Végtelenül cinikus és embertelen: a PDSZ a pedagógusok félelemben tartásáról szóló rendeletről

A kormány január 12-én estére időzítve adta ki minden idők egyik legcinikusabb rendeletét, amelyben az Ukrajnában folyó háborúra hivatkozva teszi lehetővé, hogy a tiltakozó pedagógusokat a törvényben előírt 15 napos határidőn túl, akár majd a nyár során is ki lehessen rúgni.

Erről adta ki a PDSZ Országos Választmánya az alábbi közleményt.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének közleménye a pedagógusok félelemben tartásáról szóló 4/2023. (I. 12.) Korm. rendeletről, amelyet a háborús veszélyhelyzet leple mögé bújva, a rendeleti kormányzás keretében, 2023. január 12-ének estéjén hirdettek ki

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete mélységesen elítéli a Kormány eljárását, amellyel a háborús veszélyhelyzet leple mögé bújva, a rendeleti kormányzás keretében próbálja a sztrájkjogot ellehetetlenítő rendelkezései után polgári engedetlenséget felvállaló pedagógusokat megfélemlíteni.

Ezzel a végtelenül cinikus és embertelen rendelettel – visszamenőleges hatállyal is – meghosszabbítják annak a határidejét, hogy valakivel szemben a munkáltató az azonnali hatályú jogviszony-megszüntetés jogát gyakorolja. Állami köznevelési intézményben a rendkívüli felmentés jogát az eddig is politikai döntést végrehajtó tankerületi igazgató, az egyházi fenntartású és magánintézményben az azonnali hatályú felmondás jogát az intézményvezető gyakorolja. Mind a közalkalmazotti törvény, mind a munka törvénykönyve úgy rendelkezik, hogy az azonnali hatályú jogviszony-megszüntetés jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet gyakorolni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csal egy éven belül elkövetett kötelezettségszegés járhat ilyen büntetés, de csak akkor, hogy ha erről a munkáltató a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül jogviszonymegszüntető határozatot hoz. A polgári engedetlenségről jellemzően azonnal, vagy igen rövid időn belül tudomást szerez a munkáltató. Amennyiben a tudomásszerzéstől számított tizenöt nap letelt, nem lehetett eddig az azonnali hatályú jogviszony-megszüntetés jogát gyakorolni. A rendelet most ennek a határidejét hosszabbította meg azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ezzel a szankcióval ne kelljen a munkáltatónak a tanítási év alatt élni. Így, ha a polgári engedetlenségben résztvevők közül valakit el akar küldeni, lehetősége lesz ledolgoztatni vele a teljes tanítási, nevelési évet, és nyáron küldeni el a kollégát amikor ráadásul kevésbé tudnak a pedagógusok, szülők, diákok látványosan tiltakozni a döntés ellen.

A rendelet másik célja pedagógusok további megfélemlítése, különös tekintettel azokra, akik már korábban polgári engedetlenségben vettek részt. Ők számíthatnak arra, hogy bárhogyan is dolgoznak ezután, augusztus 1-jéig kézhez vehetik a rendkívüli felmondásról, ill. azonnali hatályú felmondásról szóló határozatot.

Tipikus rendőrállami módszerrel állunk szemben.

A Kormány ismét azt bizonyítja, hogy továbbra sem a közoktatás problémáinak megoldására, a gyermekek, tanulók számára a tanuláshoz, művelődéshez való jog alapfeltételeinek biztosítására törekszik, amelynek elsődleges feltétele, hogy szűnjön meg a közoktatás területén a tömeges pályaelhagyás és váljon a felsőoktatásban tanulók számára vonzóvá a pedagóguspálya, hanem arra koncentrál, hogy a külvilág számára érzékelhető munkabeszüntetéseknek legyen vége anélkül, hogy a követelésekből azokat teljesítené, amelyeket egyébként maga is megalapozottnak tart, nehogy aztán más kizsákmányolt foglalkozási csoport is a munkabeszüntetés eszközéhez folyamodjon.

Különösen cinikus a Kormány részéről, hogy úgy hivatkozik a sztrájkra mint törvényes munkaválallói érdekérvényesítési eszközre, hogy korábban azt is – a járványhelyzettel indokolt rendeleti kormányzás alatt rendelettel, majd pedig törvénnyel – igyekezett láthatatlanná tenni.

A Kormány visszaélésszerűen alkalmazza a felhatalmazási törvényt.

Erre hivatkozva írta felül rendeletével a munka világát meghatározó törvényeket úgy, hogy azoknak semmi köze sincs a háborús veszélyhelyzethez, ráadásul visszamenőleges hatállyal hozott olyan rendelkezéseket, amelyek alapján a rendelet hatálybalépése előtti cselekedetet is ez alapján szankcionálhatja a munkáltató, mégpedig a legsúlyosabb módon, a foglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú megszüntetésével.

A rendelettel a Kormány azt sem titkolja, hogy a polgári engedetlenségre hivatkozó, azonnali hatályú jogviszony-megszüntetés mögött politikai szándék húzódik meg. „A módosítás egyben a munkavállalónak is lehetőséget ad arra, hogy a tanév végéig tanítsa a rá bízott gyerekeket.” – olvasható a rendelet indoklásában.

A közalkalmazottak rendkívüli felmentése és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál az azonnali hatályú felmondás ugyanis akkor jogszerű, ha a közalkalmazott vagy a munkavállaló jogviszonyból, ill. munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszonyt, ill. munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Hogyan lehetséges az, hogy ha valaki tényleg ilyen súlyos kötelezettségszegést követ el, akár még hónapokig is pedagógusmunkát végezhet, és csak utána távolítják el munkahelyéről?

Látható, hogy a Kormány ingerküszöbét egyedül a munkabeszüntetések érik el. Még a tavaly január 31-ei kétórás figyelmeztető sztrájkot is elképesztő vehemenciával próbálta – egyébként sikertelenül -megakadályozni, és azóta se tesz mást, mint további előírásokat gyárt a munkabeszüntetések ellehetetlenítésére, a sztrájkolók támogatásának szankcionálására. Gondoljunk csak arra, hogy Pintér Sándor miniszter Ludovikában előadott tervei szerint a „BM elvárásai”-ban ugyan a gyermek az első, de látható sztrájkot segítése érdekében otthon tartott gyerekek esetében – szankcióképpen – akár a nyári szünetüket is megrövidítené, és a nyári forróságban is bent tartaná őket a légkondicionálás nélküli intézményekben. Nem valós indok a követelmények elsajátítása, mivel a tanítási órák jelentős részét a szakemberhiány miatt nem az adott szakos pedagógus tartja meg.

A PDSZ javasolja a kollégáknak, hogy ne hagyják magukat megfélemlíteni, mert akkor a Kormány elérte a célját anélkül, hogy egyetlen lépést is tenne a közoktatás helyzetének javítása érdekében. Javasoljuk, hogy csak azok álljanak bele polgári engedetlenségbe, akik egyúttal letétbe helyezik felmondásukat vagy közalkalmazotti lemondásukat! Mindenki más válassza a sztrájknak azt a jogszerű, de trükkös formájának egyikét, amelyeket a www.nedolgozzingyen.hu -oldalunkon ismertettünk. Így nem csökken a munkabeszüntetések száma, és – főképpen a szülők támogatásával – tartósan fenntartható az érzékelhető sztrájkfolyamat. A közoktatásban érdekeltek vegyenek részt abban a hálózatépítésben, amely azt szolgálja, hogy ne csak a sztrájk legyen eredményes, hanem a szülők terhei is csökkenjenek, mialatt a gyermekek, tanulók számára olyan programok álljanak rendelkezésre, amelyek a fejlődésüket szolgálják, sokkal inkább, mint a fűtetlen tantermek, csoportszobák és a szakemberhiánnyal küzdő intézményekben nevelés-tanítás helyett szervezett gyermekfelügyelet – még sztrájkon kívül időszakban is.

[frame]

Támogasd a munkabeszüntetések szervezését!

A PDSZ a saját tagbevételeiből gazdálkodik. Nincs főállású vezető, nincs bónusz, nincs cafatéria. Viszont van munka: a munkabeszüntetések tervezése iszonyatos erőfeszítést igényel, no és rengeteg kiadás. Egyedül nehezen bírnánk. Sztrájktámogatás, polgári engedetlenkedők támogatása az alapítványon keresztül. Cikkek, jogi útmutatók, jogsegély, filmek. Élők az eseményekről. Technika, előfizetések, tárhelyek. Tájékoztató anyagok, plakátok, filmek. Erre költjük a pénzedet, ha úgy döntesz, támogatod a munkánkat!

Lépj be a PDSZ-be!

Ne feledd: a szakszervezeti tagság nem szotyiért és karácsonyi ajándékcsomagért fontos! Hanem azért, hogy a jogászaink megvédjenek, eljárjanak a nevedben, ha jogsértés ér. És azért, hogy a mindenkori kormánnyal szemben hatékonyan képviselhessük az érdekeidet! Ha nem vagyunk elegen, akkor sehol sem vagyunk!

Havi egy gyorséttermi menü árával bebiztosíthatod, hogy mindig legyen, aki kiáll az érdekeidért!

[/frame]

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »