Új, közös követeléseket fogadott el a PDSZ Országos Választmánya és a PSZ kongresszusa

Még mielőtt valaki bekommenteli, hogy „na, végre”, szólunk, hogy az eddigi sztrájkkövetelések is közösek voltak. A bosszútörvénnyel már eddig is megváltozott helyzet, a magas infláció és a még mindig csak ígérgetett, de meg nem valósított béremelés volt az oka annak, hogy frissítettük a sztrájkköveteléseket. Ha nem lesz a sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetéseknek eredménye – ami az eddig történtek alapján erősen várható – marad a sztrájk, amelyet meg tudunk, és Veletek együtt meg is fogunk olyanra szervezni, hogy az látsszon. De ehhez kellenek a kollégák is, mert a szakszervezet nem tud a dolgozók helyett sztrájkolni.

Íme a mai napon Maruzsa Zoltán államtitkárnak küldött levelünk:

Tisztelt Államtitkár Úr!

A Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a sztrájkról szóló törvény alapján kezdeményezi az egyeztetések folytatását. Mindeddig a közoktatásban dolgozók helyzete nem javult, sőt, ahogy erről arról Önök is tájékozódhattak, csak az állami iskolákban mintegy 2500 dolgozó szüntette meg eddig közalkalmazotti jogviszonyát. E létszámban nincsenek benne az óvodák és a nem állami fenntartású köznevelési intézményekből távozók adatai.

A PDSZ és a PSZ közös, reprezentatív felmérése szerint a státusztörvény elutasítottsága 98% fölötti. A válaszadók 96%-a nem ért egyet azzal, hogy megszűnik az illetmény-előmeneteli rendszer, és a munkáltató szabad mérlegelési jogkörébe kerül az illetmények megállapítása.

Drámai a szakemberhiány. A kollégák visszajelzése szerint ennek kompenzálására elsősorban nyugdíjasokat alkalmaznak (62,6%), de a válaszolók 48%-a számol be arról, hogy az ellátatlan órákat a kollégák között osztják szét, sok esetben – a válaszadók 37.6%-a szerint – az ellátatlan tanórák közül vannak olyanok, amelyeket nem megfelelő végzettséggel rendelkező személyek tartanak meg. A kollégák 20.1%-a arról adott visszajelzést, hogy hallgatókat foglalkoztatnak az intézmények a kieső kollégák pótlására.

Az őszi kinevezés-módosítások utáni illetmények jellemzően a havi bruttó 410 ezer forint, a tájékoztatóban közölt várható illetmények a havi bruttó 440 ezer forint alsó határhoz közelítenek. Ugyan a 2024. január 1-jétől hatályos törvény szerint a munkáltatóknak az illetménysávokhoz rendelt szempontok figyelembevételével kellene az illetményeket megállapítani, ezek a várható illetmények összegében nem tükröződnek. A tankerületi központok elutasították a béralkura vonatkozó kezdeményezéseket. Arra a téves indokra hivatkoztak, hogy erre csak a teljesítményértékelés 2025-ben történő bevezetésekor kerül sor, holott a törvényben nem ez van feltüntetve.

A törvényben garantált illetmények olyan csekély mértékben változnak a törvény és a végrehajtási rendelete alapján, amelyek az Európában rekordszintű inflációt a legkevésbé sem kompenzálják.

Mindezeket áttekintve a két pedagógusszakszervezet úgy döntött, hogy a sztrájkköveteléseket a tagság igényeihez és a rendkívül káros státusztörvénnyel előállt helyzethez igazítja.

Ennek megfelelően sztrájkköveteléseink a következők:

1. A pedagógusok új életpályájáról szóló törvényt vonják vissza!
2. Azonnali, 50 százalékos béremelést minden köznevelésben dolgozó számára.

3. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti 22 óra legyen!

4. Vezessenek be ötelemű bérrendszert!*
5.  Töröljék el a teljesítményértékelési rendszert!
6. Minden, gyermekekkel töltött munkaidőt ismerjenek el tanítással lekötött munkaidőnek!
7. Töröljék el az oktatásban dolgozók sztrájkjogát korlátozó rendelkezéseket!
8. A kormány hozzon létre európai normáknak megfelelő érdekegyeztető tanácsot!

9. Töröljék el a szakszervezetek működését és jogait korlátozó rendelkezéseket, azaz:

a) Töröljék el a reprezentativitásra vonatkozó szabályokat!

b) Vonják vissza a szakszervezeti tagdíjak munkáltató által történő átutalását tiltó rendelkezéseket!

10. Legyen egységes Oktatási Minisztérium!

Ötelemű bérrendszer alatt az alábbiakat értjük:
1. Kerüljön újra bevezetésre a garantált illetményeket tartalmazó előmeneteli és illemtényrendszer! Az illetmény alapja a mindenkori minimálbér legyen!

2. Követeljük a pótlékok és megbízási díjak látható mértékű emelését! Ennek részleteiről nyitottak vagyunk bármilyen megoldásra.

3. A túlmunkát fizessék ki! 22 órán felül minden gyermekkel töltött munkaidő kerüljön kifizetésre az alábbi képlet szerint: alapilletmény osztva a 4,33 X 22 szorzatával!

4. Legyen külön forrás a tanórák, foglalkozáson kívüli feladatok ellátására: ennek alapja az alapbértömeg 10%-a legyen! (szalagtűző iskolaműsorok, versenyeztetés, kirándulások, pályázatok írása, és minden más, tanórán, ill. foglalkozáson kívüli tevékenység)
5. Biztosítsanak fedezetet intézményen belüli belső értékelés alapján helyi differenciálásra, melynek szempontjait az alkalmazotti testület határozza meg! (az alapbértömeg 10-15%-a legyen szétosztható)

Kérjük, szíveskedjék visszajelezni, hogy megfelelő-e Önnek a következő egyeztetésre 2023. november 24-e 13 órai kezdettel vagy 2023. november 27-e hétfő 14 órától!

Várjuk továbbá a kormányoldal álláspontját a fenti követelésekről és ezzel kapcsolatos ajánlatukat is!

Amennyiben 2024. januárjáig nem sikerül megállapodnunk, a Szakszervezeti Oldal számára nem marad más törvényes út, mint a munkabeszüntetések további szervezése.

Budapest, 2023. 11. 22.

Üdvözlettel

a PSZ és a PDSZ közös sztrájkbizottsága képviseletében:

Totyik Tamás

Nagy Erzsébet                                                                                   

Figyeljétek oldalunkat, a nedolgozzingyen.hu és a PDSZ Facebook-oldalát is, mert jövünk folyamatosan a részletekkel és az eseményekkel.

A következő fontos eseményért kattints a képre!

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »