Ismét csak időt húz a kormány, miközben egyre többen élnek állampolgári engedetlenséggel

Most már a kormány előtt is világos: nem sikerült a megfélemlítés, a zsarolással, erőpolitikával csak az érzelmeket korbácsolták fel.

Napos volt a reggel február 16-án, Budaörsön. Itt jelentette be a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum 48 munkatársa, hogy alapjogaink csorbítása elleni tiltakozásul a mai napon nem veszik fel a munkát.

[frame]

A budaörsi dolgozók által felolvasott nyilatkozat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy mi, a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium Szakgimnázium és Technikum alulírott tanárai 2022. február 16-án a polgári engedetlenség eszközével élünk.

Ezzel tiltakozunk a Magyar Közlönyben 2022. február 11-én megjelent 36/2022 (II. 11.) sz. Kormányrendelet ellen, amely meghatározza, hogy milyen oktatási- nevelési tevékenységekben köteles részt venni a pedagógus sztrájk esetén. Ez a rendelet az esetleges sztrájkot a tényleges érdekérvényesítésre alkalmatlanná teszi.

A polgári engedetlenségi akciónk azt jelenti, hogy nem vesszük fel a munkát, nem folytatunk oktatási, nevelési tevékenységet. A figyelemfelkeltő akcióban való részvételünkről NEM tantestületként,hanem egyénenként, jogtudatos állampolgárként döntöttünk, tettünk ránk nézve hátrányos következményeit vállaljuk.

Akciónk sem az iskolánkat felügyelő és irányító tankerület, sem az iskolánk vezetősége ellen nem irányul. Elsősorban tanítványaink és a következő generációk érdekeiket szem előtt tartva cselekszünk.

Kötelességünknek érezzük, hogy kiállásunkkal is felhívjuk a figyelmet alaptörvénybe foglalt jogainkra, valamint az oktatás kiemelt fontosságára.

A SZTRÁJK ALAPJOG! TANÁR NÉLKÜL NINCS JÖVŐ!

Budaörs, 2022. 02. 16.

[/frame]

Hatalmas respekt a budaörsieknek és mindenkinek, akik a tiltakozásnak ezt a rizikós módját választják! Bátrak és példamutatóak a kollégák!

A budaörsi kiállás a hétfői eseményeket követi, amikor is a kőbányai Szent László és a budapesti VI. kerületi Kölcsey Gimnázium pedagógusai álltak ki hasonlóan bátran a jogaikért:

Kormányinfó: Gulyás miniszter el van tájolva

A miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely kormányinfón oktatta ki a pedagógusokat. A telex tudósítása szerint a miniszter így nyilatkozott: „a kormány megérti a tanárok problémáját, a nehéz bérhelyzetet. Szívesen tárgyalnak velük a béremelésről, azt kérik, hogy a jogszabályokat tartsák be.

Gulyás Gergely azt nem érti meg, hogy nem tárgyalni akarunk a kormánnyal, hanem megállapodni. A semmitmondó tárgyalásokra senki sem vevő – képviselőink ennek ellenére minden alkalommal elmennek a kijelölt időpontokra, akkor is, amikor nem engedik be őket. Éppen azért, hogy esélyt adjanak a megállapodásnak. Csakhogy a kormány mindeddig semmiféle lényegi ajánlatot nem tett a képviselőinknek.

Korlátozta viszont a sztrájkjogot, méghozzá alkotmányellenesen, kormányrendeletben eldöntve azt, amit a bíróságnak kellene. Ez jogszabály- és alaptörvényellenes, és emiatt robbannak ki országszerte egyre több helyen a tiltakozások.

Sztrájktárgyalás: sztrájk utáni-sztrájk előtti vagdalkozás

A fenti előzményekkel érkezett délután kettőre a PDSZ és a PSZ küldöttsége az EMMI épületéhez, a sztrájktárgyalásokat ugyanis Kisfaludy László helyettes államtitkár most látta jónak folytatni.

A kormányoldal képviseletében Kisfaludy előadta, hogy „praktikus és jó, ha tiszta helyzetet teremt a rendelet„. A sztrájkolók nevében Nagy Erzsébet ismertette, hogy

alaptörvényellenes a rendelet.

Elmondtuk, hogy a még elégséges szolgáltatásról vagy megegyezni kell, vagy arról a bíróság dönthet – a kormány lépése, hogy egyoldalúan szabályozza ennek tartalmát egy rendeletben, elfogadhatatlan és törvényellenes.

A küldöttség elmondta, hogy a törvényellenes, diktátumszerű rendelettel egy olyan szellemet engedtek ki a palackból, ami nem a törvényes útra tereli a dolgokat. Kifejtettük, hogy cinikus a rendelet előírása, ami szerint a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatások olyan mértékűek kell legyenek, amelyeket sztrájkon kívül a pedagógushiány miatt meg sem lehetne valósítani. Hogy a járvány csak a sztrájk idején esetleg összevont csoportokban terjed, de a hétköznapok összevont csoportjain, a tanulmányi versenyeken, a kormányzati programokon nem. Elmondtuk, hogy a rendelet megfogalmazói annyira fogalmatlanok voltak a realitásokkal kapcsolatban, hogy a rendelet előírásai szerint még az ebédeltetés sem megvalósítható.

Az oktatás nem tartozik a sztrájk alatt biztosítandó még elégséges szolgáltatások közé –

hangsúlyoztuk.

A sztrájktárgyalók kifejtették, hogy már októberben, a megbízóleveles vita során (erről bővebben ebben a cikkünkben olvashatsz) jeleztük, hogy a kormány időhúzása veszélyes, és ha ez így folytatódik, egy esetleges sztrájk megvalósítása a választásokra fog húzódni.

Küldöttségünk ismertette, hogy hányféle engedményt és gesztust tettek tárgyalóink a folyamatban, míg a kormány oldaláról nem láttunk kompromisszumkészséget. Ezt egyébként az elsőfokú bíróság is megállapította: „A csatolt iratok alapján az volt megállapítható, hogy a kérelmezők [a szakszervezeti oldal – a szerk.] az egyeztetések során fokozatosan bővítették az ajánlott szolgáltatások mértékét, míg a kérelmezett [a kormányoldal – a szerk.] mindvégig ragaszkodott az első ajánlatához, mely nem felel meg a kölcsönös együttműködés elvének.

A kormányoldal véleménye a fentiekkel kapcsolatban, hogy „sok torzítás és pontatlanság volt„, illetve, hogy „járványhelyzet van„. Az elmondottakkal kapcsolatban figyelmeztettük a helyettes államtitkárt, hogy az eljárás tárgya nem a sztrájk jogszerűsége volt, azt csak külön nemperes eljárásban lehetett volna vizsgálni, hanem

a még elégséges szolgáltatásokkal kapcsolatos beadvány, amelynek minden részletével kapcsolatban minden pontban a szakszervezetek álláspontját fogadta el a bíróság – bizonyára ezért is hozták meg sebtében a súlyosan jogtipró rendeletet, mivel jól tudják, hogy a március 16-i sztrájkkal kapcsolatos nemperes eljárásban is hasonló bírósági döntés várható.

Az előterjesztés indoklásában pedig példátlan módon tisztán politikai okokat soroltak fel („baloldali” szakszervezetek, „gyurcsányozás„, „bajnaizás„, stb.)

Tárgyalóink nevében Komjáthy Anna kérdezett rá:: „valóban az az álláspont, hogy nem kell erről tárgyalni, mert a rendelet helyettesítené a még elégséges szolgáltatásról szóló megállapodás kereteit„? A kormányoldal megerősítette, hogy „a még elégséges szolgáltatást a rendelet rögzíti”. Tehát egyértelművé vált, hogy a kormány nem kíván a továbbiakban a még elégséges szolgáltatásokról egyeztetni, ezért erről nemperes eljárásban a bíróságnak öt munkanapon belül kell döntenie.

Tárgyalóink felvetették az oltatlan pedagógusok problémáját, akik kiesése aránytalan terhet ró intézmények százaira – ezt azonban a kormányoldal „okafogyottnak” tartja, mivel szerintük az üzemorvos is mentesíthet. Jeleztük, hogy csak egy meghatározott időre kaptak ezek a kollégák mentesítést, és most jelentős számú ember esik ki ismét az oktatásból. Erre a felvetésre semmilyen érdemi választ nem kaptunk, pusztán azt, hogy a tankerületi központok megoldják a kieső munkaerő pótlását.

Tárgyalóink elmondták, hogy a január 31-i sztrájk előtt és után is folyamatos propagandaüzemmódban volt a kormányzat, 2016-ban pedig teljesen szabályosan meg tudtunk állapodni a sztrájk feltételeiről.

Most a szakszervezeti oldal lép vissza

Tekintettel arra, hogy a kormány a szakszervezetek valamennyi ajánlatát figyelmen kívül hagyta, hogy a megegyezés érdekében tett gesztusainkat nem hogy nem veszi figyelembe, a tárgyalások alatt ellenségesen áll a szakszervezeti oldalhoz, propagandisztikus támadásokat indít, valótlanságokat terjeszt, úgy döntöttünk, hogy a korábban tett engedmények közül az egyik módosított sztrájkkövetelésben visszalépünk:

a módosító javaslatban tett heti 24 helyett követeljük, hogy legfeljebb heti 22 legyen a pedagógusok kötelező óraszáma.

Ezt a kormányoldal tudomásul vette.

NEM HAGYJUK ABBA!

Nem kétséges: március 16-án sztrájk lesz! Készüljetek a sztrájkra! Kérjük a támogatókat, a szülőket, hogy segítsék a munkánkat: támogassák céljainkat, terjesszék üzeneteinket! A március 16-án kezdődő héttől, ha tehetik, ne küldjék óvodába, iskolába a gyerekeiket! Írják alá a petíciót és terjesszék azt!

Nem hátrálunk: az oktatás mindannyiunk ügye!

[frame]

Miben segíthetjük a sztrájkolókat?

Sokan kérdezik a napokban, hogy miben, hogyan tudják segíteni a munkánkat.

1 Oktatásban dolgozók, szülők, diákok, és minden jóérzésű ember: írjuk alá és osszuk meg az aHangon indított petíciót!

2 Oktatásban dolgozók: csatlakozzunk a sztrájk-riadólánchoz! Ezen keresztül értesülhetünk a legfrissebb információkról, amikor éppen időszerűekké válnak. Nem gyakran spammelünk, a legfontosabb tudnivalókat kapod meg, hírlevél formájában:

3 Csatlakozzunk a PDSZ-hez: ez a lépés segít bennünket abban, hogy tovább tudjuk finanszírozni a kampányokat, segítsük a kollégákat jogsegéllyel, stb. Bárki lehet tag, nem elvárás, hogy aktív oktatásban dolgozók legyünk:

4 Osszunk meg minden információt, amit a PDSZ és a Ne dolgozz ingyen! oldalain látunk! Az információk terjesztése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy küzdjünk a kormány dezinformációs kampányai ellen.

5 Ti is küldjetek fotókat, csoport- és egyéni képeket, támogató akciókat, egyéb kreatív támogató ötleteket a Nedolgozz vagy a PDSZ Facebook-oldalára, vagy a [email protected] címre!

[/frame]

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »