Miért tiporják sárba a gyermekek jogait?

Csak szóban támogatja az alsós gyermekek otthon maradását a kormány: a valóságban a legalapvetőbb segítséget is igyekeznek megtagadni a gyermekeiket otthon tartóktól.

Egyre biztosabb, hogy amikor az intézmény- és tankerületvezetők mondvacsinált indokokkal akadályozzák az otthon maradó gyerekek segítséghez jutását, egyáltalán nem csak túlbuzgóságból teszik azt. Ahogy több helyen is olvasható, és ahogy arról mi is beszámoltunk, szülői és pedagógusi visszajelzések százai reklamálják, hogy „megtiltják” a jelenléti órák közvetítését, streamelését az otthon maradó diákoknak.

A politika markában

Nyilvánvaló, hogy az egész kérdéskör mérhetetlenül átpolitizált, és hogy a szülők, a gyerekek és a pedagógusok egyaránt a kormány pillanatnyi politikai érdekeinek vannak kiszolgáltatva. Az oktatási kormányzat politikai megrendelése, hogy legyenek tele az iskolapadok. Ehhez a hipotézishez április 26-án az Átlátszó szolgáltatott újabb adalékot.

A XVIII. kerületi önkormányzat – az intézmények újranyitása előtt – egy önkéntes tesztelési programot hirdetett. Ennek keretében az önkéntesen jelentkező családok teszteltethették volna magukat, eldöntendő, biztonságos-e a gyermeküket iskolába, óvodába küldeni. A tesztelési programban részt vevők tehát nem is annyira maguk, mintsem saját embertársaik érdekében tesztelték volna magukat. Ha a fertőzés jelen van a családban, akkor mások egészségét óvják azzal, ha nem küldik be gyermeküket az intézménybe.

Legnagyobb meglepetésre azonban – az önkormányzati munkatársak és a helyi pedagógusok elmondása szerint – a Klebelsberg Központ megtiltotta, hogy a lehetőségről a Kréta rendszeren keresztül tájékoztassák a szülőket.

Vajon miért nem engedi a fenntartó, hogy a szülők értesülhessenek egy ingyenes lehetőségről? Milyen érdeke fűződik a kormánynak és a fenntartónak ahhoz, hogy ne teszteljék magukat az iskolába induló családok?

Betiltott segítség

Számtalan visszajelzés érkezett hozzánk arról is, hogy a pedagógusnak megtiltották a tanórák közvetítését, streamelését az otthon maradó diákok felé. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, ezt a lehetőséget nem igazán jogszerű betiltani: amennyiben a pedagógus úgy gondolja, hogy ezzel segítené az otthon maradókat, és az iskola rendelkezik a technikai feltételekkel, úgy logikus akadálya nem lehet annak, hogy az otthon maradni kényszerülő diákok is bekapcsolódhassanak a tanórába, és ne maradjanak le. Erre a lehetőségre ráadásul Kásler Mikós emberminiszter intézményvezetőknek írt levelében külön kitért.

Az óra streamelésére (otthoni gyerekek számára) nincs lehetőség, nem engedik. Online órát sem szabad tartani. Írásban ezt megkaptuk az igazgatótól”

“Az otthon maradóknak nem lehet online órát tartani, úgy sem, hogy az osztályban (alig lesz gyerek) bekapcsolják a kamerát.”

– írják például kollégáink, de szülőktől is rengeteg ilyen értelmű megkeresést kaptunk.

A józan ésszel, az empatikus irányítás elveivel és magukkal a jogszabályokkal is ellenkeznek ezek a döntések – első látásra felfoghatatlan, hogy miért tiltják egy olyan eszköz használatát, amit máskor teljesen nyugodtan vehettek igénybe a pedagógusok.  

Mégis több intézményvezető, sőt tankerület is adott ki olyan értelmű utasítást, amiben megtiltja az órák streamelését.

[frame]

Az órák online közvetítésének megakadályozásáról, illetve a problémakör hátteréről korábban itt írtunk részletesen:

[/frame]

Még hátborzongatóbb, hogy több kollégának azt is megtiltották, hogy óráit követően személyesen tartson korrepetálást az otthon maradó gyerekek számára, vagy hogy kijavítsa házi feladataikat, feleltesse őket. Fontos tudni, hogy ehhez viszont sem az intézmények vezetőjének, sem a fenntartónak, sem a kormánynak semmi köze: ha a pedagógus úgy dönt, hogy saját idejéből segíti otthon maradt tanítványait, azt nem lehet megtiltani neki! Ha a pluszmunkát amúgy sem fizetik, azt megtiltani végképp senkinek nincs joga, hogy a pedagógus ingyen és részvételi kötelezettség nélkül tartson ilyen felkészítést.

Ma az is tilos több intézményben, hogy a fertőzés tekintetében különösen veszélyeztetett (például krónikus COPD-s beteg) pedagógus otthonról tanítson, holott ennek elrendelésére a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése lehetőséget ad. Pedig a pedagógus – adott esetben – mind az iskolában, mind az otthonról tanuló diákjainak felkészülését tudná digitális eszközökkel segíteni. Ahogy lehet streamelni tanórát az iskolából, úgy az iskolában is lehetséges csak a felügyeletről gondoskodni, és máris szakszerű tanítási órán vehet részt a tanuló gyermekmegőrzés helyett. De – számos visszajelzést kapunk erről – ezt sem lehet, pedig semmiféle jogszabály nem tiltja.

Az oktatásirányítás oly mértékben átpolitizált, hogy még ezeket az elemi döntéseket sem merik meghozni az illetékesek, sőt sokkal inkább „elébe mennek” a problémáknak azzal, hogy nem engedélyeznek, vagy megpróbálnak betiltani olyan alapvető gesztusokat is, mint a tanórák közvetítése az otthon maradó diákok felé.

[frame]

Ahogy eddig is, a PDSZ a továbbiakban is igyekszik eljárni azon szülői közösségek érdekében, akik jelzik nekünk az ilyen jellegű problémáikat. Ehhez annyit kérünk, hogy a pdszkorona [kukac] gmail [pont] hu címre írják meg a problémát, külön megjelölve a települést és az intézmény nevét.

[/frame]

A siker mértékegysége

Ahhoz, hogy az újranyitás nem csak gazdasági, de politikai szükségszerűség is, maga Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szolgáltatott bizonyítékot az intézmények újranyitását értékelő kormányinfóján.

A kormány áttekintette a közoktatás helyzetét, azt állapítottuk meg, hogy helyesnek bizonyult a döntés, hogy hétfőn az óvodákat, illetve a az iskolák alsó tagozatait újranyitottuk” – mondta Gulyás. Az, hogy mire alapozták, hogy helyes döntést hoztak, már sokkal furcsább. „Az óvodák 60%-a illetve az iskolások 75%-a élt ezzel a lehetőséggel és ez az arány hétfő óta napról napra növekszik” – indokolt a miniszter. Azaz a miniszter szerint az a siker, hogy sokan térnek vissza az intézményekbe. Kérdés, mi a siker abban, hogy miután a kormány előírja az intézmények nyitását, ott megjelennek a diákok? Megfordítva: miért nem siker, ha a gyerekek akár fele is otthon marad, de onnan sikeresen készül, tanul, a megjelentekkel közösen?

A miniszter azonban megvilágította a kormány kifacsart logikáját ebben a kérdésben is:

Ahhoz képest, hogy nagyon sokan voltak, akik, különösen ellenzéki politikai erők, olyan szakszervezetek, akik szakszervezeti tevékenység helyett ellenzéki pártpolitikai tevékenységet folytatnak, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy bizonytalanságot és félelmet keltsenek, úgy gondoljuk, hogy a tanárok és a szülő józanságát dicséri, hogy ilyen nagy számban mentek el, és különösen az, hogy egyébként napról napra ez az amúgy is magas arány tovább is növekszik”.

Azaz összegezve: a tanárok és a szülők józanságát egyedül az „elmenés” dicséri. Az otthon maradás semmi esetre sem. Akkor sem, ha az a szülő – teljes értékű, magyar állampolgár – saját megítélése szerint az családjukra valamilyen okból veszélyes lehet. Gulyás Gergely nyilatkozatából tehát kiderül, hogy az oktatásirányítási intézmények igyekezete a gyerekek otthoni tanulásának megakadályozására nem más, mint kormányzati cél.

A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának nyilatkozó Maruzsa Zoltán közoktatási államtitkár is kiemelte a számháború fontosságát interjújában: elmondta, arra számít, hogy a héten az intézményekbe visszatérő diákok aránya tovább emelkedik, és két-három hét múlva már azok is iskolába küldik a gyerekeket, akik eddig tartottak ettől. Ugyanebben az interjúban Maruzsa azt is elmondja, hogy nem kötelező visszavinni a gyerekeket az intézményekbe – az otthonmaradók döntését az intézmények „kellő rugalmassággal kezelik”. Kár, hogy ez a kellő rugalmasság a szülő és a gyerek életének adminisztratív eszközökkel történő megkeserítésében jelentkezik. 

Azaz

nagyon valószínű, hogy politikai megrendelések, vagy politikai szándéknak való megfelelési kényszer, állnak a tanórák online közvetítésének megakadályozása mögött.

Az oktatásirányítás ilyen méretű politikai kiszolgáltatottsága azonban nem csak szakmailag helytelen, de a józan ésszel is szembemegy. Az, hogy pillanatnyi politikusi érdekek döntenek százezrek sorsáról, hogy egy gyermek azért nem nézheti meg az irodalom vagy matematikaórát, amit a tanára tart, mert a kormány néhány tagja szerint a siker kommunikációs fokmérője az, hogy hány gyerek ül ténylegesen a padokban, finoman szólva is megbocsáthatatlan. Különösen, hogy a kormány a saját maga által kihirdetett járványügyi válsághelyzet több mint egy éve alatt sem jutott el arra az alapvető szintre, hogy hajlandó legyen anyagilag támogatni a gyermekeikkel otthon maradni kényszerülő családokat.

Az egész eseménysor leginkább már paródiába hajló mozzanata az volt, amikor Maruzsa Zoltán a május 10-i terasznyitással kapcsolatban elmondta: látta ő is a képeket, és „reméli”, az érettségizőkben van annyi felelősség, hogy elkerülik az ilyen rendezvényeket, tömegjeleneteket, mert az az érdekük, hogy részt tudjanak venni az írásbeli érettségi vizsgán.

Senki sem tudhatja, hogy azok, akik az otthon maradás mellett döntöttek, milyen nyomós okból maradtak otthon.

Senki, így a kormány sem kérdőjelezheti meg ezeknek az embereknek az élethez és egészséghez fűződő, alaptörvényben rögzített jogát. Ezeknek a diákoknak e joguk biztosítása érdekében már most csorbulnak az oktatáshoz fűződő, szintén alaptörvénybe foglalt jogaik.

Egészen megdöbbentő, hogy maga az oktatásirányítás dönt úgy, hogy e jogaik gyakorlásában – pitiáner politikai okok miatt – tovább akadályozza őket.

[frame]

Azt akarod, hogy legyen végre szavad ?! Máshogy nem fog menni: csatlakozz hozzánk!

Egyre többen vagyunk – de még mindig nem elegen! Együtt ki fogjuk harcolni az emberhez méltó munkakörülményeket!

Csatlakozz hozzánk,

ha azt szeretnéd, hogy az oktatásban dolgozóknak valóban számítson a hangja, hogy ne lehessen egy kézlegyintéssel lesöpörni, amit követelünk. Ha azt akarod, hogy hatékony érdekképviseleted legyen, ha azt szeretnéd, hogy egy határozott, a tagjai, a társadalom érdekében a népszerűtlen dolgokat is kimondó, harcos és sikeres szervezet álljon mögötted! Hidd el, a jogaid megérik havonta egy gyorséttermi menü árát!

Rád van szükség – MOST van szükség rád!

[/frame]

Ezekre a cikkekre is kíváncsi lehetsz

Kincse Szabolcs

Kincse Szabolcs

Hasonló cikkek

Béremelés és ki nem fizetett túlmunka – csak tagoknak

Ebben az írásunkban hozzájutsz azokhoz a tartalmakhoz, amelyeket csak tagoknak tettünk elérhetővé. Miről van benne szó? Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is a béremelés? Hogyan tudod behajtani az elmaradt díjazást a 2023. december 31-éig végzett eseti helyettesítésért és egyéb többletmunkáért, ha közoktatásban vagy szakképzésben dolgozol? – Ezekhez adunk szerkeszthető, frissített mintadokumentumokat is. Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is […]

Ez a cikk csak PDSZ-tagok számára érhető el. Még nem vagy tag? Lépj be!

Tovább olvasom »