Ne töltsétek ki az Oktatási Hivatal kérdőívét!

Újabb kérdőívet találhattak a pedagógusok és az intézményvezetők a postaládájukban. Az Oktatási Hivatal feltehetően nem abból a célból gyűjtötte be eredetileg az intézmények dolgozóinak elérhetőségét, hogy kéretlen leveleket küldözgessen nekik, ill. olyan felmérésekbe vonja be őket, amelyek „eredményére” hivatkozva újabb és újabb jogszabályi előírások kerülnek bevezetésre. Ezt a módszert már az ún. Nemzeti Konzultációval kapcsolatban jól ismerjük. Ellene egyetlen eszközzel lehet fellépni: nem szabad kitölteni az ilyen kérdőívet!

Anomim a felmérés, de az OM azonosító megadása kötelező

Az Oktatási Hivatal (OH) által kiküldött felmérés úgy „anonim”, hogy abban meg kell adni az intézmény OM azonosítóját. Az igazgatóknak küldött felmérés esetében ezzel nemcsak az intézmény, de a kitöltő személye is beazonosítható. A pedagógusoktól az intézmény OM azonosítóján kívül azt is megkérdezik, hogy melyik évfolyamon tanít. A felméréssel a nevelőtestület véleménye is szondázható. Netán abból a célból, hogy a „megrendelő” tudja, melyik intézményt kell esetleg „megfegyelmezni”?

Mit állít az OH a felmérés céljáról?

Az igazgatóknak írt kísérőlevélben ezt olvashatjuk: „Megkérdeztük az igazgatók és a pedagógusok véleményét is arról, hogy egy igazgatónak évente értékelnie kell-e az irányítása alatt álló pedagógusok munkáját, annak érdekében, hogy szakmai fejlődésükhöz iránymutatást kapjanak. Ezzel a válaszadó igazgatók és pedagógusok döntő többsége, 65%-a teljesen vagy többnyire egyetértett. A válaszadó pedagógusok közel 90%-a egyetért azzal is, hogy az igazgató meghatározó szerepet töltsön be az irányítása alatt álló pedagógusok motiválásában és teljesítményük értékelésében.” Hogy mi lett ebből, azt a teljesítményértékelésről szóló rendeletből már tudjuk…

A pedagógusoknak küldött kérdőívhez csatolt levélben az OH így fogalmazza meg a céljait: „időről időre kikérjük az Önök, az igazgatók és a szülők véleményét, hogy válaszaikkal a gyermekek tanulói és személyes fejlődését, az Önök munkáját és a szülőkkel való együttműködést segítsük.” De hogyan kapcsolódik ehhez egy olyan kérés, hogy a pedagógus jelölje be egy ötfokú skálán, mennyire képviselik a pedagógus-szakszervezetek az érdekeit? Nyilvánvalóan sehogy sem kapcsolódik.

A cél egyértelmű: a szakszervezeti „fészkek” felderítése mellett, a szakszervezetek súlytalanítása, lejáratása. 2024. január 1-jétől a státusztörvény hatálya alá tartozó munkáltatók nem utalhatják át a tagdíjakat a szakszervezetek számára. Ezzel a döntéssel a kormány jelentős anyagi kárt okozott a szakszervezeteknek, ugyanakkor elvesztette annak lehetőségét, hogy nyomon követhesse a taglétszám alakulását. Egyébiránt ez eddig is jogosulatlan adatkezelésnek minősült, de most már erre a kormánynak fizikailag sincs módja. De bárhogy is ragozzuk az okokat, az Oktatási Hivatalnak ebben a kérdésben semmi keresnivalója nincs.

A PDSZ közleményben tiltakozik az Oktatási Hivatal felmérése ellen!

A PDSZ Országos Választmánya az alábbi közleményt adta ki:

„A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete tiltakozik az Oktatási Hivatal 2024. május 21-én kiadott kérdőíve ellen, amelyet – az általa kezelt e-mailcímeket felhasználva – minden pedagógusnak és intézményvezetőnek kiküldött. Egy újabb Nemzeti Konzultációt idéző kérdőív, amelyben úgy kívánják a válaszoló anonimitását „biztosítani”, hogy „csak” az intézmény OM azonosítóját kell megadnia.

Az ilyen manipulatív konzultációk kérdéseire adott válaszokkal sajnos eddig is több olyan kormányzati döntés született, amely ellen a pedagógustársadalom a mai napig tiltakozik. Jó példa erre a teljesítményértékelésről szóló rendelet keletkezéstörténete.

Az Oktatási Hivatal azonban most szintet lépett: ebben a kérdőívben szakszervezetekkel kapcsolatos elégedettségfelmérést is végez, holott a szakszervezeti hovatartozás, a szakszervezetekhez való csatlakozás vagy attól való távolmaradás egyéni munkavállalói jog. Olyan bizalmas információ tehát, amelyhez sem az Oktatási Hivatalnak, sem a munkáltatónak, sem pedig a kormánynak semmi köze.

A szakszervezet, a helyi szakszervezeti szerv – alapszervezet vagy szakszervezeti csoport – az oktatásban dolgozók közössége, amelyet az adott munkáltatónál foglalkoztatottak hoznak létre. A szakszervezet tehát nem egy munkavállalóktól, foglalkoztatottaktól független, rajtuk kívül álló szerv, hanem éppen ellenkezőleg: azok közössége. Így ezek a csoportok pontosan azt teszik, amiről helyben döntenek. Országosan pedig annak megfelelően járnak el, amire a szakszervezeti tagok képviselőiken keresztül felhatalmazást adnak.

Az Oktatási Hivatalnak ezért inkább a Nemzeti Pedagógus Karral kapcsolatban kellett volna megkérdezni, hogy az oktatásban dolgozókat mennyire képviselik, mivel ez a szervezet nem alulról, hanem felülről szerveződik, a dolgozók feje fölött működik, ugyanis jogszabályban hozták létre.

Az Oktatási Hivatal szakszervezetekkel kapcsolatos kérdése ebből adódóan egyértelműen a szakszervezetek súlytalanítására, lejáratására irányuló újabb kormányzati lépés!

Arra kérjük tehát kollégáinkat az imént említett okoknál fogva, hogy ne üljenek fel a provokációnak, és ne töltsék ki ezt a kérdőívet! Ne szolgáltassák ki a helyi szervezetek belső adatait, illetve ne adjanak lehetőséget arra, hogy a helyi és országos munkavállalói érdekvédelem utolsó bástyái, a szakszervezetek illetéktelenül egy központi megfigyelés céltábláivá váljanak!

Ne engedjük, hogy rólunk alattomosan és ismeretlen céllal információkat gyűjthessenek, amelyeket bármikor kéretlenül felhasználhatnak! Kérjük, ne adjatok alapot és lehetőséget arra, hogy a helyi és országos munkavállalói érdekképviseletet és érdekvédelmet központi intézkedésekkel gyengítsék tovább!

Budapest, 2024. 05. 21.                                                                  

A PDSZ Országos Választmánya”

Kérjük ezért, hogy ne nyilatkozz, ne töltsd ki az

OH kérdőívét!

Ha még eddig nem tetted meg, töltsd ki viszont ezt

a kérdőívet:

Ez azért kell, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy szükséges az idei, további bérkorrekció. Mindent megírtunk itt:

Ha még nem tetted meg, csatlakozz a PDSZ-hez!

MERT ÍGY TUDUNK KÉPVISELNI ÉS MEGVÉDENI. NE FELEDD: EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!

KATTINTS A PDSZ MEGÚJULT HONLAPJÁRA!

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »