A béremelés elmaradásának és a közoktatás teljes szétverésének a kormány az oka – ezért alakult meg az „OKA”

Egyre elképesztőbb magyarázatokat kapunk a magyar kormány képviselőitől a magyar közoktatás alacsony teljesítményére. Legutóbb már odáig süllyedt a kormányszóvivő, hogy áldozathibáztatásba, nettó cigányozásba kezdett mialatt „Brüsszelre” fogta a pedagógusbéremelések elmaradását. A PDSZ az Egységes Diákfronttal (EDF) és a Civil Bázissal megalakította az OKA-t, az Országos Közös Akaratot a szorosabb együttműködés, valamint a további társadalmi csoportok elérése érdekében, s melybe várjuk a csatlakozni kívánó, nem csak oktatási szervezeteket, mozgalmakat, csoportokat, stb. Ennek keretén belül országjárás, hálózatépítés és végső soron még több aktív, tenni vágyó pedagógus, diák, szülő, a közoktatás talpra állításában érdekelt személy és minden más elnyomott csoport összefogásával folytatjuk a tiltakozó akciókat, valamint fokozott figyelmet szentelünk a pályán maradókra.

Tájékozódj, csatlakozz, cselekedj!

Rétvári Bence és Gulyás Gergely félretájékoztatják a közvéleményt

Mit állítanak? Ezzel szemben a valóság:

Kormányzati állítás: Brüsszel 800 milliárd forinttal tartozik a magyar pedagógusoknak.

Valóság: „Brüsszel”, pontosabban az Európai Unió semmivel sem tartozik Magyarországnak. Az EFOP PLUSZ keretében tett kormányzati vállalás teljesítése esetén érkezne ilyen összegű támogatás, csakhogy a vállalásokat teljesítenie kellene a kormánynak. A központi költségvetésről szóló törvényt, benne a béremelésre vonatkozó szakaszokkal 2023. március 31-éig módosítani kellett volna, és olyan törvényt alkotni, amelyik a pedagóguspályát vonzóvá teszi. Ez mindeddig nem valósult meg, csak az ellenkezője. Amúgy a béremeléshez a legnagyobb részt a magyar államnak kell biztosítania az uniós vállalások szerint, tehát nyugodtan lehetne kezdeni a folyamatot  a magyar államra háruló fedezet biztosításával.

Kormányzati állítás: Ha végre nem tartják vissza tovább a Magyarországnak járó EU-s forrásokat, akkor első ütemben 561 ezer forintra emelkedik az átlagos pedagógusbér, 2025-re pedig 800 ezer forint körül lesz.

Valóság: „…2023-ban béremelési intézkedésre kerül sor, amellyel a pedagógusok átlagbérének a felsőfokú végzettségűek átlagbéréhez viszonyított aránya eléri 2023. január 1-jével legalább a 64,7%-ot, 2024. január 1-jével legalább a 71,8%-ot” – ez van az EFOP Pluszban. Hol vagyunk ettől? Infó itt:
A kormányzati tanárbéremelést már rég elvitte az infláció és itt: 13 ábra arról, hogy miért került válságba a magyar közoktatás, és a státusztörvény miért nem megoldás

Kormányzati állítás: Nincs pedagógushiány.

Valóság: A hozzánk érkező tömeges lemondásokról szóló üzenetekből és a jogsegélyszolgálatunkhoz fordulóktól, de pedagóguscsoportokban és álláshirdetésekből is azt látjuk, hogy ez nem így van, és a helyzet még inkább romlani fog. A PDSZ augusztus 1. és szeptember 29. után közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékeseknek. Azért ekkor, mert a státusztörvény átmeneti rendelkezései szerint két időszak van, amikor pénzzel lehet távozni a közoktatásból azoknak, akik nem kérnek a státusztörvényből, és e két időszak a fenti dátumokkal ér véget.

Kormányzati állítás: Rétvári Bence: „Az EU-ban Magyarországon a 8. legjobb a tanár-diák arány: míg nálunk egy tanárra átlagosan 10,6 diák jut, addig az EU-ban 12,1. Nálunk tehát több tanár van, ezért több figyelem is jut egy-egy diákra, mint a legtöbb EU-s országban. A magyar oktatást megbecsülni kell, nem lebecsülni”

Valóság: Ezzel nemcsak az a probléma, hogy elfedi, hogy a kisiskolák alacsony létszáma mellett ott vannak a nagyobb települések iskoláinak 30 fölötti osztálylétszámai, de azt is elfedi, hogy a pedagógusok munkaköre számos más feladatot is magában foglal, amelyet más országokban nem pedagógusokkal végeztetnek (gyermekcsoportok kísérete, felügyelet, adminisztráció). Sok a tantárgy, magas a tanulók óraszáma, ebből eredően egy osztályt sok tanár tanít, ez is befolyásolja az adatot, amelyből Rétvári a téves következtetését levonja, nevezetesen, hogy jól állunk a pedagóguslétszámokkal. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy nincs nyilvántartás arról, hogy hány órában nincs szakszerű helyettesítés, vagy eleve nem megfelelő szakost osztanak be az adott tantárgyak tanítására. A magyar pedagógusok óraterhelése is kiugró, messze nem fér bele a heti 40 órás munkaidőbe.
További infó itt:
„Egy mérhetetlenül szelektív törzsi társadalom öngyilkos reflexiója saját magára” – Lannert Judit oktatáskutató a státusztörvényről

Kormányzati állítás: A kompetenciamérés elképesztően rossz eredményét a kormány képviselője így magyarázta: „Meg kell nézni ezeknek a kompetenciaméréseknek a módszertanát, jobb, ha a szakma és nem a politika elemzi azokat. Nyilvánvaló, hogy az iskola-ügyben továbbra is integrációs nehézségek vannak. Ott, ahol a cigány gyermekek száma nagyon magas, ott ezek a problémák sokkal erősebben jelentkeznek. Én a legnagyobb mértékben ennek tudom be.”

Valóság: Amellett, hogy ez egy döbbenetes, kifejezetten áldozathibáztató, rasszista megközelítés, nem is igazolható adatokkal, hogy a gyenge eredményeket produkálók konkrétan melyik etnikumhoz tartoznak. Ilyen kijelentések miatt másutt távoznia kellene az illetékesnek a posztjáról. De mi húzódhat meg valóban a gyenge eredmény mögött? Nyugodtan hivatkozhattak volna az elmúlt időszakokban a digitális tanrendben töltött időre, amely bizonyítottan gyengébb eredményeket hoz, mint a jelenléti oktatás, de arra is, hogy ez volt az első olyan mérés, ami digitális formában történt, márpedig arról is van nemzetközi tapasztalat, hogy a digitálisan megjelenő szöveg és a papíralapon megkapott feladat esetében a szövegértelmezés egybevetésében a digitálisnál gyengébbek az eredmények, főképpen, ha ebben a tanulók nem gyakorlottak. Az sem tesz jót az oktatás minőségének, ha évközben változik a pedagógus személye, vagy éppen tartósan helyettesítik a távollévő vagy pályaelhagyó pedagógust. De ez utóbbit persze tagadja a kormány, helyette inkább cigányozik.

Hogyan tovább? – Megalakult az OKA, az Országos Közös Akarat

A Bosszútörvény elfogadása után megfogalmaztuk a következő lépéseket, amelyeket sok fontos, aktuális információval együtt itt olvashattok:

https://nedolgozzingyen.hu/2023/07/13/fontos-infok-a-jogviszony-megszuntetesrol-mintalevelekkel/

Ezek a következők:

  1. Nagyon fontos belépni a PDSZ-be, mert a taglétszám adja a szakszervezet erejét. Most kiemelten fontos a taglétszám a további joggyakorlás szempontjából, mivel a státusztörvényben ott a LEX PDSZ, a PDSZ ellehetetlenítésére beiktatott rendelkezés, amelyet még ki tudunk védeni azzal, hogy sztrájkegyeztetésben köteles a kormány velünk tárgyalni, de van egy másik hátrányos szabály is, ami minden szakszervezetet kirekeszt az érdemi szakmai egyeztetésből. Szakmai kérdésekben a kormány csak saját magával, azaz az általa létrehozott, korporatív testülettel akar egyeztetni, amelynek egyik szakértője már bemutatkozott. Nem hagyhatjuk, hogy a hazugságok, a propaganda tájékoztassa félre a közvéleményt, mert itt nemcsak munkavállalói küzdelmekről, de a jövő nemzedék, ezáltal az ország fejlődésének, jóllétének esélyéről van szó.
  2. AZON DOLGOZUNK, HOGY MINÉL TÖBBEN VÁLJANAK TUDATOS MUNKAVÁLLALÓKKÁ, MERT IMMÁR NEMCSAK NYUGATI, DE KELET-EURÓPAI PÉLDÁKBÓL IS LÁTHATJUK, HOGY EZ A KISZOLGÁLTATOTTSÁG ELLENI MEGOLDÁS, AZ ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSÁNAK ZÁLOGA. Erre szolgálnak ingyenes képzéseink, táboraink és ez a tájékoztató felület is.
  3. Minden jogi eszközt bevetünk annak érdekében, hogy a státusztörvényt semmisítsék meg (ezen dolgozunk jogászainkkal és jogvédő szervezetekkel).
  4. Az EFOP PLUSZ Monitoring Bizottságban és közvetlenül az Európai Bizottság felé is folyamatosan jelezzük a jogsértéseket és a kormány Európai Unió felé tett vállalásaival ellentétes lépéseket.
  5. Jogi segítséget nyújtunk azoknak, akik nem hajlandók a státusztörvény hatálya alatt dolgozni (lásd a Státusztörvény-menüt az oldalunkon), ezekről rendszeresen hírlevelet küldünk a tagságnak.
  6. Szervezzük tovább az ellenállást, tiltakozást, mert ezt nem hagyhatjuk így, nem lehetünk néma cinkosai a közoktatás szétverésének.

Eme utolsó ponthoz kapcsolódik, hogy a Civil Bázis, az Egységes Diákfront és a PDSZ bejelentette, hogy megalakult az OKA, az Országos Közös Akarat, ami egyszerre szövetség és egységes kommunikáció, ami ily módon lehetővé teszi a jelenleg egymástól függetlenül tevékenykedő érdekvédő csoportoknak az egységes és közös fellépést különböző ügyek mentén. Mivel jelenleg az oktatás témája van leginkább napirenden, ezért indítottuk ezt a kezdeményezést az oktatással, s határoztuk meg 3+1 pontban az Országos Közös Akaratot az Oktatásról. Fontos tudni, hogy a négypontos követeléssel nem adtuk fel azokat a törekvéseket, amelyeket a sztrájkkövetelések és a több civil szervezettel, mozgalommal együtt elfogadott 9 pont tartalmaz. A négypontos követeléssorral az első szükséges lépéseket fogalmaztuk. Kiemelendő, hogy béremelés követelése nemcsak a pedagógusokra, de minden közoktatásban dolgozóra vonatkozik.

Íme az OKA megalakulásáról kiadott közös közlemény:

[frame]

Országos Közös Akarat – OKA

A Civil Bázis, a PDSZ és az EDF közös kezdeményezése

Mindannyian felismertük már, hogy milyen súlyos problémákkal küzd jelenleg a magyar társadalom. Nem hagyhatjuk, hogy szétaprózódjon a figyelem, muszáj egységesítenünk az akaratunkat, hogy együtt, minél erőteljesebben állhassunk ki egy elnyomó kormányzattal szemben. Az OKA egy olyan közös projektünk, ami jól demonstrálja az elmúlt másfél évben kialakult példanélküli együttműködésünket. Az oktatásért folytatott harc nem ismer oldalakat, párt-egót, megosztottságot.

Ez egy 3+1 követelésből álló, összehangolt, egységes kommunikációs kampány, demonstráció, illetve rendezvénysorozat.

Az oktatás kérdésében a következő követeléseket fogalmaztuk meg:

o Azonnali 50%-os béremelést!

o Legyen a sztrájk alapjog!

o Új esélyteremtő Nemzeti Alaptantervet!

o Le a bosszútörvénnyel!

Az OKA a későbbiekben nem csak a közoktatásról fog szólni, hanem az egészségügyi, a szociális, a kulturális, a közszférában dolgozók, a kis és középvállalkozók, a közlekedésben dolgozók és minden olyan társadalmi réteg közös akaratát szeretnénk majd képviselni, amivel nem foglalkozik a rendszer.

Az OKA-hoz bármilyen szervezet csatlakozhat, amely egyetért azzal, hogy együttesen kell fellépnünk a kordonkormány ellen, amely a jelenünket és a jövőnket is elzárja előlünk.

Aki szeretne csatlakozni, annak várjuk a jelentkezését a [email protected] – email címre.

Mindenkire szükségünk van.

Csatlakozási Űrlap: https://forms.gle/dKub15iQAvywp7u39

[/frame]

A PDSZ-t itt tudod támogatni:

https://nedolgozzingyen.hu/2022/10/22/a-sztrajk-alapjog-most-tamogass-hogy-folytathassuk/

A STÁTUSZTÖRVÉNNYEL A KORMÁNY CÉLJA AZ IS, HOGY A SZAKSZERVEZETEKET, EZÁLTAL A MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEKKÉPVISELETET ELLEHETETLENÍTSE. NE HAGYJUK!

Lépj be a PDSZ-be!

Ne feledd: a szakszervezeti tagság azért fontos, hogy a mindenkori kormánnyal, a fenntartóval és adott esetben az intézményvezetővel szemben is EGYÜTT hatékonyan képviselhessük érdekeinket! De azért is, hogy a jogászaink megvédjenek, eljárjanak a nevedben, ha jogsérelem ér. EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK! CSAK EGYÜTT VAGYUNK ERŐSEK!

Havi egy gyorséttermi menü árával bebiztosíthatod, hogy mindig legyen, aki kiáll az érdekeidért! Ami ennél is fontosabb: a szakszervezet olyan közösség, amelyben alakítója lehetsz a változásoknak. Aktív közreműködő lehetsz munkahelyi, tankerületi és országos szinten.

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »