A kormány mulasztását megint a pedagógusok és pedasszisztensek kárára pótolnák

Július végéig „meghosszabbítják” a gyerekfelügyeletet a köznevelési intézményekben – jelentette be egy új kormányzati szerv. A javaslat, a bejelentés és a kidolgozás módja külön-külön is megdöbbentő: a kormány az amúgy is kizsigerelt nevelési-oktatási intézmények további kizsigerelésével próbálja megoldani a saját maga által okozott károkat.

Új operatív törzzsel gazdagodott az államszervezet: Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter lett az úgynevezett közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetője.

A kormány által gründolt újabb szervezetnek egyértelműen szerepe a kárenyhítés: a kormány válságkezelése nyomán támadt társadalmi problémákat próbálja – természetesen konkrét források hozzárendelése nélkül, rendeletileg – megoldani. Márpedig a jól ismert áldozati bárányok kárára: megint csak a közoktatást véreztetné tovább a hangzatos nevű törzs.

A kormány saját mulasztásait most a tőle függő munkavállalókon verné le

A hangzatos „enyhítések” felütéssel a törzs nevében a miniszter a következőket jelentette be (részlet az Infostart tudósításásból):

  • Július végéig meghosszabbítják a gyermekfelügyeletet a köznevelési intézményekben, ezt a lehetőséget most is naponta 15-17 ezren veszik igénybe.
  • Elindultak az Erzsébet-táborok, 150 ezer gyerek nyaralását teszik így lehetővé.
  • Egész nyáron szervezhetnek tábort a köznevelési intézmények, az augusztus 23. utáni időszakra vonatkozó tiltást megszüntették.

Már az is megdöbbentő, hogy az új törzs hirtelen egy tollvonással engedélyezné az augusztus 23-a utáni táborok szervezését is. A három bejelentett intézkedésből viszont egy dolog teljesen egyértelmű: a kormány lázasan keresi a lehetőségeket arra, hogy minél több helyre lehessen a nyár során elosztani a gyermekeket. Hogy miért is?

Mert a kormányzat a civilek, szakszervezetek és a PDSZ határozott felhívása ellenére sem segítette a gyerekes munkavállalókat és a munkaadókat abban, hogy a járványügyi zárások ideje alatt legalább az egyik szülő otthon maradhasson a gyermekekkel.

A kormány ahelyett, hogy támogatta volna, hogy az egyik szülő otthon maradjon az óvodás és alsó tagozatos gyermekekkel, lehetővé téve, hogy ne merítse ki az ez évi szabadságnapjait; ahelyett, hogy finanszírozta volna a gyerekkel otthon maradó munkavállalók halmozódó költségeit a munkaadók felé, ahogy más uniós országokban ez meg is történt az erre elkülönített uniós forrásokból, itthon nagyszabású vadászati kiállítást, Fudan egyetemet, presztízsberuházásokat finanszírozott. A saját baráti kört gazdagító presztízs- és megaberuházások mellett pedig nem maradt forrás arra sem, hogy az arra jogosult munkavállalóknak kifizessék a 100%-os táppénzt.

https://nedolgozzingyen.hu/2020/12/09/nem-csak-a-pedagogusoknak-jar-a-100-os-tappenz-es-soha-nem-is-mondtunk-ilyesmit/

Teljes a káosz az új operatív törzsnél?

Csakhogy az új operatív törzs kijelentései a jogszabályi háttér ismeretének hiányáról szólnak – vagy esetleg arról, amit már sokan tapasztaltunk, hogy a jogszabályi háttér talán annyira nem is fontos a 2021-es év Magyarországán.

A gyermekek nyári napközbeni felügyelete ugyanis nem iskolai feladat. Milyen alapon gondolja ezt az iskoláknak megvalósítani az új operatív törzs?

Lássuk be: az iskolák nem is igazán alkalmasak erre a feladatra. Az épületekben jellemzően nincs légkondicionálás, sok helyen nincs zöldfelület, vízfelületről nem is beszélve. A jelenlegi infrastruktúra nem biztosít gyerekbarát körülményeket a nyári hőségben.

A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (1997. XXXI.) 44/B. § (1) bekezdésének e) pontja kimondja, hogy a napközbeni gyermekfelügyelet keretében – nem nevelési-oktatási céllal – a szolgáltatás nyújtója az életkornak megfelelő napközbeni ellátást biztosít az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára az Nkt. szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben. A nyári napközbeni gyermekfelügyelet tehát nem az iskolai nevelési-oktatási tevékenység körébe tartozik.

Csakhogy a fagyi visszanyalt: az önkormányzatokat politikai okokból államilag teljesen kivéreztették, elvonták forrásaikat, a jobban fekvő fideszes többségűeket pedig egyedi támogatásokkal húzták ki a bajból. Éppen ezért az önkormányzatok többsége nem hogy az egész nyáron át tartó gyermekfelügyelet megszervezéséről nem tud gondoskodni, de sokan egy épkézláb nyári tábort sem tudnak idén tető alá hozni.

Márpedig a bajt a kormány is érzékeli, és láthatóan ki is találta a mestertervet:

Itt a nyár, a szülőknek elfogyott a szabadságuk? Zsigereljük ki még jobban a pedagógusokat, a nevelést-oktatást segítő dolgozókat és az intézményeket. Oldja meg megint valaki más a problémát, amit mi okoztunk!

Csakhogy ez nem csak azért nem megy annyira egyszerűen, mert egyáltalán nem korrekt megoldás – de a jogszabályok sem hagynak túl sok mozgásteret a hajmeresztő tervekhez.

Egyrészt a szabadságok kiadását a nevelési-oktatási intézményekben a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályozza úgy, hogy azt „elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell.”

A kormány tehát jobban tenné, ha azzal végeztetné el ezt a feladatot, akinek valóban jogszabályi kötelezettsége is az: az önkormányzatokkal. Nem kell ehhez mást tennie, mint biztosítania hozzá a forrásokat. Le kellene szokni arról, hogy ha valamilyen probléma van, akkor majd megoldják az éhbérért dolgoztatott tömegek.

És akkor egy szót sem szóltunk arról, hogy egy ilyen megterhelő év után a legkevesebb, hogy a munkatársaink legalább pár hétre megkapják a többszörösen megérdemelt szabadságaikat. Lelki terror és kormányzati vegzálás nélkül is. A legtöbb munkatárs amúgy is el van már kötelezve különböző iskolai táborok mellett, a fennmaradó időben pedig sokaknak nem is lenne elegendő ahhoz, hogy a fennmaradó szabadságokat egyáltalán ki tudják adni.

Azaz jól látható, hogy

a kormány által elképzelt „hosszabbításnak” nem csak jogi, de egyszerű fizikai akadályai is vannak.

Ha kollégáinkat valóban visszahívják a szabadságukról, akkor egyébként már nem a fenti kormányrendelet, hanem a munka törvénykönyve szabályozza azt – ez esetben pedig a fenntartóknak a visszarendelt munkavállalók, pedagógusok, NOKS-osok valamennyi költségét fizetnie kellene. Ide tartoznak az elmaradt nyaralásból származó károk, foglalások, utazási jegyek, szállások térítése is! Amennyiben a munkáltató a munkavállalót a szabadsága idején visszarendeli, azt az időszakot a munkaadónak szabadságként utólag ki kell adni. Ez ismét teljesen átgondolatlan: mikor kívánnák ezt kiadni? A szorgalmi időszakban?

A kormány azzal sem játszhat, hogy a pedagógusok évi 25 munkanap pótszabadságából évi 15 munkanapot a munkáltató munkavégzésre igénybe vehet. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet második bekezdése határozza meg ugyanis pontosan azokat a feladatokat, amelyekre ezt a lehetőséget a munkáltató igénybe veheti – a táboroztatás viszont nincs ezek között.

A PDSZ tiltakozik az ellen, hogy a kormány ismét más kárára próbálja kijavítani saját hibáit, és a pedagógusok, NOKS-os dolgozók kizsigerelésével próbálja megoldani ezt a helyzetet.

Itt az ideje, hogy a kormány felnőjön végre a helyzethez és belássa: források nélkül nem lehet megoldani a problémákat. Támogassák végre a gyermekeikkel otthon maradó szülőket és a munkaadóikat! Például adjanak a gyermekeikkel otthon maradni kényszerülő munkavállalóknak is rendkívüli fizetett szabadságot ugyanúgy, ahogy azt néhány munkakör esetében Orbán Viktor már bejelentette.

Novák Katalin új operatív törzse pedig valószínűleg sokkal hatékonyabban működhetne, ha bevonnák a szakszervezeteket. Úgy gondoljuk, megvan náluk a szakszervezetünk email-címe: ha korrekt módon, időben bevonták volna a PDSZ-t, talán nem kellene félkész és tarthatatlan ötletekkel borzolni az amúgy is rettenetesen elfáradt társadalom idegeit, és esetleg a közösségi élet újraindítása is sikeresebb lehetne.


Frissítés: reagált cikkünkre az EMMI

Maruzsa Zoltán, közoktatásért felelős államtitkár emailben reagált a cikkünkben megfogalmazottakra: június 30-a után nem szervezhető gyermekfelügyelet az iskolákban. Ha ilyet tapasztalsz, írj nekünk! Bővebben az alábbi cikkben olvashatsz minderről:

https://nedolgozzingyen.hu/2021/06/30/valaszolt-az-emmi-gyermekfelugyelet-junius-vegeig/

[frame]

Együtt erősek vagyunk! Csak együtt vagyunk erősek!

Ahhoz, hogy bármit is elérhessünk, össze kell fognunk! Ezért kell belépned a PDSZ-be: mert ötezer tag szép szám ugyan egy alulról szerveződő, rendszerváltó szakszervezetnél, de nem elegendő, ha erőt akarunk demonstrálni!

Az elmúlt években, hónapokban megállás nélkül dolgoztunk rengeteg ügyön: szakképzésben dolgozókén, az óvodai dolgozók hajmeresztő ügyein, a vészhelyzet alatt elbocsátottak ügyein. Némelyik ügyünk híres lett, mint például a „vasalódeszkás tanár” ügye, de a túlnyomó többségről nem olvastok a médiában.

https://nedolgozzingyen.hu/2020/06/12/a-vasalodeszkas-tanar-buntetese/

Kiálltunk egész szektorért, nem csak a tagjainkért. De nagyon, nagyon sok a munka – nem győzzük a lépést tartani, ha nem álltok ki mellettünk, hogy mi is kiállhassunk mellettetek!

Ahhoz, hogy tényleg keményen meg tudjuk szorongatni a mindenkori oktatásirányítást és a kollégáik érdekeit semmibe véve, az utasításokat vakbuzgalommal végrehajtó vezetőket, nincs más megoldás: be kell lépnetek.

Be kell lépnetek, mert ez az alapvető minimum ahhoz, hogy bármi is történhessen. Be kell lépnetek, mert néhány ezer ember nem tudja 150 ezer érdekeit cipelni a vállán. Be kell lépnetek azért is, mert nincsenek csodák: előbb-utóbb mindannyian kerültök majd olyan helyzetbe, hogy szükségetek lesz az érdekérvényesítésre. Be kell lépnetek, mert szükség van olyan új emberekre, akik hajlandóak tenni a jogaikért!

És végül azért is be kell lépnetek, mert havi egy gyorséttermi menü árát rá kell áldozzátok a jövőtökre. Arra, hogy bebiztosítsátok magatokat a jogsértések ellen! Aki nem tesz semmit, azzal bármit meg lehet csinálni.

Lépjetek be a PDSZ-be, ne hagyjátok, hogy egyedül harcoljunk tovább! Segítsetek, még ma!

[/frame]

Ezek a cikkek is érdekelni fognak

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »