Új utasítás a tankerületektől a sztrájk adminisztrációjáról és a hiányzások igazolásáról

Fontos részeredményt értünk el: kiment a tankerületi központokból egy újabb levél, amelyben korrigálták a korábbit azzal, hogy tanulót nem érhet hátrány a sztrájk miatt.

Ahogy február 3-án megírtuk, sok helyen jogellenesen utasították a tankerületek az intézményvezetőket a sztrájk alatti órák adminisztrációjával kapcsolatban: volt, ahol a tanulóknak igazolatlan mulasztást könyveltek, volt, ahol tanóraként tüntették fel a felügyeletet, és még sorolhatnánk a pedagógusoknak, tanulóknak, szülőknek kedvezőtlen és jogsértő adminisztrációs eljárásokat. Ennek a célja valószínűleg az volt, hogy továbbra is el akarják tussolni a sztrájkot, mégpedig azt, hogy a sztrájk órái alatt csak felügyelet volt az intézményekben, vagy az sem – mivel nem jöttek be az intézménybe a gyerekek. Ha ez nem így lenne, törölték volna az órákat azokban az intézményekben, ahol sztrájkoltak, és csak felügyeletet biztosítottak. Az ugyan már előrelépés, hogy elmaradtnak, és nem számozott órának jelölik be az órákat, de ez esetben sem beszélhetünk tanulói mulasztásról, amit bárkinek igazolni kéne.

https://nedolgozzingyen.hu/2022/02/03/ne-engedjuk-hogy-jogellenesen-adminisztraljak-a-sztrajk-alatti-tanorakat/

Érdekessége az igazgatóknak írt levélnek a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletre hivatkozás, amelynek 51. § (2) bekezdésének c) pontjára hivatkoznak, amely szerint „Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

Magyarul inkább elismerik, hogy a hiányzásnak „egyéb alapos indoka” volt, minthogy kivennék a meg nem tartott órákat a rendszerből. Egyes igazgatók részéről elhangzott érvelés szerint ezzel akarják azt elérni, hogy a sztrájkban részt nem vett pedagógusok pluszmunkáját kifizessék, holott erre az órák törlése és felügyelet elrendelése is lehetőséget ad.

[frame]

Abszurd: egyetlen tanuló a sok száz fős iskolában

Az alábbi levelet kollégánk egy sok száz tanulót oktató vidéki gimnáziumból írta:

Mivel egyetlen tanuló jött be az iskolába, ezért tényszerűen egyetlen óra sem lett megtartva. Meg nem tartott óráról nem lehet hiányozni, ezért abszurd arról bármilyen  igazolást kiadni bármilyen formában.

Nálunk egyébként így is adminisztrálta az intézéményvezetés: elmaradt óra.  Ennek a megjegyzésnek a megváltoztatását kérni, fölveti az okirathamisítás kérdését.

Megjegyzem, ha az intézményvezetés egységesen elmaradt órát írt, a tanárnak technikailag sincs lehetősége bármit beírni, ráadásul ha sztrájkolt, akkor mégiscsak utólagos munkavégzésre akarják utasítani a munkabeszüntetés óráival kapcsolatban.

Nagyon gáz ez a levél, amely részben arról árulkodik, hogy fogalmuk sincs a saját rendszerük működéséről, részben arról, hogy

vagy elvesztették jogérzéküket, vagy tudatosan hamis statisztikai adatokat akarnak gyártani.

[/frame]

Egy budapesti általános iskolában kiabálás is volt hasonló ügyekben. Onnan azzal kerestek meg bennünket, hogy üvölt velük az igazgató, miszerint be kell írni az órákat, holott összevont felügyelet volt csak. A vezető arra hivatkozott, hogy a beküldött embertől veszik el különben a pénzt. Hát nem veszik el – mert ha felügyeletet rendeltek el neki, és ezzel kicsúszik a 32 órából, rendkívüli munkaidőként ki kell neki fizetni, ha pedig nem csúszik ki, akkor is, ha négy napon belül lett számára a felügyelet elrendelve [lásd Mt. 97. (5): A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja. A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is módosíthatja.] Márpedig a munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzés a munka törvénykönyve 107. § a) pontja szerint rendkívüli munkaidő, amelyet a munka törvénykönyve 143. §-a alapján 150%-os óradíjjal fizetni kell (illetmény+50%-os bérpótlék).

Íme a tankerületi teljes üzenet:

[frame]

Több intézményben felmerült kérdések miatt a hétfőn 8-10 óra közötti sztrájk KRÉTA adminisztrációhoz:

2022. január 31-én a sztrájk ideje alatti órák adminisztrálását A KRÉTA-naplóban a következőképp szíveskedjenek megtenni:

Minden pedagógus a saját órarend szerinti óráját írja be, jelölve a hiányzókat.

  • Amennyiben sztrájkolt, a tananyaghoz írja be: pedagógus sztrájk/sztrájk miatt elmaradt.
  • Az óraszámot törölje ki mindenki, aki sztrájkolt (amennyiben ez még nem történt meg)
  • Táppénzen lévő pedagógus meg nem tartott óráját elmaradtként adminisztrálják abban az esetben, ha nem volt helyettesítés vagy összevonás kiírva.
  • A tanulók igazolásának naplózása ugyanúgy történjen, mint más esetben (szülői, orvosi,….).

Azok a tanulók, akik e napon nem vettek részt az első két tanítási órán vagy megszervezett felügyeleten, azok hiányzónak minősülnek.

Hiányzásukat a törvényes gondviselő igazolhatja. Amennyiben ez nem történik meg, akkor ezt az intézményvezetője tudja megtenni a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 51.§ (2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a sztrájk szervezése miatt egyetlen gyermeket sem érhet hátrány, így nem hiányozhatnak igazolatlanul abban az esetben sem, ha a szülő a Házi Rendben foglaltak alapján már elhasználta a szülői igazolás lehetőségét. Ekkor az intézmény vezetője a fentiek szerint járjon el a szülő kérésére.

[/frame]


Lenne még egy üzenetünk…

MOST lépj be a PDSZ-be!

A munkavállalói jogainkat kemény harcokban tudjuk csak elérni, és kizárólag akkor, ha sokan álltok mögöttünk. Ha nem vagyunk elegen, nem lesz elegendő a fizetésünk, nem lesznek emberi munkakörülményeink – viszont lehet rettegni a munkahelyeken csöndben, behúzott farokkal.

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »