Nem engedjük: eljárunk a sztrájkolók munkáltatói zaklatásával kapcsolatban

Számos olyan visszaélésről szereztünk tudomást az elmúlt néhány napban, amelyek haladéktalan intézkedést igényeltek. A szakszervezetek nem hagyják, hogy a sztrájkolókat akármilyen formában is megfélemlítsék.

A megszűnt egészségügyi jogosultságról

Eddig csak szóban fenyegetőztek, de néhány kollégánk már kapott a NAV-tól olyan értelmű levelet, amelyben arról értesítik, hogy egészségügyi jogosultságuk megszűnt. Kapják ezt az értesítést annak ellenére, hogy egyik esetben sem sztrájkoltak teljes munkanapot – azaz ilyen értelmű intézkedésnek helye nem lehetett.

A fenti okokból a szakszervezet egy levelet fogalmazott meg, amelyet valamennyi, sztrájkban érintett munkáltatónak eljuttatunk. Ebben arra szólítjuk fel őket, hogy amennyiben olyan sztrájkban vagy polgári engedetlenségben résztvevőtől egésznapi bér levonásáról intézkedett, aki nem egész napra jelezte azt, hogy sztrájkolna, és amennyiben ennek ellenére a munkáltató eszerint adott tájékoztatást az adóhatóságnak, úgy azt haladéktalanul korrigálják a Kormányhivatalnál.

Amennyiben nem tesznek eleget ennek a felszólításnak, úgy a jogsértő munkáltatók nevét nyilvánosságra hozzuk, és vállalniuk kell a felelősséget a bíróság előtt is!

Frissítés: kiderült, miért követelték, jogellenesen, a sztrájkolók névsorát egyes intézményvezetők március 16-án reggel

Megtudtuk, hogy március 16-ai dátummal kaptak levelet a kollégák a Nav-tól. Ebből sejthető, hogy miért is követelték az intézményvezetők – jogellenesen – 16-án reggel a sztrájkolók névsorát ott is, ahol csak később, délután léptek sztrájkba. Ez volna a kormány által beígért retorzió?

Csakhogy ez minden olyan esetben, ha nem egésznapos sztrájkban vagy polgári engedetlenségben vett részt a munkavállaló, jogellenes, ahogy a teljes napi bér levonása is!

[frame]

Ha szükség lenne az alábbi levélre, aláírva, fejléccel, hivatalos formában, annak érdekében, hogy azt munkáltatónak, munkáltató képviselőjének bemutassuk, innen lehet letölteni:

A szakszervezetek levele a munkáltatókhoz

Valamennyi, 2022. március 16-ától megkezdett, határozatlan idejű sztrájkban érintett munkáltató részére

Tisztelt Munkáltató!

Tagjaink azzal a problémával fordultak hozzánk, hogy annak ellenére, hogy nem teljes munkanapon át vettek részt sztrájkban, illetve polgári engedetlenségben, mégis értesítést kaptak a NAV-tól arról, hogy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságuk megszűnt.

A Sztrájk tv. 1. § (2) bekezdéséből következik, hogy a sztrájkban részt vevő munkavállaló szabadon eldöntheti, mennyi ideig sztrájkol. Azt is megteheti, hogy egy ideig sztrájkol, utána nem, majd újra sztrájkolni kezd. Egyetlen egy kötelessége ebben a körben, hogy erről a munkáltatót tájékoztatnia kell.

A sztrájkban részt vevő munkavállaló kizárólag az általa végzett sztrájk időtartamára nem jogosult munkabérre a Sztrájk tv. 6. § (3) bek. alapján, mely szerint: „A sztrájk miatt kiesett munkaidőre – eltérő megállapodás hiányában – a dolgozót díjazás és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatás nem illeti meg.”

Ebből az is következik, hogy ha egy általános munkarendben foglalkoztatott munkavállaló egy sztrájkkal érintett munkanapon 4 órát sztrájkol, akkor csak erre a 4 órára nem jár neki munkabér, de egyébként ugyanerre a munkanapra a további 4 órára eső munkabérre jogosult. Az ezzel ellentétes munkáltatói intézkedések a Sztrájktv. 6. § (3) bekezdésébe és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 161. § (1) bekezdésébe ütköznek. Utóbbi rendelkezés határozza meg. hogy mely esetekben lehet a munkabérből levonni.

Szintén megtévesztő tájékoztatást kapott sok munkavállaló arról, hogy sztrájkban való részvétel esetén mi történik a társadalombiztosítási jogviszonyával.

A társadalombiztosítás ellátásairól szóló 2019. évi CXXII. tv. értelmében:

16. § Szünetel a biztosítás

a)         a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha

aa) a fizetés nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy

ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe,

ac) azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe,

b)         az igazolatlan távollét időtartama alatt,

c)         a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt.

A sztrájkban való részvétel a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésnek minősül az Mt.

55. § (1) bek. l) pontja alapján, hiszen munkaviszonyra vonatkozó szabály, a Sztrájktv. alapján nem kerül sor munkavégzésre.

Teljesen egyértelmű, hogy csak és kizárólag a ténylegesen sztrájkkal töltött idő alatt szünetel a társadalombiztosítás, így a fenti példával élve egy 8 órás napi munkaidő esetében 4 óra sztrájk időtartama mindösszesen 4 óra időtartamban eredményezi a biztosítás szünetelését, és ha a munkavállaló nem teljes napra ellátatlan, nem kell a NAV-nál eljárnia a biztosítási jogviszony helyreállítása érdekében.

A NAV-tól és a Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztályától szerzett információ alapján egyértelmű, hogy amennyiben a munkavállalótól egésznapra vonnak le bért, illetve ha a NAV a fent említett tájékoztatót küldte meg a munkavállalónak az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnéséről és a járulékfizetési kötelezettségről, egyértelműen a munkáltató intézkedett jogellenesen. Kérjük, amennyiben Ön olyan sztrájkban vagy polgári engedetlenségben résztvevőtől egésznapi bér levonásáról intézkedett, és eszerint adott tájékoztatást az adóhatóságnak, vagy a Kormányhivatalnak haladéktalanul szíveskedjék ezt korrigálni, és legfeljebb a ténylegesen munkabeszüntetéssel telt munkaidőre eső bér levonásáról intézkedni, az adóhatóságot pedig értesíteni arról, hogy az érintett munkavállalók egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága – a korábban tett bejelentésével ellentétben – nem szűnt meg! Amennyiben e kérdésben érintett, és kérésünknek nem tesz eleget, tájékoztatjuk, hogy a jogsértő munkáltatók nevét nyilvánosságra hozzuk, de vállalniuk kell a felelősséget a bíróság előtt is!

Budapest, 2022. 03. 29.

Üdvözlettel:

Komjáthy Anna, PDSZ és Szabó Zsuzsa, PSZ

[/frame]

Sztrájksegély!

A PDSZ elindította sztrájksegélyét: mind támogatók, mind a sztrájksegélyre rászoruló sztrájkolók jelentkezését várjuk. A sztrájksegélyről bővebben:

https://nedolgozzingyen.hu/2022/03/21/sztrajksegely-igy-lehet-felajanlani-igy-lehet-igenyelni/

[frame]

Miben segíthetjük a sztrájkolókat?

Sokan kérdezik a napokban, hogy miben, hogyan tudják segíteni a munkánkat.

1 Oktatásban dolgozók, szülők, diákok, és minden jóérzésű ember: írjuk alá és osszuk meg az aHangon indított petíciót!

2 Oktatásban dolgozók: csatlakozzunk a sztrájk-riadólánchoz! Ezen keresztül értesülhetünk a legfrissebb információkról, amikor éppen időszerűekké válnak. Nem gyakran spammelünk, a legfontosabb tudnivalókat kapod meg, hírlevél formájában:

3 Csatlakozzunk a PDSZ-hez: ez a lépés segít bennünket abban, hogy tovább tudjuk finanszírozni a kampányokat, segítsük a kollégákat jogsegéllyel, stb. Bárki lehet tag, nem elvárás, hogy aktív oktatásban dolgozók legyünk:

4 Osszunk meg minden információt, amit a PDSZ és a Ne dolgozz ingyen! oldalain látunk! Az információk terjesztése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy küzdjünk a kormány dezinformációs kampányai ellen.

5 Ti is küldjetek fotókat, csoport- és egyéni képeket, támogató akciókat, egyéb kreatív támogató ötleteket a Nedolgozz vagy a PDSZ Facebook-oldalára, vagy a [email protected] címre!

[/frame]

Kincse Szabolcs

Kincse Szabolcs

Hasonló cikkek

Béremelés és ki nem fizetett túlmunka – csak tagoknak

Ebben az írásunkban hozzájutsz azokhoz a tartalmakhoz, amelyeket csak tagoknak tettünk elérhetővé. Miről van benne szó? Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is a béremelés? Hogyan tudod behajtani az elmaradt díjazást a 2023. december 31-éig végzett eseti helyettesítésért és egyéb többletmunkáért, ha közoktatásban vagy szakképzésben dolgozol? – Ezekhez adunk szerkeszthető, frissített mintadokumentumokat is. Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is […]

Ez a cikk csak PDSZ-tagok számára érhető el. Még nem vagy tag? Lépj be!

Tovább olvasom »