötelezettség előírását arra vonatkozóan, hogy a tanulók az elmúlt két hét során jártak-e külföldön. Ugyanakkor fontos lenne, hogy ez ne csak javaslat szintjén maradjon az intézményekben. 
 3. Egyetértünk azzal, hogy a digitális oktatásra történő átállásról intézményi szinten lehetséges dönteni. Az ország intézményei semmilyen szempontból sem homogének: a helyi sajátosságok, különös tekintettel a helyi járványügyi helyzetre intézményi szinten interpretálhatóak hatékonyan.
 4. Ugyancsak pozitív eleme az ajánlásnak a számonkérésre vonatkozó részletes előírás, amely pl. az EMMI által a köznevelési intézményeknek kiküldött intézkedési tervből meglepő módon hiányzik, holott alsó tagozatos gyermekek esetében a papír- és  füzethasználat, egyáltalán, a pedagógus munkája a tanulók írásbeli produktumaival az iskolai oktatás alapvető része. 

[frame]

Az ITM ajánlásai:

[/frame]

 1. Tudjuk, hogy a vírus több esetben tünetmentes hordozókkal terjed. Megfelelő tesztelés nélkül önmagában semmitmondó az az elv, hogy „a szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja”. Ennek kijelentése nem helyettesíti egy egységes tesztelési stratégia kidolgozását és alkalmazását az intézményeknél. Éppen ezért a PDSZ kéri, hogy ezt a minisztérium mielőbb pótolja.
 2. Ugyanez érvényes a sportfoglalkozásokra is. Az az elv, hogy a sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben csakis magát egészségesnek érző tanuló/edző vehessen részt, az azon a ponton akadályozza a vírus elleni küzdelmet, hogy sok esetben a fertőzött nem mutat tipikus tüneteket, vagy egyáltalán nem mutat tüneteket. Az az igyekezet ugyanakkor üdvözlendő, hogy egyszerre minél kevesebben legyenek jelen hasonló terekben egy időben. Ahogy az is, hogy a tünetlistán megjelennek a tudományos társadalom által az első hullám óta feltárt korai tünetek pl. újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.
 3. Széleskörű nemzetközi tapasztalat mutatja, hogy a maszkviselés a fizikai távolságtartással együtt hatékony. Épp ezért a „kötelező, 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén” csupán ajánlott (!) maszhasználat nélkülözi az első hullám tapasztalatainak beépítését. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a maszkviselést csak ott ajánlják, ahol nem lehetséges betartani az 1,5 m távolságot.
 4. Hiányoljuk a tömeges tesztelést és az intézménybe lépésnél előírt hőmérsékletmérést. Különösen tanév elején, amikor a szakképzésben tanulók közül többen vélhetően külföldön nyaraltak, ill. az ország különböző területeiről érkeztek, volna fontos a rendszeres tesztelés. Ezen eljárások rendjét, a szükséges tárgyi feltételeket a minisztériumnak meg kell teremtenie az iskolakezdésig.
 5. A szakképzés irányítóinak több mint egy nyara volt a technikai háttér megteremtésére. Ezért elfogadhatatlan az, hogy amennyiben az online beiratkozás nem megoldható, a tanulók, képzésben részt vevők beiratkozását ütemezni szükséges. Erre a biztosítékra megfelelő előkészületek mellett nem is volna szükség. Az mindazonáltal üdvözlendő, hogy az online átállás már a beiratkozásnál felmerül opcióként.Ugyanígy üdvözlendő, hogy járványügyileg indokolt helyzetben az oktatási formánál megjelenik az online oktatási mód részbeni alkalmazása is.
 6. Kérdéses, hogy az ajánlásban foglalt, szükséges fertőtlenítés és folyamatos takarítás eszközfeltételein kívül a személyi feltételei is megvannak-e az intézményekben. Aggályunknak az ad alapot, hogy nem láttuk az álláshirdetések tömegét, amelyekben az oktatási intézményekben takarítókat kerestek volna, márpedig a fokozott tisztasági előírások lényegesen nagyobb létszámmal valósíthatók csak meg. 
 7. Egyáltalán nem triviális kérdés, hogy a legtöbb intézményben jogosan merül fel a kérdés: vajon rendelkezésre áll-e a távolságtartási előírásokhoz szükséges tér? Kollégáink visszajelzései alapján egyértelműnek tűnik, hogy az előírt távolságtartási intézkedések több helyen betarthatatlanok. Fontos feladata lenne a minisztériumnak, hogy erre az eshetőségre már kész stratégiával álljon elő. 
 8. A tervezet komoly hiányosságának tartjuk, hogy – az EMMI sokkal kevésbé koherens anyagához hasonlóan – ez az anyag sem számol a veszélyeztetett korosztállyal, akik a pedagógustársadalom nagy részét teszik ki. Ez a terv – ennek hiányában – sok nyugdíj előtt álló pedagógus veszélyeztetéseként is értelmezhető. Fontosnak tartjuk, hogy ezt a problémát is részletesen tárgyalja stratégiájának kidolgozásakor a minisztérium. 

Mindezekkel együtt – mivel a szakképzésben tanulók esetében nem merül fel olyan gazdasági hátrány, mint a kisgyermekek otthoni felügyeletekor – kérjük, hogy a szakképzésben is csak ott és csak akkor vezessen be az intézmény iskolai oktatást, ha az egészséges és veszélytelen munkavégzés és tanulás feltételei fennállnak. 

[frame]

Nem megy nélküled!

Láthatod. Akármi és akármikor megtörténhet. Ha csak néhány ezren vagyunk, úgy lépnek át rajtunk, hogy azt mondanak, amit akarnak.

Ahhoz, hogy megakadályozzuk a hazugságokat, hogy elérjük a céljainkat, nem kell sok, csak a te csatlakozásod. Tedd meg magadért, járulj hozzá havonta egy gyorséttermi menü árával a küzdelmekhez!

Lépj be a PDSZ-be, ne hagyd, hogy egyedül harcoljunk tovább! Segíts magadon, még ma!

[/frame]

Kincse Szabolcs

Kincse Szabolcs

Hasonló cikkek

Béremelés és ki nem fizetett túlmunka – csak tagoknak

Ebben az írásunkban hozzájutsz azokhoz a tartalmakhoz, amelyeket csak tagoknak tettünk elérhetővé. Miről van benne szó? Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is a béremelés? Hogyan tudod behajtani az elmaradt díjazást a 2023. december 31-éig végzett eseti helyettesítésért és egyéb többletmunkáért, ha közoktatásban vagy szakképzésben dolgozol? – Ezekhez adunk szerkeszthető, frissített mintadokumentumokat is. Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is […]

Ez a cikk csak PDSZ-tagok számára érhető el. Még nem vagy tag? Lépj be!

Tovább olvasom »