A kormány nem tesz eleget az uniós vállalásoknak – EFOP Plusz-os pénzből akar alattvalókat faragni a pedagógusokból

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) véleménye és követelései a kormány által az EFOP Plusz pályázaton keresztül, uniós támogatásból bevezetni tervezett, differenciált béremelés és teljesítményértékelés tervével kapcsolatban.

A kormány az EFOP Plusz pályázatában kénytelen volt konkrét ígéreteket megfogalmazni a közoktatásban tapasztalható tarthatatlan állapotok megszüntetésére. Ezeket meglepetésre és kevésbé széles nyilvánosság előtt meg is tette, ahogy arról be is számoltunk. Mindez a kormány által sokat hivatkozott uniós támogatások lehívásának egyik feltétele volt.

Világos: hazudott a kormány, hiszen ezekkel a problémákkal egyértelműen tisztában volt korábban is, mégis csak most rakta be a csomagba. Hazudott, hiszen most pontosan azzal indokolt, amit mi eddig is mondtunk. Az EFOP pályázatban megfogalmazottakat akár innen, a Ne dolgozz ingyenről is leszedhette volna” – írtuk erről akkor.

https://nedolgozzingyen.hu/2022/08/03/hivatalos-hazudott-a-kormany-minden-altalunk-felvetett-problemat-elismert/

[frame]

Levontak? Igényelj sztrájktámogatást!

https://nedolgozzingyen.hu/2023/02/17/munkabeszuntetes-miatt-levontak-a-beredbol-igy-kerd-a-tamogatast-2023-ban-is/

[/frame]

Az EFOP Plusz pályázat kiegészítését követően arra gondolhattunk volna, hogy a kormány most nekifog a vállalások teljesítésének, amelyeket ebben a pályázatban megtett. Azonban nem ez történt: a kormány érdemi ajánlatot nem adott a sztrájkbizottságnak, ehelyett egy nehezen értelmezhető teljesítményértékelési rendszerrel, differenciáltnak nevezett béremeléssel érvel – miközben saját maga által létrehozott, baráti szervezetekkel tart látszategyeztetéseket az oktatás jövőjéről.

Az ügyben a PDSZ és a PSZ az alábbi nyilatkozatot adta ki:

[frame]

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) véleménye és követelései a kormány által az EFOP Plusz pályázaton keresztül, uniós támogatásból bevezetni tervezett, differenciált béremelés és teljesítményértékelés tervével kapcsolatban

Magyarország kormányának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) keretében tett vállalásaiban valótlan állítások és olyan terv olvasható, amely nem a kitűzött cél megvalósítására, a pedagóguspálya vonzóvá tételére irányul, hanem arra, hogy immár uniós támogatás felhasználásával további lépéseket tegyen az intézményi autonómia lebontása, a pedagógusok kiszolgáltatottságának növelése érdekében.

A tervezett teljesítményértékelési és bérdifferenciálási rendszer alkalmatlan a pedagóguspálya vonzerejének helyreállítására, a tanulói eredményesség növelésére, de ezzel a pedagógusbérek ígért felzárkóztatása sem valósul meg, kiszámítható életpályát, előmenetelt pedig végleg nem biztosít. Ezzel nemcsak a pályakezdők számára nem válik attraktívvá a pedagóguspálya, hanem a jelenleg évtizedek óta pályán lévő pedagógusok további tömeges elvándorlása is várható.

A kormány valótlant állít, amikor vállalásában kijelenti, hogy „a teljesítmény-értékelés szempontrendszerét és végrehajtását a legnagyobb pedagógus szakszervezetekkel széleskörű szakmai együttműködésben dolgozza ki”, hiszen a két szakszervezet csak a koncepciót látta, amelyről tudható, hogy nem végleges.

A két pedagógus szakszervezet kezdettől azt követelte, hogy a tömeges pályaelhagyás megállítása és a pedagóguspálya vonzóvá tétele érdekében érdemi, legalább 45%-os alapbéremelésre kerüljön sor, vezessék be újból a kötelező óraszámot, a többletmunkát a rendkívüli munkaidő díjazásának megfelelően fizessék ki.

A PDSZ és a PSZ a kormány teljesítményértékelésről szóló tervezetének elkészítésében nem vett részt, az egyetlen elemében sem tartalmazza a két szakszervezet által másfél éve megfogalmazott követeléseit.

A pályázatban a kormány vállalásai között szerepel a szerzett jogok védelme. Ezzel szemben a kormány – a szakszervezetek tiltakozása ellenére – újból és újból felveti a pedagógusok új jogállási törvénybe történő kiszervezését. Az eddigi jogállásváltásokkal viszont minden esetben szerzett jogok sérültek, ezért joggal tartunk attól, hogy esetünkben is ez történik. És bizonyítja, hogy mennyire nem a szakszervezetek bevonásával történik a pedagógusok helyzetét érintő szabályok kialakítása, hogy erről az új jogállási törvény koncepciójáról a kormány képviselője a sztrájktárgyaláson semmiféle részletet nem árult el.

A magyar kormány csak saját magával, illetve az általa létrehozott, vele függelmi, baráti viszonyban lévő testületekkel tárgyal, nem pedig alulról építkező, ténylegesen létező, működő, szakmai csoportokat ténylegesen képviselő szervezetekkel.

A kormány teljesítményértékelési rendszerének tervezete nem felel meg az EFOP Plusz programban foglalt vállalásának. Ebben 20 százaléknál nagyobb mértékű, ráadásul kötelező béreltérítést tartalmaz olyan szempontok alapján, amelyek egy részére a pedagógusnak, illetve az intézményvezetőnek nincs közvetlen ráhatása, így pl. a tanulói hiányzások, a pedagógiai szakszolgálati ellátás alakulására. Objektív módon nem mérhető teljesítmények, tulajdonságok, szubjektív szempontok szerint történik a pedagógusok, vezetők osztályozása. Azt mérik, milyen mértékben lojális a feljebbvalóihoz, de a közösségi médiában történő megnyilatkozások nyomon követése és értékelése is bekerült a pontozásos rendszerbe.  A pedagógusok értékelésének jóváhagyása a tankerületi igazgató joga lenne, tehát egyrészt nem felel meg a valóságnak az, hogy az értékelés intézményen belül történne, másrészt az, hogy a pedagógus béremeléséről és bércsökkentéséről egy külső, a pedagógus teljesítményét, sok esetben személyét sem ismerő vezető dönt, bizonyítja, hogy mi a valódi cél: nem a mérhető teljesítmény, a minőségi munka honorálása, hanem a külső hatalomnak történő alávetettség, kiszolgáltatottság növelése, emellett ez a rendszer a sztrájkjog gyakorlásának további korlátozására is irányul.

A belügyminiszter által bejelentett új bérrendszer tervezetét a szakszervezetek nem kapták meg, így nem ismert, hogy az milyen fokozatokat, kategóriákat, előmenetelt foglal magában.

A PDSZ és a PSZ ezért követeli, hogy a kormány hozza végre nyilvánosságra a pedagógusok illetményrendszerével és a nevelést, oktatást közvetlenül segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatottak béremelésével és munkaterhelésével kapcsolatos terveit, és ezekről folytasson érdemi egyeztetést!

Első lépésként ez év januárjától kerüljön sor minden foglalkoztatott számára legalább 45%-os alapilletmény-emelésre, a szakmai ágazati pótlék pedig efölött kerüljön az alapilletménybe!

A többletmunka nem lehet bérdifferenciálási szempont, azt mindenkor a tárgyhavi illetménnyel együtt fizessék ki!

A későbbiekben helyi differenciálásra, további béremelésre legyen elkülönített keret.

Helyi döntésen alapuló, további illetményemelés bevezetése esetén teljesítményalapú differenciálás csak objektív, mérhető szempontok alapján, a szakszervezetek által ellenőrizhető módon történhessen!

Tiltakozunk az illetményeltérítés rendszere ellen! Ez nem szolgálta egyik foglalkozási csoportban sem a pálya vonzóvá tételét!

A kormány tartsa szem előtt, hogy a cél a pedagóguspálya vonzóvá tétele, valamint, hogy saját, Európai Uniónak tett vállalása szerint „A Kormány és a Parlament nem fog egyoldalúan bevezetni a pedagógusok munkaterheit növelő, a meglévő szakmai autonómiát korlátozó vagy a szakma vonzerejét csökkentő szabályokat. Ilyen intézkedésre kizárólag a legnagyobb pedagógus szakszervezetekkel folytatott érdemi társadalmi párbeszéd alapján, különösen a szerzett jogok tekintetében konszenzusra törekedve kerülhet sor.”

Budapest, 2023. február 6.

Szabó Zsuzsa, PSZ elnök, s.k.
Komjáthy Anna, PDSZ OV elnök, s.k.

[/frame]

A fenti kérdésről Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányának tagja, az alábbi videóban beszél részletesen:


[frame]

Támogasd a munkabeszüntetések szervezését!

A PDSZ a saját tagbevételeiből gazdálkodik. Nincs főállású vezető, nincs bónusz, nincs cafatéria. Viszont van munka: a munkabeszüntetések tervezése iszonyatos erőfeszítést igényel, no és rengeteg kiadás. Egyedül nehezen bírnánk. Sztrájktámogatás, polgári engedetlenkedők támogatása az alapítványon keresztül. Cikkek, jogi útmutatók, jogsegély, filmek. Élők az eseményekről. Technika, előfizetések, tárhelyek. Tájékoztató anyagok, plakátok, filmek. Erre költjük a pénzedet, ha úgy döntesz, támogatod a munkánkat!

Lépj be a PDSZ-be!

Ne feledd: a szakszervezeti tagság nem szotyiért és karácsonyi ajándékcsomagért fontos! Hanem azért, hogy a jogászaink megvédjenek, eljárjanak a nevedben, ha jogsértés ér. És azért, hogy a mindenkori kormánnyal szemben hatékonyan képviselhessük az érdekeidet! Ha nem vagyunk elegen, akkor sehol sem vagyunk!

Havi egy gyorséttermi menü árával bebiztosíthatod, hogy mindig legyen, aki kiáll az érdekeidért!

[/frame]

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »