Miskolci összefogás!

Miskolcon összefogott a PDSZ, a PSZ és a Tanítanék Mozgalom, és országos aláírásgyűjtő akciót hirdettek, emellett egy olyan lépésre ösztönöznek mindenkit, amely – ha mégis bevezetnék státusztörvénynek nevezett bosszútörvényt -, a pálya elhagyását a lehető legtöbb pénzzel biztosítaná. Ez nemcsak azért fontos, mert nem mindegy, hogy az ember az állásából üres vagy kitömött zsebbel távozik, hanem azért is, mert így móresre lehet tanítani egy olyan kormányt, amelyiknek kizárólag a pénz számít, a közoktatás egyre tragikusabb helyzete nem.

Az eseményről szóló tudósításért KATT A KÉPRE:

Fotó: minap.hu

Az eseményről készült videóért KATT!

Íme a miskolci kollégák felhívása a státusztörvénnyel kapcsolatban:

Az aláíróív innen tölthető le:

A kitöltött íveket a [email protected] címre kell elküldeni (pdf-ben vagy jpg-ben).

Mire való az egyszerűsített adatkérés? Hát rendkívüli lemondáshoz!

Erről a témáról részletesen írtunk ITT és ITT. A miskolciak kezdeményezésének lényege, hogy ha mégis bevezetnék a státusztörvényt, nehogy úgy hagyjuk el a pályát, hogy a munkáltató zsebében súlyos összegek maradjanak. Erre megoldás a rendkívüli lemondás, ha közalkalmazott vagy, és az azonnali hatályú felmondás, ha jelenleg a munka törvénykönyve hatálya alatt dolgozol (azaz egyházi, magán- vagy alapítványi egyetem alá tartozó intézményben). A jogviszony megszüntetésének ez a formája jár a lehető legtöbb pénzzel, ahogy ezt láthattátok ebben a táblázatban. Ehhez azonban szükséges bizonyítani, hogy a munkáltató súlyos kötelezettségszegést követett el.

Egészen pontosan így szól a közalkalmazotti törvény jelenleg hatályos szabálya, amivel tartalmilag megegyezik a munka törvénykönyvének azonnali hatályú felmondásról szóló rendelkezése:

29. § (1) Rendkívüli lemondással a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát akkor szüntetheti meg, ha a munkáltató

a) a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

b) olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Az indokolásból a rendkívüli lemondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a rendkívüli lemondás indokának valóságát és okszerűségét a közalkalmazottnak kell bizonyítania.

(2) A rendkívüli lemondás jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntetőeljárás megindítására nyitva álló elévülési idő alatt lehet gyakorolni.

(3) Rendkívüli lemondás esetén a munkáltató a közalkalmazott részére annyi időre járó távolléti díját köteles kifizetni, amennyi felmentése esetén járna, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontját a közalkalmazottra irányadó felmentési idő figyelembevételével kell meghatározni. A közalkalmazott követelheti felmerült kárának megtérítését is.

(4) Rendkívüli lemondás esetén – e törvényben előírt kivételektől eltekintve – a lemondás szabályai nem alkalmazhatók.

A miskolciak javaslata: rendkívüli lemondás/azonnali hatályú felmondás egy könnyen bizonyítható munkáltatói kötelezettségszegés alapján

Ilyen esetek pl. a négy napon belül elrendelt eseti helyettesítések. Mivel egy jogerős ítélet szerint is (amúgy a munka törvénykönyve 97. § (5) bekezése és a 107. § a) pontja alapján) munkaidő-beosztástól eltérő, ezáltal rendkívüli munkaidőnek minősülnek, ezért a helyettesítéseket a munka törvénykönyvének 143. §-a alapján ki kellett volna fizetni. A kifizetési iránti igény három év alatt évül el.

Egy kis segítség az eseti helyettesítések kigyűjtéséhez:

Mi a feladat?

Az itt letölthető, egyszerűsített adatkérő lap segít abban, hogy a munkáltatódtól kikérd a négy napon belül elrendelt többletmunkát (jellemzően ez az eseti helyettesítés vagy éppen tartósan távollévő helyettesítése), amit nem fizettek ki.

Ha a munkáltató a fizetési felszólításban feltüntetett határidőig nem fizet, onnantól kezdeményezhető a rendkívüli lemondás vagy azonnali hatályú felmondás. Ezt írásban kell közölni, indoklással együtt. Erre azért nem adunk mintát, mivel nagy valószínűséggel ezek az ügyek bíróságon végződnek amiatt, hogy a munkáltató nem ismeri el a kötelezettségszegést. Inkább javasoljuk a PDSZ jogsegélyszolgálatának igénybevételét, amelyet tagjaink számára ingyenesen biztosítunk. Munkaidőben a PDSZ irodája az alábbi számon hívható: 06 1 214 58 42, vagy e-mailt írni a [email protected]. A rendkívüli lemondás esetén felmentési időre járó távolléti díj és dupla végkielégítés, az azonnali hatályú felmondásnál felmondási időre járó távolléti díj és végkielégítés jár.

Tapasztalataink szerint nem kevés pénzről van szó, ezért sem érdemes „sima” lemondással vagy munkavállalói felmondással távozni a pályáról. De a cél természetesen nem ez.

Itt nem nekünk kellene elhagyni a hivatásunkat, mert ránk szükség van, sokkal inkább az alkalmatlan oktatásirányításnak, legyen annak bárki is a feje.

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »