A miskolci Földes Ferenc Gimnázium nevelőtestületének nyílt levele

A nagy múltú gimnáziumnak még mindig nincs öt évre kinevezett intézményvezetője. A nevelőtestület a legújabb intézményvezetői pályázat sikeres lezárásának érdekében ajánlásokat fogalmazott meg a kinevezés rendjével kapcsolatosan, melyet nyílt levél formájában a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tett.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium közismerten az ország legnívósabb intézményei közé tartozik, melynek eddigi intézményvezetője 2019 ősze óta immár polgármesterként áll Miskolc élén. Az ily módon megürülő pozícióra kiírt pályázat azonban eredménytelenül zárult, annak ellenére, hogy a nevelőtestület a korábbi helyettest, a jelenlegi megbízott intézményvezetőt, Fazekas Róbertet támogatta, és ezt az iskola honlapján is közzétette.

A nevelőtestület egyszersmind felhívta a figyelmet az intézményen kívülről pályázó Hajdú Hajnalka pályázati anyagának hiányosságaira is: arra, hogy nem derül ki egyértelműen, milyen egyetemi diplomát szerzett, a vezetői programja főleg általánosságokat tartalmaz, ráadásul több mondatot is korábbi pedagógiai anyagokból vesz át forrásmegjelölés nélkül.

A pályázatot a felelős miniszter eredménytelennek nyilvánította, így a gimnázium élén továbbra is a megbízott intézményvezető, Fazekas Róbert áll, az új pályázatok benyújtásának határideje 2021. március 18.

A gimnázium nevelőtestülete a pályázat sikere érdekében még a benyújtási határidő előtt ajánlásokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, szerintük milyen feltételek teljesülésére van szükség egy szakmailag megalapozott döntéshez. Ajánlásukat nyílt levél formájában tették közzé, melyhez az alábbi kísérő levelet csatolták:

Tisztelt Olvasók, Oldallátogatók!

A Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc) nevelőtestülete komoly tapasztalatokat szerzett az elmúlt szűk évtizedben az intézményvezetői pályázatok kiírásával kapcsolatban. Időközben lezajlott egy fenntartóváltás, a munkáltató kiléte kétszer is változott, a pályázati eljárásrend pedig tovább szűkítette a véleményezési jogokat. 2012-től mostanáig hat pályázati folyamatot kísért figyelemmel és véleményezett a közösség, az elmúlt hónapban pedig a tavalyi sikertelen próbálkozás után, kiírták a hetediket.

A gimnázium PDSZ-csoportjának kezdeményezésére a nevelőtestület nagy többséggel úgy döntött, hogy még a pályázatok benyújtásának határideje előtt (március 18.) véleményt formál, s nyílt levélben fogalmazza meg ajánlásait, elvárásait elsősorban a leendő pályázók számára.

Mivel a nyílt levél közzétételének hagyományos formája nem működött, ezért a levelet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének hozzájárulásával a szakszervezet honlapján és Facebook oldalán tesszük közzé, amit ezúton is köszönünk a PDSZ Országos Választmányának.

Miskolc, 2020. március 11.

Szűcs Tamás, csoportképviselő

Úgy gondoljuk, a Földes Ferenc Gimnázium dolgozói megérdemlik, hogy egy szakmailag megalapozott döntéssel záruló, sikeres intézményvezetői pályázatot követően nyugodt körülmények között végezhessék a munkájukat, a tőlük megszokott magas színvonal megtartása is csak így lehetséges. Ugyanakkor mindaz, amit ajánlásukban megfogalmaznak, az ország összes közoktatási intézményére érvényes alapelveket tartalmaz, amelyeket az ilyen pozícióért induló összes jövőbeli pályázónak, illetve az immár egyedül döntést hozó miniszternek is megfontolásra ajánlunk:

[frame]

A Földes Ferenc Gimnázium nevelőtestületének nyílt levele, ajánlásai az intézményvezetői kinevezés rendjével kapcsolatban

Az intézményvezetői kinevezések rendje az elmúlt évtizedekben nagymértékben változott, a nevelőtestület választási jogától mára eljutott a folyamat a távoli minisztériumi döntésig. Napjainkra a pályázati eljárásrend formálissá vált, és elszakadt azoktól az intézményi közösségektől, amelyek vezetésére kineveznek egy-egy vezetőt, igazgatót. Mindez egy olyan közegben zajlik, ahol a nevelőtestületek az intézményeken belül még mindig a legfontosabb szakmai döntéshozó testületnek számítanak, és a pedagógusok életét már nemcsak jogszabályok, hanem egy részletes etikai kódex is szabályozza.

Mivel a Földes Ferenc Gimnázium nevelőtestülete Miskolcon az utóbbi években több ízben megtapasztalta ennek visszásságait, az intézmény PDSZ-csoportja kezdeményezésére az újabb pályázati kiírás ideje alatt nyílt levéllel fordul a nyilvánossághoz és azokhoz a kollégákhoz, akik tervezik pályázatuk benyújtását.

A fentiek alapján az alábbiakat várjuk el egy-egy pályázótól:

1. A jogszabályban előírt kötelezettségek, szakmai gyakorlat mellett rendelkezzen az adott iskolatípusban eltöltött gyakorlattal is, ami esetünkben középiskolában, gimnáziumban eltöltött éveket jelent.

2. Pályázata készítésének időtartama alatt online módon vegye fel a kapcsolatot az intézmény vezetőivel és az alkalmazotti közösséggel, ha ez nem lehetséges, akkor legkésőbb május végéig tegye ezt meg.

3. Igyekezzen kikérni az intézményben működő közösségek véleményét, különös tekintettel a munkaközösségekre és érdekvédelmi szervezetekre, és az itt szerzett tapasztalatait jól dokumentálhatóan építse be pályázatába.

4. Kerülje a plágiumot, ha valahonnan mégis átvesz az általános statisztikai adatokon túli tartalmakat, jelölje meg annak forrását.

5. A pályázó a jövőképet illetően ne csak általánosságokban fogalmazzon, igyekezzen konkrét javaslatokkal előállni.

A Földes Ferenc Gimnázium nevelőtestülete eddigi tapasztalata alapján úgy látja, hogy a fenti elvárások figyelembevétele mind a belsős, mind pedig a külsős pályázók esetén növelheti a pályázó iránti bizalmat és segítheti a jövőbeni sikeres együttműködést, ezért kérjük az érintetteket, vegyék figyelembe ajánlásainkat.

Köszönjük!

[/frame]

Kamrás Orsolya

Kamrás Orsolya

Hasonló cikkek