Jogellenes intézkedésekre kényszerítik a tankerületi központok az intézményvezetőket!

A PDSZ és a PSZ követeli, hogy hagyjanak fel a március 16-án kezdődő sztrájk ellehetetlenítésével és a munkavállalók megfélemlítésével!

A sztrájkot szervező szakszervezetekhez tömegesen érkeznek visszajelzések arról, hogy a

tankerületi központok igazgatói értekezleten utasítják az igazgatókat jogellenes intézkedésekre, valamint olyan utasítások kiadására, amelyek megakadályozzák, hogy a munkavállalók érzékelhető sztrájkot tudjanak szervezni a munkahelyeken. Teszik ezt úgy, hogy a felelősséget az igazgatókra hárítják.

A jogellenes intézkedésekre történő utasítások országszerte azonosak, tehát nyilvánvaló, hogy központi, kormányzati akaratot valósítanak meg. A kormány kezdettől fogva nagy erőkkel azon dolgozik, hogy a sztrájkot megakadályozza, ahelyett, hogy ugyanilyen figyelmet és energiát fordítana a közoktatásban dolgozók – egyébként általuk is jogosnak tartott – követeléseinek teljesítésére. A közoktatás válságban van, amelyet a szomszédban dúló háború, a menekültek hazánkba érkezése, az ellátandó gyermekek és tanulók száma miatt még inkább súlyosbít.

[frame]

A PSZ és a PDSZ nyílt levele a kormánynak: a sztrájk alatt megtakarított bért utalja át a menekültek támogatására

A 2022. március 16-ától határozatlan idejű sztrájkot hirdető a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) felkéri a kormányt: az oktatásban dolgozók munkabeszüntetésének idejére kiesett bérét használja jótékony célokra! Fordítsa ezt pénzt az Ukrajnából menekülni kényszerülő családok gyermekeinek taníttatására!

A két szakszervezet felkéri a nem állami munkáltatókat, vagyis az egyházi, alapítványi és az önkormányzati intézmények fenntartóit is: ők is fordítsák sztrájkolók kiesett bérét humanitárius célokra!

Budapest, 2022. március 8.
Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ)

[/frame]

A kormány nem akarja tudomásul venni, hogy egyre többen hagyják el a pályát, a maradók elkeseredésükben nemcsak sztrájkhoz, hanem immár a polgári engedetlenség eszközéhez is kénytelenek nyúlni, így bizonyítják be hetek óta, hogy a tarthatatlan állapoton nem egy vagy több év múlva, hanem azonnal változtatni kell!

A közoktatásban dolgozók helyzetén mielőbb javítani kell, bárki alakítson kormányt a parlamenti választások után!

Még egyszer nem hagyhatjuk szőnyeg alá söpörni a problémákat, mert akkor kezdhetjük a küzdelmet elölről, csak már nem lesz kikkel, de a gyerekekre se lesz, aki felügyeljen, a minőségi oktatás pedig csak azon kevesek számára lesz elérhető, akik erre súlyos pénzeket áldoznak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatás — erről jogerős bírósági végzés is rendelkezett — semmiféle határidőt nem tartalmaz, így a munkáltató nem írhat elő határidőt a sztrájkban várható résztvevők névsorának leadásáról. A sztrájkhoz bármikor lehet csatlakozni, és bármikor ki is lehet abból lépni. A sztrájktörvény szerint bérlevonás csak a sztrájk miatt kiesett munkaidőre lehetséges, és nem automatikusan az egész munkanapra, ahogy azt a tankerületi központok jogellenesen állítják. Jár az illetmény a délutáni, kötetlen munkaidőben végzett feladatokért is, valamint minden, tanórán kívül, de kötött munkaidőben végzett munkáért (pl. adminisztráció, szülőkkel, tanulókkal kapcsolattartás, felkészülés, dolgozatjavítás), tehát jogellenes kijelenteni, hogy amikor a munkavállaló sztrájkolt, az egész napra nem jár bér.

Azt pedig, hogy a munkavállaló mettől meddig vesz részt a sztrájkban, ugyancsak a sztrájkoló határozza meg. A sztrájk alatt a munkahelyen kell tartózkodni, de a 326/2013-as végrehajtási rendelet alapján az intézményvezető nem írhatja elő, hogy a sztrájkolók büntetésből akkor is az intézményben tartózkodjanak, amikor nem az intézményben ellátandó feladatot végeznek, hanem pl. tanórára, foglalkozásra készülnek fel, dolgozatot javítanak vagy az elektronikus naplóban végeznek adminisztrációt.

Az igazgató köteles együttműködni a sztrájkbizottsággal, következésképpen jogsértést követ el, ha nem a sztrájkbizottsággal egyeztetve jár el a sztrájk szervezésével összefüggő tájékoztatásnál és adatközléskor.

A szülőket pedig a sztrájkbizottság, a pedagógus, az osztályfőnök is tájékoztathatjaezt nekik megtiltani jogszerűen nem lehet, ha a tájékoztatás nem az intézmény nevében történik. Az SNI-s gyerekekkel foglalkozók is sztrájkolhatnak, ha a gyerekeket a szülők nem viszik be az intézménybe. Egyébiránt, a velük foglalkozó munkavállalók sztrájkjogának korlátozása különösen súlyos, ami szemléletesen mutatja számunkra, hogy a sztrájkjog biztosítása érdekében minden létező jogorvoslati lehetőséget ki kell használnunk.

Nem korlátozhatja a fenntartó, a tankerületi központ, az igazgató sem a tantestület jogát a házirend módosítására, amelyben a szülőknek többletnapokat adhat a gyermek, tanuló hiányzásának igazolására. Erről kizárólag a nevelőtestület dönt az intézményi közösségek véleményének kikérésével, nem szükséges ehhez a tankerületi központ jóváhagyása. Ha a tagok egyharmada kezdeményezi, a nevelőtestületi ülést kötelező összehívni.

Valótlan az a tankerületi állítás is, hogy a pedagógusnak minden egyes nap nyolc óra munkaideje van.

A pedagógusok munkaidejének húsz százaléka kötetlen munkaidő, amelynek beosztásáról saját maga rendelkezik. De nem felel meg a jogszabálynak az a furcsamódon egységes  tankerületi  értelmezés sem, amely a megtartandó tanórák ötven százalékát nem a tanulók, hanem a pedagógusok tanóráira akarja érvényesíteni. A sztrájkoló tanóráinak megtartására csak akkor lehet sztrájkban résztvevőt beosztani, ha nincs más, akit be lehetne küldeni a tanórára. Nem szükséges, hogy a helyettesítő az adott szakos tanár legyen, hiszen helyettesítés esetén máskor sem tud az iskola erről gondoskodni. Vannak olyan intézmények, ahol bizonyos tantárgyak tanítására évek óta nem találnak szaktanárt. 

A tanév rendjét miniszteri rendelet szabályozza. E rendelet ugyan meghatároz tanítási napokat, ám a jogszabályi hierarchiában egy magasabb szintű jogszabály, a köznevelési törvény szerint csak akkor kell pótolni a kiesett órákat, ha enélkül a követelmények teljesítése nem lehetséges. Ha az intézményvezető úgy dönt, hogy a tanítási órákat pótolni kell, a később megtartott pluszórákat a Munka törvénykönyve rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályai szerint ki kell fizetni, egy órára az óradíj 150%-ával (illetmény+50% bérpótlék).

Nincs alapja annak a vezetői intézkedésnek sem, hogy minden munkanapon legalább három órát mindenképpen kötelező megtartani, különben azt a napot pótolni kell.

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. § (4) bekezdése szerint: A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2022/2023. tanítási évben történő feldolgozásáról. Nem felel meg a hatályos jogszabálynak a kieső tanórák tanév utáni pótlásával történő fenyegetőzés sem. 

Követeljük, hogy a munkáltatók azonnal hagyjanak fel a sztrájk szervezését és a sztrájkjog gyakorlását korlátozó, a munkavállalókat elbizonytalanító, megfélemlítő intézkedéseikkel! Követeljük továbbá, hogy a korábban jogellenes levont illetményeket a kollégáknak fizessék ki, és intézkedjenek a biztosítási jogviszonyuk helyreállításáról.

A két szakszervezet tovább szervezi sztrájkot, kéri az oktatásban dolgozókat, éljenek alkotmányos joguk gyakorlásával!

A PDSZ és a PSZ együttesen kéri a szülőket, hogy március 16-án, 17-én és 18-án ne vigyék iskolába a gyermekeket, de gyermekfelügyelet lesz, ha valaki másként nem tudja megoldani.

A civil szervezeteknek és a diákoknak köszönjük, hogy kiállnak az oktatásban dolgozók jogos követelései mellett!

Budapest, 2022. március 10.

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ)

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

[frame]

Találkozzunk 19-én a Parlament előtt!

Együtt erősek vagyunk – csak együtt vagyunk erősek! Sztrájkolók! Támogatók! Szülők! Diákok! Mindenki, akinek érdeke egy sikeres, boldog, képzett, önálló gondolkodásra képes ország!

Gyertek mindannyian a Parlament elé március 19-én szombaton 15:00 órára, egy nagy kockásinges találkozóra! REGISZTRÁLJ EZEN A LINKEN!

Mutassuk meg, hogy vagyunk elegen, akiknek fontos Magyarország jövője, az oktatás megmentése! Mutassuk meg, hogy akarjuk, követeljük a modern, hatékony állami oktatást, ahol mindenkinek van esélye!

Mutassuk meg, hogy nem tűrjük tovább a kiszolgáltatottságot, az alávetettséget! Mutassuk meg, hogy nem tűrjük tovább a megalázó béreket, a gyalázatos munkakörülményeket, az elvárt megalázkodást!

Mutassuk meg, hogy sokan vagyunk!

Követeljünk együtt egy hatékony, modern, gyermekközpontú magyar oktatást, ahol elhivatott, jól képzett szakemberek emberi körülmények között képezhetik a jövő generációját!

A SZTRÁJK ALAPJOG!

****

Amennyiben busszal, kisbusszal érkeztek, kérjük, regisztráljatok ebben a kérdőívben, hogy részetekre a rendőrség elegendő számú parkolóhelyet biztosítson: https://forms.gle/3xF294DGuhceBuDr8Gyülekezés 14:00 órától a Kossuth téren, a Parlament főlépcsője előtti térrészen.

Ha önállóan érkezel, kérjük, használd a tömegközlekedési eszközöket!

A teret ne a Parlament irányából, hanem a Szalay, az Alkotmány utcák vagy a Vértanúk tere irányából közelítsd meg. 

Korlátozott számban vidékről utazást is szervezünk: akit érdekel, keresse a PDSZ központi irodáját a [email protected] címen, vagy a 06 1 214 58 42-es telefonszámon, avagy a szervezet és regionális irodáit: http://pdsz.hu/container/files/attachments/36301/regionalis_irodak_elerhetosegei_2107.pdf

[/frame]

Miben segíthetjük a sztrájkolókat?

Sokan kérdezik a napokban, hogy miben, hogyan tudják segíteni a munkánkat.

1 Oktatásban dolgozók, szülők, diákok, és minden jóérzésű ember: írjuk alá és osszuk meg az aHangon indított petíciót!

2 Oktatásban dolgozók: csatlakozzunk a sztrájk-riadólánchoz! Ezen keresztül értesülhetünk a legfrissebb információkról, amikor éppen időszerűekké válnak. Nem gyakran spammelünk, a legfontosabb tudnivalókat kapod meg, hírlevél formájában:

3 Csatlakozzunk a PDSZ-hez: ez a lépés segít bennünket abban, hogy tovább tudjuk finanszírozni a kampányokat, segítsük a kollégákat jogsegéllyel, stb. Bárki lehet tag, nem elvárás, hogy aktív oktatásban dolgozók legyünk:

4 Osszunk meg minden információt, amit a PDSZ és a Ne dolgozz ingyen! oldalain látunk! Az információk terjesztése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy küzdjünk a kormány dezinformációs kampányai ellen.

5 Ti is küldjetek fotókat, csoport- és egyéni képeket, támogató akciókat, egyéb kreatív támogató ötleteket a Nedolgozz vagy a PDSZ Facebook-oldalára, vagy a [email protected] címre!

6 Pénzbeli adománnyal átutalással, a közlemény rovatban a „Támogatás” feltüntetésével vagy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete számlaszámán: 11713005-20411756-00000000 (itt a sztrájkszervezéssel, kampányokkal, rendezvényekkel kapcsolatos bokros kiadásokat lehet támogatni), vagy. szociális ügyekben, a sztrájkban résztvevők támogatásával összefüggésben a Oktatással a Demokráciáért Alapítvány számlaszámán: 11707000-22230573-00000000

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »