Sztrájk miatti levonások és 22 óránál több a tantárgyfelosztásban: ne hagyd annyiban!

Folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket arról, hogy nem látható bérjegyzéken világosan, hogy a sztrájk és/vagy a polgári engedetlenség miatt milyen időszakra vonatkozó és összegszerűen mennyi bért vontak le.

Ez pedig ellentétes az Mt. 155. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal, amelyek szerint

„(2) A kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni.

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.”

Az a javaslatunk, hogy ha nem derül ki világosan, hogy mennyi volt a levonásod, ill. ha úgy látod, hogy több bért vontak, mint amennyit a munkabeszüntetés lehetett volna, először írj levelet a munkáltatónak (tankerületi központ igazgatójának, vagy szakképzési centrum igazgatójának, önálló intézmény esetén az óvodavezetőnek vagy igazgatónak) az alábbi szöveggel:

[frame]

Tisztelt Intézményvezető (vagy Igazgató vagy Óvodavezető)!

Az Mt. 155. § (3) bekezdése szerint a kifizetett munkabér elszámolásáról szóló tájékoztatásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja.” A részemre megküldött bérjegyzék ennek nem felel meg, mivel abban nem közli a munkabeszüntetés miatt levont illetményrész összegét és azt sem, hogy a havi munkaidőből melyik napra mettől meddig eső időszakra történt a levonás.

A sztrájkban részt vevő munkavállaló kizárólag az általa végzett sztrájk időtartamára nem jogosult munkabérre a Sztrájk tv. 6. § (3) bek. alapján, mely szerint: „A sztrájk miatt kiesett munkaidőre – eltérő megállapodás hiányában – a dolgozót díjazás és a munkavégzés alapján járó egyéb juttatás nem illeti meg.” Az ezzel ellentétes munkáltatói intézkedések, azaz a sztrájkkal érintett időtartamot meghaladó időtartamra, így teljes munkanapra vagy munkanapokra eső levonás a Sztrájk tv. 6. § (3) bekezdésébe és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 161. § (1) bekezdésébe ütközik. Utóbbi rendelkezés azt határozza meg, hogy mely esetekben lehet a munkabérből levonni.

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével szíveskedjék részletes és áttekinthető tájékoztatást adni az illetménylevonásokról, valamint, annak érdekében, hogy kizárólag a munkabeszüntetés időtartamára történjen bérlevonás, a Sztrájktv. 6. § (3) bekezdése alapján levonható illetményrész és a jogellenesen levont illetményrész közötti különbözetet haladéktalanul visszautalni szíveskedjék. Mellékelem a PDSZ ügyvédjének, dr. Nyitrai Károlynak ezzel kapcsolatos álláspontját.

Minden jogellenesen levont bér a munkajogi elévülési időn belül visszakövetelhető, és a visszafizetés elmaradása miatt munkaügyi per kezdeményezhető. Ennek elkerülése érdekében várom szíves válaszát és kérem mielőbbi intézkedését!

[/frame]

Kérjük, hogy a választ küldd meg a [email protected] -ra! Amennyiben elutasító választ kapsz, arról is értesíts bennünket, hogy mennyi volt szerinted a tévesen levont illetményrész, és hogy bevállalsz-e munkaügyi pert.

Mi ezzel továbbra is bombázzuk a tankerületi központokat, és a Klebelsberg Központ elnökét, de munkaügyi pert csak az érintett munkavállalók tudnak indítani.

Küldjük még dr. Nyitrai Károly állásfoglalását a munkabeszüntetés miatti levonásokkal kapcsolatban:

Ha 22 óránál többet terveznek a tantárgyfelosztásban

Most készülnek a tantárgyfelosztás-tervezetek. Ha heti 22 óránál több órát akarnak betervezni, az alábbi levelet javasoljuk elküldeni a tankerületi igazgatónak:

[frame]

Tisztelt Tankerületi Igazgató!
Arról értesültünk intézményünk vezetőjétől, hogy Öntől utasítást kapott arra, hogy a jövő évi tantárgyfelosztásban intézményünkben a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét heti /24/ órával kell megtervezni. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése szerint:
A nevelési-oktatási intézményben a pedagógus álláshelyek számításának alapja
a) a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete,
b) az átlag csoport- és osztálylétszám, valamint
c) a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határa.
Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy szíveskedjék e rendeleti szakasz c) pontja alapján kiszámítani a betöltendő álláshelyeket, és a jogszabály szerint számított be nem töltött álláshelyekre pályázatot kiírni, a töredékórák ellátására megbízási szerződést kötni!

[/frame]

[frame]

Sztrájkoló, polgári engedetlenkedő vagy? Így igényelhetsz sztrájksegélyt!

Ha munkabeszünetésben, polgári engedetlenségben vettél részt és a levonások miatt nehéz helyzetbe kerültél, az ebben a cikkben leírt módon fordulhatsz sztrájksegélyért a PDSZ-hez. Ha szerinted méltánytalan mennyiségű pénzt vontak le tőled, akkor ebben a cikkben elhelyezett űrlapon keresztül kérhetsz segítséget tőlünk!

Több visszajelzés érkezett, hogy a PDSZ jelzéseire végre visszaállítottak jogosulatlanul megszakított biztosítási jogviszonyt és utaltak vissza jogosulatlanul levont béreket. Fontos tudni, hogy mi senkit nem hagyunk a út szélén: minden PDSZ-tag igénylő segélyt, nem tag igénylő vagy polgári engedetlenségben részt vett kolléga alapítványi támogatást kap!

Miben segítheted te is a sztrájkolókat?

1 Oktatásban dolgozók, szülők, diákok, és minden jóérzésű ember: írjuk alá és osszuk meg az aHangon indított petíciót!

2 Oktatásban dolgozók: csatlakozzunk a sztrájk-riadólánchoz! Ezen keresztül értesülhetünk a legfrissebb információkról, amikor éppen időszerűekké válnak. Nem gyakran spammelünk, a legfontosabb tudnivalókat kapod meg, hírlevél formájában:

3 Csatlakozzunk a PDSZ-hez: ez a lépés segít bennünket abban, hogy tovább tudjuk finanszírozni a kampányokat, segítsük a kollégákat jogsegéllyel, stb. Bárki lehet tag, nem elvárás, hogy aktív oktatásban dolgozók legyünk:

4 Osszunk meg minden információt, amit a PDSZ és a Ne dolgozz ingyen! oldalain látunk! Az információk terjesztése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy küzdjünk a kormány dezinformációs kampányai ellen.

5 Ti is küldjetek fotókat, csoport- és egyéni képeket, támogató akciókat, egyéb kreatív támogató ötleteket a Nedolgozz vagy a PDSZ Facebook-oldalára, vagy a [email protected] címre! A most futó akciónkban arra vagyunk kíváncsiak, hányan tartoznak a különböző korosztályokba a munkaközösségekben: itt olvashatod el a részleteket.

6 Pénzbeli adománnyal átutalással, a közlemény rovatban a “Támogatás” feltüntetésével vagy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete számlaszámán: 11713005-20411756-00000000 (itt a sztrájkszervezéssel, a sztrájkolók támogatásával, kampányokkal, rendezvényekkel kapcsolatos bokros kiadásokat lehet támogatni), a sztrájkolókon kívül a polgári engedetlenségben résztvevők támogatására is, valamint az alapítvány közoktatási céljainak (http://pdsz.hu/pdsz/alapitvany) megvalósulására az Oktatással a Demokráciáért Alapítvány számlaszámán: 11707000-22230573-00000000 lehet támogatást küldeni.

[/frame]

Fotó: Kincse Szabolcs (CC BY-NC-SA 4.0)

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »