Elég a lelki terrorból! – a PDSZ Kongresszusának felhívása

Intézményvezetők, polgármesterek, tisztviselők terrorizálják az április 19-én kezdődő osztálytermi oktatástól távolmaradni kívánó szülőket és pedagógusokat. A PDSZ Kongresszusa határozatban ítéli el a megfélemlítést.

Ömlenek hozzzánk a levelek, üzenetek szülőktől és kollégáktól, alig néhány nappal a kilátásba helyezett, április 19-ei iskolakezdés előtt: megfélemlítésről, retorziókról számolnak be. A PDSZ Kongresszusa szerint itt az ideje megállítani a fenyegetőzést és a félelemkeltést.

Megfélemlítés minden oldalról

Szeretném hangsúlyozni, hogy a fenti szabályzások a gyermekek egészségének védelmében készültek. Közös célunk, hogy gördülékeny legyen a visszaállás és mindenki egészségesen vegyen részt a jelenléti oktatásban. (Ezen időszakban az alsó tagozaton digitális oktatásra nincs mód. A gyermekek a tanítók által a KRÉTA naplóba feltöltött házi feladatokból haladhatnak.) Amennyiben egy osztályban mégis olyan nagyfokú a hiányzó gyermekek száma, rendkívüli szünet elrendelésére kerülhet sor, amit a tanítási év végén (június 15. után) szükséges pótolni” – ezt a levelet egy kétségbeesett szülőtől kaptuk.

Az intézményvezetőnek tudnia kellene, hogy a tanítási évet nem lehet helyi intézkedéssel meghosszabbítani – azaz ő, az iskolaigazgató, de a tankerületi igazgató sem intézkedhet erről.

Amièrt a gyermekemet, családomat megóvom, még járjunk tovább iskolába nyáron is? Ez így jogos? Mélységesen felháborítónak érzem, és dühít. Tudnának tanácsot adni, hogy mi ebben az esetben a megfelelő reakció? Mit tehetek én szülőkènt?” – teszi fel a kérdést a megdöbbent szülő.

Egy kollégánk pedig ezzel a levéllel fordult hozzánk:

Mi ma ezt az utasítást kaptuk a tankertől a jövő hétre vonatkozóan. Mások is?
Amennyiben a jelenléti oktatáson egy osztályban a tanulók nagy része nem jelenik meg, a 2011. évi CXC. törvény [Köznev. tv.] 30. §-ának (5) bekezdését kell az intézményvezetőnek alkalmaznia, azaz rendkívüli szünetet kell elrendelnie ennek az osztálynak. Ezeket a kiesett tanítási napokat 2021.06.15-e utáni 3 héten kell pótolni. Az intézményben a tanév zárása csak ezt követően szervezhető meg.

A kiesett tanítási napok fenti levél szerinti pótlása teljességgel jogellenes.

Arról hogy hogyan lehet pótolni az elmaradt tanítási napokat, a köznevelési törvény rendelkezik. Vagy a tanítási napokon plusz tanórák beiktatásával, vagy a szombati tanítási nap elrendelésével, de a tanítási éven belül, azaz június 15-éig.

Míg az őszi karantén alatt szóba sem került, hogy pótolni kellene a kiesett napokat, most valamiért ez hirtelen előkerült – és a legkisebbeket sújtja leginkább. Képzeljük el: amikor nyáron az idősebb testvér már nyaral, a legkisebbet ezek a hagymázas elképzelések még az iskolapadba képzelnék.

Az igazság ezzel szemben az, hogy a köznevelési törvény 30. § (3) bekezdése szerint az elmaradt tanítási napokat csak akkor kell pótolni, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani.

Ráadásul most éppen a kormány akadályozza a követelmények átadását azzal, hogy megtiltja, hogy a nevelés-oktatás a továbbiakban is digitális munkarendben történjen.

Valaki segíthetne nekünk, mert már a gyámhatósággal fenyegetnek! Továbbra sem akarja az óvodavezető igazolni a gyerek hiányzását.

Óvódások esetében nem ritka a gyámhatósággal történő fenyegetőzés, bár előfordulhat ritkábban az iskolákban is.

Ez az eljárás szintén teljes nonszensz, hiszen a 20/2012. (VIII. 31.) Emmi rendelet 51. § (2) bekezdés c) pontja szerint alapos indok alapján a mulasztás igazolását az intézményvezető nem tagadhatja meg.

Vírus: betiltva

Aztán van olyan levél is, ami rettenetesen szigorúnak, és hihetetlen ijesztőnek kíván látszani – de ha jobban megvizsgáljuk, igazából arról szól, hogy nincs itt semmi látnivaló, mert meg van tiltva a vírusnak, rendeletileg, hogy terjedjen. Ez a levél egy oktatási csoportból származik.

„Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr!

A 2021. április 19. napján induló, köznevelési intézményekben megvalósuló jelenléti munkarend szerinti munkavégzéssel kapcsolatos munkavégzés megtagadásával összefüggésben a * Tankerületi Központ álláspontja a következő:

A koronavírus járvány miatt fennálló veszélyhelyzet vonatkozásában Magyarország Alaptörvénye, valamint a világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglalt felhatalmazása alapján a Kormány rendelet formájában döntött. A hivatkozott járvány miatt fennálló veszélyhelyzettel összefüggésben a Kormány a 104/2021. (III.5.) Kormányrendeletben intézkedett a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról, mely keretében a rendelet 11. § (1) bekezdése és a 14 §-a rendelkezett a közoktatási intézményekben a digitális munkarend 2021. április 19. napjáig történő alkalmazhatóságáról, valamint ezen döntését megerősítette a 177/2021. (IV. 15.) Kormányrendelet 2. §-ában az általános iskolák 1–4. évfolyamai (alsó tagozata) tekintetében.

A fentiek alapján a köznevelési intézményekben fennálló munkarend – a Kormány döntése alapján – a fenti időponttól visszaáll a jelenléti oktatásra.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos mindennemű, így a köznevelési intézmények munkarendjére vonatkozó döntés is a Kormány kizárólagos jogkörébe tartozik.

Mindezek tükrében a hivatkozott veszélyhelyzet miatti jelenléti oktatással megvalósuló munkavégzés megtagadását úgy tekintjük, hogy az illető nem tesz eleget közalkalmazotti jogviszonyából származó kötelezettségének, így azzal kapcsolatban a jogszabály szerinti jogkövetkezményekkel számolnia kell.”

Megjegyzendő, hogy természetesen a hivatkozott rendelkezések nem írják felül az Alaptörvényt és a munka törvénykönyvét, amelynek 51. § (4) bekezdése szerint a munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. Ellenben annak rettenetesen szurkolunk, hogy a vírus is olvassa a Magyar Közlönyt, és legyen előtte annyi tekintélye a kormánynak, hogy 19-én egyszerűen megszűnik terjedni. Mert hogy ennyit lehet „komolyan” venni a fenyegetőzésekből.

Hasonlóan átgondolt levelek születtek szakszolgálatoknál is. Egyes szakszolgálatok munkatársai ugyanis arról kaptak értesítést, hogy ugyan nem változtak a rájuk vonatkozó szabályok, a munkáltató a korábbinál sokkal súlyosabb járványadatok mellett úgy gondolja, hogy berendelné a munkatársakat. Azt is felvetik, hogy aki ezt elkerülné, az inkább menjen szabadságra.

Mindez azért is értelmetlen, mivel a szakszolgálatokban különösen nem lehetséges a biztonságos munkavégzés elemi fetételeit biztosítani, ezért végleg érthetetlen, hogy ha jogszabály nem kötelezi az intézményvezetőt, akkor miért veszélyezteti a munkatársak életét és egészségét. Nem is biztos, hogy az ilyen vezető belegondol egyáltalán, hogy ezért büntetőjogi szempontból is felelősség terheli.

A fenyegetőzésbe helyenként a helyi politika is beszáll

Az alábbiakat egy városi polgármester a Facebookon közölte a lakossággal:

Április 19 től az óvodák és iskolák nyitnak, az alsó tagozatosoknak indul a jelenléti oktatás. A sajtóban megjelent, hogy „nem kötelező iskolába járni „a gyerekeknek, kérem, erre vigyázzanak, mert ezzel párhuzamosan az 1-4 osztályban az online oktatás megszűnik, tájékozódjanak az adott intézmény vezetőjénél, mert ha a gyermek hiányzása eléri a 250 órát, nem osztályozható és esetleg évet kell ismételnie.

Célja csak megfélemlítés lehetett, mert amit felvázolt, az teljességgel jogsértő!

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdése szerint a tanuló csak akkor rendelhető osztályozóvizsgára vagy évfolyamismétlésre, ha mulasztása egy tanítási éven belül a 250 órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető.

Ilyen és ehhez hasonló esetek tucatjaival találkoznak kollégáink nap mint nap.

[frame]

Továbbra is írjatok!

Arra kérjük kollégáinkat, hogy továbbra is írják meg, ha megfélemlítéssel talákoznak! Így tudunk fellépni a jogsértések ellen.

Erre a címre írjatok: pdszkorona [kukac] gmail [pont] com.

[/frame]

Rengeteg tantestület csatlakozott már – és volt akiket megpróbáltak fenyegetni

Kollégánk, akinek tantestülete is azon több száz közé tartozik, akik bejelentették, hogy megtagadják a jelenléti oktatásra vonatkozó utasítást 19-én, egy jellemző, szóbeli fenyegetőzést élt át kollégáival. Persze, írásba már nem merte adni a jogszabálysértő utasítást:

Egy [budapesti intézményben] a tankerületi központ igazgatója azt javasolta az igazgatónknak, hogy mondja azt a kollégáknak, akik a levelet aláírták, hogy vagy elmennek betegállományba, vagy „rendkívüli felmentést tudnak még felajánlani nekik”.
Szerintünk ez jogellenes és felháborító, de azért az igazán érdekelne bennünket, hogy ha elküldik a tantestület negyedét, hogyan fogják ellátni a feladatokat?

Ahelyett, hogy az intézményvezető jogszerűen járna el, és elrendelné ezeknek a kollégáknak az otthoni munkavégzést, gyakorlatilag táppénzcsalásra akarják kényszeríteni a járványtól rettegő kollégákat.

Az otthoni munkavégzést az intézményvezető a 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján rendelheti el.

A fentiek miatt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének XXIV. kongresszusa határozatban ítélte el a megfélemlítést, és felszólítja az intézményvezetőket, politikusokat és helyi fenntartókat, hogy tartsák be a jogszabályokat:

[frame]

A PDSZ XXIV. Kongresszusa elítéli a szülők és a pedagógusok megfélemlítését és fenyegetését

A PDSZ követeli az élet és egészség védelme érdekében az óvodák és alsó tagozatok további zárvatartását 2021. 04. 19-étől. Azokat a pedagógusokat, akik a munka törvénykönyve 54. §-a alapján megtagadják a jelenléti nevelést és oktatást,

az intézményvezetők és fenntartók rendre retorzióval fenyegetik,

holott pontosan tudják, hogy az óvodákban és iskolákban az egészséges és biztonságos munkakörülmények az EMMI által kiadott intézkedési terv szerint sem biztosíthatók. Jogellenes lépésekre próbálják kényszeríteni őket, pl. táppénzre vonulásra, illetve azonnali hatályú, rendkívüli jogviszony-megszüntetéseket helyeznek kilátásba.

A pedagógusokat és a szülőket egyaránt fenyegetik a tanítási év meghosszabbításával, amennyiben nem jelennek meg a gyermekek és tanulók 2021. április 19-étől az intézményekben, holott ez az intézkedés jogellenes volna, arra viszont alkalmas, hogy többeket félelmeik és lelkiismeretük ellenére meghátrálásra késztessenek.

Ugyanilyen a 250 óra feletti mulasztásra hivatkozva a szülők és a tanulók fenyegetése az osztályozóvizsgával, illetve évfolyamismétléssel.

Elhallgatják azt, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdése szerint erre nincs szükség, ha a tanuló érdemjegyek alapján osztályozható. Ez intézményi döntés függvénye, nem pedig a fenntartó vagy miniszter hatásköre.

A pedagógusokat lelki terrornak teszik ki, nevelőket, intézményvezetőket és szülőket ugrasztanak össze, ahelyett, hogy a kormány gondoskodna a gyermekükkel otthon lévőkről bérkompenzációval, a munkáltató támogatásával annak érdekében, hogy álláshelyek ne szűnjenek meg. Jelenleg egyetlen dolog fontos az oktatásirányítás számára, hogy Orbán Viktornak demonstrálják: az intézmények nyitva lesznek, és abban gyermekek és közoktatási dolgozók tartózkodnak, akár az életük és egészségük veszélyeztetésével is.

Követeljük, hogy járványügyi adatok és az egészégügy helyzete alapján történjenek a közoktatási intézményekkel kapcsolatos döntések!

A kormány hallgasson a PDSZ-re és az egészségügyben dolgozókra, a Magyar Orvosok Szakszervezetére: a korai intézménynyitással ne veszélyeztesse a beoltatlan gyermekek és szüleik, valamint a közoktatásban dolgozó munkavállalók életét és egészségét, akiknek a védettsége még messze nem alakult ki!

Ne rójanak az egészségügyre további terheket! Előzzék meg a halálos áldozatok számának növekedését és további családi tragédiákat!

[/frame]

[frame]

Azt akarod, hogy legyen végre szavad ?! Máshogy nem fog menni: csatlakozz hozzánk!

Egyre többen vagyunk – de még mindig nem elegen! Együtt ki fogjuk harcolni az emberhez méltó munkakörülményeket!

Csatlakozz hozzánk,

ha azt szeretnéd, hogy az oktatásban dolgozóknak valóban számítson a hangja, hogy ne lehessen egy kézlegyintéssel lesöpörni, amit követelünk. Ha azt akarod, hogy hatékony érdekképviseleted legyen, ha azt szeretnéd, hogy egy határozott, a tagjai, a társadalom érdekében a népszerűtlen dolgokat is kimondó, harcos és sikeres szervezet álljon mögötted! Hidd el, a jogaid megérik havonta egy gyorséttermi menü árát!

Rád van szükség – MOST van szükség rád!

[/frame]

Ezekre a cikkekre is kíváncsi lehetsz

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »