Hajmeresztő járványügyi intézkedési tervet adott ki az EMMI

A PDSZ megütközéssel olvasta az EMMI által kiadott járványügyi ajánlási csomagot. Nem elég, hogy a minisztérium alá tartozó szakmák jó része egyszerűen kimaradt a tervekből, de a megfogalmazott előírások arról is tanúskodnak, hogy a kormányzat vagy nem is ismeri kielégítően az általa működtetett rendszert, vagy egyszerűen nem hajlandó forrásokat csoportosítani a védekezés legalább elfogadható szintű megteremtésére sem.

Augusztus 17-én éjjel a közoktatási intézmények vezetői emailben megkapták azt a dokumentumot, amit már sokan régóta vártak: a közoktatás járványügyi tervét. A dokumentumra a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Országos Választmánya egy azonnali közleménnyel válaszolt. Ezt közöljük az alábbiakban.

Tárgy: Járványügyi intézkedési terv

Tisztelt Miniszter Úr!

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elfogadhatatlannak és elégtelennek tartja az augusztus 17-ei dátummal az intézményvezetőknek megküldött járványügyi intézkedési tervet, melyet Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár írt alá. 

Felszólítjuk Önöket, hogy haladéktalanul teremtsék meg a digitális tanrendhez szükséges feltételeket! 

A 2020. augusztus 17-én  21:30-kor kiadott járványügyi intézkedési tervből kiderül, hogy a kormány és az állami fenntartók nem képesek olyan feltételeket biztosítani, amelyek (i) egyszerre biztosítják a köznevelési intézményekbe belépők egészségét és (ii) teszik lehetővé az ottani munkavégzést! 

A dokumentum nemhogy nem számol az alábbi pontokkal, de egyenesen figyelembe sem veszi az oktatásban dolgozók és a szélesebb társadalom egészséghez, egészséges és biztonságos munkafeltételekhez való jogát:

 • Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az intézkedési terv olyan előírásokat fogalmaz meg, amelyekhez a feltételeket nem biztosítja (pl. homloklázmérők). Rögvalóság: sok intézményben a gyerekek kézfertőtlenítése sem biztosított!
  Önöknek az első hullám enyhülése óta lett volna idejük megteremteni azokat a tárgyi és elvi feltételeket, amelyek most biztosíthatnák a gyerekek/tanulók/hallgatók és a pedagógusok/oktatók egészségét!
 • Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a maszkviselést csak ott ajánlják, ahol nem lehetséges betartani az 1,5 m távolságot.
  Ez a rendelkezés ellentmond az eddigi járványügyi kommunikációnak és a hasonló európai gyakorlatnak is! Önök nincsenek tisztában a mai magyar valósággal: egy harminc fős osztályban egyszerűen NEM lehet 1,5 méteres távolságot tartani. Az igazság az, hogy országszerte alig vannak olyan tantermek, ahol ezeket a szabályokat be lehetne tartani.
  Hasonló a helyzet az óvodákban is: nem egy óvodában az ágyakat egymástól kb. 5 cm távolságra tudják csak elhelyezni. A csoportbontás pedig lehetetlen, lévén gyerek nem maradhat ellátatlanul. 
 • Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy kettős mércét alkalmaznak. Miért van a biztonsági előírások terén lényeges különbség a közoktatásban és a felsőoktatásban? Miért csupán a szakképzés esetén gondoltak arra, hogy a tanóra “amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható […] szükség esetén […] online módon, önálló otthoni felkészüléssel szervezhető meg”. Nem csak a szakképzésben releváns továbbá annak taglalása, hogy milyen megoldások támogatottak a szóbeli és írásbeli számonkérésre vagy a papírkezelésre. Egyáltalán: a 18 év alattiakat és a velük foglalkozó felnőtteket miért kell kevésbé védeni a fertőzéstől? 

Az EMMI által kiadott intézkedési terv:

 • Az esélyegyenlőség újfent sérül azáltal, hogy Önök ebben az anyagban ismét nem gondoltak a leszakadó régiók és az alacsony osztályhelyzetű gyermekek oktatásának biztonságos megszervezésére. Egyetlen mondat nem szerepel az irányelvekben arról, hogy milyen különleges intézkedéseket igényelnének ezek a területek és hogy önök milyen intézkedéseket kívánnak tenni ez ügyben. Ahogy a digitális tanrend, ez az ügy sem fogja a végtelenségig “megoldania magát”. 
 • Elfogadhatatlan, hogy Önök nem számolnak azzal, hogy nagyon kevés az olyan iskola, ahol a szaktantermeken kívül az osztályoknak külön termük is van. A vándorlás csökkentése a sok csoportbontás, tagozatos óra miatt lehetetlen. Sérül az oktatás minősége, ha kiesnek a szaktantermek, mert oda is osztályokat raknak be. Sérül továbbá az esélyegyenlőség, hiszen lesznek olyan osztályok, akiknek jobban felszerelt, pl. projektoros terem jut. 
 • Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy míg koncerteket és hasonló rendezvényeket a járványügy miatt nem lehet megszervezni, addig tömegeket engednek az iskolákba. Joggal merül fel a kérdés, mi indokolja, hogy az orvosi rendelőkbe egyesével engedik csak be az embereket, és sokan a tűző napon állnak sorban, míg a gyerekek meg szeptemberben beözönlenek az iskolába.
 • Megdöbbentő az optimizmus, amivel Önök az egész helyzet humánerőforrás-igényét kezelik. A megnövekedett feladatokat nem tudják a humánerőforráshiányos intézmények ellátni! Nem látjuk az igyekezetet, hogy nevelést-oktatást segítő munkakörökben, így a pedagógiai asszisztens munkakörben is minél több embert próbálnának bevonni a feladatok ellátására. De nem találkoztunk például a meghirdetett takarítói állások százaival sem – pedig önök is tisztában vannak vele, hogy eddig rendkívül alacsony volt a létszám e munkakörben, a helyzetben pedig kulcsfontosságú, hogy az intézményrendszer el legyen látva ilyen személyzettel.
 • Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az anyag nem számol a veszélyeztetett korosztállyal, akik a pedagógustársadalom nagy részét teszik ki. Ezt a tervet a jelenlegi formájában nem tudjuk másként értelmezni, mint sok nyugdíj előtt álló pedagógus veszélyeztetéseként.
 • Jól látható, hogy a közzétett anyag még csak munkaanyagnak is nehezen nevezhető. Elfogadhatatlannak és érthetetlennek tartjuk ugyanis, hogy a pedagógiai szakszolgálatok még csak említés szintjén sem merülnek fel az anyagban. Ennek hiányában nem biztosított a biztonságos ellátás az alábbi területeken: 
  • nevelési tanácsadás,
  • gyógypedagógiai tanácsadás, 
  • korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 
  • fejlesztő nevelés, 
  • szakértői bizottsági tevékenység, 
  • logopédiai ellátás, 
  • konduktív pedagógiai ellátás, 
  • gyógytestnevelés, 
  • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása valamint a 
  • továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.
 • Elfogadhatatlannak tartjuk a teszteléssel kapcsolatos ajánlásokat. Önök szerint ahhoz, hogy a gyermek köznevelési intézetbe léphessen, elegendő, ha a szülő egészségesnek látja a gyermekét – az azonban ellentmond mindannak, amit eddig a vírusról tudunk. Tesztelés nélkül a tünetmentes, de hordozó gyermekek veszélyt jelentenek az iskolai közösségekre, de akár saját családjaikra is. Az oktatási intézmények továbbra is az egyik legfontosabb szuperterjesztők a társadalomban – attól, hogy erről nem veszünk tudomást, ez tény marad. A kormányzat alapvető kötelezettsége lenne egy jól átgondolt tesztelési program átfogó alkalmazása – erről azonban egy szó sincs a közreadott dokumentumban.

Az UNICEF az Egészségügyi Világszervezet valamint az IFRC ide vonatkozó anyaga (“Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools) is világosan fogalmaz:

a gyermekek valamint az oktatási intézmények kiemelt fontosságúak. Az iskolai környezetben óvintézkedésekre van szükség, hogy megakadályozzuk a COVID-19 potenciális terjedését” (p. 3).

Várjuk, hogy ennek a feltételeit megteremtsék. Anélkül pedig, hogy több forrást csoportosítanak az oktatás területére ez egyértelműen nem megvalósítható.

Az intézkedési tervet jelenlegi formájában csak úgy tudjuk értelmezni, hogy a kormány elsődleges célja az volt, hogy kiskorú gyerekek ne maradjanak otthon. Továbbra sem kívánják támogatni sem a munkáltatókat a kieső munkaerő és bevételek miatt, sem pedig a munkavállalókat annak érdekében, hogy gyermekeik biztonságban maradjanak a járvány idején.  Az óvodai nevelés és iskolai oktatás biztonságos feltételeit viszont nem képesek megteremteni. Ehelyett olyan terekbe és körülmények közé terelik a gyerekeket és a közoktatásban dolgozókat, amelyekben az alapvető biztonsági előírásokat sem képesek biztosítani. 

Tisztelettel:

a PDSZ Országos Választmánya

Csatlakozz még ma, itt!

Nem megy nélküled!

Láthatod. Akármi és akármikor megtörténhet. Ha csak néhány ezren vagyunk, úgy lépnek át rajtunk, hogy azt mondanak, amit akarnak.

Ahhoz, hogy megakadályozzuk a hazugságokat, hogy elérjük a céljainkat, nem kell sok, csak a te csatlakozásod. Tedd meg magadért, járulj hozzá havonta egy gyorséttermi menü árával a küzdelmekhez!

Lépj be a PDSZ-be, ne hagyd, hogy egyedül harcoljunk tovább! Segíts magadon, még ma!