Március 16-ától indul a határozatlan idejű sztrájk a szakképzésben! – Mit kell tudni erről?

Itt találod meg a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatás részleteit. 2023. március 9-én jogerőre emelkedett a bíróság végzése. A sztrájk alatti még elégséges szolgáltatás a PDSZ ajánlása alapján történik, amit e cikkünkben részletezünk. A cikket a végzés alapján frissítettük.

A PDSZ határozatlan idejű sztrájkot hirdetett meg a szakképzésben dolgozók számára saját, szakképzében dolgozókat érintő sztrájkkövetelések teljesülése érdekében. Mivel ezek jogszabálymódosítást igényelnek, az egyeztetések nem az intézményekben, hanem a kormány képviselőjével kell, hogy történjenek. Ugyanígy, a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról is a kormánnyal kell egyeztetni. Mivel ennek a kötelezettségnek a kormány nem tett eleget, a PDSZ bírósághoz fordult, amely elsőfokú végzésében a PDSZ ajánlatát fogadta el. A fellebbezési határidő pedig lejárt.

A szakképző intézményekben a sztrájk alatt nem kell tanítani

Csak felügyeletet kell ellátni, de azt is csak igény esetén. Nézzük meg a sztrájk előkészítésének menetét és a határidőket!

A részletes menetrend

 1. A Sztrájk időtartama alatt valamennyi a sztrájkkal érintett szakképző intézményben – függetlenül annak fentartójától – az intézményben tartózkodó tanulók felügyeletét biztosítják, továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakmai szabályoknak megfelelő ellátást lehetővé teszik a tanulók életének, testi épségének megóvása érdekében.
 2. A tanulók felügyelete és étkeztetése a következők szerint biztosított a Sztrájk időtartama alatt:
  • 2/1.:  A Sztrájkbizottság az adott szakképző intézményben sztrájkot szervező helyi sztrájkbizottság, ennek hiányában a helyi sztrájkszervező útján – a továbbiakban: „helyi sztrájkbizottság”) a Sztrájkot megelőzően három munkanappal 12 óráig jelzi az intézményvezető részére a sztrájkban várhatóan részt vevő munkavállalók létszámát. A helyi sztrájkbizottság adatszolgáltatását a sztrájk előtti napon 12 óráig pontosítja, majd a sztrájk napján 7.30-kor közli a sztrájkban részt vevők létszámát és sztrájkolók névsorát, azzal, hogy a sztrájkhoz ezt követően is bárki csatlakozhat, illetve a sztrájkban való részvételtől akár el is állhat figyelemmel a Sztrájk tv. 1. § (2) bekezdésére.
  • 2/2.: A szakképző intézmények vezetői a Sztrájk előtt egy nappal 12 óráig jelzik a helyi sztrájkbizottság részére, hogy várhatóan a Sztrájk időtartama alatt az egyes osztályokban hány fő lesz jelen. Az intézményvezetők adatszolgáltatásukat a sztrájk napján reggel 7.30-kor is közlik a rendelkezésükre álló adatok alapján a helyi sztrájkbizottsággal.
  • 2/3.: Az intézményvezetők és a helyi sztrájkbizottság a sztrájkban részt vevők várható létszáma és a felügyeletre szoruló tanulók várható létszáma alapján folyamatosan egyeztetnek és a felügyelet, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók részére a szakmai szolgáltatás ellátásához szükséges létszámot meghatározzák a következők szerint:
  • 2/3-1.: A tanulók felügyeletének ellátására megfelelő szakképesítéssel rendelkező megfelelő létszámú oktatórendelkezésre álljon!
  • 2/3-2.: A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 54. § (3) bekezdése szerinti maximális létszámot – 38 fő, azaz 32 fő + ennek 20%-a – egyetlen összevont osztály, ill. csoport létszáma se lépje túl a Sztrájk időtartama alatt, és ez alatt az időtartam alatt egy fő oktató lássa el a tanulók felügyeletét.
  • 2/3-3.: A fentiek szerint szükséges létszámot az intézményvezető biztosítja azzal, hogy amennyiben a sztrájkban részt nem vevő munkavállalók létszáma a még elégséges szolgáltatás mértéke és feltételei biztosításához nem elegendő, úgy a helyi sztrájkbizottság köteles a sztrájkban részt vevő munkavállalók beállításával a még elégséges szolgáltatás jelen megállapodás szerinti mértéke és feltételei biztosításához hozzájárulni. 
 3. A sztrájk időtartamáról, a sztrájkban részt vevők várható létszámáról, a sztrájknak a tanulók irányában releváns részleteiről az intézményvezetők kötelesek a sztrájk előtt két nappal 16 óráig a kiskorú tanulók szülei felé a szükséges előzetes tájékoztatást megadni.

A szakképzésben dolgozók sztrájkkövetelései

 • Legalább a közoktatásban követelt illetményemeléssel azonos mértékű béremelést a szakképzésben is!
 • A szakképzésben dolgozók tanítási évre vetített munkaidőkerete szűnjön meg, helyette első lépésként kerüljön bevezetésre a korábbi, közoktatási törvény szerinti, heti 22 óra kötelező óraszám! (Középtávon) szükséges a NAT felülvizsgálata, tananyagcsökkentés mellett a pedagógusok kötelező óraszámának heti 18 órára csökkentése).
 • A szakképzésben dolgozók kapják vissza a közalkalmazotti jogviszonyból eredő – a közalkalmazotti törvény és annak végrehajtási rendeleteiben szabályozott – jogaikat és védelmet! (jubileumi jutalom, a negyven év jogosultsági idővel nyugdíjba vonuló nők jogviszony megszüntetésekor kötelező járandóságok, nem pedagógus- munkakörökben járó bérelemek, a közoktatásban foglalkoztatottakkal azonosan, garantált bérminimum minden legalább szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező munkatársnak, függetlenül attól, hogy legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakört lát el) A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra terjednek ki a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése, valamint 33/A. §-a!
 • Önálló oktatási minisztériumot! Közös szakmai irányítás alá kerüljön az oktatás teljes rendszere az óvodától az egyetemig!

A harmadik sztrájkkövetelés teljesítéséhez nagyon fontos, hogy egyáltalán

maradjon meg a közalkalmazotti törvény,

amelyet a közoktatásban tervezett státusztörvénnyel ki akarnak vezetni. Ez minden idők leghátrányosabb jogállási törvénye lenne, amelynek bevezetését közös érdekünk megakadályozni, mert azt tapasztalhattuk, hogy ha valami hatályba lép, ami egy korábbi rendelkezésnél kedvezőtlenebb, de a kormány számára „spórolással” jár, akkor az megjelenik más jogszabályokban is. Éppen ezért kérjük, írd alá azt a levelet, amelyet az aHang oldalán tettünk közzé:

Levontak? Igényelj sztrájktámogatást!

https://nedolgozzingyen.hu/2023/02/17/munkabeszuntetes-miatt-levontak-a-beredbol-igy-kerd-a-tamogatast-2023-ban-is/

[frame]

Támogasd a munkabeszüntetések szervezését!

A PDSZ a saját tagbevételeiből gazdálkodik. Nincs főállású vezető, nincs bónusz, nincs cafatéria. Viszont van munka: a munkabeszüntetések tervezése iszonyatos erőfeszítést igényel, no és rengeteg kiadás. Egyedül nehezen bírnánk. Sztrájktámogatás, polgári engedetlenkedők támogatása az alapítványon keresztül. Cikkek, jogi útmutatók, jogsegély, filmek. Élők az eseményekről. Technika, előfizetések, tárhelyek. Tájékoztató anyagok, plakátok, filmek. Erre költjük a pénzedet, ha úgy döntesz, támogatod a munkánkat!

Vegyél részt a sztrájk előtti ünnepnapokon is!

A sztrájkot közvetlenül előzi meg március 14-én és 15-én egy eseménysorozat, amelyben mi, a PDSZ és sok társszakszervezet, civil partner is részt vesz: csatlakozzatok hozzánk Budapesten az Andrássy úton a Civil Bázis által meghirdetett Civil Sugárúton, amelyben mi is társszervezők vagyunk:

Ezt az eseményt március 15-én a Szabadságmenet követi, amelyben szintén részt veszünk, csatlakozzatok hozzánk ezen is:

Lépj be a PDSZ-be!

Ne feledd: a szakszervezeti tagság nem szotyiért és karácsonyi ajándékcsomagért fontos! Hanem azért, hogy a jogászaink megvédjenek, eljárjanak a nevedben, ha jogsértés ér. És azért, hogy a mindenkori kormánnyal szemben hatékonyan képviselhessük az érdekeidet! Ha nem vagyunk elegen, akkor sehol sem vagyunk!Havi egy gyorséttermi menü árával bebiztosíthatod, hogy mindig legyen, aki kiáll az érdekeidért!

[/frame]

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »