Nesze semmi, fogd meg jól – a szakképzésben oktatók továbbképzési kötelezettségéről

Nagyon úgy tűnik, hogy a szakképzésben dolgozó oktatók továbbképzésével kapcsolatban csak a munkavállalóknak vannak kötelezettségeik. A felelős minisztérium még azoknak az elvárásoknak sem képes megfelelni, amelyeket saját maga állított fel saját magával szemben. Az ordító igazságtalanságok ügyében a PDSZ levélben fordult Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez.

A Ne dolgozz ingyen! indulása óta testközelből követjük nyomon a szakképzés átalakításának anomáliákkal terhes folyamatát. Szót emeltünk a jogállásváltozás okozta joghátrányok ellen, írtunk a kaotikus átmenetről, a megalázó és szakmaiatlan értékelési rendszerről, és folyamatosan felhívtuk a figyelmet, mire érdemes odafigyelnie az érintett munkavállalóknak.

Ezúttal a szakképzésben dolgozók továbbképzése van terítéken, ami sok ponton szintén szakmaiatlan és megalázó, ráadásul a minisztérium úgy ró kötelezettséget a dolgozókra, hogy saját maga nehezíti meg azok teljesítését.

Szakmai továbbképzések akkor és most

Az oktatás minden egyes szegmensében szükség van a folyamatos megújulásra, ezért teljesen jogos elvárás, hogy a pedagógusok, oktatók, vezetők, különböző szakemberek időről időre szakmai továbbképzéseken vegyenek részt. Jogszabály írja elő, hogy a közoktatásban dolgozóknak hét évente 120 órányi akkreditált továbbképzésen kell részt venniük, a közalkalmazotti jogállás megszűnésével azonban a szakképzésben dolgozóknak e tekintetben is új szabályoknak kell megfelelniük, és nem árulunk el nagy titkot, ha elmondjuk, a többség nem jár jól.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 50. §-a szerint:

„(1) Az oktató négyévenként legalább hatvan óra továbbképzésben vesz részt. A szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának továbbképzését elsősorban vállalati környezetben vagy képzőközpontban kell teljesíteni. Megszüntethető annak az oktatónak a jogviszonya, aki a továbbképzésen önhibájából nem vett részt vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen.”

Ez elsőre nem tűnik vészesnek, sőt – a részleteket megnézve azonban sokan kapják azon magukat, hogy akár több évnyi munkájuk veszett kárba, és sok nyugdíj előtt álló kolléga is méltatlan helyzetbe került.

Kettős mérce

A törvény 127. § (5) bekezdése szerint az alkalmazott továbbképzését az utolsó továbbképzésben való részvételétől kell számítani, ha ez az idő az e törvény hatálybalépésekor már eltelt, az alkalmazott 2021. december 31-éig köteles a továbbképzési kötelezettségét az e törvény szerint teljesíteni.

Vagyis a jelenleg hatályos szabályok szerint a 2020. július 1-étől a szakképzési törvény hatálya alá került idősebb pedagógusoknak, akiknek az Nkt. hatálya alatt évek óta nem kellett továbbképzésben részt venniük, ez év végéig kell 60 óra továbbképzést teljesíteniük, ha nem töltötték még be a 60. életévüket. Ez a szabály amellett, hogy rendkívül méltánytalan, ésszerűtlen is, főleg hogy esetükre átmeneti szabály sem született.

Az az 59 éves kolléga, aki most szembesül azzal, hogy 60 órát 6 hónap alatt kellene megszereznie abszolút áldozata ennek a rendszernek,

holott lehet, hogy eddigi munkaéveit az adott intézményben dolgozta le, részt vett számtalan átalakításban, és akár évente tanult meg új szakmákat és vizsgarendszereket, követelményeket. Egyes intézményekben méltányosságból eltekintenek az 55 év felettiek továbbképzési kötelezettségétől, de fontos lenne, hogy ez a jó gyakorlat általános legyen, és jogszabályban is kapjon megerősítést.

Azt nyilván nem tudtatta előre senki, hogy a Covid fenekestől forgatja majd fel az ország, a gazdaság, az oktatás életét. Az elmúlt másfél év történéseinek tudatában viszont illő volna levonni pár következtetést, és módosítani az elvárásokat.

[frame]

A PDSZ javaslatai a következők:

  • Az érintett kollégák kapjanak legalább egy év haladékot a továbbképzési kötelezettség teljesítésére.
  • Az IKK Oktatói Továbbképzési Rendszerébe az egyes szakirányoknak megfelelő képzések kerüljenek, a közismereti tárgyak vonatkozásában is legyenek változatos, színvonalas, részletes tematikát tartalmazó képzések, továbbá a képzések helyét, időpontját és minden egyéb információt tegyenek közzé.
  • Legyen a jogszabályban egyértelmű, hogy a továbbképzés a kötött munkaidő részét képezi.
  • A tavalyi és idei digitális munkarendben történő oktatás után legalább 30 óra továbbképzést írjanak jóvá – a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltakhoz hasonlóan – önképzés címén az oktatók számára, amellyel egyrészt elismernék a digitális oktatással járó többletmunkát, másrészt kompenzálnák a járvány miatt elmaradt képzési lehetőségekből eredő hátrányokat. Ugyanezt indokolja az is, hogy jelentős többletmunkával és ismeretbővítéssel járt a digitális platformok használatának elsajátítása, illetve digitális tananyagok készítése és összeállítása. Ezzel a munkával valóban új ismeretekre, képességekre tettek szert az oktatók – alkalmasint hasznosabbakra is, mint az ITM által jelenleg felajánlott továbbképzések – de erről később…
  • A szakképzésben dolgozók továbbképzésben való részvételének határideje legyen azonos a közoktatásban foglalkoztatott pedagógusokéval, vagyis betöltött 55. év.

[/frame]

Bízunk benne, hogy nem csak magával szemben lesz megengedő

az a minisztérium, amelyik saját maga három hónap késéssel hozza nyilvánosságra azokat a továbbképzéseket, amelyeknek az elvégzésére ez év végéig kötelezi az oktatóit.

De akkor nézzük is meg közelebbről mi jót kínálnak az ITM által meghirdetett programok…

Szakmaiság kikapcs

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 142. §-a szerint

(1) A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a szakmai oktatás keretében a foglalkozások megtartásához, a szakképző intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a szakképző intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához.

(2) Az oktatónak olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a szakképzettségéhez kapcsolódó ismeretek és jártasság megújításához, illetve kiegészítéséhez. Az intézményvezetőnek olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az intézményvezetői ismeretek és jártasságok megújításához, illetve kiegészítéséhez.

Már a rendelet szövege is problematikus, hiszen azt sugallja, a közismereti tárgyak nem tartoznak azok közé, amelyek hozzájárulnak a szakképzettségéhez kapcsolódó ismeretek és jártasság megújításához, illetve kiegészítéséhez. Pedig a szakképző iskolákba jár a legtöbb hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő tanuló, akikből addig nem lehet jó szakembereket nevelni, amíg az alapvető kompetenciáik, általános műveltségük nem teszik erre alkalmassá őket. Rádásul ugyanarra az érettségi vizsgára kell felkészíteni a technikumban tanulókat, mint a közoktatási intézményekbe járó fiatalokat.

Ez az abszurd helyzet alapvetően a súlyosan elhibázott szakképzési törvény alapelveiből következik.

És azt sem lenne szabad elfelejteni, hogy az oktató is pedagógus, nem csak szakmai ismeretek átadója, szüksége van feltöltődésre, esetleg motivációjának megerősítésére, amire jó képzések is lehetőséget adhatnak.

De legalább a nyelvi kompetenciák fejlesztése terén erős a felhozatal, a 21 képzésből mindjárt négy ilyet is kínál az IKK. Íme az első:

Az ezt követő három kiírás szövege szóról szóra megegyezik a fotón láthatóval, csak a kiemelt szavak vannak lecserélve az „agrár”, „gazdasági”, illetve „humán” szavakra. Nos, ha a képzési program is ennyire differenciált és alaposan kidolgozott, akkor valóban nem volna túlzás 30 órával elismerni az elmúlt másfél év erőfeszítéseit.

Szívesen utánajártunk volna, mit is rejtenek ezek a képzések, de az „Érdeklődöm a képzés iránt” gombra kattintva se lettünk okosabbak.

Az egy dolog, hogy sem az előadókról, sem a részletes tematikáról nem tudtunk meg semmit, de a képzések helyszínéről és időpontjáról sem.

Márpedig ennek hiányában logisztikai nonszensznek tűnik az év végéig történő teljesítés. Mivel nyári szabadságuk terhére nyilván kevesen kívánnak képzésben részt venni, könnyen lehet, hogy ősszel egyszerre több oktató is ki fog esni a munkából, akiket majd helyettesíteni kell – jó eséllyel ingyen.

A honlapon feltüntetett képzések általánosak, az egyes szakmacsoportok speciális igényei nem jelennek meg. Szaktárgyi témájú továbbképzést gyakorlatilag nem kínálnak. A közzétett képzések leírása sablonos, elnagyolt. Bármely szakmai szervezet és az OH által akkreditált képzések is színvonalasabb tartalomra utalnak, mint az IKK által felkínáltak.

A rövid, felszínes leírások alapján egyértelműen látszik, hogy az illetékesek csak a kötelezően végrehajtandó feladatot próbálják – nagyon felületesen – letudni.

Ráadásul, a honlapról időközben képzések kerültek le, jelentkezési lapokat adtak vissza. Mindezek okát a honlapon nem jelzik.

Nem jobb a helyzet a kihelyezett továbbképzések esetében sem, pedig a szakképzési törvény szerint a továbbképzéseket elsősorban vállalati környezetben vagy képzőközpontban kell teljesíteni. A szakképzési centrumok viszont – a jogszabály előírásaival ellentétesen – a vállalati környezetben szervezett esetleges képzéseket nem veszik figyelembe, ill. nem számítják be a törvényben előírt továbbképzésbe, jóllehet a szakmát oktatók közül többen évtizedek óta arra vártak, hogy vállalati környezetben teljesíthessék a továbbképzést. Szóval ismét nagy a káosz, a részletek iránt érdeklődő tagunk pedig hetek óta nem kap választ a levelére.

Összességében tehát elmondható, hogy a továbbképzések a jelenlegi formában nem szolgálják a szakképzésben dolgozók szakmai, módszertani jártasságának célirányos fejlesztését, pusztán arra alkalmasak, hogy a hevenyészett módon összeállított tanfolyamokon keresztül a törvényi kötelezettséget letudják, ha egyáltalán lesz olyan helyszínen és időpontban szervezett képzés, amelyen az érintett dolgozók részt tudnak venni – mert az e célra létrehozott honlapon még ez sem derülhet ki számukra.

A PDSZ Palkovics Lászlóhoz írott levelét letöltheted innen:

[frame]

Csatlakozz még ma!

A PDSZ a magyar oktatás minden szegmensének dolgozóiért kiáll. Ha te szeretnél véget vetni a szakképzés és a magyar oktatás egészének szétzüllesztésének, gyere közénk!

[/frame]

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »