Új sztrájkköveteléseink: adják vissza a sztrájkjogot, töröljék a fenyegető rendeletet!

Új sztrájkköveteléseket jelentettünk be!

A kormány az elmúlt években akkor és úgy korlátozta a jogainkat, ahogy éppen kedve tartotta. Hol egy vírusfertőzésre, hol egy a szomszédunkban zajló tragikus háborúra mutogatva szabta volna meg, hogy mikor sztrájkolhatunk, hogyan tiltakozhatunk – miközben a közoktatás hihetetlen, eposzi válsága teljesen hidegen hagyja.

A fentiek miatt a sztrájkbizottságot alkotó két szakszervezet, a PDSZ és a PSZ két új sztrájkköveteléssel állt elő:

követeljük a sztrájkjog helyreállítását és a megfélemlítési céllal meghozott kormányrendelet visszavonását!

A fentiek miatt a sztrájkbizottság az alábbi levelet fogalmazta meg a kormány főtárgyalójának, Maruzsa Zoltánnak.

[frame]

Tisztelt Államtitkár Úr!
Tisztelt Maruzsa Zoltán!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az eddigi négypontos sztrájkkövetelések újabb két követeléssel egészültek ki:

5. A sztrájkjog helyreállításának érdekében követeljük a 2022. évi V. törvény 14. és 15. §-ának hatályon kívül helyezését, valamint a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítását!

A törvény 14. §-ában foglaltak, amelyek egy „salátatörvényben” – mindenféle egyeztetés nélkül – kerültek az Országgyűlés elé, súlyosan korlátozzák a közoktatásban foglalkoztatottak Alaptörvényben foglalt jogát. A sztrájk alatti még elégséges szolgáltatás nem azonos valamely közfeladat zavartalan ellátásával. A sztrájk alatti még elégséges szolgáltatás célja nem lehet az, hogy a sztrájk ne okozzon semmiféle zavart a munkáltató működésében, gyakorlatilag észrevétlen legyen a külvilág számára, tekintettel arra, hogy ezáltal a sztrájknak éppen a nyomásgyakorló funkciója vész el.

A 15. §-ban foglaltak nincsenek összhangban a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásának munka törvénykönyvében előírt feltételeivel. Egyébiránt, semmi nem indokolja, hogy a munka törvénykönyvében meghatározottaktól eltérő legyen a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása a köznevelési intézményekben.

A sztrájkról szóló törvény módosítása azért szükséges, mert azoknál a munkáltatóknál, amelyek esetében nem törvény szabályozza a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatást, a törvény 2010. évi módosításától a sztrájkjog gyakorlását korlátozza az a szabály, amely előírja, hogy a sztrájk előtt meg kell állapodni a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról azoknál a munkáltatóknál, amelyek a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végeznek, ill. megállapodás hiányában erről jogerős bírósági végzésnek kell születnie. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a sztrájkjog gyakorlását súlyosan korlátozta, esetenként ellehetetlenítette a sztrájkba lépés fenti feltétele, mivel a munkáltatói oldal számára időhúzásra adott lehetőséget, nem beszélve arról, hogy a Kúriát a törvényben meghatározott határidők nem kötik. Javasoljuk ezért, hogy a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 4. § (2) bekezdése akként változzon, hogy abba kerüljön vissza a 2010-ben hatályon helyezett, még elégséges szolgáltatásról szóló utolsó mondat: „Ennek mértéke és feltételei a sztrájkot megelőző egyeztetés tárgyát képezik.”, valamint kerüljön hatályon kívül a törvény 4. § (3) és (4) bekezdése!

6. Követeljük a 4/2023. (I. 12.) Korm. rendelet visszavonását!

A Kormány visszaélésszerűen alkalmazza a felhatalmazási törvényt. Erre hivatkozva írta felül rendeletével a munka világát meghatározó törvényeket úgy, hogy azoknak semmi köze sincs a háborús veszélyhelyzethez, ráadásul visszamenőleges hatállyal hozott olyan rendelkezéseket, amelyek alapján a rendelet hatálybalépése előtti cselekedetet is ez alapján szankcionálhatja a munkáltató, mégpedig a legsúlyosabb módon, a foglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú megszüntetésével.

„A módosítás egyben a munkavállalónak is lehetőséget ad arra, hogy a tanév végéig tanítsa a rá bízott gyerekeket.” – olvasható a rendelet indoklásában. A rendkívüli felmentés és azonnali hatályú felmondás akkor alkalmazható, ha a közalkalmazott vagy a munkavállaló jogviszonyból, ill. munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszonyt, ill. munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ha valaki ilyen súlyú kötelezettségszegést követ el, nem lehet megengedett, hogy a kötelezettségszegésről való tudomásszerzést követően még hónapokig ellássa munkakörét. Ha a munkáltató mégis úgy látja, hogy a jogviszonyt csak a kötelezettségszegés tudomásulvétele után több hónappal szünteti meg, azt bizonyítja, hogy a kötelezettségszegés nem volt olyan mértékű, amely a foglalkoztatási jogviszony azonnali hatályú megszüntetését indokolja, mivel ennek a jogviszony-megszüntetési módnak éppen az a rendeltetése, hogy a munkáltató azokat a munkavállalókat minél hamarabb eltávolítsa, akik foglalkoztatása a munkáltató működését, jelen esetben a gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozást, a tankötelezettség teljesítését súlyosan akadályozza. A kifogásolt rendelettel a jogalkotó is abba a hibába esik, hogy ezzel a rendkívüli felmentés és az azonnali hatályú felmondás alkalmazásának lehetőségét olyan esetekre is kiterjeszti, amelyek valójában nem alapozzák meg a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésének e legdrasztikusabb módját.

Tisztelt Államtitkár Úr!

Kérjük, hogy a sztrájkról szóló törvényben foglalt egyeztetési kötelezettségének eleget téve, tegyen javaslatot a következő egyeztetés mielőbbi időpontjára!

Budapest, 2023. 01. 18.

Üdvözlettel:

Szabó Zsuzsa, PSZ elnök s.k.
Komjáthy Anna, PDSZ OV elnök s.k.

[/frame]

Az egyhetes sztrájk szervezésével kapcsolatos tudnivalókról ebben a cikkben írtunk részletesen! A szakképzésben induló sztrájkról pedig ebben a cikkben írtunk! A január 31-ére szervezett szolidaritási napról pedig ebben az anyagban számolunk be.

Csatlakozz te is a sztrájkhoz, a szolidaritási naphoz!

[promo title=”aktualsztrajk”]


Támogasd a munkabeszüntetések szervezését!

A PDSZ a saját tagbevételeiből gazdálkodik. Nincs főállású vezető, nincs bónusz, nincs cafatéria. Viszont van munka: a munkabeszüntetések tervezése iszonyatos erőfeszítést igényel, no és rengeteg kiadás. Egyedül nehezen bírnánk. Sztrájktámogatás, polgári engedetlenkedők támogatása az alapítványon keresztül. Cikkek, jogi útmutatók, jogsegély, filmek. Élők az eseményekről. Technika, előfizetések, tárhelyek. Tájékoztató anyagok, plakátok, filmek. Erre költjük a pénzedet, ha úgy döntesz, támogatod a munkánkat!

Lépj be a PDSZ-be!

Ne feledd: a szakszervezeti tagság nem szotyiért és karácsonyi ajándékcsomagért fontos! Hanem azért, hogy a jogászaink megvédjenek, eljárjanak a nevedben, ha jogsértés ér. És azért, hogy a mindenkori kormánnyal szemben hatékonyan képviselhessük az érdekeidet! Ha nem vagyunk elegen, akkor sehol sem vagyunk!

Havi egy gyorséttermi menü árával bebiztosíthatod, hogy mindig legyen, aki kiáll az érdekeidért!

Hasonló cikkek