Fontos infók a jogviszony-megszüntetésről! – Mintalevelekkel

Rengetegen keresik a jogsegélyszolgálatunkat, különösen a státusztörvény elfogadása óta. Annak érdekében, hogy ne tegyen senki megfontolatlan lépéseket, nagyon fontos, hogy átolvasd, milyen jogviszony-megszüntetési módok vannak, hogy el tudd dönteni a számodra legkevésbé hátrányos megoldást, ha nem akarsz a státusztörvény hatálya alatt dolgozni. De azt is megírjuk, mit tegyenek a pályánmaradók.

Felmentés, lemondás, rendkívüli lemondás, jognyilatkozat? Mi legyen?

Korábbi írásainkban többször foglalkoztunk azzal, hogy hogyan lehet megszüntetni a jogviszonyt, illetve a munka törvénykönyve hatálya alatt a munkaviszonyt. Most, hogy kihirdették a státusztörvényt, amelyről írtunk itt:

https://nedolgozzingyen.hu/2023/07/06/novak-katalin-visszakezbol-alairta-a-bosszutorvenyt/

ideje, hogy újra összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos összes tudnivalót.

Erről találtok egy összefoglaló táblázatot itt:

Rendkívüli lemondás, azonnali hatályú felmondás

Továbbra is azt javasoljuk, hogy aki tudja, rendkívüli lemondással szüntesse meg a jogviszonyát, ha nem akar a státusztörvény hatálya alá kerülni.

Ez akkor lehetséges, ha közalkalmazott vagy, és három éven belül volt olyan négy napon belül elrendelt helyettesítésed, amelyet nem fizettek ki. Ez a legbiztosabb módja annak, hogy adott esetben pert nyerj, ha erre kerülne sor. Ha nincsenek meg a helyettesítések bizonyítékai, jogod van erről a munkaidő-nyilvántartásért felelős intézményvezetőtől adatot kérni, és köteles ezeket az adatokat kiadni (ha nem teszi meg, a bíróságon ebből nem származhat hátrányod, erről kúriai határozat van). Az adatgyűjtéshez mellékelünk egy, a PDSZ jogásza, dr. Nyitrai Károly által összeállított adatkérő levélmintát. A minta kitöltését a fájlban található kommentek segítik – a kitöltött adatkérő levelet az intézményvezetőnek kell eljuttatni.

Az itt letölthető, egyszerűsített adatkérő lap segít abban, hogy a munkáltatódtól kikérd a négy napon belül elrendelt többletmunkát (jellemzően ez az eseti helyettesítés vagy éppen tartósan távollévő helyettesítése), amit nem fizettek ki.

Minta-2.-3-2-1Letöltés

További segítség az eseti helyettesítések kigyűjtéséhez:

Utmutato-a-helyettesitesek-letoltesehez-Hende-Istvan-Jak-2Letöltés

Amennyiben összeállt 3 évre visszamenőleg a követelésünk, akkor fizetési felszólítással kell élnünk. Ehhez is készítettünk egy mintalevelet, és ehhez is kommentekben találhatók a magyarázatok. Innen lehet letölteni a fizetési felszólítást:

minta_felsz_jogfenntLetöltés

Amennyiben a fizetési felszólításban megszabott határidőre a munkáltató nem fizet, úgy megnyílik a lehetőség a rendkívüli lemondásra.

A PDSZ tagjai számára – a tagdíjakból fenntartott – jogsegélyszolgálat ad segítséget. A 06 1 2145842-es telefonszámon kell munkanapon 9-16 óra között a jogsegélyszolgálatra időpontot kérni, és ha az ügyvéd vagy az iroda meghatalmazás-nyomtatványt ad, azt kitölteni, majd a kért adatokat az ügyvédünk rendelkezésére bocsátani, ill. a javaslatának megfelelően eljárni.

A rendkívüli lemondás esetén felmentési időre járó távolléti díj és dupla végkielégítés, az azonnali hatályú felmondásnál felmondási időre járó távolléti díj és végkielégítés jár.

Tapasztalataink szerint nem kevés pénzről van szó, ezért sem érdemes „sima” lemondással vagy munkavállalói felmondással távozni a pályáról. De a cél természetesen nem ez. Hiszen nem nekünk kellene elhagyni a hivatásunkat, mert ránk szükség van, sokkal inkább az alkalmatlan oktatásirányításnak, legyen annak bárki is a feje.

A képre kattintva megnézhetitek annak az élő közvetítésnek a felvételét, amelyben dr. Nyitrai Károly ügyvéd elmondja a részleteket nemcsak a rendkívül lemondásról, hanem minden más jogviszony-megszüntetésről. Azóta kihirdették a törvényt, és most már tudjuk, hogy a rendkívüli lemondás jogának gyakorlására 2023. december 31-éig lehetőség van.

Azt tanácsoljuk, hogy a rendkívüli lemondás átadása minden esetben személyesen történjen a tankerületi központban, és készüljön átvételi elismervény egy aláírt, tanúkkal ellátott példányon.

A rendkívüli lemondást tehát a jogállásváltás előtt, 2023. december 31-éig lehet átadni.

Rendkívüli lemondás esetén a felmentési időre járó távolléti díj és a végkielégítés duplája jár! (Ez a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtől függően akár két évi illetménynek megfelelő összeg is lehet.)

Íme a MINTA RENDKÍVÜLI LEMONDÁS BEJELENTÉSÉHEZ:

rendkivuli_lemondas_minta_202305-3Letöltés

Aki a munka törvénykönyve hatálya alatt áll, tehát egyházi vagy magánintézményben dolgozik, és ki nem fizetett helyettesítést végzett három éven belül, az azonnali hatályú felmondással élhet. Ez mindenben azonos a rendkívüli lemondással azzal a különbséggel, hogy ekkor nem jár dupla, hanem csak egyszeres végkielégítés. A részleteket feljebb, a táblázatban találjátok.

Nagyon fontos, hogy csak „bombabiztos” követelések képezzék a rendkívüli lemondás alapját. Ilyen elsősorban a négy napon belül elrendelt eseti helyettesítés. A négy napon belül elrendelt eseti helyettesítés ügyében és a pedagógiai programban feltüntetett programok esetében nyert jogerős ítéletről ITT olvashattok. A kirándulások, intézményen kívüli egyéb programok, csoportösszevonások esetében mindenképpen javasoljuk, hogy mielőtt beadod a rendkívüli felmentést okvetlenül kérd ki előbb ügyvéd véleményét. Ez utóbbit egyébként is ajánljuk.

Sokan kérdeztétek, hogy a tanórák és csoportok összevonásáért járt-e volna külön díjazás, és ha igen, ezek kifizetésének elmulasztása indoka lehet-e a rendkívüli lemondásnak vagy az azonnali hatályú felmondásnak. A Kjt. 24. § (1) bekezdése alapján ezekért helyettesítési díj jár, amelynek mértékéről csak annyi szerepel a törvényben, hogy „Ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.” Mivel a helyettesítési díj rendeletileg sem szabályozott, ezért ez ügyben fokozott körültekintéssel kell eljárni, így mindenképpen javasoljuk ügyvéd bevonását, ill. ha lehet ne erre alapozzátok a rendkívüli lemondást, vagy a nem állami/önkormányzati intézményekben dolgozók esetében az azonnali hatályú felmondást.

Összefoglalva: minden olyan kérdésben, amelyre vonatkozóan nincs még jogerős ítélet a birtokunkban, fokozott körültekintéssel kell eljárni.

Felmentés kérelmezése negyven év jogosultsági idő alapján, azaz nyugdíjba menetel a „női negyvennel”

Az a nő, aki a felmentési idő végére negyven év jogosultsági idővel – tehát bármilyen munkaviszonnyal vagy közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik – célszerű, ha él a felmentés kérelmezésének jogával. Ez esetben a munkáltató köteles felmentéssel megszüntetni a jogviszonyát. Ekkor a felmentési idő és legalább 35 év közalkalmazotti jogviszony után 40 éves jubileumi jutalom is jár. Ez öthavi alapilletménynek felel meg. Aki most nem közalkalmazott, hanem munkavállaló, ugyanezt megteheti 2024. január 1-től, de valamivel rosszabb kondíciókkal, mivel a státusztörvénybe került a munkavégzés alóli mentesítés felének igénybevételéről egy kissé ellentmondásos rendelkezés, amelyet kurzívval jelöltünk: „A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót – a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban – a kívánságának mérlegelésével kell mentesíteni a gyermekek, a tanulók érdekeire való tekintettel, a tanítási év, nevelési év feladataira figyelemmel„. Most akkor a pedagógus kívánsága számít vagy a gyermekek, tanulók állítólagos érdekeire való tekintet – figyelemmel a tanítási vagy nevelési év feladataira?

Íme egy minta a felmentési kérelemhez:

Lemondás felmondás – nem mindegy, hogy mi, és főleg, hogy mikor

Aki nem akar a rendkívüli lemondás jogával élni, és közalkalmazott, az 2023. július 15. és augusztus 1. között élhet egy speciális lemondással, amely annyiban jobb, mint a közalkalmazotti lemondás, hogy a lemondási idő kettő helyett csak egy hónap, és azt sem kell ledolgozni. Hasonló a helyzet az egyházi fenntartású és magánintézményben dolgozók esetében, csak ott nem lemondásról, hanem felmondásról beszélünk, ami ugyan eredetileg is harminc nap, de ez esetben a munkavállalót köteles a munkáltató felmenteni a munkavégzés alól, és ez nagyon nem mindegy. Fontos, hogy mindkét esetben a fenti dátumon belül történjen a megszüntetés. A megszüntetés dátumaként javasoljuk a 2023. augusztus 1-et.

Ehhez mintanyomtatványok itt tölthetők le:

Ez a közalkalmazottaknak:

Ez az egyházi fenntartású és magánintézményekben (az alapítványi is ide tartozik) dolgozó munkavállalóknak:

Nyilatkozat a jogviszonyváltás elutasításáról

Ennél kedvezőbb, de későbbi megszüntetés 2023. szeptember 15. és szeptember 29-én tehető meg egy nyilatkozattal, mégpedig arról, hogy a jogviszonyváltást nem fogadod el. Erre a későbbiekben teszünk közzé mintadokumentumot. (Most még azért nem, nehogy valaki felcserélje ezeket). A határozott idejű kienvezés vagy munkaszerződés esetében is ez a helyzet.  

Arra azonban ügyelni kell, hogy a státusztörvény 157. § (9) bekezdése szerint: „Ha a munkáltató 2023. szeptember 16. és 2023. december 31. közötti időszakban létesít köznevelési intézményben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, akkor a  Kjt. szerinti kinevezéssel vagy az  Mt. szerinti munkaszerződés megkötésével az  érintett a  2024. január 1.  napján bekövetkező jogviszonyváltást elfogadja. Az  így létrejött jogviszony alapján a  munkáltató a  garantált illetmény (alapbér) megállapításakor a  (10)–(15)  bekezdéseket alkalmazza azzal, hogy az a jogviszony kezdetének időpontjától jár.” Tehát a 2023. szeptember 16-dec. 31. között létesített jogviszony esetében már nem lehet úgy nyilatkozni, hogy nem fogadod el a jogviszonyváltást, ezáltal ekkor felmentési idő és végkielégítés nem jár.

Mit tehetnek a pályán maradók?

Reméljük, hogy akik most elhagyni kényszerülnek a pályát, ha valamelyest normalizálódik a helyzet, visszatérnek. Addig is tovább kell folytatnunk a küzdelmet azért, hogy végre érdemi változások történjenek az oktatás egészében, és itt sajnos nemcsak a közoktatásra, de a szakképzésre és a felsőoktatásra is gondolunk. A PDSZ elvárásai ezzel kapcsolatban ITT olvashatók.

Mit kell tennünk egy átütő változás érdekében?

  1. Nagyon fontos belépni a PDSZ-be, mert a taglétszám adja a szakszervezet erejét. Most kiemelten fontos a taglétszám a további joggyakorlás szempontjából, mivel a státusztörvényben ott a LEX PDSZ, a PDSZ ellehetetlenítésére beiktatott rendelkezés, amelyet még ki tudunk védeni azzal, hogy sztrájkegyeztetésben köteles a kormány velünk tárgyalni, de van egy másik hártányos szabály is, ami minden szakszervezetet kirekeszt az érdemi szakmai egyeztetésből. Szakmai kérdésekben a kormány csak saját magával, azaz az általa létrehozott, korporatív testülettel akar egyeztetni, amelynek egyik szakértője már bemutatkozott. Nem hagyhatjuk, hogy a hazugságok, a propaganda tájékoztassa félre a közvéleményt, mert itt nemcsak munkavállalói küzdelmekről, de a jövő nemzedék, ezáltal az ország fejlődésének, jóllétének esélyéről van szó.
  2. AZON DOLGOZUNK, HOGY MINÉL TÖBBEN VÁLJANAK TUDATOS MUNKAVÁLLALÓKKÁ, MERT IMMÁR NEM CSAK NYUGATI, DE KELET-EURÓPAI PÉLDÁKBÓL IS LÁTHATJUK, HOGY EZ A KISZOLGÁLTATOTTSÁG ELLENI MEGOLDÁS, AZ ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSÁNAK ZÁLOGA. Erre szolgálnak ingyenes képzéseink, táboraink és ez a tájékoztató felület is.
  3. Minden jogi eszközt bevetünk annak érdekében, hogy a státusztörvényt semmisítsék meg (ezen dolgozunk jogászainkkal és jogvédő szervezetekkel).
  4. Az EFOP PLUSZ Monitoring Bizottságban és közvetlenül az Európai Bizottság felé is folyamatosan jelezzük a jogsértéseket és a kormány Európai Unió felé tett vállalásaival ellentétes lépéseket.
  5. Jogi segítséget nyújtunk azoknak, akik nem hajlandók a státusztörvény hatálya alatt dolgozni (lásd a Státusztörvény-menüt az oldalunkon), ezekről rendszeresen hírlevelet küldünk a tagságnak.
  6. Szervezzük tovább az ellenállást, tiltakozást, mert ezt nem hagyhatjuk így, nem lehetünk néma cinkosai a közoktatás szétverésének.

A PDSZ-t itt tudod támogatni:

https://nedolgozzingyen.hu/2022/10/22/a-sztrajk-alapjog-most-tamogass-hogy-folytathassuk/

A STÁTUSZTÖRVÉNNYEL A KORMÁNY CÉLJA AZ IS, HOGY A SZAKSZERVEZETEKET, EZÁLTAL A MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEKKÉPVISELETET ELLEHETETLENÍTSE. NE HAGYJUK!

Lépj be a PDSZ-be!

Ne feledd: a szakszervezeti tagság azért fontos, hogy a mindenkori kormánnyal, a fenntartóval és adott esetben az intézményvezetővel szemben is EGYÜTT hatékonyan képviselhessük érdekeinket! De azért is, hogy a jogászaink megvédjenek, eljárjanak a nevedben, ha jogsérelem ér. EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK. CSAK EGYÜTT VAGYUNK ERŐSEK.

Havi egy gyorséttermi menü árával bebiztosíthatod, hogy mindig legyen, aki kiáll az érdekeidért! Ami ennél is fontosabb: a szakszervezet olyan közösség, amelyben alakítója lehetsz a változásoknak. Aktív közreműködő lehetsz munkahelyi, tankerületi és országos szinten.

Hasonló cikkek

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »