COVID: A PDSZ kiáltványa a kormányhoz

A kormány sikerpropagandájával szemben a pedagógusok 94 százaléka igenis tart a megbetegedéstől. Jogsegély-szolgálatunk folyamatos nyomás alatt dolgozik: ki nem fizetett túlmunkák, logikátlan és veszélyeztető járványügyi intézkedések, nem munkakörbe tartozó feladatok, és még sorolhatnánk.

A PDSZ Országos választmánya kiáltványt intéz a kormányhoz, amelyben követeli, hogy a visszásságokat számolják fel. Az oktatási intézményrendszer összeomlásának megakadályozása közös érdekünk!

SZAKSZERVEZETI KIÁLTVÁNY A KORMÁNYHOZ

Ma Magyarországon nem biztosítottak a közoktatás területén a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételei. A PDSZ követeli, hogy a kormány haladéktalanul hozzon döntéseket annak érdekében, hogy a munkáltatók meg tudjanak felelni a munka törvénykönyve 51. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek, amely előírja számukra –  a köznevelési intézményekben dolgozók esetében is –, hogy

biztosítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. 

TÁVOLSÁGTARTÁS

Az óvodákban, pedagógiai szakszolgálatokban, iskolákban, és egyéb fenntartásuk alá tartozó intézményekben nem biztosítható megfelelően a távolságtartás. A mindennapi gyakorlatból tudjuk, hogy a gyermekek a tantermekben/csoportszobákban nem viselnek maszkot, noha tudjuk, hogy ugyanúgy terjeszthetik a vírust. A tünetmentes hordozók miatt a hőmérőzés bevezetése sem megoldás.

TESZTELÉS ÉS ADATNYILVÁNOSSÁG

Nincs rendszeres, általános tesztelés, így nem követhető nyomon egy adott intézmény átfertőzöttségének mértéke. Adatnyilvánosság nélkül pedig nem garantálhatók a munkavállalók egészséges és biztonságos munkakörnyezethez fűződő jogai, mivel transzparencia és adatnyilvánosság nélkül nélkül nem képesek informált döntést hozni.

Ugyanakkor számos esetben keresik meg a szakszervezeteket a munkavállalók, hogy az elégtelen tesztelés ellenére nő a fertőzöttek aránya, emelkedik a megbetegedések száma, ahogyan a halálozásoké is. Mindeközben Kásler Miklós miniszter ígéretével ellentétben azzal szembesülünk, hogy

a tankerületek nem partnerek a 100%-os táppénz megítélésében.

Teljességel félrevezető és hamis az az állítás, amelyet Maruzsa Zoltán államtitkár hangoztat folyamatosan a sajtóban, hogy csak néhány iskolát és osztályt kell a járvány miatt digitális munkarendre átállítani. Ezeket az intézkedéseket véletlenszerűen felfedezett fertőzések miatt vezették be, a többség azonban a tesztelés elmaradása miatt rejtve marad. 

TÚLMUNKA

A megfertőződések még több többletmunkát jelentenek, mivel a karanténba került csoportok miatt a hagyományos oktatás digitális oktatással kell kiegészüljön. Ez sem a munkaidő miatt, sem a rendelkezésre álló eszközök miatt nem megoldható.

Az ebből fakadó túlmunkát pedig nem fizetik ki, ahogy a helyettesítéseket sem, miközben felmérésünk szerint ezek száma 40%-kal nőtt a járvány alatt.

S mivel felméréseink szerint a dolgozók 94%-a tart a megbetegedéstől, és nap mint nap azzal jár munkába, hogy a fenti feltételek elégtelensége miatt megbetegedhet, követeljük a következőket:

1 Ahol a településen megjelent a koronavírus-fertőzés, az általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban rendeljenek el digitális munkarendet!

2 Az általános iskola alsó tagozatán, valamint az óvodákban és a pedagógiai szakszolgálatokban biztosítsák a kiscsoportos munka tárgyi és személyi feltételeit!

3 A logopédusok a szűrési időszakban ne váltogassák a helyszíneket! Egy intézményben legyenek addig, amíg be nem fejezték az adott helyen az összes gyermek felmérését! Ha valamelyik csoportban felmerül a fertőzöttség, ott addig ne legyen kötelező a logopédiai szűrés, amíg a munkáltató nem biztosít tesztelést. Az utazó hálózatokban maximálják a napi intézményszámot! 

4 Legyen elegendő nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott, hogy a kiscsoportokban a gyermekfelügyelet biztosított legyen!

https://nedolgozzingyen.hu/2020/09/25/mit-tehetsz-ha-a-munkahelyed-nem-biztonsagos/

5 A fertőtlenítés és hőmérőzés nem pedagógus-munkakörbe tartozó feladat, nem beszélve arról, hogy a hőmérőzésnél nem tartható a biztonságos távolság, ezért védőfelszerelés nélkül ez is veszélyeztető tényező, bárki végzi is. 

6 Az intézményekben dolgozókat rendszeresen teszteljék!

7 Azok a gyermekek, akikkel egy háztartásban lakó karanténba kerültek, ne látogassa mindaddig az intézményt, amíg a fertőzést továbbadhatja! 

8 A fertőzés közintézményekben történő megjelenésével kapcsolatos adatok, az azokban elrendelt járványügyi intézkedések, teljes vagy részleges intézményi járványügyi korlátozások és egyéb, az intézményekre vonatkozó intézkedések közérdekű adatok. Ezek nyilvánossága kiemelkedő fontosságú ahhoz, hogy a munkavállalók informált döntéseket hozhassanak arról, fennállnak-e az egészséges és biztonságos munkakörnyezethez szükséges feltételek. Az intézményekben eszközölt járványügyi intézkedések listáját, az intézmények megjelölésével együtt, napi rendszerességgel tegye közzé a kormány a koronavirus.gov.hu oldalon! 

A PDSZ követeli, hogy a kormány a fentiek biztosításával fokozza a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit!

Az intézményrendszer összeomlásának elkerülése össztársadalmi érdek.  Ellenkező esetben értelmezésünk szerint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 54. § (1) bekezdése és (2) bekezdése szerinti körülmények együttesen fennállnak, és a dolgozókat arra fogjuk felszólítani, hogy a biztonságos munkakörülmények megteremtéséig a fenti jogukkal élve tagadják meg a munkát!

[frame]

Ne fogadd el! Nem ez a normalitás! Lehet tenni ellene – tegyél most ellene!

Ahhoz, hogy megakadályozzuk a hazugságokat, hogy elérjük a céljainkat, nem kell sok, csak a te csatlakozásod. Tedd meg magadért, járulj hozzá havonta egy gyorséttermi menü árával a küzdelmekhez!

Lépj be a PDSZ-be, ne hagyd, hogy egyedül harcoljunk tovább! Segíts magadon, még ma!

[/frame]

Kincse Szabolcs

Kincse Szabolcs

Hasonló cikkek

Béremelés és ki nem fizetett túlmunka – csak tagoknak

Ebben az írásunkban hozzájutsz azokhoz a tartalmakhoz, amelyeket csak tagoknak tettünk elérhetővé. Miről van benne szó? Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is a béremelés? Hogyan tudod behajtani az elmaradt díjazást a 2023. december 31-éig végzett eseti helyettesítésért és egyéb többletmunkáért, ha közoktatásban vagy szakképzésben dolgozol? – Ezekhez adunk szerkeszthető, frissített mintadokumentumokat is. Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is […]

Ez a cikk csak PDSZ-tagok számára érhető el. Még nem vagy tag? Lépj be!

Tovább olvasom »