A leggyakoribb kérdések és válaszok a sztrájkról!

Összegyűjtöttük a sztrájkkal kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdéseket – és meg is válaszoltuk őket.

FIGYELEM: FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ DOKUMENTUM!

A sztrájkkal, sztrájkszervezéssel kapcsolatban rengeteg kérdés érkezik hozzánk a napokban. Éppen ezért összeszedtük a leggyakoribbakat és meg is válaszoltuk őket nektek. Ezt a cikket az elkövetkező hetekben – egészen március 16-áig – folyamatosan bővíteni fogjuk minden olyan felmerülő problémával, ami sokakat érinthet.

Ha az intézményedben szerveződő sztrájkkal kapcsolatban az a kérdésed, hogy álljatok neki a szervezésnek, akkor érdemes ezzel a cikkel kezdeni:

https://nedolgozzingyen.hu/2022/01/15/oktatasban-dolgozok-most-alakitsatok-meg-a-helyi-sztrajkbizottsagokat/

Az óraadók sztrájkolhatnak-e?

Az óraadók megbízási jogviszony keretében dolgoznak, amely polgári jogviszony, ezért ők nem sztrájkolhatnak. A szolidaritási nyilatkozatot viszont természetesen ők is aláírhatják!

Az óraadó mindenféleképpen meg akarja tartani az óráját 8-10-ig az amúgy sztrájkoló suliban, mert kell neki a pénz. Megteheti?

Nem teheti meg. Ha felügyelet van, akkor nincs tanítás, és az óraadó később pótolhatja az óra megtartását. Az igazgató dönti el, hogy felügyelet van, vagy tanítás, nem az óraadó, és az igazgató nem dönthet úgy, hogy egyik gyereknek tanítás van, a másiknak nem, mert a gyerek Alaptörvényben foglalt joga sérül különben.

Hogyan tud az a kolléga csatlakozni a sztrájkhoz, akinek a megadott időben nincs munkaideje? délutános, aznap nincs órája?

Úgy tud sztrájkolni, hogy a munkaidő neveléssel-oktatással lekötött része feletti időben sztrájkol, ekkor ő is ugyanúgy sztrájkolónak minősül, csak ezt fel kell tüntetni a sztrájkolók névsoránál. Erről azt alábbi nyilatkozatot tudja kitölteni:

Megteheti azt is, hogy nem jön be sztrájkolni, hanem szolidaritási nyilatkozatot ír alá. Ehhez két nyilatkozatmintát mellékelünk. Ezt csoportosan írhatják alá azok a kollégáka, akik valamilyen okból (pl. rendkívüli szünet) nem tudnak jelen lenni az intézményben a sztrájk napján:

Az alábbi dokumentumot pedig egyénileg lehet kitölteni:

A szolidaritási nyilatkozaton vajon az intézményt vagy a tankerületet tüntessem fel mint munkáltatót a nyilatkozaton?

A tankerület és az intézmény neve legyen rajta.

Miért nem lehet elnapolni a sztrájkot, mondjuk, a jövő hétre?

Mert akkor teljesen új eljárást kell indítani. És nem egy pár órás dolgot kell elképzelni: ezt már több mint egy éve görgetjük: újra egyeztetéseket kellene tartani a kormánnyal, több körben, egyeztetni a még elégséges szolgáltatásokról, stb. stb. – ismerős? Nem, most lehet sztrájkolni.

Ha valaki a kötetlen munkaidejének terhére sztrájkol, tőle is levonják a két órai bért?

Ha úgy nyilatkozik, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje feletti munkaidőben sztrájkol, akkor levonhatják a két órát.

Az összdolgozói értekezlet összehívása milyen fórumon történhet? Jogszerű erre az iskola tanári levelezőlistáját használni? Jogilag szükségünk van ehhez az iskolavezetés engedélyére? A nem pedagógus dolgozókat milyen módon tájékoztathatjuk?

A nevelőtestületi értekezletet a nevelőtestület egyharmada összehívhatja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117. § (2) bek. b) pontja alapján.

A nevelőtestület dönthet a NOKS- és technikai dolgozók meghívásáról.

Mivel a sztrájkjog gyakorlása munkavállalói jog, és a sztrájk munkáltatónál történik, nem beszélve arról, hogy a nevelőtestület összehívása a fentiek szerinti nevelőtestületi jog, az igazgató nem tagadhatja meg a belső levelezőrendszer használatát. Ilyenkor mindig azt szoktuk tanácsolni, hogy az igazgató mutasson rá arra a jogszabályhelyre, amely alapján úgy gondolja, hogy ezt megteheti.

[frame]

Ha még nem tetted volna meg: mindenképpen csatlakozz a riadólánchoz! Ezen keresztül tájékoztatjuk a résztvevőket – nem csak a szervezőket – a sztrájk részleteiről! A csatlakozáshoz töltsd ki az alábbi űrlapot:

[/frame]

Sztrájkolhatnak-e egyházi intézményekben foglalkoztatottak? Csatlakozhatnak-e a PDSZ és PSZ által szervezett sztrájkhoz?

A sztrájktörvény 2. § (2) bekezdése szerint sztrájk kezdeményezhető, amennyiben a sztrájkkövetelésben érintett munkáltató nem határozható meg, a Kormány öt napon belül kijelöli az egyeztető eljárásban résztvevő képviselőjét.

Mivel mi jogszabálymódosítást szeretnénk elérni, olyat, ami fenntartótól függetlenül minden közoktatási intézményben dolgozóra érvényes (nemzeti köznevelésről szóló törvény és kapcsolódó kormányrendeletek), ezért a kormánnyal kell tárgyalnunk. A követelések többsége érinti az egyházi fenntartó alá tartozó intézményekben foglalkoztatottakat, és természetesen a fenntartót is.

Arról pedig jogerős bírósági végzésünk van, hogy akivel a követeléseket tárgyaljuk, ugyanazzal a tárgyalópartnerrel kell a még elégséges szolgáltatást is tárgyalni, tehát a kormánnyal kell erről megállapodni. Megállapodás hiányában a bíróság hoz végzést. Amennyiben a fenntartó vagy az igazgató akadályozza a sztrájk szervezését, alapjog gyakorlását sérti meg. A sztrájk jogszerűségét egyedül bíróság jogosult elbírálni, a munkáltató vagy a fenntartó nem, tehát ők ebben nem illetékesek, viszont, ha ilyen jogot maguknak vindikálnak, jogsértést követnek el.

A fentiek miatt teljességgel téves a FEKIDOSZ – Felekezeti Közoktatási Intézmények Dolgozóinak Szakszervezete által kiadott közlemény. Egyébiránt, egy szakszervezet eldöntheti, hogy csatlakozik-e egy másik szakszervezet által szervezett sztrájkhoz vagy sem, de tagjait és a nem szervezett dolgozókat ebben nem befolyásolhatja, mert a sztrájkjog ráadásul szakszervezeti tagságtól független munkavállalói jog. Egyedül a szolidaritási sztrájk kezdeményezése kizárólagos szakszervezeti jog (de abban is részt vehetnek nem szakszervezeti tagok).

Azt hallotta az igazgató, hogy a szakképzésben nem lehet sztrájkolni, mert nem pedagógusok, hanem oktatók. Igaz ez?

De lehet sztrájkolni, mivel az egyik követelés a szakképzésben dolgozókra is vonatkozik, a még elégséges szolgáltatásról pedig a kormánnyal kell tárgyalni, ami a szakképzésre is vonatkozik, és ha lesz, a bírósági végzés is.

A teljes szülői közösséget kérjük, hogy ne jöjjenek a gyermekeik az adott időszakban, függetlenül attól, hogy részt vesz-e a sztrájkban az osztályt tanító pedagógus? – A NEM sztrájkoló kollégák mit csinálnak ez idő alatt? Ők sem tanítanak, ugye? Felügyelnek? Az ő munkaidejükkel így mi lesz?

Minden szülőt kérjetek meg, hogy ne küldjék január 31-én be a gyermeküket az intézménybe!

A sztrájk időtartama alatt a nem sztrájkolók gyermekfelügyeletre oszthatók be. A gyerekeket azért nem lehet előre kiválogatni, hogy melyik tanító tanítványait küldjék be, melyiket nem, mert a sztrájkhoz bármikor lehet csatlakozni (és lecsatlakozni is), és ezzel az előzetes felméréssel, hogy ki sztrájkol, ki nem, nem lehet korlátozni a sztrájkban való részvételt. Hiszen a pedagógus meggondolhatja közben magát, és csatlakozhat a sztrájkhoz.

Kötelező össztantestületi értekezletet összehívni?

Nem kötelező, ez csak egy ajánlás, amelyet a sztrájkot előkészítő anyagunkba írtunk. A menetrendben lévő összes dátum az, kivéve a sztrájk dátumát, és azt, hogy előzetesen le kell adni a sztrájkolók nevét. A többi teendő idejét, hogy mikor és milyen formában értesíti az intézmény a szülőket, kér információt a felügyeletről, ill. hogyan történik az esetleges étkeztetés, ha akkor éppen ilyen van az intézményben és a többit, helyben kell meghatározni és megegyezni róla.

Az sem előírás, hogy háromtagú legyen a helyi sztrájkbizottság, akár egy ember is intézkedhet.

Tehát ezek csak ajánlások.

Igazgatónk szerint a sztrájkbizottságot alapító tagoknak szakszervezeti tagnak kell lenniük. Ez valóban így van vagy a sztrájkbizottságban hivatalosan is bárki részt vehet, mint bizottsági tag?

Ez nem így van!

A sztrájktörvény szerint bármely munkavállaló sztrájkolhat. A szakszervezet által meghirdetett rendes sztrájk is ilyen, tehát abban bármely foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállaló, közalkalmazott részt vehet.

Az igazgató nem szólhat bele a sztrájk szervezésébe, nem irányíthatja és nem befolyásolhatja azt. A sztrájk jogszerűségét vagy jogellenességét egyedül bíróság jogosult megállapítani. A sztrájkbizottságban az vesz részt, akik a munkavállalók felkérnek. Ha nincs ilyen, akkor bárki a munkavállalók közül nekiállhat a sztrájk szervezésének.

A sztrájkbizottságnak hány tagúnak kell lennie? Van-e rá valamilyen szabály?

Nincs, ezt ti határozzátok meg.

Az intézményi sztrájkbizottságnak kik a tagjai?

Akiket a sztrájkban részt venni szándékozók megbíznak, vagy aki ezt elvállalja, hogy intézi. Nincs létszámhatár se, akár egy fő is lehet. Az a lényeg, hogy legyen valaki, aki kézbe veszi a sztrájk szervezését.

Igazgató vagy helyettes sztrájkolhat?

A munkáltatói jogkör gyakorlója, ill. az intézményvezető ne vegyen részt a sztrájkban, mert neki a személy és vagyonvédelem a feladata a sztrájk alatt, illetve most, a figyelmeztető sztrájk alatt a felügyelet megszervezése is. Helyettes, munkaközösségvezető sztrájkolhat.

Csak pedagógusok sztrájkolhatnak vagy NOKS dolgozók is? Náluk egyértelmű, hogy a munkaidejükben sztrájkolnak, nem kell külön nyilatkozni? Vagy ha pl. délutánosok, mi a teendő?

Természetesen a NOKS-osok is sztrájkolhatnak. Egyértelmű, mert nem jelenléti ívet, hanem névsort kell leadni, és mellé írni a sztrájkban való részvétel időtartamát (-tól, -ig). Ha délutánosok, akkor aláírhatják a szolidaritási nyilatkozatot.

A 2 órás figyelmeztető sztrájk alatt mindenképpen az iskola épületén belül kell biztosítani az elégséges szolgáltatást (felügyeletet) vagy lehet pl. az udvaron is, mondjuk a járványhelyzetre hivatkozva, hogy nem akarunk összevonni csoportokat?

Nem, kint is lehetnek a gyerekeke az udvaron a felügyelet alatt, nem szükséges az intézmény falain belül lenniük.

Mivel a tantestület minden tagja részt vesz a sztrájkban, az elégséges szolgáltatást mi fogjuk elvégezni? A saját 2 óránkon fogunk felügyeletet ellátni?

A megálllapodás tervezetében eleve az van, hogy abban az esetben, ha a sztrájkban részt nem vevőkkel és az intézményvezetés bevonásával nem oldható meg a felügyelet, akkor sztrájkolók is is kijelölhetők felügyeletre, de tőlük nem lehet vonni akkor bért.

31-ére kiadták, hogy nevelőtestületi értekezlet lesz, és nem lehet más napra áttenni. Igaz ez, hogy ekkor vagyunk kötelesek értekezletet tartani? Kitől függ ez?

Az éves munkatervet a nevelőtestület fogadta el, és a nevelőtestület is módosíthatja, tehát nem az igazgató, és nem a tankerületi központ vagy más fenntartó. Értekezlet elrendelése a tantestület akarata nélkül jogellenes. Amúgy értekezlet lehetne 31-én, pl. 10 órától, mert akkor biztosabban nem küldenek be a szülők több gyereket felügyeletre.

Ha máskor van az értekezlet időpontja, ahhoz ragaszkodjatok, ha pedig eleve január 31-ére van beírva, akkor módosíthatjátok a dátumot és az időpontot is (pl. 10 órára), vagy ha nincs módosítás, az sztrájkol, aki nem vesz részt az értekezleten.

Ha az értekezletet emiatt megismétlik, akkor bért se lehet levonni, ill. ha levonják a két órát a sztrájk miatt és később megtartják az értekezletet, azt rendkívüli munkaidőként 150 %-os óradíjjal ki kell fizetni, tehát erre az időre több pénz jár.

Nálunk tanítás nélküli munkanap, tantestületi értekezlet lesz. Ezt még tanév elején megszavazta a tantestület, és minden fórumon ez szerepel tanév eleje óta, ezért nem tettük át. Így is levonják a két órát, hogy nincs tanóra? Ez igazi sztrájknak számít vagy szolidaritásnak? Mi van azokkal, akik nem sztrájkolnak, nekik milyen munkavégzést írhatnak elő? Vagy megteheti-e az igazgató, hogy őket 10 órára hívja nyolc óra helyett?

A tantestület módosíthatja az éves munkatervet, tehát dönthet más időpontról. Ha nyilatkoztok arról, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő feletti munkaidőben sztrájkoltok, akkor igen, levonhatják a két órára járó illetményt. Ez akkor igazi sztrájknak számít. Akik sztrájkolnak, nem vesznek részt az értekezleten, akik nem sztrájkolnak, részt vesznek az értekezleten. Aki sztrájkol, 10 órától megy be az értekezletre.

A még elégséges szolgáltatással kapcsolatosan mikorra várható a bírósági végzés?

Az elsőfokú ítélet határideje 2022. január 19. szerda, akkor jár le az 5 nap. A másodfokú bíróságnak a fellebbezés benyújtásától újra 5 napja van nem peres eljárásban dönteni, ha bármelyik fél megtámadja az elsőfokú végzést. A még elégséges szolgáltatásról már van egy korábbi végzésünk, amelyben leírta a bíróság, hogy szükséges még elégséges szolgáltatást biztosítani, csak még arról nem tudunk a január 31-i sztrájkkal kapcsolatban, hogy a kormánynak mi az álláspontja erről, mert a megszabott határidőig nem adott választ. Olyan esetekben, amikor nincs megállapodás, a bíróságnak kell kimondani, hogy mit értünk még elégséges szolgáltatás alatt. Ezt a bíróság nem saját maga határozza meg, hanem a felek által benyújtott ajánlatokból válogat.

Egyébbiránt azt is érdemes itt megemlíteni, hogy a korábbi években ugyanilyen tartalmú megállapodást másfél órán belül megkötöttünk a kormánytárgyaló illetékesekkel.

Ezek szerint minden esetben kell gyermekfelügyeletet biztosítani?

Igen, ha van szülő, aki igényli, de csak a mostani – a figyelmeztető – sztrájk alatt.

A március 16-án kezdődő határozatlan idejű sztrájk esetén már nem kell akkor gyermekfelügyeletet biztosítani?

A szakszervezetek álláspontja szerint akkor már nem kell minden intézményben felügyeletet biztosítani.

Én készülök 31-én az első két órában sztrájkolni. Középiskolai nyelvtanár vagyok, tehát osztott csoportokban dolgozunk egyszerre több nyelvtanár. Ha a kötelező szolgáltatás része a diákok felügyeletének a biztosítása, akkor a munkáltatóm dolga, hogy kijelölje felügyelőnek a velem párhuzamosan tanító, nem sztrájkoló kollégákat (=csoportösszevonás) vagy muszáj személy szerint nekem felügyelni a saját csoportomra? Mert ha átküldhetem más kollégához, akkor azért akarok neki előre szólni, hogy úgy készüljön, hogy ez az ő óráját is befolyásolja, hiszen akkor kb 30 diákkal kell nyelvórát tartania. Mi erre a szabály, hogy ne lehessen belekötni abba, amit csinálok?

Az igazgatónak kell gondoskodni a gyermekfelügyeletről, és azokkal kell elsősorban megoldani a felügyeletet, akik nem sztrájkolnak.

Az óvodánkban már reggel 6 órától 7-ig ügyeletben fogadjuk a gyermekeket. A 2 órás figyelmeztető sztrájk országosan 8-10-ig időintervallumban van meghirdetve. Ha a szülőknek azt írjuk ki mi is, hogy 10 óráig ne hozzák a gyermekeket óvodába, az nem 2 óra sztrájk! Itt el lehet térni a meghirdetett időponttól? Hogyan csináljuk?

Értesíteni kell a szülőket a sztrájkról, hogy ennek ismeretében döntsenek arról, hogy beküldik-e a gyermekeiket ügyeletre, mert 8-tól 10 óráig csak gyermekfelügyelet lesz a sztrájk időtartama alatt.

És, mi van akkor, ha mindenki részt vesz a sztrájkban? A 6-tól 8-ig beérkezőkre ki felügyel 8-10-ig?

A sztrájk előtti időszakban a 8 órától sztrájkolót is be lehet osztani ügyeletre. A sztrájk alatt a nem sztrájkolókat kell beosztani felügyeletre, ha ilyenek nincsenek, a még elégséges szolgáltatásról szóló ajánlatban van a válasz. Ha nincs olyan személy, aki nem sztrájkol, és el kell látni a felügyeletet, mert annak ellenére, hogy az intézmény tájékoztatta a szülőket, hogy csak felügyelet lesz, a sztrájkot szervezők kérték a szülőket, hogy ne hozzák be gyermekeiket a sztrájk idejére az intézménybe, ezáltal mégis szükségessé válik a felügyelet, úgy az intézményvezető végső esetben kijelölhet sztrájkolni szándékozókat a felügyeletre, de nekik akkor illetmény jár, tőlük pénzt levonni nem lehet.

Akkor mégis csak korlátozhatnak a sztrájkhajlandóságomban? Hány főt jelölhet ki? Úgy értem, hogy jelen pandémiás helyzetben hány gyerekre kell 1 fő felügyelő?

Csak nagyon szélsőséges esetben lehet a sztrájkjogot korlátozni, ha az intézményben lévő személyek biztonságáról másképpen gondoskodni nem lehet. Ezalatt itt nyilván a gyermekfelügyeletet kell érteni.

Pandémia alatt sincs sajnos semmiféle csoportlétszámot érintő korlátozás, nem gondoskodik az állam, a fenntartó kisebb csoportokról, így a sztrájk alatt kétórás felügyelet alatt sem lehet arra hivatkozni, hogy a jogszabály szerinti maximális csoportlétszámnál kisebb csoportokban kellene a gyermekekre felügyelni.

Ezek szerint óvodában semmi értelme sincsen a sztrájknak. A szülők többsége ugyanis nagy ívben tesz a fejlesztő-, nevelő munkára! Nekik csak az számít, hogy valaki felügyelje a gyerekét, míg dolgozik. Pedig pontosan az óvodás korú gyermekekkel lehetne megszorongatni a kormányt, hiszen őket a szülők nem hagyhatják felügyelet nélkül. Ha felügyeletet kell biztosítani, minden kisgyermekes szülő nyugodtan mehet és menni is fog dolgozni. Semmit nem fognak megérezni belőle! Ők nem! Mi annál inkább! Azt, hogy még sztrájkolni sem tudunk!

Dehogy nincs értelme! A sztrájk a kormánynak figyelmeztetés, nem a szülőnek.

A kormány tart a sztrájktól, még ettől is, és minden eszközzel gátolni akarja. Ezzel mutatjuk meg az összefogást, ezért is van értelme, no meg azért is, mert számos szülői szervezet is kinyilvánította már egyetértését és támogatását. Ha ez az akció nincs, ez az összefogás sem mutatkozik meg láthatóan. Már most igen sok óvodából jelezték csatlakozási szándékukat.

Hogyan számolja el egy utazó gyógypedagógus azt az óráját, ami 10-től van/lenne, de nem tudja megtartani, mert éppen utazik (ez akár 20-30 perc is lehet)?

Ezt meg kell beszélni az intézményvezetővel, mert neki sem lehet korlátozni a sztrájkjogát. Ilyenkor ezt vagy benyeli az intézménívezető és nyilvántartja munkaidőként az utazást, vagy ad más feladatot. De hátrány emiatt, hogy valaki utazó gyógypedagógus, nem érheti.

Az utazó pedagógusok esetében mi a helyzet? Egy adott suliban van a munkahelye, de más sulikban tart fejlesztőórát 8-10-ig. Ő tud valahogyan sztrájkolni? Mindenféleképpen be kell mennie abba a suliba, ahol állományban van?

Az intézményvezetőnek jelezze írásban, hogy sztrájkolni fog, és ott sztrájkoljon, ahol utána dolgozni fog, ahol rögtön felveszi a munkát 10 órától. De ezt előre jelezze az igazgatónak.

A sztrájkban résztvevők kiesett munkaidejét hogyan kell a munkáltatónak elszámolni, mennyivel lesz kevesebb a bér? Különös tekintettel, ha nem két egész órát, hanem töredéket sztrájkol valaki (később érkezik, hamarabb abbahagyja)?

A munkabér, ill. illetmény elosztható a havi munkaidővel és percre ki lehet számítani az adott időre eső összeget úgy, hogy a havi illetményt elosztjuk a havi munkaidővel. Nem alkalmazható az Mt. 139. §-ának számítási módja, mert az a pótlékalap kiszámítására vonatkozik.

A 2 órás sztrájk alatt hogyan számolják a munkabért és a tb-t? Egész napra, vagy időarányosan?

Két órára, időarányosan. Azaz az illetmény két órára eső része. (ld. az előző kérdést).

Eddig csak ketten lennénk aki felvenné a két órás figyelmeztető sztrájkot. Mi mindenképp sztrájkolnánk. Lehetséges ez ebben a létszámban is? Engedélyezhető? Van valamilyen akadály?

Igen, ennek semmi akadálya. Akkor ketten üljetek le az intézményvezetővel megállapodni a lebonyolítás részleteiről.

Aki betegszabadságon van, vagy karanténban, sztrájkolhat-e? És/vagy részt vehet-e a sztrájk szervezésében névvel vállalva a szervezést?

Aki nem tud, vagy nem szeretne reggel 8 és 10 óra között sztrájkolni, szolidaritási nyilatkozatot tehet, amennyiben a sztrájkkövetelésekkel egyetért, és szeretné ezzel támogatni a sztrájkolókat.

Elküldhetem mailben is a tájékoztatót a fenntartónak, polgármesternek?

Igen, minden információ, levél e-mailben is küldhető, nem szükséges postai levélben küldeni.

Minden adatot, információt és levelet meg kell küldeni a tankerületi központnak?

Nem, csak tájékoztató levelet javaslunk küldeni (azt sem írja elő voltaképpen a jogszabály, hogy ezt kellene), de minden mást: sztrájkban résztvevők előrelátható létszámát, sztrájkban résztvevők névsorát a sztrájk előtt közvetlenül és a sztrájk után, ezeket mind az intézményvezetőnek kell leadni. A fenntartónak nincs joga a helyi sztrájkbizottság működésébe beleszólni, nem akadályozhatja a sztrájkot, nem szabhat meg olyan szabályokat, hogy mi kerülhet ki az intézmény honlapjára, magyarán, hogy milyen formában történik a szülők tájékoztatása. Ezt a helyi sztájkbizottság vagy a sztrájk szervezője (egy személy is intézheti) az intézményvezetővel beszéli meg és állapodnak meg róla. Az intézményvezető sem akadályozhatja a sztrájk szervezését. Ha ilyen történik, kérjük megírni a [email protected] -ra, hogy jogi lépéseket tudjunk tenni, de nyilvánosságra is hozzuk a sztrájkot akadályozókat.

Mi van azokkal a technikai dolgozókkal, akik önkormányzat, önkormányzati cég, vagy külsős cég alkalmazottai? Ők tudnak-e sztrájkolni vagy csak támogatni?

Rájuk nem vonatkozik a folyamat sajnos, ezért ők csak szolidaritási nyilatkozattal tudják támogatni a sztrájkot és azzal, hogy aláírják az aHang felületén kiadott petíciót és azt terjesztik. Ez is nagy segítség.

Megteheti-e nem sztrájkoló pedagógus, hogy berendeli a sztrájk alatt a tanítványait, és órát tart nekik?

Nem teheti meg. A sztrájk alatt is az intézményvezető jogosult a munkaidő-beosztást meghatározni, tehát csak akkor van tanítás és csak úgy, ahogy az intézményvezető elrendeli.

Ha az intézmény a sztrájk időtartama alatt gyermekfelügyeletet tart, eleve nem beszélhetünk tanításról. A sztrájkban részt nem vevő pedagógusnak az intézményvezető nem rendelhet el tanítást, ha olyan döntés születik helyben, hogy részleges a sztrájk, mert pl. kevés a sztrájkban résztvevő pedagógusok száma, de a nem sztrájkoló pedagógus saját szakállára nem rendelheti be a diákokat, hogy számukra órát tartson. Vonatkozik ez az online tartott órákra is. Egyébként ezek a sztrájk alatt tanító kollégák klasszikus értelemben a sztrájktörők.

Berendelheti-e a gyerekeket felügyelet alatt az igazgató?

Felügyeletre nem rendelhet be az igazgató tanulókat, mert a felügyelet nem iskolai program. Javasoljuk, hogy kérdezzen vissza a sztrákbizottság, hog milyen jogszabályi hivatkozással hívnák be felügyeletre a tanulókat.

A dokumentummintákat változatlan formában kell felhasználni, vagy lehet rajtuk változtatni?

Lehet rajtuk változtatni, ezek csak ajánlások.

A gyermek, tanuló, ha nem megy be az intézménybe, az hiányzásnak (mulasztásnak) minősül?

Nem minősül mulasztásnak, ha az intézmény csak ügyeletet tart. Pedagógus nem rendelhet be senkit tanításra – ez intézményvezetői hatáskör. Ha előzetesen jelzik, hogy várhatóan többen sztrájkolnak az intézményben, és az intézményvezető tanítást rendel el, ezáltal nem veszi figyelembe a sztrájkot, azzal a sztrájkjog gyakorlását megsérti, amely alaptörvényben lefektetett jog. Ha olyan kevesen sztrájkolnak, hogy az intézményvezető a nem sztrájkolókkal meg tudja szervezni a tanítást, az is aggályos, mivel a sztrájkhoz bárki bármikor csatlakozhat. Ezért szolgálja az intézményvezető érdekét is, hogy csak felügyeletet szervezzen a sztrájk idejére.

Ha a gyermeket tanító pedagógusok hétfőn sztrájkolnak és szülőként nem vinnem be a gyermeket az első 2 órára, az igazolt hiányzásnak minősül e? Ha egész napra nem viszi be valaki, azt a járványhelyzet miatt most szülő nem igazolhatja igaz?

Ha a két óra alatt felügyelet lesz, akkor nem kell igazolás. Ha ezalatt az iskola tanítást rendel el, magyarán nem is értesíti a szülőket, hogy felügyelet lesz, akkor a hiányzást igazolni kell, és a 10:00 óra utáni hiányzást is igazolni kell.

Hova adja le a sztrájkbizottság megalakításáról szóló összefoglalóban feltüntetett dokumentumokat a sztrájk szervezője?

Az intézményvezetőnek. A sztrájkolók várható létszámát is, és a sztrájk közvetlen kezdete előtt a sztrájkolók névsorát, illetve a sztrájk végén a sztrájkban részt vettek névsorát (azzal együtt, hogy mettől meddig sztrájkoltak), szintén az intézményvezetőnek kell küldeni. A sztrájkban részt vettek létszámát (tehát nem a névsort, csak a létszámot) és ha aláírtak ilyet, a szolidaritási nyilatkozatot a [email protected] címre kell küldeni.

1. kinek kell eljuttatni a: Jelentés a sztrájkról való döntésről, a sztrájkolók várható létszámáról mellékletet? 2. a polgármesternek csak óvoda esetében kell? 3. a Felkérés című mellékletet kinek kell elküldeni? 4. A mellékletek eljuttatása postán vagy emailben értendők?

1. Az intézményvezetőnek. 2. A polgármesternek csak a tájékoztatást kell elküldeni (készült hozzá melléklet),. 3. Az intézményvezetőnek megy. 4. Mailben lehet, nem muszáj postán. A PDSZ-nek a sztrájkban résztvevők számát küldjétek meg a [email protected] címre.

Mi van, ha egyedül akarok sztrájkolni?

Aki egyedül van, szintén jelezze a sztrájkban való részvételi szándékot írásban az intézményvezetőnek, és kezdjen róla egyeztetést az igazgatóval, aki gondoskodjon a helyettesítéséről.

Óvodapedagógusokra is vonatkozik mindez?

Igen, az óvodákra is vonatkozik ugyanúgy.

Ha márciusban 30 napot meghaladóan sztrájkolunk, akkor az hogyan befolyásolja a majdani babaváró hitel felvételét, amelyhez folyamatos tb-jogviszonyt kell igazolni?

Semmiképpen sem szabad hagyni, hogy 30 napot meghaladó legyen a tb-jogviszony szünetelése. Erre mi, a szervezők külön figyelmet fordítunk, de még azzal is kivédhető a dolog, hogy a határozatlan idejű sztrájknál naponta nem teljes munkaidőben sztrájkol az érintett, hanem pl. 7 óra hosszat. Ekkor nem szünetel a jogviszony.

A figyelmeztető sztrájkot mindenképp 8:00-10:00 között kell megtartani, vagy az igazodhat az iskola csengetési rendjéhez, és érintheti az első 2 tanórát? (Pl. 8:10-9:50).

Igen, igazodhat a sztrájk a csengetési rendhez, csak ne csússzon ki a 8:00-10:00 órás időszakaszból.

Mi van akkor, ha az első óra 7.30-kor kezdődik (8 óránál előbb)? A 8 óra előtti időszak hogyan alakul?

Ekkor 7:30-tól 8-ig vagy rendelje el az igazgató, hogy rendkívüli helyzet miatt elmarad az órának ez a része, és alatta felügyelet van, és utána még felügyelet van 10-ig, vagy az iskolai munkarendre tekintettel döntsenek úgy, hogy fél 8-tól fél 10 tartják meg a sztrájkot, és ez idő alatt felügyelnek.

„A mi intézményünkben sokan azért nem támogatják a sztrájkot, mert 2 órai sztrájk miatt egy napi teljes fizetéstől esnek el illetve a nyugdíj számolásánál ez mínusz 1 napot jelent.”

Dehogy. Csak időarányosan két órára eső bért vonnak le.

Intézményenként kell helyi sztrájkbizottságot létrehozni, nem tagintézményenként?

Intézményit kell létrehozni, de ha úgy könnyebb helyben szervezni a sztrájk alatti életet, akkor létre lehet hozni tagintézményit is.

Tegyük fel, hogy az iskolában csak 1-2 sztrájkoló tanár van, a többség nem sztrájkol. Ebben az esetben az intézményvezető elrendelheti-e, hogy a nem sztrájkoló tanárok órái meg legyenek tartva, és a szülőket úgy értesíti, hogy csak bizonyos osztályok bizonyos óráiban lesz sztrájk, míg a többi órában nem lesz sztrájk?

Elvileg megteheti az igazgató, hogy úgy tájékoztatja a szülőket, hogy az intézményben csak részlegesen van sztrájk, de gyakorlatilag azért aggályos ez, mert a sztrájkhoz bárki bármikor csatlakozhat. És az igazgató honnan tudja, hogy a tanító nem fogja esetleg meggondolni magát? Ezért helyesebb, ha a sztrájk idejére felügyeletet szervez minden csoportban vagy osztályban.

Bár lekéstük a január 15-i határidőt, van-e még lehetőség intézményünkben szervezőbizottságot alakítani?

Persze, a dátumok csak ajánlások – természetesen a sztrájk időpontját leszámítva!

Egyetlen fontos szempont van csupán: a sztrájkolók várható létszámát igyekezzetek meghatározni még csütörtök délig, azt az intézményvezetőnek jelentsétek le, hogy ő is képes legyen ennek megfelelően felkészülni a gyermekfelügyeletre. A szülők kiértesítését is úgy végezzétek el, hogy legkésőbb pénteken visszajelezhessenek, igénylik-e a gyermekfelügyeletet hétfőn 8:00 és 10:00 óra között.

Van-e határideje az igazgató és a tanker értesítésének?

Nincs, a sztrájkban várhatóan résztvevők száma legyen leadva az igazgatónak csütörtök délig, és péntekre kérjétek a szülőktől a visszajelzést, hogy kérnek-e ügyeletet.

Van annak realitása, hogy – mondjuk egy nagyobb intézményben –, ha a tanároknak csak egy szűk kisebbsége sztrájkol, akkor emiatt gyakorlatilag az egész intézményben leálljon a tanítás? Tehát ez azt jelentené, hogy akár egy tanár sztrájkolása is a teljes iskolában leállítaná az oktatást, bár elvben a többiek nem sztrájkolnak, reális ez?

Az igazgató arról dönthet, hogy az órák meg lesznek tartva, és felügyelet nem lesz. Ez akkor reális, ha nagyon kevesen vesznek részt várhatóan a sztrájkban, és ez esetben csak a szülő igazolhatja a gyermeke hiányzását. Viszont az nem lehetséges, hogy valahol felügyelet van, másutt meg tanítás egy intézményen belül, mert akkor sérül a gyerekek, tanulók tanuláshoz való joga. Ezért csak akkor rendelhet el az intézményvezető a sztrájk ideje alatt tanítást, ha a sztrájkban résztvevő pedagógusok helyettesítéséről gondoskodni tud.

Megtörténhet-e, hogy az igazgató kihirdeti, hogy lesz ugyan sztrájk, de az elmaradt órákat később be kell pótolni azzal, hogy délután ott maradnak a gyerekek?

A köznevelési törvény szerint csak akkor kell pótolni az órát, ha enélkül a követelmények teljesítése nem lehetséges. És még egy apróság: a később megtartott pluszórákat a munka törvénykönyv rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályai szerint ki kell fizetni – egy órára az óradíj 150%-ával (illetmény+ 50% bérpótlék).

Az enaplóban törölni kell a sztrájkban résztvevők óráit?

Amennyiben felügyelet van, az órákat törölni kell a krétában. Ha van tanítás, akkor nem lehet olyan, hogy egyik osztályban van tanítás, a másikban nincs, tehát vagy benne vannak az órák a krétában, és akkor mindenkit, aki sztrájkol, helyettesíteni kell, ekkor a szülőnek a hiányzást igazolni kell, vagy felügyelet van mindenütt, tehát az órákat törölni kell, és a szülőknek nem kell igazolni a hiányzást.

Lehet-e pótoltatni az elmaradt órákat júniusban, vagy a nyári szünetben?

Egyértelműen nem. A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. § (4) bekezdése szerint: A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2022/2023. tanítási évben történő feldolgozásáról.

Rendszergazda, aki a tankerület alkalmazottja sztrájkolhat/kitölthet szolidaritási nyilatkozatot?

Igen, sztrájkolhat és ha nem akar sztrájkolni, akkor szolidaritási nyilatkozatot tölthet ki.

Tanár, akit szívességi helyettesítéssel helyettesítenek, ezért nem lesz az iskolában, sztrájkolhat/kitölthet szolidaritási nyilatkozatot? Az egyik órában lenne órája, a másikban nem. Egyetért, kifejezné, ha lehet.

Aki hivatalosan nincs az intézményben, ne sztrájkoljon. Ha egy óra hosszat hivatalosan ott van, akkor a 8-10 óra közötti időben arra az egy órára írja be magát, hogy sztrájkol.

Nagyon sok sztrájkolni kívánó lett beteg. Szolidaritási nyilatkozatot töltsenek ki?

Igen!

Ha egy intézmény több tagintézményéből sztrájkolnak, de nincs minden tagintézményben helyi sztrájkbizottság, akkor hogyan tudja majd a bizottság leadni a „Jelentés a sztrájkolókról” dokumentumot? Elég, ha a többi tagintézményben sztrájkoló csak bemondja a sztrájkbizottságnak, hogy az ő tagintézményükben mennyien voltak és a bizottság ez alapján kitölti a dokumentumot?

Igen. Így van, mert nem jelenléti ívet, hanem névsort kell leadni, és mellé írni a sztrájkban való részvétel időtartamát (-tól, -ig)

Ha valaki eddig ezt nem tette meg, de mondjuk a héten, 15-e után úgy dönt, hogy mégis szervezne sztrájkot, akkor erre már nincs lehetősége, mert elkésett?

Nem késett el. A forgatókönyvben szereplő időpontok csak ajánlások. Nyugodtan neki lehet még állni szervezni a sztrájkot.

Ha egy iskolában a covid miatt sok tanár hiányzik, csekély számú sztrájkoló miatt is lehetetlenné válhat az oktatás, a felügyelet. Ebben a helyzetben mondhatják-e, hogy a sztrájk(olók) miatt egy szombati napon kell pótolni a kiesett napot?

Igen, a sztrájk miatt kiesett tanítást lehet pótoltatni, csakhogy az rendkívüli munkaidőnek minősül, és aszerint is kell fizetni, azaz, ha szombaton van tanítás, dupla óradíj jár.

Mivel mi középiskola vagyunk, az, hogy a tanulók otthon maradnak-e vagy sem, a szülők szemszögéből nem lényeges. Természetesen otthon maradhatnak, de ha bejönnek, a nem sztrájkoló kolléga tarthat-e rendes tanórát a saját tanulóinak a sztrájk ideje alatt? Vagy ezt az iskola igazgatója dönti el, hogyan legyen?

Nem tarthat saját elhatározásából. Az igazgató dönt. Ha van tanítás, akkor nem lehet olyan, hogy egyik osztályban van tanítás, a másikban nincs, tehát vagy benne vannak az órák a krétában, és akkor mindenkit, aki sztrájkol, helyettesíteni kell, ekkor a szülőnek a hiányzást igazolni kell, vagy felügyelet van mindenütt, tehát az órákat törölni kell, és a szülőknek nem kell igazolni a hiányzást.

Intézményünkben nincs közalkalmazotti tanács és semmilyen érdekvédelmi szervezet. Ha gondolkodunk a sztrájban való részvételről, sztrájkbizottság alakulhat a fentiek nélkül is? A forgatókönyben a határidő a megalakulásra jan. 21. már késő megalakulni? Ha a figyelmeztető sztrájkba nem is kapcsolódunk be, a márciusi sztrájkba még bekapcsolódhatunk?

A közzétett időpontok – a sztrájk napjának kivételével ajánlások. A héten is neki lehet állni a sztrájk szervezésének. A táblázatban feltüntetett dátumok csak ajánlások a helyi sztrájkbizottság megalakítására. A jan. 31-e, azaz a sztrájk időpontja a fontos, illetve az, hogy a sztrájkolók várható létszámát igyekezzetek meghatározni még csütörtök délig, azt az intézményvezetőnek jelentsétek le, hogy ő is képes legyen ennek megfelelően felkészülni a gyermekfelügyeletre. A szülők kiértesítését is úgy végezzétek el, hogy legkésőbb pénteken visszajelezhessenek, igénylik-e a gyermekfelügyeletet hétfőn 8:00 és 10:00 óra között.

Ugye nem automatikus a 2 órára jutó óradíj levonása minden sztrájkolónál?

Ahogy vesszük: mindenkinél automatikus a levonás, ha beírja magát 8-10-ig sztrájkolni, mert munkaidő a tanítási órán kívül is van. Viszont beírhatja bárki magát egy órára is, hogy sztrájkban vesz részt. Ugyanakkor nem automatikus abból a szempontból, hogy nem kötelező levonni a bért, azaz ki is lehet fizetni azt. Azaz meg lehet állapodni ettől eltérő gyakorlatban is: ilyen megállapodásokat igyekszünk kötni polgármesterekkel az óvodákban dolgozók esetében, és próbálunk a tankerületi központok vonatkozásában a KK-nál.

A határozatlan idejű sztrájk alatt az eddig másodállásként levő vállalkozásom lenne a főállásom és fizetni kellene magam után a járulékokat?

Nem, mivel, ha már aznap bármennyit is dolgozol, akár egy órát, akkor nem szünetel a biztosítási jogviszonyod.

Úgy tudtuk, hogy az óraadó nem tarthatja meg a sztrájk idején a tanóráját akkor sem, ha ő nem akar sztrájkolni. A tankerülettől viszont azt a választ kaptuk, hogy az óraadónak joga van megtartani az óráját, így az érintett osztálynak be kell jönnie. Mi az igazság?

A gyermekek tanuláshoz való Alaptörvényben lefektetett jogát sérti, ha azért tartják meg az egyik gyereknek az órát, mert a tanár megbízási szerződéses, a másiknak nem, mert a tanára sztrájkol. Ezért mondjuk azt, hogy ekkor nem lehet megtartani az órákat, viszont az órákat lehet később pótolni. Ekkor a megbízási szerződéses megkapja a pénzét, a többiek pedig ha pótlólag tartanak órákat – ha másképpen a követelmények elsajátítása a diákok számára nem lehetséges – akkor az rendkívüli munkainőnek minősül, és az óradíj 150%-ával fizetendő.

Az igazgató nem hajlandó/engedi a szülőket értesíteni. Kinek a felelőssége, a szervezőké vagy az igazgatóé?

Az igazgatóé ez esetben a felelősség, ő akadályozza a sztrájk előkészítését. Írásban kell közölni, hogy felszólította őt a sztrájkbizottság a szülők értesítésére. Ha erre nem hajlandó, akkor a pedagógusok tegyék ezt meg, és kérjék, hogy a szülők is segítsenek az információ továbbításában.

Elképzelhető hogy koronavírus miatt az iskolában digitális oktatást rendelnek el. Ilyen esetben lehet sztrájkolni?

Igen, nem kell digitális órát tartani.

Ha két telephelyünk van, egy óvoda és egy iskola. Akkor az óvodai dolgozóknak is a székhely intézménybe kell sztrájkolni igaz, vagy ott is maradhatnak a másik telephelye? Nekik külön sztrájkbizottságot nem kell alakítani, ha az intézményen belül már egy alakult?

Nem kell külön sztrájkbizottság, és meg lehet beszélni helyben a vezetővel, hogy ki hol sztrájkol.

[frame]

Ha igazán szeretnél tenni, ITT az idő: MOST lépj be a PDSZ-be, hogy együtt harcolhassunk!

A munkavállalói jogainkat kemény harcokban tudjuk csak elérni, és kizárólag akkor, ha sokan álltok mögöttünk. Ha nem vagyunk elegen, nem lesz elegendő a fizetésünk, nem lesznek emberi munkakörülményeink – viszont lehet rettegni a munkahelyeken csöndben, behúzott farokkal.

Lépj be ma, itt:

[/frame]

Ezek a cikkek is fontosak lehetnek neked:

Kincse Szabolcs

Kincse Szabolcs

Hasonló cikkek

Béremelés és ki nem fizetett túlmunka – csak tagoknak

Ebben az írásunkban hozzájutsz azokhoz a tartalmakhoz, amelyeket csak tagoknak tettünk elérhetővé. Miről van benne szó? Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is a béremelés? Hogyan tudod behajtani az elmaradt díjazást a 2023. december 31-éig végzett eseti helyettesítésért és egyéb többletmunkáért, ha közoktatásban vagy szakképzésben dolgozol? – Ezekhez adunk szerkeszthető, frissített mintadokumentumokat is. Miért jár a felmentési idejüket töltőknek is […]

Ez a cikk csak PDSZ-tagok számára érhető el. Még nem vagy tag? Lépj be!

Tovább olvasom »