COVID: a rendszerszintű problémák azonnali megoldását kéri a PDSZ

A kormány meg kívánja védeni a gazdaságot. Ennek az igyekezetnek egyik alapvető feltétele az iskolák, óvodák nyitva tartása. Csakhogy a kormány céljait éppen a kormányzati intézkedések fenyegetik: az oktatás rövid időn belül összeomolhat. Nyílt levelet írtunk a problémák megoldása érdekében.

Tisztelt Pintér Sándor belügyminiszter úr!

Tisztelt Kásler Miklós miniszter és Maruzsa Zoltán szakállamtitkár urak!

A fő cél, hogy a gazdaság a lehető legkevesebb akadállyal működjön tovább – kommunikálja a Kormány. Sajnos ez a cél kritikus veszélyben van. A közoktatás ugyanis ebben kulcsfontosságú – és nagyon rövid időn belül leállhat. Az alábbi nyílt levelet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének Országos Választmánya azért írja önöknek, mert nincs hova hátrálni: ha nem néznek szembe az alább felsorolt rendszerszintű problémákkal, a közoktatás, látványosan vagy csendben, de összeroskad.

Alapvetés

A Kormány feltett szándéka a gazdaság – lehetőség szerinti – folyamatos működése. Ezért a gazdaság védelmével kapcsolatos intézkedések felügyeletével a miniszterelnök – mások mellett – Pintér Sándor belügyminisztert bízta meg. A Kormány álláspontja az oktatási intézményekkel kapcsolatban az volt, hogy azok teljes lezárását igyekszik elkerülni. Teszi ezt annak érdekében, hogy a munkavállalók felvehessék a munkát, hogy a gazdaság, amennyire lehet, folyamatosan működjék tovább.

Megértjük, hogy az oktatás rendszerének folyamatos működése kiemelt közgazdasági érdek. Ugyanakkor az elmúlt hetekben a szakszervezetünknél gyűlő adatok szerint az közoktatási rendszer működése veszélybe került. Ennek megfelelően rövid úton meghiúsulhat a Kormány által kitűzött cél is: ez pedig azt is jelenti, hogy az általunk képviselt munkavállalók tömegei kerülhetnek veszélybe, avagy gazdaságilag kiszolgáltatott helyzetbe.

A következők problémákat azonosítottuk a hozzánk beérkezett rengeteg visszajelzés alapján – a felvetések kulturált, megoldásközpontú kezeléséhez pedig különösen kérjük Pintér Sándor belügyminiszter közreműködését.

Az azonosított problémák

1DIGITÁLIS OKTATÁS

A digitális oktatás céljának, lehetőségeinek és jellegének teljes félreértelmezését tapasztaljuk. Ez pedig közvetlenül veszélyezteti a közoktatás rendszerének működését.

A digitális tanrendre történő átállás tiltása, annak az Operatív Törzs hatáskörébe utalása helyi szinten elhibázott döntésen, és/vagy egy rosszul megfogalmazott jogszabályon, továbbá hibás jogértelmezésen alapul. Ennek pedig súlyos következményei már most jól láthatók.

Értjük és bizonyos fokig méltányoljuk, hogy egy ilyen lépés országos szintű bevezetését a jogalkotó az Operatív Törzs kezébe kívánja adni. Azonban a gyakorlatban rendszerszintű, kritikus problémák merülnek fel.

  • Teljes mértékben kontraproduktív az a jól dokumentált működési forma, hogy olyan intézményeknél, ahol megjelent a vírus, és ahol intézményi szinten ideiglenesen bevezetnék a digitális tanrendet, ennek lehetőségét elutasítják, megtiltják az Operatív Törzsre hivatkozva („csak az Operatív Törzs dönthet így”), hagyományos tanrendre kényszerítve az érintett diákokat. Az iskolába kényszerített potenciálisan fertőző diákok pedagógusaikat is tovább fertőzhetik, akik gond nélkül adják át a azt saját kollégáiknak és a többi diáknak. Azaz ez az eljárás jelentős mértékben fokozza a fertőzés átadásának veszélyét.
  • A PDSZ szerint a digitális tanrend helyi, időszakos elrendelésének jogát helyben kell meghagyni, mivel az intézmények rendelkeznek a legtöbb információval ahhoz, hogy gyors és informált döntést tudjanak hozni az adott helyzetben. A központi szervek reakcióideje ezzel szemben a legtöbb általunk dokumentált esetben megengedhetetlenül hosszú. A hagyományos oktatás felfüggesztését erre kialakított speciális eljárásrend szerint rendelje el az intézményvezető, az eljárásrendben meghatározott időre. Ebben az esetben minimálisra lehetne csökkenteni a megbetegedések számát, ami garantálná az oktatási rendszer zavartalan működését.
  • A PDSZ véleménye szerint az ilyen típusú elkülönítéseket az egy épületben tanuló valamennyi diákra és pedagógusra ki kell terjeszteni, nem csak járványügyi, de pedagógiai okokból is. Az egy-egy osztály számára előírt, sebtében bevezetett elkülönítésre nem tud felkészülni a rendszer: a pedagógus nem tudja egyszerre ellátni a személyes feladatait és digitálisan is oktatni. Emellett a feltételek sem adottak egy-egy osztály esetében az azonnali átállásra. Az egy épületben dolgozók közös és időszakos elkülönítése esetén elegendő lenne csak rövidebb időszakokra eszközölni az intézmények vagy épületek zárását. Mindez megakadályozná a pedagógusok és a dolgozók fertőződését, azaz hosszabb távon is biztosítható lenne az oktatási rendszer teljességének üzembiztossága.
  • Több helyen elhangzott és mi is utaltunk arra az állításra, hogy a digitális oktatás elrendelése az Operatív Törzs feladata. Fontos megemlíteni, hogy ez, az érvényes jogszabályok szerint, nem így van. Míg az Eü. törvény legutóbbi módosítása valóban megnöveli az Operatív Törzs hatáskörét több kérdésben is, fontos szempont, hogy a köznevelési törvényben foglaltak továbbra is érvényben vannak, és ennek értelmében a digitális tanrend elrendelése miniszteri rendelettel történik.

A törvényi szabályozás zavarossága is rámutat arra, hogy mennyire esetleges és gyakran ötletszerű jelen pillanatban az oktatás irányítása. Ez nem segíti a Kormány által megfogalmazott gazdaságvédelmi célok megvalósulását.

2PROTOKOLLOK

Teljesen elfogadhatatlan és kontraproduktív, hogy míg a digitális tanrend helyi ideiglenes bevezetésének lehetőségét elvonják az intézményektől, addig a helyi, intézményi járványügyi protokollok kidolgozását az intézmények laikus tantestületeire bízzák. A tantestületekben nincs erre vonatkozó kompetencia, és ennek megfelelően a kialakított eljárásrendek között hatalmas eltérések alakultak ki.

Teljesen életszerűtlenek azok a döntések is, amelyek alapján az érintett diákokat magas kockázatúnak, az őket oktató pedagógusokat viszont alacsony kockázatúnak minősítik az eljáró hatóságok. Könnyen belátható, hogy a diákokkal egy légtérben tartózkodó, ám sokkal több diák-pedagógus, pedagógus-pedagógus kontakttal rendelkező pedagógusok azonos kockázatúak ezekkel a diákokkal. Ezeket a több helyen is tapasztalt anomáliákat pontos és jól követhető protokollokkal kell megakadályozni.

Az egységes és következetes protokollok hiánya és az véletlenszerű, esetleges működés nem csak intézményi szinten, de a tankerületek szintjén is teljesen mindennapos. Az oktatási rendszernek egységes, jól kidolgozott eljárásrendekre lenne szüksége, amelyeket nem a pedagógusokkal íratnak meg, azok internetes böngészési tapasztalatai alapján. A járványügyi protokollok kidolgozása járványügyi szakemberek feladata! A közoktatás üzembiztossága érdekében elengedhetetlen, hogy egységes, világos és transzparens járványügyi eljárásrendek kerüljenek kidolgozásra, amelyekből nem csak az intézmények, de a szülők és a diákok is pontosan megtudhatnák, milyen helyzetekben kihez kell fordulniuk, mi az eljárásrend, mire lehet számítani.

Protokoll hiányában teljesen esetleges döntések születnek, intézkedések maradnak el, amelyek nem a járvány megállítását, hanem éppen annak terjedését segítik.

Illusztrációképpen íme egy példa (a PDSZ-hez érkezett üzenetben csak a neveket változtattuk meg, illetve kihagytuk az érintett nagy, nyugat-magyarországi gyár nevét):

„Egy példa remek kontaktkutatásról: Lányom, Ági legjobb barátnője kollégista …..-ben, duális képzésre jár, egy nagy hazai gyárban dolgozik.  Kétszemélyes kollégiumi szobában lakik. A szobatársa múlt hét csütörtökön hazament, lázzal, orrfolyással. Tegnapra (következő hét szerda) meglett a teszt, pozitív. Felhívta Évát (a barátnőt), hogy ez van, megadta őt, mint közvetlen kontaktot. Évát a kollégiumból hazaküldték, de senki nem hívta. Ma mennie kell dolgozni a gyárba. Nincs hivatalos indok, amivel otthon maradhat. Közben pénteken Ági ott aludt Évánál. Vele szombaton találkoztunk, anyámnál, aki 70 pluszos. Ott is aludtunk. A férjem és kisebbik lányom az egyik nagyváros gimnáziumát én, gyógypedagógusként az egyik ovit, és két másik iskolát fertőzhetek meg, ha elkaptuk. Plusz a tesómékat, akikkel szintén találkoztunk. Persze bízhatunk abban, hogy mindenki stramm gyerek, és nem kapja el a fertőzést, de ez pillanatnyilag kevéssé megnyugtató gondolat. Ha kérhetnénk tesztet, azonnal rohantunk volna még tegnap. Sőt én még fizetnék is, mondjuk 5-6 ezer forintot is, akár. De még pénzért is több nap, mire tesztelnek. Ma mindenki ment dolgozni…. Ági, Éva családja, és mi is. Szabadságot nem vehetünk ki, táppénzre nem mehetünk, amíg nincs hivatalos kontaktról szóló papírunk. És anyámért is aggódhatok.”

Számos teljesen mindennapi esetre a mai napig nincs megnyugtató megoldás – főképpen nem olyan, ami a járvány terjedését akadályozná. Nincs például megoldás az alábbiakra:

„A) tanár tüneteket észlel magán, felhívja a háziorvosát, vár egy tesztet (ha a háziorvos megrendeli egyáltalán, de akkor is több napba kerül, míg tesztelik), aztán annak az eredményét – pozitív, karantén – de mi illeti meg?  Hány százalékos táppénz, mikor az intézményben tesztelés nem történt?

B ) Ugyanez, negatív eredménnyel, mehet vissza dolgozni, de legalább egy hetet otthon volt – ez alatt persze táppénzen (ami a bér 60%-a).

C) Nincsenek tünetek, de kontaktált covidos személlyel, nem tesztelik, elővigyázatosságból otthon marad. – Mentesül a munkavégzés alól, de se bért, se ingyenes egészségügyi ellátást nem kap, ha nem fizeti ezekre a napokra az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

D) Az iskolában kontaktált covidossal, nem tesztelik, nem rendelnek el otthoni munkavégzést, a gyerekeknek digitális oktatást, de a pedagógust karanténra kötelezik. Hány százalékos táppénz illeti meg a karantén idejére, ha betegség tüneteit nem mutatja?”

3ADATNYILVÁNOSSÁG

Az, hogy valamely intézményben elrendeltek-e részleges avagy teljes karantént, hogy történt-e igazolt fertőzés, vagy sem, kiemelten közérdekű adat. Az érintettek, a pedagógusok, a dolgozók, a diákok és szüleik csak ezek alapján dönthetik el, hogy saját körülményeik tükrében biztonságos-e számukra egy adott intézmény látogatása. Ezen információk visszatartása alaptörvényellenes és sérti az érintettek egészséges és biztonságos munkakörnyezethez fűződő jogait!

Emellett a hivatalosan ki nem hirdetett karanténok, elkülönítések a szülők érdekeit is súlyosan sértik. A szülő alapvető érdeke, hogy egy ilyen esetben alá tudja támasztani, miért kéri rendkívüli szabadságolását, avagy otthoni munkavégzését. Ha a kormány hivatalos kommunikációjában nem jelennek meg ezek az esetek, a szülő eszköztelen lehet munkaadójával szemben, amikor azt kell alátámasztania, hogy munkából való távolmaradása indokolt. A járvány alatt gyermekével otthon maradó szülő támogatása érdekében pedig a kormánynak már eddig is lépnie kellett volna, hogy emiatt senki nem maradjon jövedelem és egészségbiztosítási szolgáltatás nélkül.  

A fenti okból követeljük, hogy a koronavirus.gov.hu oldal területi és intézményi karanténokat felsoroló oldalán, amelyen a mai napig a „Magyarországon nincs karantén az új koronavírus-fertőzés miatt” állítás olvasható, jelentessék meg az intézményi karanténokat – legyenek azok teljesek avagy részlegesek. Álláspontunk szerint a jelenlegi helyzet súlyosan jogsértő, amelynek sürgős orvoslására kérjük önöket. 

4TESZTELÉS

Teljes mértékben elfogadhatatlan és kontraproduktív a jelenleg érvényes tesztelési rend. Szakszervezetünk több helyről is kapott olyan jól dokumentált és a Klebelsberg Központnak eljuttatott információt, hogy míg egy-egy érintett osztályt igen, az ugyanabban a légtérben dolgozó pedagógust nem különítették el, részükre teszteket sem biztosítottak. A pedagógus, a dolgozó számára a teszteket ingyenesen kell, hogy biztosítsa a munkáltató. Ennek elmulasztása járványügyi helyzetben sérti a munkavállaló egészséges és biztonságos munkakörnyezethez fűződő jogát.

A rendszeres és tömeges tesztelési rend kialakítása és megvalósítása nem csak azért szükséges, mert segítségével az intézmények – szükség esetén – rövidebb ideig lennének kénytelenek zárva tartani. Rendszeres és átfogó tesztelés hiányában a pedagógusok és a személyzet tömeges fertőződése esetén teljes intézményeket nem ideiglenesen, hanem bizonyosan elhúzódó, bizonytalan időre kell majd bezárniuk. Ez, amellett hogy sérti a munka törvénykönyvében megfogalmazott egészséges munkakörnyezethez való jogot és felveti az 54. § szerinti munkamegtagadás kötelezettségét a munkavállaló esetén, ellenkezik a Kormány kitűzött gazdaságvédelmi céljaival is.

A miniszterelnök ugyan igyekszik megnyugtatni bennünket, hogy ha megbetegszünk, meggyógyítanak. Csakhogy nekünk, közoktatási intézményekben dolgozóknak is jogunk van, hogy olyan munkakörülményeink legyenek, amelyek nem betegítenek meg. 

Tele van a sajtó Kásler doktor bejelentésével, nevezetesen, hogy 100 %-os táppénz jár, ha valaki a munkahelyén fertőződik. Ebben semmi új nincs, hiszen a foglalkozási betegségre vonatkozó szabály szerint ez jár. Csakhogy, tesztelés hiányában ki se derül, hogy a munkavállaló a munkahelyen fertőződött, egyáltalán hogy covidos, mivel nem tesztelnek. Nem beszélve arról, hogy ne ezzel próbáljon nyugtatgatni bennünket, mert nem akarunk megbetegedni. az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeihez jogunk van!

5FERTŐTLENÍTÉS

A szakszervezetünkhöz beérkezett jelzések szerint az intézmények fertőtlenítése nem az elvárható gondossággal történik. A tankerületeknél nem állnak rendelkezésre a megfelelő technológiai eljárással bíró vállalkozók, akik a nap végén csíramentesen képesek lennének elvégezni az intézmények fertőtlenítését. Emellett számos intézményben az alap takarító személyzet sem áll rendelkezésre, sok helyen a munkavállalók bevonásával történik valamiféle, technológiailag kifogásolható, munkajogilag pedig sok esetben jogszabályellenes takarítás.

Ilyen körülmények között sem a munkavállalók, sem az oda járó diákok egészséges környezethez való joga nem biztosított. Kérjük, minden állami intézményben mielőbb oldják meg, hogy a megfelelő technológiai eljárással bíró szervezet végezze a közösségi helyek, osztályok rendszeres és üzembiztos csírátlanítását. Ha valóban cél a gazdaságvédelmi szempont, erre a célra nem csak törvényi kötelessége lenne költeni az oktatásirányításnak, de csak így biztosítható az oktatási rendszer üzembiztos működése.

6ALSÓSOK

Gazdaságvédelmi szempontból a leginkább problémás kérdés az alsó tagozatos és annál fiatalabb gyermekek intézményeinek üzembiztos működtetése. Az ilyen fiatal gyermekek jellemzően nem hagyhatók magukra, amíg a szülő dolgozik. Egy teljes zárás leginkább ezeket a szülőket, az ő egzisztenciájukat veszélyeztetné.

Logikus lépés lenne tehát ott, ahol a tesztelés eredménye szerint megjelent a vírusfertőzés, a felsőbb tagozatosok és középiskolások digitális oktatásba terelése, ők ugyanis nem igényelnek folyamatos szülői felügyeletet. Az intézményekben így biztosítható lenne az alsóbb tagozatosok szellősebb, elővigyázatosabb elhelyezése – ezáltal biztosítható lenne az oktatási rendszer üzembiztosabb folyamatos működése, akár hosszabb távon is.

Tisztelt Pintér Sándor belügyminiszter úr! Tisztelt Kásler és Maruzsa urak!

Kérjük, hogy a fenti felvetéseinket, kéréseinket vegyék komolyan! A leírtakat rengeteg konkrét eset alapján fogalmaztuk meg, amelyekről egyébként mind a minisztériumot, mind pedig a Klebelsberg Központot is külön tájékoztattuk.

Amennyiben valóban közös érdek az oktatási rendszer üzembiztonsága, az azt működtetők és a diákok egészsége, a gazdaság teljesítményének fenntartása, az oktatási rendszer üzembiztos működtetése, úgy mielőbb oldják meg a fentieket!

Várva válaszukat:

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének Országos Választmánya

[frame]

Ne fogadd el! Nem ez a normalitás! Lehet tenni ellene – tegyél most ellene!

Ahhoz, hogy megakadályozzuk a hazugságokat, hogy elérjük a céljainkat, nem kell sok, csak a te csatlakozásod. Tedd meg magadért, járulj hozzá havonta egy gyorséttermi menü árával a küzdelmekhez!

Lépj be a PDSZ-be, ne hagyd, hogy egyedül harcoljunk tovább! Segíts magadon, még ma!

[/frame]

Kincse Szabolcs

Kincse Szabolcs

Hasonló cikkek

Béremelés és ki nem fizetett túlmunka – csak tagoknak

Ebben az írásunkban hozzájutsz azokhoz a tartalmakhoz, amelyeket csak tagoknak tettünk elérhetővé. Miről van benne szó? Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is a béremelés? Hogyan tudod behajtani az elmaradt díjazást a 2023. december 31-éig végzett eseti helyettesítésért és egyéb többletmunkáért, ha közoktatásban vagy szakképzésben dolgozol? – Ezekhez adunk szerkeszthető, frissített mintadokumentumokat is. Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is […]

Ez a cikk csak PDSZ-tagok számára érhető el. Még nem vagy tag? Lépj be!

Tovább olvasom »