COVID: Ne hagyd magad átverni! Ismerd meg a jogaidat!

Az közoktatási dolgozóknak ma veszélyes körülmények között kell dolgozniuk. Tapasztalataink alapján nyugodtan kijelenthető: nincsenek meg az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményei.

Nincsenek meg, hiszen ma, ha valahol fertőzött személyre bukkannak, nem tesztelik automatikusan az intézményben dolgozókat és az oda járó gyerekeket, tanulókat. Így az sem derülhet ki, hogy aki fertőzött, de még tünetek nélkül bejárt, továbbadhatta-e a fertőzést. Márpedig egy nevelési-oktatási intézményben ennek igencsak nagy a veszélye.

A tesztelés és a karantén anomáliái

Az alkalmazott protokollok esetlegesek és hiányosak. Nem része a protokollnak a tesztelés, amit – a PDSZ-hez érkezett visszajelzések alapján – jellemzően akkor sem rendelnek el, ha bizonyítottan COVID-fertőzöttet találtak az intézményben dolgozók vagy az oda járók körében.

Elterjedt gyakorlat, hogy a COVID-gyanús személyeket azonnal karanténba rakják, és ha a dolgozó vagy a diák szülője nem éri el, hogy a háziorvos megrendelje a tesztelést, az nem történik meg automatikusan. Emiatt tehát rejtve marad, hogy karanténba kerülése előtt fertőzött-e.

Az érintett dolgozó pedig nem tud kiszabadulni a karanténból – hacsak nem fizeti ki saját pénzből a PCR-tesztet, amelynek darabja minimum 30.000 Ft, és 48 óra eltéréssel két negatív kell belőle. Emiatt két hétre karanténban marad, csupán 60%-os táppénzzel – hacsak nem sikerül elérnie, hogy a fertőzést foglalkozási betegségnek minősítse a hatóság. Ehhez hozzájárul, hogy a többi munkavállaló amúgy is jelentős terhelése tovább nő, hiszen a kieső kollégát helyettesíteni kell.

Ez a gyakorlat elfogadhatatlan. A cél az lenne, hogy gyanú esetén azonnal teszteljenek, hogy meggyőződjünk róla, van-e konkrét veszélyhelyzet.

Szintén általános tapasztalat, hogy ott is igen lassan történnek az események, ahol végül elrendelik a tesztelést. A vírus terjedését nem akadályozza, hogy a hatóság előírta a tesztelést – ha az napokkal később történik meg, a fertőzés könnyen terjedhet tovább, amennyiben a karanténba zárt kolléga vagy diák valóban fertőzött volt.

Fejetlenség, információhiány, ferdítés

A PDSZ már hetek óta folyamatosan küldi a Klebelberg Központ elnökének, Hajnal Gabriellának azokat az eseteket, amelyeket a szakszervezetünknek jeleznek a szülők és a dolgozók. Ezekről az esetekről csupán azért nem számoltunk be külön, mert úgy véltük, a szakszervezetnek nincs módja külön ellenőrizni minden bejelentést – a KK-nak, a minisztériumnak és az Operatív Törzsnek viszont bőven lenne.

Ezeket azért küldtük el, hogy kérjük a sürgős intézkedést: rendeljenek el azonnali, általános és tömeges tesztelést, emellett a covid-gyanús esetek azonnali és automatikus tesztelését.

A jogszabályi háttér szintén nem segíti a zökkenőmentes működést. Az egészségügyi törvényt júniusban úgy módosították, hogy abban a kormány felhatalmazást kapott a köznevelési, szakképző, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és közművelődési intézmények látogatásának felfüggesztésére (232/D §). Ezt a felhatalmazást annak ellenére kapta, hogy például a digitális munkarendre történő átállás a köznevelési törvényben minisztériumi hatáskör maradt.

Ez az – alkotmányjogilag is igen csak aggályos – káosz tehet egyebek mellett arról is, hogy teljesen átgondolatlan, mit szabályoznak a legfelső szinten: így aztán ott jellemzően olyan döntések születnek, amelyekre a legfelsőbb szint nem is lát rá, például a digitális munkarend elrendelése az egyes intézmények esetében. Ahogy az is átgondolatlan, hogy mit bíznak az intézményekre. Esetenként olyan kérdéseket is, amelyekben az intézmények egyáltalán nem kompetensek: például helyi járványügyi protokollok kidolgozását várják el a laikus tantestületektől.

Pedig a cél világos lenne: kerüljük el, hogy a munkavállalók tömegesen otthon maradjanak az intézmények bezárása miatt. A kormány intézkedéseivel azonban pont azt éri el, hogy azok rövidesen tömegesen bezárhatnak.

A kormány intézkedései ugyanis nem támogatják a sokat hangoztatott célokat, mivel

  • A kormány nem törekszik arra, hogy fertőzéseket mielőbb kimutassa, a fertőzötteket izolálja, ezáltal megvédje az óvodai és tanulóközösségeket, valamint a gyermekintézményekben dolgozókat a tömeges fertőzéstől. A tömeges tesztelés bevetésével korai fázisban lehetne elfojtani a terjedő fertőzést – a sok felesleges bürokrácia, az ide-oda küldözgetett potenciális fertőzöttek, az értelmetlen, többnapos várakozások viszont átgondolatlanságra, szervezetlenségre utalnak.
  • A kormány nem törekszik arra, hogy minél kevesebben legyenek egy épületen belül, hogy kiküszöbölhető legyen a tanulócsoportok keveredése, a tumultus, megvalósulhasson valamelyest a másutt előírt távolságtartás. Ha komolyan venné ezeket a célokat, a felsőbb évfolyamos tanulók, középiskolások részére nyugodtan elrendelhetné a digitális tanrendet, míg az alsósok a félig üres intézményekben szellősebben lennének eloszthatók. Ehelyett folytatódik a tanulócsoportok összevonása, ami járványügyi szempontból kimondottan aggályos.
  • Ezáltal egyáltalán nem törekszik arra a kormány, hogy legalább a kisgyermekeket, az alsó tagozatosokat az intézményekben tartsa, akikkel – ha bezár az óvoda, az iskola – az egyik szülőnek otthon kell maradnia. Ez pedig most, amikor már nincs szabadsága a munkavállalóknak, hatalmas érvágás lenne, nem beszélve a járvány miatt állásukat vesztők számának további növekedéséről.
  • A kormány nem törekszik arra, hogy elkerülje, a pedagógusok karanténba, ezáltal táppénzre kerüljenek. Ugyancsak nem törekszik arra, hogy adott esetben rendkívüli tanítási szünet helyett digitális tanrend legyen, amikor a járvány miatt otthoni tartózkodásra kényszerült gyerekek, tanulhatnak. Ha sok pedagógus betegszik meg, nem is lesz, aki taníthatná őket, ráadásul ki fog helyettesíteni? Ha nem lesz pedagógus, közoktatási dolgozó, akkor úgy lesz kénytelen bezárni a legtöbb intézmény, hogy már a digitális tanrendre sem lesz lehetőség.

A számtalan részlegesen elrendelt karantént látva az is megdöbbentő, és a káosz jele, hogy a kormány hivatalos covid-információs oldala a mai napig arról ad hírt, hogy nincs ma Magyarországon olyan intézmény, ahol karantén lenne elrendelve. Az esetek eltussolása nem hogy nem segíti a szülőket, de nehéz helyzetbe is hozza őket. Az adatok nyilvánossága nem csak a járvány szempontjából alapvető érdek, hanem azért is, hogy a gyerekeivel hazakényszerülő szülő képes legyen valamivel érvelni a munkaadójánál.

A munkaadók felelőssége: büntetőjogi kategória is lehet

A munkáltatók, intézményvezetők felelőssége sokkal nagyobb, mint ahogy azt néhányan gondolnák. Nagy a felelősség, mert jelenleg nyilvánvalóan nem biztosítottak az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei. Ráadásul a pedagógusok jelentős része nyugdíjkorhatár-közeli, tehát fokozottan veszélyeztetett. Márpedig ezen a ponton akár meg is valósulhat az, amit a büntető törvénykönyv foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetésnek hív.

A felelősség a munkáltatót terheli, de a valódi felelős a kormány, mert az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit jelenleg nem a munkáltató tudja megteremteni. A munkáltató nem tud tömeges tesztelést elrendelni, de jelenleg szünetet és digitális tanrendet se. A kormány ingerküszöbe pedig láthatóan igen magas, bőven belefér, hogy tudnak esetekről, arról, hogy az iskolákban covid-fertőzöttek voltak, akik napokig fertőzhették a környezetüket, és mégsem tesznek semmit a fertőzés feltérképezése és megállítása érdekében.

Mit tegyen most a munkáltató, az intézményvezető a jelenlegi helyzetben?

Hozza nyilvánosságra az adatokat! Hány igazolt covidos van? Hányan vannak karanténban? Ha tesztelték őket, mi az eredmény? Ez már csak azért is fontos, mert a helyzet, a kockázat ismeretére az intézményben dolgozóknak és a szülőknek egyaránt joguk van.

Jelezzen mindent a fenntartónak, az OH-nak és a miniszternek – és nekünk is, bejelentését kérésére bizalmasan kezeljük. Ne feledje: ha nem körültekintő, a felelősség, akár a büntetőjogi is, őt is terheli majd.

Mint munkáltató az ő kötelessége az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit biztosítani a munka törvénykönyve 51. paragrafusának 4. bekezdése alapján. Ez – mások mellett – azt is jelenti, hogy az ő felelőssége gondoskodni a munkavállaló foglalkozás-egészségügyi vizsgálatáról is. Amennyiben az intézmény valamely munkavállalója – oktatási intézményeknél ez a gyerekekre is vonatkozik! – kontaktusba kerül fertőzött személlyel, úgy az érintett munkavállalók, gyerekek esetben kijelenthető, hogy van egészséget veszélyeztető körülmény. Ilyenkor jogilag a munkáltató felelőssége a biztonságos és egészséges munkavégzéshez szükséges környezet biztosítása – a felelőssége tehát igen jelentős.

[frame]

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés

a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,

b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,

c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

(3) Ha az elkövető a közvetlen veszélyt szándékosan idézi elő, bűntett miatt az (1) bekezdésben meghatározott esetben három évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben – az ott tett megkülönböztetés szerint – egy évtől öt évig, két évtől nyolc évig, illetve öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

[/frame]

Mit tehetsz te?

1Ha fennáll a fertőzés gyanúja, és karanténba kényszerülsz, kérd, ha kell, követeld a mielőbbi tesztelést. Ha nem hajlandó ezt megtenni a háziorvos, fordulj hozzánk! Ez már csak azért is fontos, hogy tudjuk, hány ilyen eset van, és nyilvánosságra hozzuk ezek számát. Ezekre hivatkozva követeljük ugyanis a protokoll megváltoztatását.

2Ha az intézményben covidos járt, és utána lettél rosszul, telefonálj vagy írj azonnal nekünk, hogy elmagyarázhassuk, hogy mit kell tenni, hogy betegségedet foglalkozási betegségnek nyilvánítsák, és 100 százalék táppénzt kaphass.

3Ha sorozatosan beosztanak helyettesíteni, és a beosztás a helyettesítés előtti négy napon belül történik, írj felszólítást az intézményvezetőnek, hogy ez rendkívüli munkaidőben végzett munkának minősül, az Mt. 143. §-a szerint.

4Ha nem kerültél karanténba, de olyan csoportban dolgozol, amelyben covidos gyerek volt, jelezd a munkáltatónak írásban, hogy nincsenek meg a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételei. Említsd meg a munka törvénykönyvének 54. paragrafusát a munkamegtagadásról (lásd a keretest), valamint hívd fel a vezető figyelmét a büntető törvénykönyvi tényállásra, a foglalkoztatás körében elkövetett veszélyeztetésre!

[frame]

 Az Mt. 54. § (1) bekezdése szerint a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

(3) A munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.

(4) A munkavállaló a munkáltató utasításától akkor térhet el, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell.

[/frame]

5Nem lehet a pedagógus számára a protokollban fertőtlenítő, takarító munkát előírni, mert nem tartozik a munkakörébe. Ez nem jelenti azt, hogy a pedagógus önszántából ilyen feladatot ne láthatna el, ám a helyi eljárásrendnek ez nem lehet része.

6Várható, hogy veszélyeztetett korcsoportba tartozó, vagy krónikus betegségben szenvedő kollégák kérik, hogy – mivel nem zárható ki a fertőzésveszély –, mentesüljenek az intézményi munkavégzés alól. Ennek lehetősége a munka törvénykönyve 55. § j) pontja szerint megvan. Eszerint munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára. Ennek mérlegelése az igazgató jogköre. Ha ilyet kérsz, jó ha tudod: a munkavégzés alóli mentesítés idejére díjazás nem jár, sőt a társadalombiztosítási jogviszony, így az ingyenes egészségbiztosítási jogviszony is szünetel, ezért a mentesítés idejére egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetned, amelynek havi díja 2020. január 1-jétől 7.710,- Ft (257,- Ft/nap).

Ha a pedagógus mentesül az iskolai munkavégzés alól, vagy táppénzen, ill. betegszabadságon van, és otthonról digitális oktatás tart, az nem minősül digitális tanrendnek, az általa tanított tanulók óráit el kell látni, azaz helyettesíteni kell.

Karantén elrendelése esetén a munkavállaló táppénzre kerül (a fizetés 60%-ának megfelelő a táppénz), ha foglalkozási betegség miatt kerül valaki táppénzre, akkor jár 100%-os táppénz, ennek azonban speciális eljárásrendje van – lásd lejjebb!

7Ha megbetegszel, felmerülhet a munkáltató kártérítési felelőssége, főképpen, ha a fertőzést a munkaviszonnyal összefüggésben kaptad el, a munkavégzési helyeden, a munkafeladataid teljesítésével összefüggésben. 

Ha a koronavírussal fertőzött munkavállaló megbetegedése foglalkozási megbetegedésnek minősül, a munkavállaló részére felgyógyulásáig (de legfeljebb 1+1 évre) a munkabére 100%-át jelentő baleseti táppénz jár, továbbá a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló egyéb kárait is, kivéve azokat a károkat, amelyek a foglalkozási megbetegedés beálltakor előre nem láthatóak, illetve amelyeket a munkavállaló vétkes közrehatása okozott.

A 100%-os táppénz nem jár automatikusan, hanem a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. Ennek lényege, hogy a foglalkozási betegség gyanúját a munkavédelmi hatóságnak be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni. A munkavédelmi hatóság a hozzá érkezett, a foglalkozási betegség gyanújával kapcsolatos bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja a miniszter részére. A foglalkozási betegség kórisméjét vagy annak gyanúját megállapító orvosnak a diagnózis felállítását követő 24 órán belül, halálos kimenetelű, illetve ugyanazon munkahelyen öt vagy több munkavállalót érintő, azonos, egy időben kialakult, heveny (a továbbiakban: tömeges) foglalkozási betegség esetén az elsőként észlelő orvosnak szóban azonnal és írásban legkésőbb 24 órán belül kell megtenni. E bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell megtenni, amelyet a munkavédelmi hatóság a miniszter hivatalos honlapján közzétesz.

8Nem csupán megtagadhatod a munkát, de kötelességed is megtagadni, amennyiben annak végrehajtása más személy egészségét, vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

[frame]

A PDSZ jogásza, dr. Nyitrai Károly összefoglalta a járványügyi intézkedésekkel összefüggő munkajogi kérdésekben fontos tudnivalókat. Állásfoglalását itt letöltheted:


Ebben a cikkben pedig kiváló jogi összefoglalót találsz arról, hogy mire kell ügyelnie a munkavállalónak, ha nem akar a járvány alatt jövedelem nélkül maradni.

[/frame]

Ne fogadd el az abszurdot: nem ez a normalitás! Tegyél most ellene!

Ahhoz, hogy megakadályozzuk a hazugságokat, hogy elérjük a céljainkat, nem kell sok, csak a te csatlakozásod. Tedd meg magadért, járulj hozzá havonta egy gyorséttermi menü árával a küzdelmekhez!

Lépj be a PDSZ-be, ne hagyd, hogy egyedül harcoljunk tovább! Segíts magadon, még ma!

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »