Mi történt az egyeztetésen és mi a további teendő?

Jelenleg itt tartunk: Közel kétezren töltöttétek ki eddig a kérdőívünket. 1600 pedagógusból 63,4% jelezte vissza, hogy béremelésként csak a fokozatához tartozó minimumot kapta. Nagyon sokan óvodákból írtátok ezt, de néhány egyházi fenntartású és magánintézményből is. Ez a gyakorlat tehát nem a tankerületi központok intézményeire volt jellemző, hanem a fent említettekre. Ennek ellenére Hajnal Gabriella is nekiállt közleményben megvédeni a kormányt. Nem sokkal előtte a kormányinfón Gulyás Gergely tett már büntetőjogilag is értékelhető kijelentéseket a PDSZ ellen, olyanokat, amelyek kimerítik a rágalmazás és a becsületsértés minősített esetét. Mi is történt valójában? Ez a cikk nem lesz rövid, viszont a béremeléssel kapcsolatban minden kérdésre igyekszünk kitérni.

Gulyás Gergely nem tudja, miről beszél

Megjelent a kormányrendelet, amelyben csak a fokozatokhoz tartozó legkisebb illetmények vannak felsorolva, a pályán eltöltött évek ebben egyáltalán nem jelennek meg szempontként. Ha Gulyás Gergely elolvassa egyszer a rendeletet, ő maga is meggyőződhet róla. A béremelés módját a szakszervezeti egyeztetésen jelentették be, de ettől még nem lett jogszabály, és láthatóan nem is vette minden fenntartó figyelembe, ez láthatóan csak a Klebelsberg Központ által bevezetett metódus. Erről írtunk részletesen itt:

Mindenki kap emelést – az a kérdés, hogy tényleg annyit-e, amennyit az egyeztetésen ígértek

Ennek lényege, hogy mindenki annyi százalékot kap, mint ahány százalékkal nőtt a fokozatához tartozó korábbi legkisebb illetmény. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden Gyakornok fokozatba sorolt 32,2%-ot, minden Pedagógus I. fokozatba sorolt 31,2%-ot, a Pedagógus II. fokozatban 29,1%-ot, Mesterpedagógus fokozatban 21,2%-ot, Kutatótanár fokozatban 19%-os emelést kap. Önmagában már ebből látszik, hogy szó sincs 32,2%-os emelésről, ez csak egy kis csoportra, és esetükben is a csak a novemberi bérükkel összevetve igaz – ők a Gyakornok fokozatba sorolt pályakezdők. A kormány Európai Unió felé tett vállalása között szerepel a pályakezdők bérének nagyobb mértékű emelése.

Óriási a bérfeszültség

A 2015-től elmaradt emelések miatt „összecsúsztak” a pedagógusbérek, és azok illetményét is a garantált bérminimum szintjére kellett mindig emelni, akik már több, mint húsz éve voltak a pályán. 2024-től ráadásul megszűntek a fizetési kategóriák, amelyek között háromévenként lehetett magasabba kerülni, és azok esetében, akik most léptek volna, ezt már nem vették figyelembe. A 2024-től magasabb fizetési fokozatba lépést, tehát pl. a Ped. I-ből Ped. II-be lépést viszont a KK elnöke elmondása szerint végrehajtották. Aki ezt nem tapasztalta, okvetlenül kérjen korrekciót! Az intézményvezetőnek kell írni, aki a kérést továbbítja a fenntartónak. Az egyeztetésen a kormányoldal ugyanakkor nem tett ígéretet arra, hogy figyelembe veszik azt, ha valaki januártól lépett volna magasabb fizetési kategóriába, ha a kategóriákat el nem törlik. Ez már csak azért sem volt logikus, mivel egy kvázi kategóriarendszert visszahoztak azzal, hogy ezután háromévenként 2,5%-kal nő a bére azoknak, akiknek addig nem emelkedik a kötelező emeléseken kívül a fizetése. Egy halvány megjegyzés elhangzott ugyan, hogy a következő korrekciónál erre figyelemmel lesznek. Véleményünk szerint ennek elmaradása súlyos érdeksérelem azok számára, akik most lépnének, mivel így gyakorlatilag hat évet kell várniuk a „soros” lépésre, ami igencsak méltánytalan és igazságtalan, nem beszélve arról, hogy így még inkább összecsúsznak a bérek.

Az a körülmény, hogy nincs előmenetel, nem teszi vonzóvá a pedagógus-munkakört. Ki akar olyan pályára menni, ahol azt látja, hogy a Pedagógus I. fokozatba lépés után minimális a béremelése, ha egyáltalán, és utána évtizedekig ugyanannyit keres, mint a nálánál jóval fiatalabb és kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezők?

A 32,2%-os emelés mértéke még akkor is kétséges, ha mindent, esélyteremtési illetményrészt, osztályfőnöki, munkaközösségvezetői megbízási díjakat, pótlékokat is beszámítanak, és alapnak a 2023. évi bértömeget veszik, ami így jóval kevesebb, mint a novembertől megállapított bérekkel számolt kiindulási alap.

A fokozatokhoz rendelt százalékokkal készítettünk egy táblázatot, amely írásunkban a PDSZ-t rágalmazó Gulyás Gergely számára is megtekinthető. Az egyeztetésen egyetlen kritikai megjegyzés sem hangzott el a táblázatunkban foglalt adatokkal kapcsolatban. Arra a kérdésünkre viszont, hogy miért jeleztek vissza mégis a kollégák, hogy egészen kevéssel elmarad a bérük a táblázatban közöltekhez képest, azt a választ adta a tankerületi központok főnöke, hogy csak egy tizedes jegyig számoltak, és nem kerekítettek. Hogy miért? A rövid válasz: mert csak. A hosszabb válasz: mert így volt beállítva a rendszerben a képlet.

Ugyancsak feszültséget kelt, hogy míg a döntéshozók által önkényesen kiválasztott tantárgyakat tanító szaktanároknak jár további négy százalék emelés, ugyanezt a feladatot ellátó tanítók, akik immár rendeletileg is képesítettek felső tagozaton tanítani, nem kapják a négy százalékot még akkor sem, ha az adott tárgyból műveltségterülettel rendelkeznek. Hajnal Gabriella reakciója erre a problémafelvetésre az volt, hogy azért nem adnak a tanítóknak plusz százalékot, nehogy az igazgatók ezért osszák őket be felső tagozatos órákra. Ez színtiszta cinizmus!

A hamarosan nyugdíjba vonulók és felmentési idejüket töltők kimaradtak a béremelésből

A Gulyás Gergely által pocskondiázott PDSZ hívta fel a figyelmet a Maruzsa Zoltán államtitkárral folytatott egyeztetésen, hogy azok a pedagógusok, akik felmentési idejüket 2023-ban kezdték meg – közülük többen még a felmentési idejük alatt munkavégzésre kötelezettek – kimaradtak a béremelésből.

Ők azok a kollégák, akik a legtöbb időt töltötték a pályán, ezért különösen méltánytalan volt velük így bánni!

Az egyeztetésen először azt a választ kaptuk, hogy a kormányoldal szerint ez így rendben van, ez is volt a jogalkotói szándék, sőt, és itt jött az abszurd válasz Maruzsától: szerinte nem kellett volna küzdenünk azért, hogy ne kerüljenek a státusztörvény hatálya alá. Mintha legalábbis a béremelésre vonatkozó szabályokat már ismerhettük volna, azokat, amelyek a jogalkotó agyában tán még kósza gondolat szintjén sem voltak meg.

Már a szakszervezeti egyeztetés alatt is látható volt, hogy jogilag igencsak vitatható a közalkalmazott pedagógusok kihagyása a béremelésből, de morálisan még inkább aggályos, hiszen közülük többen még nap mint nap bejárnak dolgozni. A vita végén elárulta a Klebelsberg Központ elnöke, hogy vannak is, akik közülük mégiscsak kaptak béremelést, úgyhogy, rajta, a többieknek is tessék kérni!

Azt javasoljuk, hogy minden érintett írjon Maruzsa Zoltán államtitkárnak levelet a [email protected] címre, de a fenntartónak is. A tankerületi központokban dolgozók írjanak a [email protected] címre, és kérjék, hogy ugyanannyi béremelést állapítsanak meg, mint az azonos fizetési fokozatban lévő és évekkel rendelkező, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló kollégáik. Mivel Gulyás Gergely bejelentette, hogy dolgoznak ezen, hát kapjanak visszajelzést, hogy van értelme izzadságos munkájuknak.

Persze, félő, hogy ha a követelésben itt állunk meg, akkor az lesz a válasz, hogy JÁRNI JÁR, CSAK NEM JUT.

A PDSZ jogi álláspontja szerint a béremelés az esetükben nem kegy kérdése, hanem nekik is jár a jog szerint. Valószínűleg ezt tudják már a kormányoldalon is, ezért jelentette be Gulyás Gergely, hogy „dolgoznak” a megoldáson. Pedig sok tennivaló nincs: nekik is meg kell állapítani a besorolásuknak megfelelő béremelést köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévő pedagógusok béremelésének jogszabályban ugyan elő nem írt, de kormány által bejelentett módszere szerint.

A PDSZ jogi érvelését tagjaink a csak számukra elérhető, hamarosan megjelenő plusz tartalomban találják (ez még jól jöhet, ha jogvitára kerülne sor).

Mi lesz a megbízási szerződéses óraadókkal?

A megbízási díjakat a központi béremelés nem érinti. Maruzsa Zoltán és Hajnal Gabriella azt javasolta, hogy KEZDEMÉNYEZZEN MINDENKI, AKI MÉLTÁNYTALAN MEGBÍZÁSI DÍJAT KAP, BÉRALKUT.

Mi is ezt javasoljuk: kezdeményezzetek béralkut! No, de mi van akkor, ha az a válasz, hogy az emelés jogos lenne, csak éppen erre nem jut pénz?

AKKOR TANULJUNK MEG NEMET MONDANI!

A megbízási szerződést a szerződésben foglaltak szerint fel lehet bontani. Láthatóan el kell menni a falig, hogy végre valamilyen szinten megbecsüljék a pedagógus munkáját. Kérjük, hogy a béralku eredményéről okvetlenül számoljatok be nekünk, és lehetőleg vállaljatok nyilvános szereplést is annak érdekében, hogy a közvélemény tájékozódjon arról, hogy az oktatásirányításnak mennyire fontos a pedagógusok megtartása és megbecsülése.

Mi lesz azokkal, akik csak a minimumot kapták, holott a bérük alapján több járt volna?

Miután az egyeztetésen meghallgattuk Maruzsa Zoltán államtitkár és Horváth Péter a Pedagógus Kar elnökének győzelmi jelentését a pedagógusok elégedettségéről, és szembesítettük őket a felmérésünk eredményével, amely alapján 60% fölötti azok száma, akik csak a fokozathoz tartozó minimumot kapták, közülük a legtöbb óvodapedagógus, Horváth Péter elismerte, hogy erről ő is értesült, és ez ügyben korrekcióra van szükség. Maruzsa Zoltán pedig azt ígérte, hogy február közepéig ellenőrzik a béremelés végrehajtását, és a korrekcióról a következő egyeztetésen be fog számolni. Addig nem is akarunk leülni tárgyalni, míg ez az összesítés nem készül el, és nem kapunk róla adatokat. Az egyeztetésen ismertetett átlagbérek, mint később kiderült, csak a Klebelsberg Központ adatai, és ezekbe minden létező pluszpénzt, esélyteremtési illetményrészt, megbízási díjakat és pótlékokat is beleszámoltak. Míg a kollégák által a PDSZ-nek beküldött adatok szerint a pedagógus-átlagbér 571.233 Ft, azaz nettó 371.300 forint, addig a Klebelsberg Központ számai az alábbiak: Gyakornok: 561.100.-,  Ped. I: 601.992.-, Ped. II: 679.135.-, Mesterped: 869.700.-, Kutatótanár: 911.284.-

Neked mennyi lett a béred? Ha nem töltötted még ki a kérdőívünket, kattints a képre, és töltsd ki (csak pár percet vesz igénybe):

Azt az információt kaptuk, hogy az önkormányzati intézményeken kívül – a Bencés Rendhez tartozó iskolákat leszámítva – a püspökségekhez tartozó és az egyetemi fenntartású intézményekben kapott mindenki csupán fokozatához tartozó minimumot, ami a magas végzettségű és sok évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkezők számára alig néhány százalék emelést jelent. Azért is fontos a kérdőív kitöltése, mert ezzel tudjuk ezeket az információkat ellenőrizni és pontosítani.

Kik azok, akikről megfeledkezett a döntéshozó?

A jogalkotó láthatóan csak a tanári munkakörről tud, ezért is van a rendelet címében, hogy tanárbéremelésről szól, holott a pedagógus-munkakörökbe olyanok is beletartoznak, mint pl. a pszichológus, a gyógypedagógus, és olyan intézmények, mint az AMI-k, az EGYMI-k és a pedagógiai szakszolgálatok. Az itt dolgozó pedagógusok esetében nagyon fontos lenne módosítani az esélyteremtési illetményrészre jogosultság feltételeit, mert most hiába foglalkoznak rengeteg hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekkel, ráadásul sokszor méltatlan körülmények között, a munkakör jellegéből fakadóan elesnek a 20%-os esélyteremtési illetményrésztől, ha nem jogszabályban megjelölt, kedvezményezett településen, a köznyelvben „listásnak” nevezett településen dolgoznak. Maruzsa Zoltán válasza arra világított rá, hogy a szakszolgálatok helyzetét nem ismeri, nem is igazán tekinti ezeket az intézményeket a rá bízott területhez tartozónak, fogalma sincs arról, hogy gyógypedagógusokból mekkora a hiány. Az volt a válaszának lényege, hogy nem erre a területre akarnak több munkaerőt bevonzani. Itt nem tartják vészesnek a szakemberhiányt.

A PDSZ hamarosan petíciót indít annak érdekében, hogy mind a döntéshozók, mind a közvélemény szembesüljön azzal, hogy milyen következményekkel jár a pedagógiai szakszolgálatok és a gyermekvédelmi szakellátás, illetve az ezekben dolgozók elhanyagolása.

Tovább küzdünk a kisemmizettekért!

A felmentési idejüket töltő pedagógusok mellett, a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) és az egyéb munkakörökben dolgozók sem kaptak a januári béremelésből. Maruzsa Zoltán felvilágosított bennünket, hogy számukra ott volt a garantált bérminimum decemberi emelése.

Miért is akarnak még ennél többet?

Az láthatóan nem volt számukra érv, hogy a NOKS-dolgozók között is vannak felsőfokú végzettségűek, mint pl. a rendszergazdák és a könyvtárosok, akik nélkül nemigen lehet elképzelni az intézmények működését, de a többi, segítő munkakörben dolgozó nélkül sem.

Olyanok ők a rendszerben, mint az egészségügyben az ápolók, a műtősök és takarítók, nélkülük nincs gyógyítás, nincs műtét akkor sem, ha az orvosok bérét emelik. Szinte ugyanezt a helyzetet állította elő a kormány az oktatásügyben, csak jóval alacsonyabb pedagógusbérekkel. A többi munkakörben viszont a bérszint azonos: a rendeletben előírt legkisebb bér, NOKS-munkakörökben ennek 107-110 százaléka.

A PDSZ szolidáris a NOKS- és egyéb munkakörökben dolgozókkal, és tovább küzd a béremelésükért, valamint a tisztességes megélhetésükért!

A PDSZ a diszkrimináció ellen

A legutóbbi egyeztetésen ismét kifogásoltuk azt az általános gyakorlatot, hogy azok közül, akik tavaly ősszel nem vállalták a státusztörvény hatálya alatti továbbfoglalkoztatást, most mégis visszatérnének a pedagóguspályára, a tankerületi központok igazgatói az igazgatók kérése ellenére sem járulnak ehhez hozzá. Ez nemcsak súlyosan diszkriminatív, de kifejezetten gyermekellenes döntés, mivel hiányszakokkal rendelkező kollégákat se engednek vissza, akik helyére nem találnak szakképzett munkaerőt. A státusztörvényben egyetlen jogkövetkezmény van: aki kilencven napon belül visszatér vagy szakképzési intézménybe megy dolgozni, a végkielégítés egy részét vagy egészét vissza kell fizetni. Más egyéb „szankciót” alkalmazni jogellenes! Ráadásul, a kormánynak, ha az EFOP PLUSZ-programban tett uniós vállalásaiból indulunk ki, inkább üdvözölni kellene azon kevesek visszatérését, akik tavaly otthagyták a pályát. Kérjük, jelezzétek a [email protected], ha még ilyen anomáliákkal találkoztok!

A túlmunkát ki kell fizetni! Indítsunk tömeges pereket!

Arról már nagyon sokat írtunk, hogy szinte nincs az országban olyan pedagógus, aki ne tudna perelni a négy napon belül elrendelt eseti helyettesítések miatt. Ez a 2023. december 31-éig elrendelt esetekben nyerhető, ha azokat a kereset beadásától számított három éven belül rendelték el. Mivel A Köznevelésért Felelős Főosztály vezetője és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg központ elnöke ismét kijelentették, hogy AZ E TÁRGYBAN SZÜLETETT JOGERŐS ÍTÉLETEKKEL NEM ÉRTELEK EGYET (SIC!), EZÉRT NEM MARAD MÁS, MINT A TÖMEGES PEREK INDÍTÁSA. A [email protected] címre írhatnak azok a tagjaink, akik megbízást adnának ügyvédeinknek, hogy szerezzék meg azt, ami per nélkül is megilletné őket: óránként az illetmény fölött fizetendő 50%-os óradíjat, voltaképpen tehát az óradíjak 150%-át. Sokaknál ez nem kis pénz. Nem kellene az állam zsebében hagyni!

Jogi érveink – Figyelem, csak PDSZ-tagok számára olvasható tartalom!

A jövőben egyre többször találkozol majd olyan fejezetekkel, amelyek csak azok számára olvashatók, akik beléptek a PDSZ-be. Ennek oka az, hogy a szakszervezetet – azon belül a jogsegélyszolgálatot is – a PDSZ a tagok által befizetett pénzből tartja fenn, így talán érthető, hogy a teljeskörű szolgáltatás azoknak jár, akik csatlakoztak a közösségünkhöz. Ha tagunk vagy, és mégsem tudsz erre a felületre jutni, annak az lehet az oka, hogy valamely adatod nincs meg a tagnyilvántartásunkban, vagy a tagdíjad átutalásáról még nem gondoskodtál. Ez esetben, kérjük, töltsd ki ezt a kérdőívet, és irodánk hamarosan felveszi Veled a kapcsolatot, vagy automatikusan hozzáférést ad!

Ha nem vagy még tagunk, kérjük csatlakozz a közösségünkhöz! Erről mindent megtudhatsz itt:

A hamarosan a csak PDSZ-tagoknak elérhető felületen az alábbiak lesznek elérhetők:

  • Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is a béremelés?
  • Hogyan tudod behajtani az elmaradt díjazást a 2023. december 31-éig végzett eseti helyettesítésért és egyéb többletmunkáért?
  • Aktualizált mintalevél adatkéréshez
  • Aktualizált mintalevél a kifizetés igényléséhez
  • Fizetési felszólítás-minta szakképzésben dolgozók számára
  • Mi történik ezt követően?

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »