Megfeledkezett a kormány a nyugdíjas közalkalmazottakról! – Frissítve!

Figyelem! A kormánypropagandában folyamatosan olvashatunk arról, hogy nem lesz pedagógushiány – többek közt a nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával, akik az illetményük mellett a nyugdíjukat is felvehetik. 2022 nyarán hirdettek ki két kormányrendeletet, amely ezt lehetővé tette. Augusztus 1-től hatályon kívül helyzeték a nyugdíjasok közalkalmazotti jogviszony keretében történő továbbfoglalkoztatásáról szóló rendeleteket. Erről tegnap tévesen írtuk, hogy közalkalmazotti jogviszony keretében a nyugdíj folyósításának lehetősége megszűnt, mert beiktattak a nyugdíjtörvény végrehajtási rendeletébe egy 73/B. §-t, ami ezt lehetővé teszi továbbra is, CSAK még mindig van egy probléma: nem vonták vissza azt a kormányhatározatot, amely alapból megtiltja az öregségi nyugdíjkorhatárt elérők továbbfoglalkoztatását. Ehhez minden esetben egyedi kormányengedély szükséges.

Az említett két rendelet, a 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet és a 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet, amelyek a köznevelési és a szociális intézményekben dolgozó közalkalmazottak számára lehetővé tették, hogy a nyugdíjuk folyósítása mellett közalkalmazotti jogviszonyt létesítsenek, ill. közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása alatt nyugdíjukat is igénybe vegyék.

A két rendeletet azért hozták meg, mert a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/C. § (1) bekezdése ezt nem tette lehetővé, mivel e törvény arról rendelkezik, hogy a közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Emellett született anno az 1700/2012-es kormányhatározat, amely előírta az öregségi nyugdíjkorhatárt és szolgálati időt elért közalkalmazottak kötelező felmentését. A határozat szerint csak engedéllyel lehetséges a továbbfoglalkoztatásuk.

Ezt írta felül a fent említett 268-as és 269-es kormányrendelet. A 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet ráadásul 2023. április 29-én módosult, így a közoktatási és szociális intézményekben dolgozó közalkalmazottak nem csupán egy évre, már nemcsak 2023. augusztus 31-éig, hanem határozatlan ideig jogosultakká váltak közalkalmazotti jogviszonyuk időtartama alatt az öregségi nyugdíjukra is. A Tny. 83/C. § (1) bekezdése augusztus 1-jétől úgy módosult, hogy abba bekerült egy olyan szövegrész, amely szerint „a közfeladatellátás biztosítása érdekében – meghatározott kivétellel” a közalkalmazotti jogviszony alatt a nyugdíjat nem kell szüneteltetni.

2023. augusztus 1-től SEM SZÜNETEL a köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a nyugdíj folyósítása, mert módosították a nyugdíjtörvény végrehajtási rendeletét

2023. augusztus 1-től hatályos a az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet, továbbá az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 353/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet, amely szerint:

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti
a) az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet,
b) az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet alkalmazása alóli kivételekről szóló 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet.
2. § Ez a rendelet 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

Hatályba lépett viszont a a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

73/B. § -a, amely szerint:

(1) A nyugdíjfolyósító szerv nem szünetelteti az öregségi nyugdíj folyósítását a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszony fennállására tekintettel, ha a jogviszony
a) szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál,
b) köznevelési intézményben vagy
c) szakképző intézményben
áll fenn.
(2) A nyugdíjas az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a foglalkoztatója nyilatkozatával igazolja. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jogviszony fennállására és keletkezésének időpontjára vonatkozó adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy a jogviszony az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál áll fenn.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

2023. augusztus 1-jétől a jogállásváltozásig, tehát 2023. december 31-éig nem lehet közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatni öregségi nyugdíjkorhatárt elért személyt az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján. Ha a kormány engedélyt ad a foglalkoztatásra, a Tny. 83/C. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszony fennállásának ideje alatt nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Érvényes ez a már fennálló közalkalmazotti jogviszonyokra is. Ez egészen addig így van, amíg a kormány ebben az átmeneti időben újabb rendeletet nem alkot – rendeleti kormányzás idején ezt bármikor megteheti – , vagy törvényt nem módosít. , ez esetben nem szünetel a közalkalmazottak nyugdíjának folyósítása. A tiltás ill. egyedi engedélyeztetés azokra nem vonatkozik, akik még nem érték el az öregségi nyugdíjkorhatárt. (Tehát, akik a „női 40”-nel mentek nyugdíjba, de még nem érték el a rájuk vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt., nem töltötték be a 65. életévüket.)

A PDSZ kezdettől azt kérte, hogy módosítsák a Tny-t. Pusztán erre lett volna szükség a közalkalmazottakat ért hátrány kiküszöbölése érdekében, és persze már rég vissza kellett volna vonni az értelmetlen és romboló 1700-as kormányhatározatot. 2024. január 1-jétől az új jogállási törvény szerinti köznevelési foglalkoztatotti jogviszony esetén már nem kell szüneteltetni a nyugdíj folyósítását.

No, de mi lesz addig azokkal, akiket nyugdíjasként a jogállásváltásig is foglalkoztatnának?

Maruzsa Zoltán gyakran hivatkozik arra, hogy a szakemberhiányt a nyugdíjasokkal enyhítik. Csak éppen kár, hogy nyár közepén megfeledkeztek róluk.

A PDSZ a 2023. augusztus 4-ei egyeztetésen erre – is – felhívja a figyelmet. Arról is beszélni fogunk, hogy a szakemberhiányt nem lehet azzal elfedni, hogy az alapfokozatú diplomával rendelkező és most néhány féléves mesterfokozatú képzésre jelentkezetteket a kormány pluszlétszámként állítja be. Azzal ugyanis, hogy rövid képzési idő alatt egy pedagógus újabb diplomát tud szerezni, a biológia törvényei szerint egyúttal nem osztódik kétfelé.

A közoktatás problémáit nem adminisztratív és látszatintézkedésekekkel, hanem a közoktatásban dolgozók helyzetét valóban javító jogszabályokkal, és széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetések után hozott átgondolt, szakmai döntésekkel lehet orvosolni. Jelenleg a kormány – és nem a PDSZ – „bujtogatja” a pedagógusokat pályaelhagyásra az újabb és újabb megfontolatlan és hátrányos jogszabályaival.

LÉPJ BE A PDSZ-BE!

Ne feledd: a szakszervezeti tagság azért fontos, hogy a mindenkori kormánnyal, a fenntartóval és adott esetben az intézményvezetővel szemben is EGYÜTT hatékonyan képviselhessük érdekeinket! De azért is, hogy a jogászaink megvédjenek, eljárjanak a nevedben, ha jogsérelem ér. EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK! CSAK EGYÜTT VAGYUNK ERŐSEK!

Havi egy gyorséttermi menü árával bebiztosíthatod, hogy mindig legyen, aki kiáll az érdekeidért!

A PDSZ-t itt tudod támogatni:

https://nedolgozzingyen.hu/2022/10/22/a-sztrajk-alapjog-most-tamogass-hogy-folytathassuk/

A STÁTUSZTÖRVÉNNYEL A KORMÁNY CÉLJA AZ IS, HOGY A SZAKSZERVEZETEKET, EZÁLTAL A MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEKKÉPVISELETET ELLEHETETLENÍTSE. NE HAGYJUK!

.

Hasonló cikkek

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »