A PDSZ ügyvédje az intézményvezetők jogellenes, megfélemlítő intézkedéseiről

Botrányos vezetői utasításokról értesültünk a napokban: NE HAGYJÁTOK MAGATOKAT! Itt vannak a részletek, a PDSZ ügyvédjének hivatalos állásfoglalásával együtt, amelyet nyugodtan kinyomtathattok és átadhattok.

Sokan nem gondolnak rá, de a sztrájktól való tartózkodásra kényszerítés bűncselekményt is megvalósíthat, figyelemmel a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi c. törvény 195. § törvényi tényállására. Eszerint: „Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Nem igaz az az állítás, hogy a sztrájkot az igazgató által meghatározott időpontban lehet jelenteni, ezért aki ezt a határidőt elmulasztotta, nem sztrájkolhat. A sztrájkhoz bármikor lehet csatlakozni, és bármikor fel lehet függeszteni a sztrájkot és később újra lehet csatlakozni. A még elégséges szolgáltatást szabályozó rendeletben semmiféle határidő nincs, és mivel a jogerős bírósági végzés alapján is ez a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatás szabálya, intézményvezető nem határozhat meg semmiféle határidőt, de tankerületi központ sem.

Figyelem! A TANKERÜLETI KÖZPONTOK IGAZGATÓINAK SEMMIFÉLE HATÁSKÖRE NINCS A SZTRÁJKKAL KAPCSOLATBAN, MINDEN AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FELELÓSSÉGE, MERT Ő JÁR EL A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY [Nkt. 61. § (6) bek.] ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT JOGKÖRBEN, EZÉRT AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FELELŐS MINDEN ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSÉRT.

Ha perre kerül sor, fogják tapasztalni, hogy ugyan a tankerületi központ lesz az alperes, de bármikor hivatkozhat a tankerületi központ igazgatója arra, hogy az intézményvezető járt el. Számos utasítást szóban kaptak, aminek nincs írásos nyoma.

Fontos, hogy pontosan adminisztráljátok, hogy ki melyik nap mettől meddig sztrájkolt, és az erről készült dokumentumot, amit leadtok az intézményvezetőnek, másoljátok le, és érkeztessétek -azaz az intézményvezetővel vagy a titkárságon írassátok rá, hogy átvették, és ezt a dokumentumot őrizzétek meg.

A sztrájk idejére kieső bért lehet csak levonni, nem a sztrájk napjára eső teljes bért.

A pedagógus munkaidejébe nemcsak a tanórák, foglalkozások megtartása tartozik, hanem minden olyan más, kötött munkaidőbe tartozó feladat, amelyet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm, rendelet 17. § (1) bekezdése sorol fel, valamint a kötetlen munkaidő. A pedagógusok tehát nem naponta nyolc óra kötött munkaidőben dolgoznak, hanem kötött és kötetlen munkaidőben – amely a hét egyes munkanapjain más és más időtartamú lehet, mint ahogy a tanórák sem azonos számúak az egyes munkanapokon. A kötetlen munkaidő-részt a pedagógus maga osztja be, tehát a sztrájk napján is láthat el kötetlen munkaidőben feladatokat. Itt lehet találni erre vonatkozó nyilatkozatot a cikk keretes részében:

A nem pedagógus munkakörben dolgozók, akik napi nyolc óra kötött munkaidőben dolgoznak, nyilatkozzanak is úgy, hogy nyolc óránál kevesebb időt töltöttek sztrájkban. Fontos, hogy erről legyen írás.

Sokakat eltántorít a sztrájktól az a téves tényállítás, hogy a sztrájk miatt szünetel a tb-jogviszony

A Tbj https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900122.tv 16. § c) pontja szerint NEM SZÜNETEL A JOGVISZONY ARRA AZ IDŐTARTAMRA, AMIKOR A MIUNKAVÁLLALÓ MUNKABÉRT KAP. A SZTRÁJK MIATT A BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATBAN SEMMIFÉLE HÁTRÁNY NEM ÉRHET SENKIT, HA A FENTIEK SZERINT JÁR EL.

NE ÍRJUNK ALÁ OLYAN NYILATKOZATOT, AMI NEM A VALÓSÁGOT TARTALMAZZA (PL. HOGY EGÉSZ NAPON ÁT SZTRÁJKOLTUNK)! HA ILYEN NYILATKOZATOT ALÁÍRATTAK VELED, A NYILATKOZATOT ÍRÁSBAN VOND VISSZA, ÉS ÍRD LE, HOGY MENNYI IDŐT TÖLTESZ SZTRÁJKKAL!

Írtunk arról többször a www.nedolgozzingyen.hu -n a sztrájk alatt a tanóra 50%-ának más időpontban történő megtartásáról. A tiszta sztrájknap az, amikor nem tartunk egyetlen órát sem. Ha ezt a következő héten ugyanazon a napon megtartjuk, tehát az előző heti 50%-ot és a következő hét 50%-át is, akkor 100%-ban tanítunk, és az is sztrájknap, ennek ellenére, és ha ezt sztrájkoló tartja meg, mivel ekkor a sztrájkoló munkát végez, az erre az időre járó munkabért ki kell fizetni (tehát csak arra az időre vonható le bér, amikor a sztrájkoló ténylegesen munkát nem végez).

Átirányítással is fenyegetőznek egyes igazgatók.

Bár sztrájkolónak elő lehet írni munkavégzést, ha nem sztrájkolóval a még elégséges szolgáltatást nem lehet megoldani, az átirányítás már neccesebb műfaj, mivel alapjog gyakorlásának megakadályozásáról van szó. Ha a munkáltatónál (jelen esetben a kinevezésben feltüntetett intézményben) nem lehetséges a még elégséges szolgáltatás megvalósítása, akkor lehet csak sztrájkolókkal megoldani a feladatot. Mindenképpen támadható a munkavégzés elrendelése, ha előtte az intézményvezető nem a valóságnak megfelelően tájékoztatta a szülőket, tehát azt írta nekik, hogy rendes munkanap lesz, mintha az intézményben ne lenne akkor sztrájk, ezáltal olyan helyzetet teremt, hogy nem tudja még a felügyeletet sem kellő számú nem sztrájkolóval megoldani. JOGELLENES MINDEN OLYAN RETORZIÓS ELJÁRÁS, AMELYET AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ AMIATT KEZDEMÉNYEZ, MERT A SZTRÁJKBIZOTTSÁG, A SZAKTANÁR VAGY OSZTÁLYFŐNÖK KOMMUNIKÁLT A SZÜLŐKKEL, TÁJÉKOZTATVA ŐKET A VALÓS HELYZETRŐL, ÉS KÉRTE, HOGY A SZTRÁJK NAPJÁN LEHETŐLEG NE KÜLDJÉK GYERMEKÜKET AZ INTÉZMÉNYBE, HA ŐK NEM AZ INTÉZMÉNY NEVÉBEN NYILATKOZTAK.

Ha nem jelennek meg az iskolában a sztrájk idején SNI-gyermekek, az őket tanítók, nevelők is sztrájkolhatnak, ellenkező esetben teljességgel megakadályozza a rendelet a sztrájk gyakorlását, ami szintén mutatja ennek alapjogsértő voltát.

A Krétában úgy kell mindent adminisztrálni, ami az órán vagy az óra helyett történt.

Ha meg volt tartva az óra, akkor be kell írni, akár a szaktanár tartotta, akár a helyettes, függetlenül attól, hogy szakszerű vagy nem szakszerű helyettesítés volt (ezt a két fogalmat a munkajog nem is ismeri, csak helyettesítés van). Ha csak felügyelet volt, akkor az óra elmaradt órának minősül vagy törölni kell az órát. Ha az egyik heti óra 50%-át megtartjuk az adott napon az óra 50%-ával együtt, azaz 100%-ban tanítunk, akkor az a Krétában rendes órának minősül, a pedagógus pedig sztrájkolónak, de mivel munkát végez, tőle erre az időre bért levonni nem lehet.

NEM LEHET AKADÁLYA A SZTRÁJKNAK, HOGY AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI.

Ezek esetében ugyanúgy lehet eljárni sztrájknál. Az órák pótlását elő lehet írni, és nyilván ez meg is történik a térítési díj miatt is, de ekkor a pótlólag tartott órák rendkívüli munkaidőnek minősülnek az Mt. 107. § a) pontja alapján, és az Mt. 143. §-a szerint munkanapokon 150%-os, szombati napon 20%-os óradíjjal fizetendők a tanároknak. Az alapfokú művészetoktatási intézményekben nem lehet szolidaritási sztrájkot tartani, mivel rájuk is érvényesek a sztrájkkövetelések, ergo, rendes sztrájkot lehet tartani, ill. ahhoz bármikor lehet csatlakozni. Senki nem maradt le semmiről, aki még nem kezdte meg az előkészületeket.

Az alábbiakban olvashatjátok a PDSZ ügyvédjének, dr. Nyitrai Károlynak az állásfoglalását, amelyet használjatok bátran! Az eddig beérkezett, egészen elképesztő munkáltatói intézkedésekről szóló levelekre, üzenetekre reagálva írta:

[frame]

Miben segíthetjük a sztrájkolókat?

Sokan kérdezik a napokban, hogy miben, hogyan tudják segíteni a munkánkat.

1 Oktatásban dolgozók, szülők, diákok, és minden jóérzésű ember: írjuk alá és osszuk meg az aHangon indított petíciót!

2 Oktatásban dolgozók: csatlakozzunk a sztrájk-riadólánchoz! Ezen keresztül értesülhetünk a legfrissebb információkról, amikor éppen időszerűekké válnak. Nem gyakran spammelünk, a legfontosabb tudnivalókat kapod meg, hírlevél formájában:

3 Csatlakozzunk a PDSZ-hez: ez a lépés segít bennünket abban, hogy tovább tudjuk finanszírozni a kampányokat, segítsük a kollégákat jogsegéllyel, stb. Bárki lehet tag, nem elvárás, hogy aktív oktatásban dolgozók legyünk:

4 Osszunk meg minden információt, amit a PDSZ és a Ne dolgozz ingyen! oldalain látunk! Az információk terjesztése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy küzdjünk a kormány dezinformációs kampányai ellen.

5 Ti is küldjetek fotókat, csoport- és egyéni képeket, támogató akciókat, egyéb kreatív támogató ötleteket a Nedolgozz vagy a PDSZ Facebook-oldalára, vagy a [email protected] címre!

6 Pénzbeli adománnyal átutalással, a közlemény rovatban a „Támogatás” feltüntetésével vagy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete számlaszámán: 11713005-20411756-00000000 (itt a sztrájkszervezéssel, kampányokkal, rendezvényekkel kapcsolatos bokros kiadásokat lehet támogatni), vagy. szociális ügyekben, a sztrájkban résztvevők támogatásával összefüggésben a Oktatással a Demokráciáért Alapítvány számlaszámán: 11707000-22230573-00000000

[/frame]

Kincse Szabolcs

Kincse Szabolcs

Hasonló cikkek

Béremelés és ki nem fizetett túlmunka – csak tagoknak

Ebben az írásunkban hozzájutsz azokhoz a tartalmakhoz, amelyeket csak tagoknak tettünk elérhetővé. Miről van benne szó? Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is a béremelés? Hogyan tudod behajtani az elmaradt díjazást a 2023. december 31-éig végzett eseti helyettesítésért és egyéb többletmunkáért, ha közoktatásban vagy szakképzésben dolgozol? – Ezekhez adunk szerkeszthető, frissített mintadokumentumokat is. Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is […]

Ez a cikk csak PDSZ-tagok számára érhető el. Még nem vagy tag? Lépj be!

Tovább olvasom »