Hajmeresztő járványügyi intézkedési tervet adott ki az EMMI

A PDSZ megütközéssel olvasta az EMMI által kiadott járványügyi ajánlási csomagot. Nem elég, hogy a minisztérium alá tartozó szakmák jó része egyszerűen kimaradt a tervekből, de a megfogalmazott előírások arról is tanúskodnak, hogy a kormányzat vagy nem is ismeri kielégítően az általa működtetett rendszert, vagy egyszerűen nem hajlandó forrásokat csoportosítani a védekezés legalább elfogadható szintű megteremtésére sem.

Augusztus 17-én éjjel a közoktatási intézmények vezetői emailben megkapták azt a dokumentumot, amit már sokan régóta vártak: a közoktatás járványügyi tervét. A dokumentumra a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Országos Választmánya egy azonnali közleménnyel válaszolt. Ezt közöljük az alábbiakban.

Tárgy: Járványügyi intézkedési terv

Tisztelt Miniszter Úr!

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elfogadhatatlannak és elégtelennek tartja az augusztus 17-ei dátummal az intézményvezetőknek megküldött járványügyi intézkedési tervet, melyet Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár írt alá. 

Felszólítjuk Önöket, hogy haladéktalanul teremtsék meg a digitális tanrendhez szükséges feltételeket! 

A 2020. augusztus 17-én  21:30-kor kiadott járványügyi intézkedési tervből kiderül, hogy a kormány és az állami fenntartók nem képesek olyan feltételeket biztosítani, amelyek (i) egyszerre biztosítják a köznevelési intézményekbe belépők egészségét és (ii) teszik lehetővé az ottani munkavégzést! 

A dokumentum nemhogy nem számol az alábbi pontokkal, de egyenesen figyelembe sem veszi az oktatásban dolgozók és a szélesebb társadalom egészséghez, egészséges és biztonságos munkafeltételekhez való jogát:

 • Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az intézkedési terv olyan előírásokat fogalmaz meg, amelyekhez a feltételeket nem biztosítja (pl. homloklázmérők). Rögvalóság: sok intézményben a gyerekek kézfertőtlenítése sem biztosított!
  Önöknek az első hullám enyhülése óta lett volna idejük megteremteni azokat a tárgyi és elvi feltételeket, amelyek most biztosíthatnák a gyerekek/tanulók/hallgatók és a pedagógusok/oktatók egészségét!
 • Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a maszkviselést csak ott ajánlják, ahol nem lehetséges betartani az 1,5 m távolságot.
  Ez a rendelkezés ellentmond az eddigi járványügyi kommunikációnak és a hasonló európai gyakorlatnak is! Önök nincsenek tisztában a mai magyar valósággal: egy harminc fős osztályban egyszerűen NEM lehet 1,5 méteres távolságot tartani. Az igazság az, hogy országszerte alig vannak olyan tantermek, ahol ezeket a szabályokat be lehetne tartani.
  Hasonló a helyzet az óvodákban is: nem egy óvodában az ágyakat egymástól kb. 5 cm távolságra tudják csak elhelyezni. A csoportbontás pedig lehetetlen, lévén gyerek nem maradhat ellátatlanul. 
 • Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy kettős mércét alkalmaznak. Miért van a biztonsági előírások terén lényeges különbség a közoktatásban és a felsőoktatásban? Miért csupán a szakképzés esetén gondoltak arra, hogy a tanóra “amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható […] szükség esetén […] online módon, önálló otthoni felkészüléssel szervezhető meg”. Nem csak a szakképzésben releváns továbbá annak taglalása, hogy milyen megoldások támogatottak a szóbeli és írásbeli számonkérésre vagy a papírkezelésre. Egyáltalán: a 18 év alattiakat és a velük foglalkozó felnőtteket miért kell kevésbé védeni a fertőzéstől? 

[frame]

Az EMMI által kiadott intézkedési terv:

[/frame]

 • Az esélyegyenlőség újfent sérül azáltal, hogy Önök ebben az anyagban ismét nem gondoltak a leszakadó régiók és az alacsony osztályhelyzetű gyermekek oktatásának biztonságos megszervezésére. Egyetlen mondat nem szerepel az irányelvekben arról, hogy milyen különleges intézkedéseket igényelnének ezek a területek és hogy önök milyen intézkedéseket kívánnak tenni ez ügyben. Ahogy a digitális tanrend, ez az ügy sem fogja a végtelenségig “megoldania magát”. 
 • Elfogadhatatlan, hogy Önök nem számolnak azzal, hogy nagyon kevés az olyan iskola, ahol a szaktantermeken kívül az osztályoknak külön termük is van. A vándorlás csökkentése a sok csoportbontás, tagozatos óra miatt lehetetlen. Sérül az oktatás minősége, ha kiesnek a szaktantermek, mert oda is osztályokat raknak be. Sérül továbbá az esélyegyenlőség, hiszen lesznek olyan osztályok, akiknek jobban felszerelt, pl. projektoros terem jut. 
 • Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy míg koncerteket és hasonló rendezvényeket a járványügy miatt nem lehet megszervezni, addig tömegeket engednek az iskolákba. Joggal merül fel a kérdés, mi indokolja, hogy az orvosi rendelőkbe egyesével engedik csak be az embereket, és sokan a tűző napon állnak sorban, míg a gyerekek meg szeptemberben beözönlenek az iskolába.
 • Megdöbbentő az optimizmus, amivel Önök az egész helyzet humánerőforrás-igényét kezelik. A megnövekedett feladatokat nem tudják a humánerőforráshiányos intézmények ellátni! Nem látjuk az igyekezetet, hogy nevelést-oktatást segítő munkakörökben, így a pedagógiai asszisztens munkakörben is minél több embert próbálnának bevonni a feladatok ellátására. De nem találkoztunk például a meghirdetett takarítói állások százaival sem – pedig önök is tisztában vannak vele, hogy eddig rendkívül alacsony volt a létszám e munkakörben, a helyzetben pedig kulcsfontosságú, hogy az intézményrendszer el legyen látva ilyen személyzettel.
 • Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az anyag nem számol a veszélyeztetett korosztállyal, akik a pedagógustársadalom nagy részét teszik ki. Ezt a tervet a jelenlegi formájában nem tudjuk másként értelmezni, mint sok nyugdíj előtt álló pedagógus veszélyeztetéseként.
 • Jól látható, hogy a közzétett anyag még csak munkaanyagnak is nehezen nevezhető. Elfogadhatatlannak és érthetetlennek tartjuk ugyanis, hogy a pedagógiai szakszolgálatok még csak említés szintjén sem merülnek fel az anyagban. Ennek hiányában nem biztosított a biztonságos ellátás az alábbi területeken: 
  • nevelési tanácsadás,
  • gyógypedagógiai tanácsadás, 
  • korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 
  • fejlesztő nevelés, 
  • szakértői bizottsági tevékenység, 
  • logopédiai ellátás, 
  • konduktív pedagógiai ellátás, 
  • gyógytestnevelés, 
  • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása valamint a 
  • továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.
 • Elfogadhatatlannak tartjuk a teszteléssel kapcsolatos ajánlásokat. Önök szerint ahhoz, hogy a gyermek köznevelési intézetbe léphessen, elegendő, ha a szülő egészségesnek látja a gyermekét – az azonban ellentmond mindannak, amit eddig a vírusról tudunk. Tesztelés nélkül a tünetmentes, de hordozó gyermekek veszélyt jelentenek az iskolai közösségekre, de akár saját családjaikra is. Az oktatási intézmények továbbra is az egyik legfontosabb szuperterjesztők a társadalomban – attól, hogy erről nem veszünk tudomást, ez tény marad. A kormányzat alapvető kötelezettsége lenne egy jól átgondolt tesztelési program átfogó alkalmazása – erről azonban egy szó sincs a közreadott dokumentumban.

Az UNICEF az Egészségügyi Világszervezet valamint az IFRC ide vonatkozó anyaga (“Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools) is világosan fogalmaz:

a gyermekek valamint az oktatási intézmények kiemelt fontosságúak. Az iskolai környezetben óvintézkedésekre van szükség, hogy megakadályozzuk a COVID-19 potenciális terjedését” (p. 3).

Várjuk, hogy ennek a feltételeit megteremtsék. Anélkül pedig, hogy több forrást csoportosítanak az oktatás területére ez egyértelműen nem megvalósítható.

Az intézkedési tervet jelenlegi formájában csak úgy tudjuk értelmezni, hogy a kormány elsődleges célja az volt, hogy kiskorú gyerekek ne maradjanak otthon. Továbbra sem kívánják támogatni sem a munkáltatókat a kieső munkaerő és bevételek miatt, sem pedig a munkavállalókat annak érdekében, hogy gyermekeik biztonságban maradjanak a járvány idején.  Az óvodai nevelés és iskolai oktatás biztonságos feltételeit viszont nem képesek megteremteni. Ehelyett olyan terekbe és körülmények közé terelik a gyerekeket és a közoktatásban dolgozókat, amelyekben az alapvető biztonsági előírásokat sem képesek biztosítani. 

Tisztelettel:

a PDSZ Országos Választmánya

Csatlakozz még ma, itt!

[frame]

Nem megy nélküled!

Láthatod. Akármi és akármikor megtörténhet. Ha csak néhány ezren vagyunk, úgy lépnek át rajtunk, hogy azt mondanak, amit akarnak.

Ahhoz, hogy megakadályozzuk a hazugságokat, hogy elérjük a céljainkat, nem kell sok, csak a te csatlakozásod. Tedd meg magadért, járulj hozzá havonta egy gyorséttermi menü árával a küzdelmekhez!

Lépj be a PDSZ-be, ne hagyd, hogy egyedül harcoljunk tovább! Segíts magadon, még ma!

[/frame]

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »