COVID az okatatásban: itt már nem sztrájkolni kell

Nem, a PDSZ nem sztrájkot hirdetett amiatt, hogy a koronavírus-járvány miatt veszélyben dolgozunk. Azért nem, mert nem gazdasági és szociális érdekekről van szó, hanem a gyermekek, a fiatalok és a munkavállalók egészségének veszélyeztetéséről, biztonságos munkavégzés feltételeinek hiányáról. A munka megtagadása ilyenkor nem csak törvényesen garantált jogunk, de kötelességünk is!

A sajtóban több helyen is megjelent (pl. a Népszavában is), hogy a másik érdekvédő szervezet, a Pedagógusok Szakszervezete – sajnos – nem tartja időszerűnek a PDSZ által meghirdetett sztrájkot a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban – nagyon röviden – összefoglalnánk a lényeget:

1 A PDSZ a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatban egy kiáltványt fogalmazott meg, amelynek központi eleme volt, hogy az oktatásban dolgozó munkáltatók legyenek tisztába azzal a jogukkal, és kötelességükkel, hogy – veszélyeztetés esetén – a munkát nem csak megtagadhatják, de meg is kell tagadniuk.

https://nedolgozzingyen.hu/2020/10/02/covid-a-pdsz-kialtvanya-a-kormanyhoz/

2 A kiáltványban kilátásba helyeztük, hogy ha a kormány a továbbiakban sem tesz eleget követeléseinknek, felszólítjuk tagjainkat és támogatóinkat, hogy a jelzett jogszabályoknak megfelelve tagadják meg a munkát. A követeléseink közé egyébként olyan alapvető dolgok tartoznak, mint az adatnyilvánosság (hogy a munkavállaló – egészségi állapota, családi körülményei alapján – döntést hozhasson arról, biztonságos-e számára a munkavégzés, ha a fertőzés megjelent közvetlen közelében), vagy a rendszeres, kéthetenkénti és szúrópróbaszerű tesztelése a diákközösségekkel közvetlenül érintkező munkavállalóknak. Ehhez nem kell sztrájkot hirdetnünk – és hosszas, a kormány által könnyedén eltéríthető jogi procedúrákba vágnunk.

3 Ehhez a kiáltványhoz kértük a másik érdekvédelmi szervezet, a Pedagógusok Szakszervezete csatlakozását. Ezt ők – legnagyobb sajnálatunkra – visszautasították.

4 Valóban hirdettünk szolidaritási sztrájkot az elmúlt hetekben – az SZFE dolgozóinak támogatására, egyebek mellett azért is, mivel az SZFE-n csoportunk működik. Ebbe a sztrájkba azonban nem hívtuk meg a PSZ-t.

https://nedolgozzingyen.hu/2020/09/15/szfe-a-pdsz-ketoras-szolidaritasi-sztrajkot-hirdet/

5 Ebből kifolyólag sajnos nem világos számunkra, hogy milyen sztrájkunk meghirdetését nem tartotta időszerűnek a PSZ a napokban. Biztosak vagyunk benne, hogy félreértésről lehet szó, hiszen azt nem feltételezzük, hogy társszervezetünk a munkavállalók saját, meglévő jogaikkal kapcsolatos felvilágosítását nem találja időszerűnek.

Az ügyben a PDSZ Országos választmánya az alábbi nyilatkozatot adta ki és juttatta el a sajtónak:

[frame]

A PDSZ OV sajtóközleménye

A sajtóban elterjedt hírekkel szemben, a PDSZ az SZFE sztrájkjával kapcsolatban kezdte el szolidaritási sztrájk előkészítését, és nem hirdetett a koronavírus járvány alatti munkahelyi veszélyeztetés miatt sztrájkot.

A koronavírus-járvány miatti veszélyeztetés nem sztrájk kérdése, hiszen nem gazdasági és szociális érdekek biztosításáról, hanem az élet és egészség védelméről van szó. A koronavírus kérdésében nem sztrájkot kell, azaz nem kell sztrájkot kezdeményezni, mivel ott, ahol az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei nem biztosítottak, az intézményi munkavégzést a munkavállaló köteles megtagadni, amennyiben ő maga a gyermekek és fiatalok egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti, illetve megtagadhatja, ha az utasítás végrehajtása a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ilyen esetek azok, amikor a közoktatási intézményben dolgozó covid-fertőzöttel volt egy helyiségben, de ezt követően nem tesztelték, nem küldték karanténba, illetve, ha olyan osztályban, csoportban kell dolgoznia, amelyben covid-fertőzött előfordult, és nem bizonyosodott be, hogy az adott közösségben nem maradt fertőzött személy.

Eddig két, igazoltan Covid-fertőzésben elhunyt kollégáról szerezhettünk tudomást, amit a Kormány – időnként meglehetősen furcsa körülmények között – hajlandó volt megerősíteni. Hány halálesetnek kell kitudódnia ahhoz, hogy végre hathatós intézkedések történjenek a közoktatásban?!

Álláspontunk szerint a biztonságos munkavégzés érdekében nem kell új munkajogi kereteket kivívni, ezek már adottak. Ezek használatára kell biztatni a munkavállalókat. Hiszen az 2012. évi I. törvény (Munka törvénykönyve) 51. § (4) bekezdés értelmében a munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. Amennyiben tehát a közvetlen kontaktusba került munkavállalóktól továbbra is intézményi munkát várnak el az oktatási-nevelési, köznevelési és szakképzési intézményekben, úgy nekik nem sztrájkolniuk kell, hanem már meglévő jogukkal élve, törvényesen megtagadni a munkát.

Az SZFE-t illetően a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért a Színház- és Filmművészeti Egyetem munkavállalóinak sztrájkköveteléseivel, és támogatja  mind az intézményben működő helyi PDSZ csoportot, mind az intézmény munkavállalóit. Ezért a PDSZ Országos Választmánya döntést hozott, hogy a szakszervezet szolidaritási sztrájkot szervez, abban az esetben ha az SZFE sztrájkbizottságának tárgyalásai nem járnak eredménnyel.

Ám ebben az ügyben NEM kerestük meg a másik pedagógus szakszervezetet, tehát nem a PDSZ koronavírussal kapcsolatos sztrájkjához nem adtak segítő kezet – ugyanis ilyen kezdeményezés nincs – hanem ahhoz a kiáltványhoz – link:

https://nedolgozzingyen.hu/2020/10/02/covid-a-pdsz-kialtvanya-a-kormanyhoz/ -, amelyben felhívtuk a figyelmet erre a munkavállalói jogra: “A PDSZ követeli, hogy a kormány a fentiek biztosításával fokozza a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeit! Az intézményrendszer összeomlásának elkerülése össztársadalmi érdek.  Ellenkező esetben értelmezésünk szerint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 54. § (1) bekezdése és (2) bekezdése szerinti körülmények együttesen fennállnak, és a dolgozókat arra fogjuk felszólítani, hogy a biztonságos munkakörülmények megteremtéséig – a fenti jogukkal élve – tagadják meg a munkavégzést az intézmény falain belül!”

A PDSZ Országos Választmánya

2020.október 12.

[/frame]

Csatlakozz hozzánk ma, ha te is úgy gondolod, hogy nekünk, oktatásban dolgozóknak is vannak jogaik!

Ne hagyd magad!

Lépj be a PDSZ-be, ne hagyd, hogy egyedül harcoljunk tovább! Segíts magadon, még ma!

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »