„Megfogadom a kezembe veszem a kontrollt ami rám várt már rég”

Napjainkra olyannyira népszerűvé vált Azariah, a fiatal szerző és előadó, hogy talán nem csoda, hogy egyik ismert dalának, az Introvertált dalnak sora ugrik be a nemrégiben kihirdetett rendelet nyomán, amelyet Pintér Sándor már a Ludovikában megejtett eligazításán is emlegetett. Új, a rendőrminiszter által lefektetett alapokra kell végre helyezni a diákok tudásának és ezzel együtt a pedagógusok munkájának ellenőrzését. Gondolatai ez ügyben is egyszerűek, mint a szög. A pedagógus munkájának fokmérője a tanulói fejlődés, előrehaladás vagy visszaesés, amelyet bármiféle előzetes szakmai egyeztetés nélkül összeállítot tanulókkal íratott méréseken keresztül állapítanak meg. Aztán jöttek sorban az egymásnak ellentmondó minisztériumi üzengetések… De írunk arról is, milyen jogsértéseket jeleztek nekünk kollégáink, mi a teendő, ha jogtalanságot tapasztaltál, hogy vedd kezedbe a kontrollt te is. Figyelem! A cikk letölthető ügyvédi véleményt tartalmaz!

Hogyan változott a pedagógusok ellenőrzésével kapcsolatos ötletelés, és mi került a jogszabályokba?

2023. januárjának első napjaiban szivárgott ki a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének akkor még „titkos” tervezete, amely – a kormány interpretációja szerint – egy 2022-ben végzett felmérés eredményén alapult. Mindenki, aki találkozott ezzel a felméréssel, tudja, hogy ennek semmi alapja nincs, ellenkező esetben nem utasította volna el a pedagógustársadalom a később nyilvánosságra hozott tervezetet. Az is bizonyítja ezt, hogy a tervezetből – röviddel annak megjelenése után – néhány durva elemet kivettek (pl. az illetmények lefelé történő kötelező eltérítését ).

Az uniós támogatásokhoz kötelezően előírt egyeztetési folyamatban kaptuk meg az azóta távozott Kisfaludy László helyettes államtitkár anyagát, amelyről itt adtunk részletes tájékoztatást:

A kormány nem tesz eleget az uniós vállalásoknak – EFOP Plusz-os pénzből akar alattvalókat faragni a pedagógusokból

A teljesítményértékelést néhány fájdalomcsillapító tablettával kívánták lenyomni a pedagógusok torkán. Ilyen volt a Pedagógus II. fokozatba történő kötelező minősítés eltörlése, amit sokáig csak különböző minisztériumi levelekben és közleményekben olvashattunk, de még a 2023 februárjában kiadott, minősítésről szóló miniszteri közlemény se szólt erről. Ellenkezőleg: mindazokat, akik az eredeti rendelet szerint minősítésre voltak kötelezettek, az igazgatóknak kötelező volt jelentkeztetni a rendszerbe, ami nem kis félelmet és bizonytalanságot keltett. Már ekkor szóba került az ellenőrzés rendszerének átalakítása is, mondván, a pedagógusértékelés helyére lép az új teljesítményértékelés. Ez utóbbi be is került a méltán bosszútörvénynek nevezett státusztörvény tervezetébe és a kihirdetett törvényszövegbe.

Eszerint:

98. § „(3) A munkáltató minden évben köteles a köznevelésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabályok szerint értékelni a pedagógus és a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott teljesítményét. Gyakornok esetén a teljesítményértékelést nem kell lefolytatni. A teljesítményértékelést írásba kell foglalni. A munkáltató a teljesítményértékelés eredményének figyelembevételével a pedagógus havi illetményét az (1) bekezdésben meghatározott illetménysáv keretein belül a 43. §-nak megfelelően határozhatja meg. Ha az illetménysáv alsó és felső határa e törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben került meghatározásra, akkor a munkáltató a teljesítményértékelés eredményének figyelembevételével a pedagógus havi illetményét – a kormányrendeletben meghatározott illetménysáv alsó határára tekintet nélkül – az (1) bekezdésben meghatározott illetménysáv keretein belül a 43. §-nak megfelelően határozhatja meg.” (A meghivatkozott 43. § arról szól, hogy a kinevezésben a havi illetményének összegét egyoldalúan meghatározhatja.)

A figyelmes olvasónak feltűnhet, hogy az szerepel a szövegben, hogy a törvényben meghatározott alsó és felső határoktól rendeletileg el lehet térni (eszerint, ha emelésre kerülne sor az egyes sávokhoz tartozó összegek esetében, az rendeletben történne), és a teljesítményértékelés alapján e rendeletben meghatározott alsó határok alatt is megállapítható lesz az illetmény, azaz voltaképpen majd lefelé is eltéríthető lesz.

A teljesítményértékelési rendszert 2023 tavaszán titokban tesztelték. Erről az ún. pilot-ról néhány érdekesség azért kiszivárgott. Hallottuk azt is, hogy nem jött össze a pintéri terv, a nevelőtestület háromfelé osztása – jól, közepesen és alulteljesítőkre -, mert több intézményben közel azonos százalékot kapott a tantestület minden tagja.

Nem tudni, hogy a balul elsült pilot vagy más ok játszott-e közre abban, hogy az utóbbi időben a teljesítményértékelési rendszer kissé háttérbe szorult.

Korábban tehát az volt a „mondás”, hogy a pedagógusok ellenőrzése megszűnik, és ezt le is írták a jogviszonyváltozásról szóló tájékoztatóban:

A nemrégiben kihirdetett rendeletmódosítás – finoman fogalmazva – nem ezzel szinkronban történt. Az ún. komplex ellenőrzés keretében „indokolt esetben az igazgató és az intézmény pedagógusának tevékenysége is vizsgálható”, és már több helyen meg is kezdődött az ellenőrzés.

Erről a rendeletmódosításról még akkor írtunk, mikor tervezetként nyilvánosságra került. Akkor még úgy volt, hogy szeptembertől lép hatályba, de ennek időpontja kissé eltolódott:

Újabb rendelettervezet – augusztus 31-ig lehet véleményezni, szeptember elsején már hatályba is lép

Azonban a majdani teljesítményértékelés is előkerült, mégpedig a munkáltatói egyenlevelekben. Itt kértük kollégáinkat, hogy kezdeményezzenek béralkut arra hivatkozva, hogy a 2024. január 1-jétől megállapítandó illetmények esetében már figyelembe kell venni a törvényben meghatározott szempontokat. Azok, akik ezek közül több szempontnak is megfelelnek, kérjék, hogy bérsávjuknak ne az alsó, hanem a felső határa közeli bért kapjanak.

Tényleg jöhetnek a béralkuk? Hát jöjjenek!

Kollégáink közül többen írtak is a munkáltatójuknak, és meg is kapták rá az egyenlevelet. Egy ilyen levélváltást közzéteszünk.

A kolléga levele:

És a válasz:

Látható, hogy a válaszban súlyos csúsztatás van, mivel a törvénynek az illetménymeghatározásra vonatkozó szakasza a szempontokkal együtt 2024. január 1-jétől hatályos, következésképpen az elmaradt béralkut a később bevezetésre kerülő teljesítményértékelésre fogni BULLSHIT.

És hogy a rendőrminiszter nem száll le a szint alatti ellenőrzésekről, azt különböző kiszivárogtatásokból halljuk nap mint nap. Ezek lényege, hogy a tanulói teljesítmények évenkénti méréséből akarnak kiindulni, mondván, hogy az évenkénti fejlődési, ill. visszaesési ráta pozitív vagy negatív irányú béreltérítő hatással bír majd. Ez is kiváló alkalmat ad majd a pedagógusok megfélemlítésére és arra, hogy az oktatás színvonalának esését adminisztratív eszközökkel fedjék el.

Sajnos Pintér rendőrminiszter nem tudja, hogy az oktatás színvonala nem parancsra emelkedik, hanem ahhoz a feltételeket is biztosítani kéne. A szankciók pedig nem jelentik a feltétel biztosítását.

Többek közt erről és a bosszútörvény számos anomáliájáról szándékozunk tárgyalni a soron következő sztrájkegyeztetésen.

Elcsalt járandóságok

Ilyen tárgyalandó téma lesz a hihetetlenül pontatlanul megírt törvényszövegből eredő számos jogértelmezési probléma, és az ebből következő, jogsértően ki nem fizetett járandóságok. Ezek egyike a 2023. november 30-án távozó kollégák végkielégítésének számítása. Ebben a tankerületi központok és a PDSZ ügyvédjeinek álláspontja lényegesen eltér. Szerintünk a végkielégítés e speciális formájának megállapításakor minden jogviszonyban töltött időt figyelembe kell venni, és nem csak az utolsó jogviszonyban töltött időt vagy azokat a jogviszonyokat, amelyekből a kollégák áthelyezéssel kerültek az utolsó munkahelyükre.

Az erről szóló ügyvédi véleményt ajánljuk figyelmetekbe:

Figyelmetekbe ajánljuk a jogi fórumunkat is, amelyet dr. Molnár Péter és dr. Nyitrai Károly részvételével tartottunk. Katt a képre!

A ki nem adott szabadságot pénzben kell megváltani, azt visszamenőleg kiadni, vagy arra hivatkozni, hogy a 15 munkanap pótszabadság terhére berendelték a pedagógust tanítani, és hasonló trükkök jogsértők!

Jogellenes a tanítási órák 60 percre történő átszámítása, mivel azt rendeletileg akkor is 45 percre kell számítani, ha egyébként helyi döntés eredményeképpen egyes órák hatvan percesek (pl. napközi, művészeti iskolák tanórái). Egyébként ezek esetében sincs kőbe vésve a 60 perc, hanem arról helyben kell dönteni a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tanítási órára vonatkozó rendelkezései szerint.

Ugyancsak jogellenes a napközi időtartamának szétválasztása tanulási időre és felügyeletre. A napközi kezdetétől a végéig (pl. helyi döntés szerint 13 órától 16 óráig) egyéb foglalkozásnak minősül, ezáltal annak teljes időtartama a napközit tartó pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munakidejébe tartozik, és nem a kötött munkaidő efölötti részébe.

Ezeken kívül számos, egészen elképesztő jogsértés történik nap mint nap.

NE HAGYJÁTOK, HOGY MEGRÖVIDÍTSENEK BENNETEKET!

CSATLAKOZZATOK A PDSZ-HEZ!

NÁLUNK JOGI TANÁCSADÁSHOZ ÉS INGYENES ÜGYVÉDI KÉPVISELETHEZ JUTTOK!

Fontos, hogy ne maradjunk egyedül a bajban. Ezért építsük együtt a hálózatot a tankerületen belül és a környező intézményekben dolgozó kollégákkal!

NE HAGYJÁTOK, HOGY MEGRÖVIDÍTSENEK BENNETEKET!
CSATLAKOZZATOK A PDSZ-HEZ!
NÁLUNK JOGI TANÁCSADÁSHOZ ÉS INGYENES ÜGYVÉDI KÉPVISELETHEZ JUTTOK!
Fontos, hogy ne maradjunk egyedül a bajban.
Ezért építsük együtt a hálózatot a tankerületen belül és a környező intézményekben dolgozó kollégákkal!

A csatlakozásról és a hálózatépítésről mindent megtudtok itt:

SÜRGŐS, FONTOS: VÁLTOZOTT A PDSZ-NÉL A TAGDÍJFIZETÉS RENDJE!

Nagy Erzsébet

Nagy Erzsébet

Hasonló cikkek