Kásler ünnepi köszöntője nem csak faragatlan és ostoba, de törvénysértő is

Kásler Miklós karácsonyi köszöntőjével nem az a baj, hogy az emberminiszter nem érti, mi a különbség egy magán- és egy hivatalos levél között. Hiszen Kásler Miklóstól láthatóan már saját kormánya sem vár sokat – hivatala ennek megfelelően egyre zsugorodik. Kásler levelével nagyobb gond van. Kásler Miklós miniszter levele ugyanis törvényellenes.

Az, hogy a levele elején Krisztusról beszél, hogy a karácsonyi ünnepkör sajátosan vallási megközelítését kínálja fel köszöntőjében a megszólított pedagógusoknak, csupán egyszerű faragatlanság, esetleg butaság. Azt feltételezi levelének minden címzettjéről, aki az állami intézményekben dolgozik, hogy azok is hasonlóan kötődnek a karácsonyi ünnepkörhöz, ahogy annak idején a kis Miklós azt megtapasztalta.

„A magyarság esetében a kereszténységgel való találkozással egy ősi kultúra lett teljes, egészült ki, szakralizálódott.”

Az, hogy szerinte a magyarság és a kereszténység találkozásával mindösszesen egy „ősi kultúra lett teljes, egészült ki, szakralizálódott” nem más, mint a történelmi ismeretek kirívó hiányossága, amennyiben a miniszter megfeledkezik arról, hogy a találkozás vonatkozásában ez a kiegészülés – egyebek mellett – felnégyeléssel is járt. Spongyát rá.

A miniszter levelének azonban vannak olyan részei, amelyek egyértelműen törvényellenesek.

A keresztény hit és az ősi magyar hagyományok mentén kialakult kultúránknak szellemében jött létre és fejlődött a magyar oktatás, a magyar iskolarendszer” – írja a miniszter. Aki nyilván nem értesült arról, amikor átvette a magas hivatalt, hogy  „az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni,

a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését,

és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt.” Ezt a köznevelési törvény írja elő.

Azaz nem, nem a keresztény hit és az ősi magyar hagyományok mentén „fejlődünk” (vissza, tehetnénk hozzá), hanem a köznevelési törvény előírásai mentén. Ami – helyesen – megköveteli, hogy tiszteletben tartsuk egymás világnézetét. Kásler emberminiszter szerint azonban az ő – meglehetősen kuszának tűnő – világnézete mindenek felett áll.

Kásler, miniszterként, nem írhatna egy ilyen levelet. És végképp nem írhatná le az alábbiakat:

„Köszönöm Önöknek, hogy az év minden napján a krisztusi parancsoktól vezérelve, kitartóan, alázattal, legjobb tudásuk szerint teljesítik küldetésüket a magyar oktatásért, a magyar ifjúságért.”

Kásler emberminiszter nem csak a nem keresztény vallású pedagógusokat sérti meg ezekkel a szavakkal. Ezzel mindenkit arcon köp, aki a törvényt betartva kívánja nevelni, oktatni az ifjúságot. Akik szerint fontos a törvény betűje. És ezek között – közöttünk – rengeteg keresztény, vallásos ember is van.

A jelenleg érvényes jogszabályok, a fent idézett köznevelési törvény együttesen hivatottak biztosítani, hogy a közoktatás intézményei világnézetileg semlegesen működhessenek. Kásler nem egy egyházi iskolaközpont vezetője.

A miniszter levele tehát nem aránytévesztés, nem tévedés – hanem törvénysértés.

Még a miniszter pártcsaládja által bevezetett – bádogszilárdságú – alaptörvény is így fogalmaz:

„Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.”

Ahogyan arról is rendelkezik az alaptörvény, hogy

„Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek. A vallási közösségek önállóak.”

Ezeket az alapvető jogokat az államnak kellene garantálnia, ebben a szellemben – annak az államnak, amelynek nevében Kásler törvénysértő levelét megírta.

Az a tény, hogy Kásler a COVID-járvány közepén jár el így, kimondottan tapintatlan és tiszteletlen – nem csak a nem keresztény vallású munkavállalókkal szemben, de otrombaság azokkal a kereszténységüket a mindennapokban is megélő munkatársainkkal szemben is, akik valóban komolyan veszik a Kásler által könnyelműen és politikai számításból előcitált értékeket.

Kásler Miklós valószínűleg menthetetlen. Az oktatás talán még nem az. Ezért is tartjuk fenn azt a követelésünket, hogy független, felelős oktatási minisztériumba szervezzék át az ezer sebből vérző, hazai oktatásügyet.

Boldog ünnepeket.

[frame]

Ha úgy gondolod, hogy nem laktál jól az ígéretekkel, itt az idő: lépj (be) most!

Ha zavar, hogy a kormány azt ígér, amit akar, de teljesíteni csak neked kell, ha zavar, hogy milyen helyzetben van a szakmánk, akkor az alábbi űrlap kitöltésével csatlakozz a PDSZ-hez, és harcolj velünk! Havonta egy hamburgermenü áráért segítsd a munkánkat, és biztosítsd a hátteredet arra az esetre, ha téged is jogsértések érnének!

[/frame]

Ezek a cikkek is érdekelni fognak

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »