100%-os táppénzek: pénz helyett vádaskodás

Szemben a nekünk panaszos leveleket író százakkal, a kormány nyugalommal várja az ünnepeket. Eszük ágában sincs 100%-os táppénzeket folyósítani. Szerintük ugyanis minden rendben van a táppénzek megítélésével, ezért a PDSZ „hagyja abba a hangulatkeltést”.

December negyedikén, nyílt levélben kértük a kormányt – egyebek mellett – arra, hogy

azonnal egyszerűsítsék a 100%-os táppénz igénylésének borzalmasan bürokratikus folyamatát, hogy a dolgozók és családjaik ne egzisztenciális félelemként éljék meg a tesztelést.

Arról már sokat írtunk, hogy ezek a bürokratikus csapdák nem csak teljes családok megélhetését sodorják veszélybe pont a karácsonyi ünnepek előtt, de hihetetlenül károsak is, mivel a megélhetésüket féltő munkavállalók (dolgozzanak azok akár az oktatásban, akár az egészségügyben, szociális intézményeknél vagy akárhol) nem merik majd kockáztatni megélhetésüket, ezért nem működnek majd együtt az elvárható szinten a kormányzat által előírt védelmi intézkedésekkel.

100%-os táppénz: kasszasiker a kormánynak?

Levelünkre, amelyet Orbán Viktor miniszterelnöknek, Kásler Miklós emberminiszternek és Maruzsa Zoltán szakállamtitkárnak címeztünk végül Kisfaludy László, az EMMI helyettes államtitkára válaszolt.

[frame]

A teljes levél:

[/frame]

Kisfaludy leveléből megtudhattuk, hogy

„A COVID-19 fertőzött pedagógusok esetében, amennyiben munkavégzésükhöz kapcsolódóan kapták el a betegséget, eddig is biztosított volt a 100 %-os táppénz megítélése.”

Ez a kijelentés annyira tarthatatlan, hogy még a kormány is pontosan tisztában van vele: bürokratikus, és annyi ponton csúszhat el egy ilyen kérelem, hogy gyakorlatilag senki sem jár sikerrel. Éppen ezért követeltük a levélben azt is, hogy egyszerűsítsék az eljárásrendet, hogy az igénylők azonnal megkaphassák a teljes összeget.

A kormánynak azonban egy kasszasiker, ezért kitűnően megfelel ez a helyzet: egyrészt havonta milliárdokat spórol a 60%-os táppénzeken, másrészt pedig szintén milliárdokat azokon a kifizetetlen túlórákon, amiket a hiányzók helyettesítésére kényszerített kollégáknak nem fizet ki.  

Kásler miniszter ugyanakkor, ahelyett, hogy egy mozdulattal átíratná az eljárásrendet, hogy megkönnyítse az igénylők dolgát, tollat ragadott, és külön levélben tájékoztatta az érdekelteket – gyakorlatilag ugyanarról, amiről mi már jóval előtte. Ismertette ugyanis a végtelenül bonyolult igénylés egyes lépéseit. Erre Kisfaludy is kitér levelében, persze, úgy beállítva a Kásler által összeállított 9 lépéses teendőlistát, mintha az maga lenne a megoldás, nem pedig maga a probléma, a beteg embert teljesen kiszolgáltató folyamat:

„Önök és egyes sajtóorgánumok folyamatosan igyekeztek dezinformálni a pedagógusokat és a társadalmat az elmúlt hetekben, a foglalkozási megbetegedéssé nyilvánítás eljárásrendje azonban egységes, egyértelmű és minden érintett számára megismerhető. Ezt elősegítendő Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr még az elmúlt héten is újabb tájékoztatást adott a köznevelési intézmények vezetőinek a COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatos társadalombiztosítási eljárásrendről, amely részletesen leírja az egyébként is hatályban lévő eljárást.”

Márpedig az eljárásrend a mai napig olyan lehetetlen dolgokat tartalmaz, mint a fertőzés PCR-teszteléssel történő bizonyítása – annak ellenére is, hogy PCR-tesztelést szinte már senkinek sem csinálnak.

Mindebből azonban világos, hogy

A kormánynak esze ágában sincs egyszerűsíteni a táppénzzel kapcsolatos eljárásrendet, hiszen neki kimondottan megfelel, ha csak nagyon keveseknek sikerül megigényelni az egyébként jogosan járó ellátást.

Azt, hogy ezt vádaskodásba, harcias frázisokba burkolva tárgyalja, már megszokhattuk. Ugyanakkor nem tudunk higgadtan elsiklani amellett a tény mellett, hogy ez a kormány, aki magát a keresztény értékek nagy védelmezőjének tartja, mindezzel éppen a karácsonyi ünnepek előtt szolgáltatja ki azokat a rászoruló, beteg dolgozókat, akikre elégtelen járványkezelése közben támaszkodik az oktatásban, egészségügyben, szociális szférában és máshol is.

Vajon miért nem tette? Mert megéri neki, ha minden így marad. Akár karácsony előtt is.

Szent cél: minden maradjon nyitva

Kisfaludy levelében a PDSZ más követeléseire is kitér. Nem rejti véka alá a kormánynak azt a gyermeteg elképzelését, hogy az oktatási intézmények nyitva tartásának nincs és nem is volt alternatívája:

„Minden, az iskolák működését korlátozó intézkedés nehéz helyzetbe hozza a dolgozó szülőket, ezért az a célunk, hogy amennyiben lehetséges, az iskolák zavartalanul működhessenek a járványügyi ajánlások szigorú betartásával.”

Iskolák működését korlátozó intézkedéseket éppen a kormány hozott azzal, hogy egyáltalán nem volt hajlandó meghallgatni a kínálkozó alternatívákat. Sőt olyan benyomásunk lehetett, mintha a kormányzat – valamilyen gyerekes okból – szinte sportot űzött volna abból, hogy – akármilyen logikus is lett volna egy javasolt intézkedés – semmi esetre sem fogadta el a körein kívülről érkező javaslatokat.

Nagy kár, hogy így tett, mert ha szeptembertől – a PDSZ javaslatainak megfelelően – megszűntette volna a kötelező óvodába járást, ha az alsó tagozatoknál, 4. osztályig vezetett volna be osztálytermi oktatást, a szoros szülői felügyeletet nem annyira igénylő felsősöket pedig digitális tanrendben oktatta volna, akkor nem itt tartanánk.

Ehelyett a kormány inkább a számok, statisztikák kozmetikázására, sőt gyakran saját állításainak is ellentmondó, harcias nyilatkozatokra pazarolja energiáit. Ezek nem járulnak hozzá a problémák megoldásához.

A kormány megfeledkezik arról is, hogy az ő feladata lett volna hathatós anyagi segítség nyújtása a munkaadók, munkavállalók számára, ahogy minden európai országban ez megtörtént. Magyarország az egyetlen hely, ahol a lakosságot sújtó gazdasági nehézségeket a lakosság áldozatvállalásával, illetve a barátoknak nyújtott nagy összegű ajándékokkal és a barátok által megnyert gigaberuházásokkal kívánják leküzdeni.

Valóság vs. EMMI

Rengeteget írtunk mi is, mások is arról, hogy az intézményekbe nem érkeznek maszkok, olyasmit pedig, mint a plexi arcvédő, amit például egy óvodapedagógus, tanár hatékonyan tudna alkalmazni, csak akkor használ a pedagógus, ha megveszi magának. Ehhez képest Kisfaludy helyettes államtitkár lendületes levele világosan a tapasztalatok ellenkezőjét állítja:

„…a védekezéshez szükséges eszközöket folyamatosan az intézmények rendelkezésére bocsátjuk.”

Hogy miért van szükség erre, nem értjük. Attól, hogy az EMMI akármilyen beosztású vezetője ezt leírja, még ugyanaz lesz a helyzet: ezeket az eszközöket NEM biztosítják a munkavállalók számára. Pont.

Ugyanez az alternatív valóság jelenik meg a levélben a meghozott intézkedésekkel kapcsolatban. Mintha nem tudnánk pontosan, mennyire esetlegesek, esetenként eltérők a hatósági reakciók, hogy hány alkalommal fordult elő az érintett kontaktok akár egyhetes késedelemmel elrendelt, alig párnapos karanténja – aminek, ugye, sok értelme nincs, ha addig ezek az érintettek a közösségben voltak:

„Ahol a járvány az óvintézkedések ellenére megjelent, ott az intézménnyel egyeztetve haladéktalanul megtörtént a szükséges tanügyi intézkedés (tantermen kívüli, digitális munkarend vagy rendkívüli szünet elrendelése).”

Egyre valószínűbb, hogy a probléma nyelvi – amennyiben az EMMI köreiben a „haladéktalan” szó alatt a késedelmes intézkedéseket, az elhúzódó bürokráciát kell érteni, amit például a 100%-os táppénz igénylésének folyamata is jól példáz.

Alternatív matematika – és arcpirító cinizmus

Az, amit már számtalanszor megdöbbenéssel tapasztaltunk, a számok nyílt kozmetikázása, ebben a levélben is megjelenik, itt is helye van. A helyettes államtitkár szerint ugyanis

„A gyermekek és a pedagógusok védelme érdekében elrendelt óvintézkedések hatékonynak bizonyulnak, ezt jelzi az iskolai dolgozók körében elvégzett célzott csoportos gyorstesztelés is, amely a pedagógusok körében egyébként a vártnál jóval alacsonyabb részvétel mellett zajlott. Az első körben megjelent pedagógusok mindössze 2,3%-a, a második körben 1,9%-a bizonyult pozitívnak.”

A célzott teszteléssel kapcsolatban már többször is írtunk (lásd fent). Megírtuk, hogy a közölt eredmények – a teszt jellegénél fogva – nem objektívek, a leteszteltek között legalább még félszer annyi pozitív eset található, mint amennyit a tesztek kimutattak.

Kisfaludy és a kormány álszent felháborodása azon, hogy a gyorstesztelés „a vártnál jóval alacsonyabb részvétel mellett zajlott” viszont egyenesen bicskanyitogató. Az általuk jelentett 70%-os részvétel ugyanis már csak azért is igen jónak mondható, mert

  • Egészen véletlenül „elmulasztották” megemlíteni, hogy a munkavállalók közül sokan jelenleg is táppénzen, karanténban vannak, az itt felsorolt számok őket nem tartalmazzák. Hogy hányan vannak táppénzen, azt természetesen nem kötik az orrunkra – inkább úgy csinálnak, mintha a gyorsteszt eredményei megegyeznének az összes fertőzöttel az intézményeknél. Ez egy nyilvánvaló és szemenszedett hazugság, amit egy magára kicsit is adó kormány, vagy tisztviselő egy normális helyzetben nem merne inszinuálni.
  • Az a tény, hogy gyakorlatilag senki nem kapott 100%-os táppénzt, nyomasztóan nehezedett minden dolgozóra úgy az oktatásban, ahogy az egészségügyben és a szociális szférában is. Karácsony előtt sokaknak hatalmas érvágás elveszteni bevételeik felét, különösen, ha a családban már akad olyan, aki elvesztette keresetét a COVID gazdasági hatásai miatt. Ha a kormány komolyan venné ezeket a teszteket és nem csak az alacsony számok felmutatására optimalizálna, úgy megoldotta volna a foglalkozási megbetegedésért járó 100%-os táppénzek egyszerűsített folyósítását. Ez esetben mindenki nyugodtabban állt volna a tesztelés elé.

Ami sajnos egyértelmű ebből a levélből, hogy a kormányzat továbbra is ragaszkodik a saját maga által festett rózsaszín képhez, nem hajlandó sem a valósággal, sem a munkavállalók egyre jogosabb haragjával szembesülni.

[frame]

Ha úgy gondolod, hogy nem laktál jól az ígéretekkel, itt az idő: lépj (be) most!

Ha zavar, hogy a kormány azt ígér, amit akar, de teljesíteni csak neked kell, ha zavar, hogy milyen helyzetben van a szakmánk, akkor az alábbi űrlap kitöltésével csatlakozz a PDSZ-hez, és harcolj velünk! Havonta egy hamburgermenü áráért segítsd a munkánkat, és biztosítsd a hátteredet arra az esetre, ha téged is jogsértések érnének!

[/frame]

Ezek a cikkek is érdekelni fognak

Hasonló cikkek

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »