A PDSZ megtartotta 2024. évi rendes Kongresszusát

A PDSZ 2024. április 12-én és 13-án megtartotta szokásos éves Kongresszusát.

A kongresszusi küldöttek először meghallgatták, majd elfogadták az Országos Választmány, a Felügyelő Bizottság és a jogászok éves beszámolóját. Ezt követte a taglétszám alakulásával kapcsolatos helyzet, és az ennek megfelelően alakuló tagdíjbevételekkel kapcsolatos információk ismertetése. 2024 januárjától ugyanis életbe lépett az a kormányrendelet, mely szerint a kormány már nem vonja le a szakszervezeti tagdíjakat a MÁK-on keresztül. (Figyelem! A szakképzésben dolgozókra ez nem vonatkozik!) Ez a kormánynak nem az első, így tehát nem is az egyetlen szakszervezetellenes intézkedése volt mindezidáig, és valószínűsíthető, hogy nem is az utolsó. A PDSZ-t viszont nem lehet megfélemlíteni : továbbra is harcosan kiáll a tagjaiért, és küzd a szakszervezetellenes intézkedésekkel szemben is!

Ezt követően került sor az üdülőkkel kapcsolatos, illetve a 2023. évi pénzügyi beszámolókra. A pénteki napon az utolsó pont a PDSZ Programjának aktualizálása, módosítása volt, melynek befejezését másnapra halasztotta a legfőbb döntéshozó szerv. Utána a 2024. évi költségvetéssel folytatódott a gyűlés, mely a rendelkezésünkre álló időkeret kimerítése miatt az utolsó napirendi ponttá is vált egyben.

A Kongresszus az ülés végén több határozatot is hozott a közelmúlt eseményeihez kapcsolódóan:

A PDSZ követeli a teljesítményértékelési rendszerről szóló rendelet visszavonását!

  • Követeljük a pedagógusok teljesítményértékelésről szóló 18/2024. (IV. 4.) BM rendelet visszavonását! A PDSZ 2024.04.13-i Kongresszusa felkéri az Országos Választmányt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen annak érdekében, hogy a kormány EFOP PLUSZ programban foglalt vállalásai teljesüljenek. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a teljesítményértékelés módját a szakszervezetekkel együtt köteles kialakítani.

A PDSZ továbbra is fenntartja a sztrájkbizottságot a nyomásgyakorlás érdekében!

  • A PDSZ 2024.04.13-i Kongresszusa felkéri az Országos Választmányt, hogy a sztrájkbizottságot tartsa fenn, és további egyeztetéseken gyakoroljon nyomást a kormányra a sztrájkkövetelések teljesülése érdekében. Mérje folyamatosan a sztrájkkészséget annak érdekében, hogy ha az egyeztetések nem vezetnek eredményre, eredményesen tudjon sztrájkot szervezni!

A PDSZ a választások közeledtével ismertetni fogja a pártokkal elvárásait

  • A PDSZ 2024.04.13-i Kongresszusa felkéri az Országos Választmányt, hogy a PDSZ elvárásait ismertesse a közelgő választáson részt venni szándékozó pártokkal és szervezetekkel!

A PDSZ megválasztotta L. Ritók Nórát az Oktatással a Demokráciáért Alapítvány kuratóriumi tagjának. Gratulálunk!

  • A PDSZ (mint az Alapítvány alapítója) kongresszusa módosítja az Oktatással a Demokráciáért Alapítvány alapító okiratát. Solt Évát az Oktatással a Demokráciáért Alapítvány kuratóriumának tagját, februárban bekövetkezett halála miatt, a kuratórium tagjai közül törli és egyidejűleg a kuratórium tagjává választja L. Ritoók Nórát.

A PDSZ újabb Kongresszust hív össze májusra

Ezeknek a napirendi pontoknak az igen részletes vitája kimerítette a teljes időkeretet, így abban állapodtunk meg, hogy újabb, rendkívüli kongresszust hívunk össze az elmaradt napirendi pontokkal:

  • 2024. évi tervek, események;
  • OV- és FB-tagok választása.

A határozat erről így hangzik:

  • A Kongresszus felszólítja az Országos Választmányt, hogy legkésőbb 2024. május 25-ig újabb kongresszust hívjon össze, és a 2024. április 13-án elmaradt napirendeket – benne országos választmányi és felügyelőbizottsági tagok választását – és a mérleget is tárgyalja.

A következő Kongresszus időpontját a 2024. április 20-21-i hétvégén, a soron következő országos választmányi ülést követően hirdetjük ki.

Kérünk Titeket, támogassátok a PDSZ Alapítványát, az Oktatással a Demokráciáért Alapítványt adótok 1%-ának felajánlásával!

És továbbra se feledjétek:

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »