Ne engedjük, hogy jogellenesen adminisztrálják a sztrájk alatti tanórákat!

Tudomásunkra jutott egyes tankerületi központok jogellenes utasítása. Ezzel kapcsolatban szakszervezeti partnerünkkel, a PSZ-szel együtt közös közleményt írtunk és küldtük az illetékeseknek (lásd a közleményt a keretesben).

Ezzel összefüggésben fontosnak tartjuk, hogy néhány gyakorlati tanácsot is adjunk.

Mi a teendő felügyelet esetén?

Ahol a sztrájk alatt felügyelet volt, azokban az osztályokban törölni kell a tanórákat az e-Krétában. A felügyelet ugyanis nem tanóra, még csak nem is elmaradt óra, ha előre be volt jelentve a sztrájk, és nyilvánvaló volt, hogy a tanórákat nem lehet helyettesíteni, csak felügyeletről tud az intézmény gondoskodni. Márpedig ha ez a helyzet, akkor az e-krétában nincs hétfőn az első két órában tanítási óra feltüntetve, és természetesen mulasztást se lehet beírni a tanulóknak.

Mi van akkor, ha az igazgató nem hajlandó törölni az órákat az e-Krétából?

Ekkor a szaktanár, akinek akkor órája lett volna, az óra naplózásánál jobb alsó sarokban az elmaradt órát állítsa be.

Mi van akkor, ha órarend szerint nem volt első és második órád?

A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részébe annyi tevékenységet rögzíts a hétre, hogy a ténylegesen megtartott órákkal együtt a heti óraszámod kettővel kevesebb legyen.

Azoknak, akik nem sztrájkoltak:

  • ha az első és második órában felügyeletet láttál el, és nem törli az intézményvezető a sztrájk alatti két tanórát az e-Krétából, az órát állítsd be elmaradt órának. Ha ezt nem teheted meg, az óra témájába írd be, hogy felügyelet és a jelenlétet állítsd be üres-re, ha ezt sem teheted meg, akkor se írj be hiányzást.

Az óra sorszámozását kapcsoljuk ki!  (Ezt úgy csináljuk, hogy az óra naplózásakor a „Tanóra adatai” fülön a „Sorszámozandó” sorban található kis pipát kikattintjuk).

  • ha volt első vagy második órád: az órarendi óra naplózásakor az előző pontban leírt lépések után a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részébe az első 2 óra üresen maradt 45 percébe felveszel egy felügyeletet: „előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók, tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete” – kiválasztható a listából.
  • ha nem volt sem első, sem második órád, akkor csak a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében kell felvenni a felügyeletet (ld. előző gondolat).

Ne engedjük, hogy a sztrájkoló neve legyen megtartottnak beírt tanóránál feltüntetve! Okvetlenül jelezzük ezt írásban az intézményvezetőnek!

Ha a fent leírt jogellenes intézkedések valamelyike megtörtént az intézményben, azt jelezzétek a [email protected] email-címen!

FRISSÍTÉS: Felvettük a kapcsolatot az EMMI-vel az ügyben. Maruzsa Zoltán közoktatási államtitkár tájékoztatása szerint a minisztérium nem adott ki ez ügyben iránymutatást a tankerületeknek. Ígérete szerint megkéri a Klebelsberg Központot, hogy az ügyet vizsgálja meg, ha szükséges, a teendőket pontosítsa.   

[frame]

Hogyan kell adminisztrálni a sztrájk alatti tanórákat?

A PDSZ és a PSZ közös közleménye a tankerületi központok jogsértő utasításáról

A szakszervezetekhez érkezett információk szerint egyes tankerületi központok az alábbiakra utasítják az intézményvezetőket:

“Kérjük, hogy 2022. január 31-én a sztrájk ideje alatti órák adminisztrálását a KRÉTA-naplóban a következő módon szíveskedjenek elvégezni!
Minden pedagógus a saját órarend szerinti óráját írja be, jelölve a hiányzókat. Amennyiben sztrájkolt, a tananyaghoz írja be: pedagógus sztrájk (sic!).
Kérjük Önöket, hogy 2022. február 10-ig szíveskedjenek ellenőrizni a nap adminisztrálását!”

Ez az utasítás azon túl, hogy jogsértő, a tanulók és szüleik számára hátrányos következményekkel járhat, mivel ez esetben az órát igazolni kell. Ha a hiányzást nem igazolja a szülő, az osztályfőnök vagy az igazgató, az igazolatlan óraként fog a tanuló bizonyítványába kerülni.

A fenti utasítást kiadó tankerületi központok voltaképpen arra akarják rávenni az intézményvezetőket és rajtuk keresztül a pedagógusokat, hogy hamisítsák meg az elektronikus osztálynaplókban a hivatalos adatokat.

Amennyiben az intézményben január 31-én 8 és 10 óra között előre bejelentett sztrájk volt, és ennek ideje alatt nem tanítást tartottak, hanem tanulófelügyeletet azok számára, akik az intézményben megjelentek, azt nem lehet utólag tanóraként adminisztrálni. Ahogy az egyébként a tanítási nélküli munkanapokon is lenni szokott, az elmaradt órákat törölni kell a naplóból, mert a felügyelet nem tanítási óra, annak témája se lehet, és annak ideje alatt hiányzókat sem lehet rögzíteni. Ha a szülők az intézményből előzetesen olyan tájékoztatást kaptak, hogy hétfőn az első két órában nem tanítás, hanem sztrájk lesz, és a szülő ennek megfelelően nem küldte be gyermekét az intézménybe, nem lehet utólag azzal büntetni, hogy az intézményvezető az elmaradt órát beíratja a naplóba, és a távollévőket hiányzóknak tünteti fel.

Mit tegyen az intézményvezető és a pedagógus, ha jogszerűen akar eljárni? A felügyelet időtartamára eső tanórákat a naplókból törölni kell.

Ha az intézményvezető nem hajlandó erre, akkor elmaradt óraként kell jelölni, de

semmiképpen sem lehet a tanulók esetében mulasztást feltüntetni.

Amennyiben a fent idézett jogellenes intézkedések megtörténnek, a szakszervezetek hivatalos e-mailcímén kérjük, hogy akár a szülő, akár a pedagógus jelezze a jogsértést.

A szakszervezetek e közleményüket eljuttatják az illetékes minisztériumnak, a Klebelsberg Központ elnökének, valamint a tankerületi központok igazgatóinak.

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Pedagógusok Szakszervezete

[/frame]

Lenne még egy üzenetünk…

MOST lépj be a PDSZ-be!

A munkavállalói jogainkat kemény harcokban tudjuk csak elérni, és kizárólag akkor, ha sokan álltok mögöttünk. Ha nem vagyunk elegen, nem lesz elegendő a fizetésünk, nem lesznek emberi munkakörülményeink – viszont lehet rettegni a munkahelyeken csöndben, behúzott farokkal.

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »